Hem > Hamnar > Hamnen i Vargön aktuell igen

Hamnen i Vargön aktuell igen

hamntystnadDet har varit tyst i hamnfrågan och ”aktiviteterna” i Wargön ett tag. Förutom då att den samlade oppositionen drev igenom ett beslut i kommunstyrelsen i januari mot de styrande partiernas, dvs S+C+MP, vilja:

”senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna och om det då visar sig att etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016.”

pengar4Det handlade om (se här) att kommunen ska gå in som medfinansiär med 6,65 miljoner kr på fyra år (2016-2019) i projektet ”Wargön Innovation (WI) – etableringsskedet”. (I pengarna räknas inte in den arbetstid som kommunens anställda lägger ner.) De styrande partierna (S+C+MP) vill typ ”tuta och köra”, medan samtliga oppositionspartier vill ha några ”kontrollpunkter” medan projektet pågår.

Strax därefter beslutade den samlade oppositionen också i kommunfullmäktige att:

”återrapportera kvartalsvis varje delaktivitet till Kommunfullmäktige, så att följsamhet till tidsplanen framgår.”

rapport5Det tycks som att fler partier än Vänsterpartiet anser att kommunen måste ha fakta och bra underlag på bordet innan stora investeringsbeslut fattas…

Det har hur som helst inte hänt något ute i Wargön, inte ens med företaget Re:newcell. Det ställdes ju så stora förhoppningar på företaget, att jag ibland misstänker att det enbart var för Re:newcells skull som de styrande i kommunen ville ”utveckla” Wargön. Hur nu de styrande får det att gå ihop med rättviseperspektivet, obunden näringslivsplanering, kärnverksamhet och otillåten verksamhet för en kommun att gynna ett företag på detta sätt…?

renewcell_loggaPå kommunens hemsida återfinns fortfarande en gammal artikel (se här) från maj 2012:

”Nu vill bolaget (Re:newcell; min anm) testa, utveckla och demonstrera tekniken i större skala. I avsiktsförklaringen står att byggandet av en demonstrationsanläggning kommer att starta redan första kvartalet 2013. … Om alla planer går i lås kan det ge 400-500 nya jobb.”

En anläggning 2013… 400-500 jobb…

wargon2Jo jo… Och fortfarande finns det inte en tillstymmelse till anläggning i Wargön. Och inga anställda. Det finns överhuvudtaget inga anställda i företaget Re:newcell, varken i Vargön eller någon annanstans. Företaget har inte heller någon omsättning – 0 kr.

Men Wargön Innovation, Re:newcell etc handlar alltså om ”aktiviteterna” i Vargöns gamla hamn- och industriområde. Eller brist på… Under tiden har det ändå pågått en del annan kommunal verksamhet i området. Kommunen har byggt vägar, ordnat vatten och spillvatten, dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar. Det har kostat 22.108.629 kr, drygt 22 miljoner kronor alltså. Och detta trots att ingen användare eller köpare ännu är i sikte i området. (Med ett undantag. Ett företag har köpt mark av kommunen för ca 1 milj kr. Marken innehöll bl a en betongbassäng nedanför Ronnums herrgård, där Holmen Paper hade typ lakvatten. Jag tror att det var tänkt att företaget skulle återvinna vätskor. Men jag vet inte om företaget har kommit igång, jag tror inte det.)wargon4

Det tycks alltid vara så i den här kommunen att de styrande satsar en massa miljoner på chans. Man investerar först och frågar sedan. Jag undrar om vänersborgarna någonsin kommer att få vara med om den dag då de styrande frågar först, tar reda på alla fakta – och investerar sedan…?

moneyKommunfullmäktige beslutade att köpa markområdet i Vargön den 23 juni 2010. Det var under ”Arena-Topp-epoken”, dvs den epok i Vänersborgs historia då beslut fattades om hundratals miljoner kronor på enbart önsketänkanden och fromma förhoppningar. Det var under Lars-Göran Ljunggrens (S) och Bo Carlssons (C) ledning…

Markområdet i Vargöns gamla hamn- och industriområde köptes så att säga av bara farten – för 16 miljoner kronor. Det var Holmen AB som sålde till kommunen. Endast tre vänsterpartister röstade emot, James Bucci, Lutz Rininsland och jag själv.

I vår reservation mot beslutet skrev vi:

”Men nu är det så att vi som undertecknar denna reservation fullständigt har förlorat förtroende för Vänersborgs kommunledning. Bristerna att kunna hantera medborgarnas skattemedel har visats under denna mandatperiod så ofta och så flagrant att det inte räcker att säga ”hoppas det går bra denna gång”.”

Och det verkar väl inte gå så bra denna gång heller…

wargon3Den 26 mars hade TTELA en artikel med rubriken ”Kajen är direkt farlig att vistas på” (se här). Det var en artikel utifrån att kajfrågan hade varit uppe på ett sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden.

TTELA skrev:

”Kajen som den ser ut i dag är undermålig och direkt farlig att vistas på.”

wargon1Den gamla kajen är nämligen mycket sliten och marken riskerar att rasa ut i älven. Det visade sig när kommunen skulle förstärka kajen – det var alltså betydligt värre än man hade trott från början. Kommunen har därför beslutat avbryta arbetet och istället spärra av området med ett staket. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att utöka avspärrningarna till ett område på 30 meter från kajkanten och på en sträcka på 300 meter. En mätutrustning ska även sättas ut för att upptäcka eventuella rörelser i marken.

Hittills har arbetet med kajen, inklusive de gamla avspärrningarna, kostat drygt en halv miljon, 556.517 kr för att vara exakt.

James Bucci (V), som sitter i samhällsbyggnadsnämnden, undrade under sammanträdet hur det kom sig att inte den här kunskapen, om kajens bedrövligt dåliga skick, fanns tidigare. Svaret från förvaltningschefen var (ungefär):

jordskred”Tidigare utredningsuppdrag gällde rasrisk, därför är det inte helt förvånande att man inte undersökte tillräckligt ”djupt” tidigare.”

Holmen AB sålde alltså marken till Vänersborgs kommun för 16 miljoner kronor. Vänersborgs kommun blir då ägare till marken och får därigenom ett markägaransvar. Och det här köpet genomför kommunen, utan att ha undersökt kajen tillräckligt noga…

Låt oss innan vi går vidare stanna till lite och räkna…teacher_hamn

Marken kostade Vänersborgs kommun 16 miljoner kronor, investeringarna i vägar, vatten etc kostade drygt 22 miljoner och arbetet med kajen över en halv miljon. Kommunen har hittills således satsat nästan FYRTIO MILJONER KRONOR i Wargön. Och det utan att ett enda företag har etablerat sig i området! Utan att ett enda jobb har skapats i området.

vargo_innovation_log… och i januari ville de styrande partierna (S+C+MP) pumpa in 6,65 miljoner kr i projektet ”Wargön Innovation (WI) – etableringsskedet” – utan att blinka…

Och så undrar folk varför man är vänsterpartist…

Men för att återgå till kajen och risken att marken ska rasa ut i älven…

Kommunen hade alltså inte undersökt kajen och den omkringliggande marken tillräckligt noga. Och det tycks mig egentligen vara ganska förvånande. Jag skrev för snart två år sedan (3 maj 2014) en blogg (”Hamnen i Vargön – en ny arena?”) om rasrisken:

”SGI (=Statens geotekniska institut; min anm) har redan sagt sitt om rasrisken i området och det kanske inte räcker med miljoner för att få det området säkrat mot ras, tex avråder man från muddring i området pga rasrisken då detta gör marken mer instabil.”

vargon_hamn

I tidningen ”Ny Teknik” varnade man redan 2012 (2 januari 2012) för riskerna:

”Särskilt utsatt är området runt Lilla Edets slussar söder om Trollhättan samt Vargöns fabriker mellan Trollhättan och Vänersborg.”

”Vargöns fabriker”…

pengar4Den 5 oktober 2014, i samband med att budgetberedningen föreslog att 41 miljoner kr skulle avsättas för att sätta hamnplanerna i verket, så skrev jag att kommunen gick vidare (se ”Hamnen – och jordskred”):

”Utan att någon ytterligare utredning har gjorts…”

Fast i underlaget till beslutet stod det:

”… efter utställningen har en kompletterande utredning tagits fram vad gäller risken för bakåtskridande skred. Planförslaget har reviderats och nya bestämmelser finns på plankartan angående skredrisk. Statens Geotekniska Institut (SGI) har i ett kompletterande yttrande 2013-05-21 framfört synpunkter angående skredriskerna i delar av planområdet. Av byggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-21 framgår att planförslaget reviderats och kompletterats ytterligare efter SGIs synpunkter vilka redovisas i utlåtandet.”

handlingarJag kan emellertid inte se vad som förändrades i planerna vid den aktuella tidpunkten. Och jag gjorde det inte då heller. (Jag har önskat förklaringar och begärt ut handlingar – i torsdags hos byggnadsförvaltningen och i fredags morgon hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag har ännu inte fått några.)

Hur som helst är alla eniga om att undersökningarna inte har varit tillräckligt ingående. Om man vill uttrycka det snällt…

Till sist, för denna gång.hamnflytt

Läser man i kommunens investeringsplan så kommer en hamnflytt att påbörjas mellan 2017 och 2019. Startkostnaden beräknas uppgå till 41 miljoner kronor. Vilket för övrigt inte är i närheten av var den totala summan kommer att hamna. Som enligt beräkningar hamnar mellan 300 och 500 miljoner kronor!

TTELA ställer i sin ovan nämnda artikel en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om ”problemen” med kajen innebär att en eventuell flytt av hamnen blir försenad?

Benny Augustsson svarar:

”Det vet jag inte.”

Det kan vara bra att komma ihåg att rasrisken i området bara är ett av problemen med en hamnflytt. Det finns fler… Många fler…

När kommunfullmäktige tog sitt så kallade inriktningsbeslut den 18 juni 2014 om att flytta hamnen, så tog jag mig friheten att hålla mitt längsta tal under den förra mandatperioden. Det var i och för sig förgäves, bara Vänsterpartiet, miljöpartiet(!) och välfärdspartiet röstade emot. Jag räknade i anförandet upp alla problemområden:

 1. Slussarna i Göta älv
 2. Bron i Göteborg
 3. EU-klassning
 4. Antalet båtar
 5. Sanering
 6. Muddring
 7. Tre fartyg och en järnvägsvagn
 8. Grund/grynna
 9. Järnväg och gator
 10. Avlopp

mardromDet kommer säkert, tyvärr, att finnas anledning att återkomma till kommunens största planerade investering någonsin… Men vill du veta mer om dessa problemområden, och de styrandes drömmar om en hamnflytt, redan nu, så kan du fördjupa dig i mina tidigare bloggar om hamnen…

I den första bloggen (”Hamnfrågan avgjord”) har jag sammanfattat argumenten mot en hamnflytt. Det är för övrigt mitt anförande i fullmäktige då ”inriktningsbeslutet” om hamnflytten fattades.

Och om Re:newcell:

Kategorier:Hamnar
 1. Inga kommentarer ännu.
 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: