Arkiv

Archive for 16 april, 2016

BUN på måndag (18/4)

16 april, 2016 Lämna en kommentar

lovisebergsgatan_sopadGatorna i Nordstan är sopade, gräsmattan gödslad och den första humlan skådad – det är vår! Och vad kan då vara bättre än att sitta inne och läsa handlingarna inför det kommande sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden (BUN)?

På måndag är det alltså dags. Och det kan bli en lång dag. Nämnden börjar nämligen på morgonen med något annat än ett sammanträde. Ledamöterna ska nämligen skolas:

”kl 08.30-12.00 erhåller Barn- och utbildningsnämnden obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.”

Det kan vara bra för alla er som tänker gå på sammanträdet – mötet är ju öppet för allmänheten – att känna till att det inte börjar förrän kl 13.15!

dagordning2Det finns en del kortare ärenden på dagordningen och några mer komplicerade och längre. Precis som det brukar vara.

Ett av de kortare ärendena är att reglementet för det pedagogiska priset ska revideras något. Det är ju nödvändigt med ett reglemente, precis som det är med de kriterier som ingår i reglementet. Så att alla vet på vilka grunder priset delas ut menar jag. Sedan bör ju kriterierna naturligtvis följas av juryn när pristagare utses. Men det ska nämnden inte diskutera på måndag.

En motion från vänsterpartisten Åsa Olin ska behandlas om att kommunen ska öppna ett Sportotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

sportotekÅsa Olin skriver:

”Idrott är idag en fråga om klass och hur tjock plånbok en familj har. … Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta.”

Därför anser Åsa Olin och Vänsterpartiet att det ska skapas ett Sportotek där nödvändig utrustning finns att låna för ungdomar.

Förvaltningen har gett ett positivt svar. Om ett Sportotek ska inrättas krävs det dock särskilda, nya, pengar. Och, menar BUN, att det ligger under kultur- och fritidsnämnden.

money7Månadsuppföljningen för mars visar att BUN har gjort ett underskott på 3,4 miljoner kr det första kvartalet. Då har BUN ändå fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen (2,2 milj kr räknat på de tre första månaderna). Grundskolan har använt 8,5 milj kr mer än beräknat… Månadsuppföljningen visar också att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har ökat med 58 sedan mars förra året och grundskolan med 266 elever.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna in förslag till Mål- och resursplan, budget 2017, till kommunstyrelsen. Nämnden ska hålla sig inom de ramar som kommunstyrelsen har bestämt, är det tänkt. Det innebär att personalen i nämndens verksamhetsområden ska jobba effektivare, så att BUN kan spara 3,347 milj kr….triumvirat

Det har det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bestämt. Och de kallar det ”effektiviseringsbeting”… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Minialliansen, dvs moderater, liberaler och kristdemokrater, lade fram ett förslag i kommunstyrelsen som, förvånande och överraskande nog, ville ge BUN omkring 20 milj kr mer än vad triumviratet föreslog. (Se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”.) Vänsterpartiet biföll naturligtvis detta förslag.

sverigedemokraterna2Så det lär bli en intressant diskussion på måndag om budgeten. Det intressantaste blir kanske ändå hur sverigedemokraterna tänker agera. I kommunstyrelsen lade de ner sina röster och möjliggjorde därmed att besparingsförslaget från triumviratet (S+C+MP) gick igenom. De ville inte avslöja sin budget! Vi är nog många som undrar om de tänker göra det nu…

Vänsterpartiet kommer naturligtvis inte att sitta tyst och passivt på måndag. Vi ledamöter och ersättare i nämnden filar just nu på ett yrkande. Men det återkommer jag till i morgon.

Nämnden ska också fatta ett annat stort beslut – om resultaten och konsekvenserna av vårens stora förskoleutredning.  (Se ”BUN: Förskoleutredningen”.)

debattÄven i detta ärende lär det bli en hel del diskussion. Och jag vet ärligt talat inte hur ledamöterna från de styrande partierna tänker hantera lokalsituationen på förskolans, och grundskolans, område, när de vill spara på alla barn och elever – trots den massiva ökningen av vänersborgare under 16 år.

Men det blir väl som det brukar, i BUN röstar de för mer pengar till barnen och ungdomarna. Och när ärendet sedan kommer upp i kommunfullmäktige röstar de tvärtom…

Även i detta ärende tänker Vänsterpartiet höra talas om sig.

Kategorier:Budget 2017, BUN 2016
<span>%d</span> bloggare gillar detta: