Hem > BUN 2016, förskolan > BUN: Förskoleutredningen

BUN: Förskoleutredningen

För drygt en månad sedan, på det förra sammanträdet med Barn- och utbildningsnämnden (BUN), behandlades en skolutredning. På måndag, den 21 mars, ska BUN göra detsamma med en utredning om förskolan.

fskutredning”Utredningen har sett över situationen i barnomsorgsverksamheten i Vänersborgs kommun och presenterat ett förslag till hur den framtida strukturen för barnomsorgen kan se ut.”

Och precis som jag skrev om skolutredningen, äntligen en utredning som blickar framåt och ställer frågan – hur vill vi att det ska se ut i Vänersborg i framtiden (år 2026).

Men ändå…

alfredDet är en mycket dyster läsning. Dyster i ekonomisk mening skulle man väl kunna säga. Förskolorna, liksom skolorna, behöver massor av pengar. Å andra sidan finns det ju pengar, det handlar om prioriteringar. Och om det skulle behövas, ökade kommunala intäkter i form av höjda skatter. Så pengafrågan går alltid att lösa. Om viljan finns. Men här, om inte tidigare, så kan man verkligen bli dyster – när man tänker på det nuvarande socialdemokratiska styrets syn på barn och ungdomar, förskolor och skolor…

Direkt efter titelbladet i förskoleutredningen hittar vi en sammanfattning. Och här får ledamöterna formligen verkligheten kastad i ansiktena:

”Idag kan kommunen stundtals inte följa styrdokumenten på grund av att lokalerna inte räcker till för att ta emot alla barn som står i kö till barnomsorgsplats. I framtiden kommer det även att byggas nya bostäder som ytterligare kommer att öka antalet barn i Vänersborg. Inventeringen av förskolorna visar också att det finns stora behov för renovering och utbyggnad av flera förskolor.”

renoveraOch då handlar det bara om lokalerna… Men det är viktigt att hålla i minnet att många av kommunens förskolor redan nu är i behov av omfattande renoveringar… De som enligt utredningen har störst behov är Frändefors förskola, Blåsut förskola, Öxnered förskola, Dalaborgs förskola, Poppelvägens förskola, Ponnygatans förskola, Åkaregatans förskola, Näckrosvägens förskola och Björkvägens förskola.

Barnantalet kommer att öka i Vänersborg. Mellan år 2012-2015 har antalet barn som är placerade i barnomsorg 1-5 år, både kommunal och enskild verksamhet, ökat med totalt 79 barn. Fram till år 2026 förväntas denna åldersgrupp öka med 246 barn (SCB), varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats.

Det kan jämföras med att redan ”idag”, den 12 februari 2016, väntar 143 barn på en barnomsorgsplats. 143 barn! Som inte ”får plats” i någon av kommunens förskolor. Kön är alltså redan idag enorm och kommunen kan inte heller leva upp till lagkravet att bereda plats senast 4 månader efter att föräldrarna har ansökt om plats. (Vad jag förstår har förvaltningen öppnat nya avdelningar alldeles i dagarna, bland annat i det gamla församlingshemmet på Vallgatan och i Missionskyrkan på Södra Järnvägsgatan; detta kan ha förändrat siffrorna.)

Förutom de 143 barn som inte får någon ”dagisplats”, så står ytterligare 110 barn i kö för att få byta förskola.

children2Vänersborgs kommun har storslagna planer på att bygga nya bostäder. De första områdena som är tänkta att bebyggas är Holmängen, Öxnered, Onsjö, centrum och eventuellt Mariedal. Om bostadsbyggandet leder till att människor flyttar till Vänersborg, vilket alla politiker hoppas och räknar med, så blir antalet barn ännu större.

Utredningen har ett längre avsnitt om barngruppernas storlek. Här hänvisar utredningen till forskning och konstaterar att mindre grupper är positivt för barnen.

”En amerikansk undersökning visade att de barn som hade gått i förskola med mindre barngrupper lyckades bättre senare i grundskolan. Detta gällde främst för barn med särskilda behov och barn under fyra år. Slutsatsen gällde oavsett hur många förskollärare som gruppen hade.”

barn_stressI stora grupper riskerar barnen att bli stressade. Den effekten kan också alltför många vuxna få. Det är alltså inte bra att göra stora barngrupper och anställa fler personer. Forskningen visar att fler än 4 pedagoger ökar stressrisken för barnen.

Skolverket har gett ut nya riktlinjer om storleken på barngrupperna:

”I gruppen 1-3 år bör antalet barn vara mellan sex till tolv, och i gruppen 4-5 år nio till femton barn.”

En hel rad av förskolorna i Vänersborg lever inte upp till Skolverkets riktlinjer, t ex Öxnered, Blåsut, Korsgatan, Vänerparken, Gasverksgatan, Kastanjevägen, Marierovägen, Poppelvägen, Mariedal, Onsjö, Granås, Lindvägen, Halleberg osv. Jag är inte riktigt säker på hur det ser ut i Frändefors och Brålanda, men jag antar att grupperna är större än vad Skolverket anser att de ska vara, där också.

fsk_pedagogUtredningen beskriver även andra utmaningar, eller problem. Jag ska inte gå in på dem alla, men ytterligare ett måste nämnas – svårigheten att få tag i behöriga förskollärare. För det går inte att komma ifrån att förskollärarnas kompetens är den enskilt mest avgörande faktorn för kvaliteten i barnomsorgen.

”En av orsakerna är att det är relativt få personer som söker till förskollärarutbildningarna. Det innebär också att kraven för att komma in på en förskollärarutbildning sjunker.”

Det betyder att Vänersborg måste konkurrera med andra kommuner för att locka till sig behöriga och kompetenta pedagoger. Och konkurrensen handlar inte bara om löner utan också om den arbetssituation som kommunen kan erbjuda. Och då pratar vi återigen barngruppernas storlek, antal barn per pedagog och lokalernas beskaffenhet…

Och till sist, det viktigaste av allt, utredningens förslag.

Utredningen skriver som motivering till det ”förordade förslaget”:

”Utredningen har försökt att formulera ett förslag som kombinerar där det mest akut behövs barnomsorgsplatser, där lokalerna mest akut behöver utökas/renoveras och där planerna för bostadsbyggande gått längst med att barnen ska ha närhet till förskolan och att förskolorna ska vara färre, större och mer strategiskt belägna.”

Och så förslaget, etapp 1:

fsk_forslag_1

Och etapperna 2 och 3:

fsk_forslag_2

BUN ska inte fatta några beslut i förskolefrågan på måndag. Som tur är. Hela förskolesituationen, precis som skolsituationen, tål att tänkas på och måste diskuteras grundligt innan beslut fattas.

I den diskussionen är det viktigt att också ha lagar och förordningar i minnet. Utredningen citerar Skollagen och Arbetsmiljölagen tämligen flitigt, vilket är helt riktigt. Ledamöterna, och överhuvudtaget politikerna i Vänersborg, får nämligen inte glömma att förskolan lyder under lagar och förordningar. Till skillnad från t ex bandyhallar, konserthus och rondeller. Och lagar ska följas.

skollagenJag avslutar redovisningen av förskoleutredningen med att återge tre citat från Skollagen (som återfinns i utredningen):

  • ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.”
  • ”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”
  • ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

.

PS. Det går att ladda ner handlingarna på kommunens hemsida – klicka här.

PPS. Tidigare bloggar om BUN:s kommande sammanträde den 21 mars:

Kategorier:BUN 2016, förskolan
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: