Arkiv

Archive for 1 mars, 2016

Offensivt budgetförslag från minialliansen!

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Och naturligtvis är budgeten för 2017 den stora och absolut viktigaste frågan.

triumviratNu är det inget slutgiltigt beslut som ska fattas av kommunstyrelsen imorgon – budgetprocessen har ju just bara börjat. Men redan nu positionerar sig de två olika partiblocken genom att presentera sina budgetförslag. Eftersom socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (triumviratet) har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) så blir deras förslag huvudförslag. Alla de andra partierna lägger sina budgetförslag i förhållande till detta. (KSAU kallas under budgettider för budgetberedningen.)

Igår presenterade jag budgetförslaget från majoriteten i KSAU, dvs budgetberedningen, dvs det styrande triumviratet, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Förslaget var ett rent besparingsförslag, där allt miniall_triogick ut på att avsluta år 2017 med ett så stort budgetöverskott som möjligt.

Idag presenterar jag förslaget från minialliansen, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna.

Och minialliansen lägger fram ett budgetförslag som är betydligt offensivare än triumviratets (S+C+MP) besparingsförslag.

Minialliansen satsar, tro det eller ej, hela 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad triumviratet (S+C+MP) gör i sitt förslag.

eyesJa, du läste rätt – 40 miljoner kronor mer!

Snacka om ombytta roller, upp- och nervänd värld eller vad som helst. Det är nästan så att jag inte riktigt tror att det är sant, det är som att jag inte läser rätt i de olika budgetförslagen…

Men det är sant. Den borgerliga minialliansen lägger ett budgetförslag som satsar 40 milj kr mer på utbildning och välfärd än vad socialdemokraterna (och C och MP) gör.

Den stora politiska frågan, vid sidan om frågan vad som har hänt med socialdemokraterna i Vänersborg, är egentligen – vad har hänt inom de borgerliga leden? Varför lättar Lidell (M), af Geijerstam (L) och Bäckman (KD) och de andra i gänget helt plötsligt på plånböckerna? För att satsa på utbildning… Och välfärd…

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. Eller rättare sagt, jag är säker på att jag inte förstår…

svangrem2Det har under de senaste 20 åren (minst) hela tiden funnits behov av mer resurser till förskolan, skolan, äldrevården osv i Vänersborg. Men det har aldrig hindrat moderaterna och de borgerliga partierna från att predika återhållsamhet och lägga förslag som skär ner på kommunens kostnader för välfärd eller i varje fall ger minimalt med resurser till verksamheterna. Och har det någon gång funnits question”pengar över”, så har de borgerliga genast velat diskutera skattesänkningar.

Så frågan är – vad har hänt med moderaterna och de borgerliga i Vänersborg? Har de genomgått någon slags metamorfos, någon slags pånyttfödelse? Eller har de äntligen kommit till insikt och lämnat sina konservativa och liberala idéer bakom sig?

Eller är det taktik?

romareVill minialliansens partier övertrumfa socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna för att likt bröderna Gracchus fiender i Romarriket dra till sig folkets röster? (För att när de väl kommit till makten genomföra gigantiska nedskärningar…) Men det är lite väl långt till nästa val för en sådan taktik kan man tycka…

För inte kan det väl vara så att det är Vänsterpartiets idoga arbete och argumenterande som har gett resultat i de borgerliga leden…?pergamentrulle

Det här är minialliansens förslag till budget 2017.

Vi börjar med barn- och utbildningsnämnden. Minialliansen skriver i sitt förslag till budget:

skola”effektiviseringsbetinget om -3.347 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag (=förslaget från S+C+MP; min anm). Budgetramen utökas med 16.000 Tkr till den s.k. elevpengen, för ökat antal elever i grundskolan.”

Det är i det närmaste ofattbart. Minialliansen vill satsa drygt 19 milj kr mer på grundskolan än S+C+MP. Dessutom skriver minialliansen:

”Kommunstyrelsen beslutar för egen del, att i dialog med Barn- och utbildningsnämnden noggrant följa utvecklingen av elevantalet och att i MRP-2017-2019 reservera medel för eventuella ytterligare ökning av antal elever.”

Minialliansen håller alltså dörrarna öppna för ännu mer pengar till grundskolan om det krävs…

pensionar3På socialnämndens område är det likadant. Minialliansen skriver:

”effektiviseringsbetinget om -4.111 Tkr stryks jämfört med budgetberedningens förslag. Budgetramen utökas med 15.000 Tkr till förstärkning av äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden ges i uppdrag att föreslå prioriteringar mellan anslagsbindningsnivåerna.”

Är ni med bloggläsare? Även socialnämnden föreslås få drygt 19 milj kr mer till sin verksamhet av minialliansen jämfört med triumviratet.

byggaMinialliansen vill också tillföra byggnadsnämnden ett tillfälligt anslag om 2 milj kr för:

”externt köpta tjänster för planarbete, i syfte att intensifiera utveckling och nybyggnation av bostäder i Vänersborgs kommun.”

Sedan är det lite mindre justeringar här och där jämfört med budgetberedningens förslag. Minialliansen vill stryka effektiviseringsbetingen för Kultur- och Fritidsnämnden, -0,505 milj kr, och för överförmyndarnämnden, -18.000 kr.

applause2Vad kan man göra annat än att hälsa minialliansens förslag med stor tillfredsställelse? I valet mellan de borgerligas förslag och besparingsförslaget från S+C+MP är valet mycket lätt. Det kommer inte att råda någon som helst tvekan vilket av de två huvudförslagen som Vänsterpartiet föredrar.

Fast det känns ”obekvämt”…

Och därmed inte heller sagt att Vänsterpartiet köper hela det borgerliga förslaget rakt av. Det finns förbättringar att göra. (Jag återkommer till det.)

Jag kan väl till sist nämna att socialdemokraterna hade möte idag – också. Det mullrar nog i leden… Jag tror att Marie Dahlin och de andra topparna är på väg att inse att de nog inte har medlemmarnas stöd för att lägga den tänkta besparingsbudgeten. Och då kan man också undra vilka konsekvenser det kan få för den socialdemokratiska ledningen…?mp

I miljöpartiet tror jag att de har slutat med medlemsmöten. Ledarna i miljöpartiet verkar komma överens med socialdemokraterna och centerpartisterna mellan skål och vägg – och sedan får de vanliga medlemmarna reda på vad som gäller.

Medlemmar och sympatisörer till socialdemokraterna och miljöpartiet kan inte ha det lätt just nu…

Och de borgerliga medlemmarna och sympatisörerna tror väl att de drömmer…

%d bloggare gillar detta: