Arkiv

Archive for 30 mars, 2016

Kommunen och Microsoft, del 1

30 mars, 2016 1 kommentar

stenaldern”Att vara människa är att vara en användare av teknik.”

Uttalandet stötte jag på i ett nummer av tidskriften ”Forskning & Framsteg” tidigare i år, även om det faktiskt skulle kunna vara skrivet av någon stor filosof på 1800-talet. Jag kom att tänka på citatet när jag läste en fråga från Lena Eckerbom Wendel (M) till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). (Frågan finns i kommunens diarium.)

Lena Eckerbom Wendel är inte bara ganska duktig, typ, på datorer och surfplattor, hon har dessutom suttit med i den politiska arbetsgrupp som har jobbat med specifikationer, funktionalitetskrav och inköp mm för kommunens räkning.

surfaceKommunen köpte in Microsoft Surface-plattor för de politiker och tjänstemän som behöver åtkomst till känslig information. Vi andra har fått iPads. Sedan var det nog tänkt att det skulle ske någon typ av utvärdering innan kommunen gick vidare…

Lena Eckerbom Wendel skriver i sin fråga till Marie Dahlin:

”Jag får mycket funderingar, frågor och rena klagomål från de som utrustats med Microsoft Surface, och hör egentligen ingenting från de som har den andra lösningen. Klagomålen på lösningen som baseras i en Microsoft Surface-platta rör allt ifrån åtkomst till handlingar innan sammanträden, möjligheter att läsa och anteckna i handlingarna under sammanträdena till rena tekniska problem som att plattorna hänger sig och startar om.”

microsoftJag kan faktiskt intyga att det har varit en del klagomål på Microsofts surfplattor, även om jag inte har någon själv. (Det finns en grupp på Facebook, var annars?, som diskuterar det här.)

Eckerbom Wendel avslutar med att ställa följande fråga till Marie Dahlin (S):

”När kan vi förvänta oss att det antingen finns objektiva belägg för att den valda lösningen – trots alla problem – är den mest ändamålsenliga och effektiva lösningen; eller en annan lösning framtagen?”

Det ska nämligen göras nya inköp och ryktena säger att det blir Microsoft Surface. Eckerbom Wendel är som synes inte helt bekväm med detta… Särskilt inte som Surface också är en tämligen dyr lösning.

mail2Eftersom jag, i varje fall ibland, inte har tålamod att vänta någon längre tid på svar, så skrev jag till IT-chefen och frågade. IT-chefen var snabb med att svara:

”Fram till nu inte gjort några genomgripande utvärderingar av de olika paketen.”

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka ”fram till nu”. Kanske blir det en utvärdering – kanske med anledning av Eckerbom Wendels fråga? Kanske blir det ingen. Av IT-chefens övriga svar att döma så tycks det inte bli någon. I varje fall inte om han själv får bestämma. IT-chefen berättar nämligen att han själv har en Microsoft Surface och att han är väldigt nöjd med den. Och så slutar IT-chefen sitt mail:datorproblem

”… har vi inte nått hela vägen i att hjälpa till med att ändra arbetssättet (att arbeta mer digitalt) i den målgruppen (politikerna; min anm), vi underskattade behoven av bland annat utbildning och löpande stöd.”

appleOch visst kan det vara ”fel” på användarna, men många (i bland annat Facebookgruppen) har beskrivit hur lätt de kunde arbeta med sina iPads. Vilket jag själv kan verifiera. Det har aldrig varit några som helst problem att arbeta med kommunens dokument i en iPad.

Det torde hur som helst vara ett rimligt krav att en utvärdering/utredning görs för att hitta den mest ändamålsenliga och effektiva lösningen – innan kommunen går vidare och köper in nya surfplattor, dyra nya surfplattor. I det kan man hålla med Lena Eckerbom Wendel.

Däremot har en typ av utvärdering skett i skolans värld.

Under läsåret 2014-2015 så bedrev kommunen ett utvecklingsprojekt på Frändeskolan och Dalboskolan. Där arbetade elever och pedagoger med Microsoft Surface. Och i den utvärdering som gjordes, ”Skolans värld möter verkligheten”, påvisades många positiva effekter. Noteras kan att det dock handlade om sättet att arbeta mm, inte att det var just Microsoft Surface som användes.

money7Projektet har hur som helst lett till att skolorna i Vänersborg ska köpa in en mängd surfplattor. (Om erforderliga ekonomiska beslut fattas, eller som det heter, ”om kommunen gör avrop mot avtalet”.) Dustin Sverige AB har efter upphandling fått uppdraget att leverera 55 iPads och 860 Surface för en summa av 4,5 miljoner kronor.

Vilken platta som är bäst för skolbruk låter jag vara osagt, men jag förutsätter att rektorer och pedagoger har tänkt igenom saken ordentligt, inklusive tittat på prisbilden. Det finns ju även andra lösningar, googlesom dessutom är billigare. Jag tänker t ex på androidplattor från bland annat Samsung. Då kan man också utnyttja hela Googles utbud av gratistjänster. Som också synkar oerhört smidigt på mobiltelefoner…

Det är emellertid en formulering i Lena Eckerbom Wendels skrivelse, som alltså handlade om politiker och inte skolan, som tilldrog sig en särskild uppmärksamhet från min sida:

”Det finns också antydningar om att lösningen valts på andra grunder än att den bäst möter kravspecen.”

Men det återkommer jag till.

Kategorier:IT Etiketter:,
%d bloggare gillar detta: