Arkiv

Archive for 12 mars, 2016

Detaljplan för Ursand – och två pooler

12 mars, 2016 2 kommentarer

Jag tog faktiskt en sväng till Ursand häromveckan. Jag har inte varit på platsen för löparlegendaren Arne Anderssons framfart i simskolebranschen sen i somras. Då tog jag mig en trevlig tur medursand_bat Strömkarlen (se bild). Som för övrigt lade till vid bryggan där jag efter fyra somrar av idogt tränande av ben- och armtag under Arnes överinseende till slut kunde kasta flytvästen och ta de första trevande simtagen utan hjälpmedel. I 14-15-gradigt vatten…

På Ursand sprang jag på Daniel. Daniel är platschef på campinganläggningen. Vi har setts någon gång förut, så han kände igen mig. Och jag honom.

Vi började prata om de planer som finns för Ursand. Han passade på att visa mig modellen över den framtida visionen. Med sjöbodar och allt…

ursand_pooler

Sjöbodarna låg dock några år fram i tiden vad jag förstod. Om kommunen nu någonsin kommer att tillåta att de sjösätts, förlåt, byggs.

Kommunen håller, efter många turer under de senaste åren, på att utarbeta en detaljplan för området. Syftet med att upprätta en detaljplan över Ursandsområdet är att:

”fastställa lämplig markanvändning samt möjlig utveckling och utökning av befintlig camping, att säkerställa allmänhetens tillträde till, från och genom området och att skapa ett attraktivt turistmål för besökare och boende i Vänersborg.”

ursand_flygfotoOch kommunen har kommit ganska långt med detaljplanen. Den 2 mars yttrade sig kommunstyrelsen över ett förslag till detaljplan som byggnadsnämnden hade arbetat fram.

Kommunstyrelsen ställde sig i stort sett bakom förslaget. Men ändrade lite. Ändringen innebar att:

”strandskyddet upphävs i den del som utgör konferensanläggning/brygga. Detta på grund av att en eventuell byggnation försvåras/fördröjs avsevärt om strandskyddsdispens ska sökas.”

Detaljplanen skickades därför tillbaka till byggnadsnämnden.

Daniel var mycket nöjd med detaljplanen så långt. Det var bara en liten hake. Poolerna…

ursand_gummiDaniel (och Bert Karlsson) vill bygga pooler på det område där de tivoliliknande och ytterst fula gummi- och plasttornen och -bassängerna tidigare stod.

Och det är ok för kommunen att bygga två pooler, varav en barnpool, på platsen. Faktiskt. Kommunen har inga invändningar. Problemet är bara när

Detaljplanen vinner inte laga kraft förrän tidigast i juli och det är först då som Daniel (och Bert) får börja bygga. Problemet är naturligtvis att poolerna då inte hinner användas denna sommar. Ursand vill att poolerna ska stå klara när badsäsongen börjar. Och det kan man ju förstå.

Det är inget olagligt om poolerna börjar byggas innan detaljplanen har vunnit laga kraft, bara Ursand får dispens. Som det ser ut nu så säger de styrande partierna emellertid nej till detta.

ursand_pooler5Vilket för en utomstående kan tyckas lite småaktigt. Visst ska regler och lagar följas, men det görs ju vid en dispens. Och skulle inte alla besökare, både vänersborgare och turister, tjäna på att poolerna står klara i juni istället för i augusti…? Det handlar ju faktiskt bara om två månader, men en hel sommar…

Jag vet inte orsaken till ”principfastheten” från de styrande i kommunen. Frågan har ju ingen praktisk betydelse – för kommunen. Däremot har den det för Ursand – och alla badgäster.

Vill ”kommunen” visa vem som bestämmer? Är det för att sätta arrendatorn Bert Karlsson på plats?

Och visst kan man tycka vad man vill om Bert, och det gör de flesta. Men i det här fallet handlar det om två månader mer eller mindre. Inget annat.

karvling4Det är klart att det ska byggas två pooler på Ursand som står klara före det att badsäsongen börjar. Dessutom är de betydligt smakfullare än plastschabraken som har stått där i alla år…

Tycker jag.

Kategorier:Ursand
%d bloggare gillar detta: