Arkiv

Archive for 21 mars, 2016

BUN (21/3): En kort resumé

jonas_rossana2Ikväll gästades Vänersborg av två av Vänsterpartiets ledande riksdagsledamöter, Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca.

Jonas Sjöstedt uppehöll sig länge vid flyktingsituationen i Europa. Han oroade sig över den katastrofala situation som EU:s stängda gränser innebär för de som flyr krigen och att det alltmer diktatoriska Turkiet har utsetts till EU:s gränspolis. Men han oroade sig också för de förändrade attityder inför människor i nöd som breder ut sig i Sverige. Vi låser våra dörrar för de som har det svårt och låtsas som att allt är som vanligt. Men det är det inte. Menade Sjöstedt.

Sjöstedt och Dinamarca uppehöll sig också över det inflytande som Vänsterpartiet har på riksplanet när det gäller budgeten. En mängd förslag från Vänsterpartiet har redan genomförts av regeringen. Just nu arbetar partiet med att kommunerna ska få mer pengar av staten och att de pengarna ska garanteras över en rad år.

V_logga_mindreVänsterpartiet kan vara stolt över de skickliga representanter som partiet har i riksdagen. Och det är ju kul att de båda kommer från våra trakter… (Du kan läsa mer om Sjöstedts och Dinamarcas besök på Vänsterpartiets hemsida och i TTELA imorgon.)

Efter detta mycket givande öppna möte på Folkets hus, inför 70-talet åhörare, var det dags att begrunda händelserna från dagens sammanträde med Barn- och vbg_loggaUtbildningsnämnden. Utan åhörare…

Det var ett långt BUN-sammanträde. Ledamöterna samlades redan kl 08.30 och behagade inte åtskiljas förrän kl 15.35.

Mötet innehöll mycket diskussion och en vilja att komma överens i de stora frågor som avhandlades. Och det lyckades över förväntan. Alla beslut fattades enhälligt. Ja, utom ett då. Det var sverigedemokraternas förvirrade motion med rubriken:

sverigedemokraterna”Att införa en skol/näring/föreningslivsdag i kommunen.”

Nämnden avslog sverigedemokraternas motion efter en diskussion där dels de sverigedemokratiska ledamöterna försökte förklara vad de egentligen menade, vilket de dock inte lyckades särskilt bra med, och dels om motionen ens var ok att lägga. Motionen handlade ju om att vi politiker skulle tala om för rektorer och pedagoger hur de skulle utforma sin undervisning – något som vi politiker överhuvudtaget inte får eller kan lägga oss i. (Se vidare ”En viktig politisk vecka”.)

budget2Nämnden fick en information om de budgetramar inför år 2017 som kommunstyrelsen (läs: S+C+MP) har bestämt. (Se vidare ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) Budgetramarna innebär ju som bekant att BUN (och alla andra nämnder) har blivit pålagda ett så kallat effektiviseringsbeting. Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska spara 3.347.000 kr år 2017… Genom att:

”jobba smartare.”

Vilket, som jag skrivit tidigare, är ett hån mot alla dom som arbetar i kommunens förskolor och skolor. Och detta var jag naturligtvis tvungen att framföra. Förslaget från kommunstyrelsens socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister är totalt verklighetsfrämmande. Jag passade också på att ge en känga åt sverigedemokraterna som genom att lägga ner sina röster i kommunstyrelsen, utan att ha yttrat ett ord under ärendets behandling, möjliggjorde detta horribla förslag. Ola Wesley såg sig då nödgad att replikera:

”Vi ville inte avslöja vår budget.”

Vilket är ett intressant uttalande och visar på en märklig syn på det politiska arbetet i kommunen. Men sverigedemokraterna agerar ofta tämligen märkligt…

osthyvel_skolaLiberalernas Tove af Geijerstam instämde i min kritik och ansåg också att kommunstyrelsens förslag var förödande för förvaltningen, som nu måste arbeta med denna nedskärning av budgeten. Ett arbete som ”skapar så mycket ångest”, istället för att arbeta med att möta de utmaningar som nämnden står inför. Tove af Geijerstam var inte heller nådig i sin kritik av sverigedemokraterna och menade att det var skamligt att de inte ens lade fram ett förslag i årets viktigaste fråga.

Nu var ju detta ett informationsärende, så inga beslut togs. Men det var en tydlig markering var oppositionen står i budgetfrågan och hur vårens budgetarbete kan komma att utveckla sig.

Det ryktades för övrigt att nämndens ordförande Mats Andersson (C) inte hade blivit tillfrågad innan Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) lade fram sitt besparingsförslag i kommunstyrelsen… Talar ryktet sanning så torde det väl innebära att ordförande Andersson, och för all del också nämndens 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), inte är särskilt glada över ramsättningen…

Och det kom att visa sig.

paviljongEfter långa diskussioner, där nämnden helt enkelt försökte hitta bra lösningar, beslutades att yrka pengar, både för 2016 och för 2017, för att kunna möta den ”akuta akutsituation” som förskolan och skolan står inför redan i höst med det ökade barn- och elevantalet. (Jag har beskrivit åtgärderna i ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) BUN beslutade enhälligt att bland annat hyra in moduler till både ett antal förskolor (Brålanda, Öxnered, Väne Ryr och vid någon av Granås, Halleberg eller Lindvägens förskolor) och skolor, inklusive en del andra åtgärder (Rånnum, Onsjö och Torpa).

Och i och med att S+C+MP ställde sig bakom dessa beslut i nämnden, så har hela BUN sagt att den triumviratinte accepterar effektiviseringsbetinget! Besluten kostar ju ett antal miljoner…

Det ska bli intressant att följa de fortsatta diskussionerna i det styrande triumviratet.

För övrigt diskuterade nämnden förskoleutredningens förslag (se ”BUN: Förskoleutredningen”), men här fattades inga beslut.

honan3Också den nya förskolan i kvarteret Hönan behandlades. I denna fråga har ju nämnden redan fattat ett beslut. Idag handlade det om att komplettera beslutet med ritningar och en kostnadskalkyl. Även i Hönan-ärendet enades nämnden om pengarna, och yrkade på en utökad investeringsram för år 2017.

Det finns nog anledning att återkomma med en fördjupad information om några av ärendena på sammanträdet. Vi får se. Snart är det ju också fullmäktige…

%d bloggare gillar detta: