Arkiv

Archive for 5 mars, 2016

Fiber! Fiber! (1/2)

fiberDet har grävts ner fiber lite överallt i kommunen under de senaste åren. Framför allt är det landsbygden som har legat i framkant, och det tack vare flera fiberföreningar som bildats, och består, av helt vanliga kommuninvånare.

All fiberdragning har emellertid inte skett friktionsfritt. I Väne Ryr har fiberföreningen haft stora problem med sina fibrer, inte minst för att kommunens tjänstemän agerat headache2tämligen långsamt och inte direkt serviceinriktat. Kan man väl säga, ordet ”strulat” dyker upp i mitt huvud.

I januari i år skrev t ex Väne Ryrs Fiberförening till samhällsbyggnadsförvaltningen:

”Den 27/3-2015, alltså cirka 5 månader efter ansökningsdatum fick vi vårt tillstånd av Trafikverket, men nu efter 15 månader har vi ännu inte fått något tillstånd beviljat från dig.”

fiberstrategiI brevet hänvisades till den fiberstrategi som kommunfullmäktige i Vänersborg antog den 17 juni 2015 och där det bland annat står:

”Vänersborgs kommun ska av tjänsteleverantörer och nätbyggare uppfattas som en möjliggörare, inte som ett hinder för utbyggnad. … Till exempel genom upplåtelse av kommunal mark, tillstånd att fräsa spår i asfalterade gator eller trottoarer, snabb och effektiv handläggning av grävtillstånd och andra ärenden, låg taxa för återställning efter schakt”

Jag ska inte gå in närmare på sakfrågorna här, det handlade om markupplåtelser, kostnader om fibrerna skulle behöva flyttas i framtiden etc. I en passus visade fiberföreningen sin frustration över kommuntjänstemännens handläggning, eller brist på:

”Än en gång har du nog inte förstått vilket uppdrag du har. … Jag vill nu vara mycket tydlig med att du som tjänsteman ska vara en möjliggörare enligt det kommunfullmäktigebeslut som nu finns”

Marie_Dahlin2Brevet gick inte bara till förvaltningen utan också till politikerna i kommunstyrelsen. Marie Dahlin (S) ville inte se fiberföreningens dilemma i sakfrågorna utan skrev:

”Ursäkta mig att jag lägger mig i, men jag gillar inte den tonen du använder till våra tjänstemän.”

Jag vet inte riktigt varför Marie Dahlin kände sig nödgad att behöva rycka ut till försvar för tjänstemännen. Men Dahlin tyckte uppenbarligen inte att det var rätt att en kommuninvånare hade dessa åsikter… Eller kanske hade åsikter överhuvudtaget… Det hade varit bättre om Dahlin hade tagit tag i sakfrågorna istället.

Eller gjorde Dahlin det? Vad jag förstår så har det äntligen löst sig till slut i Väne Ryr.

dalslandstjurenI Dalsland har det gått mer smärtfritt under åren. Kanske för att bygdens son Bo Carlsson (C) har haft några fingrar med i spelet. Det har dock funnits problem, men av en helt annan art.

Revisorerna granskade fiberhanteringen och skrev i oktober 2013:revisor2

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Revisorerna fann ett flertal brister och drog följande slutsatser:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

blundaSedan lovade revisorerna högtidligt, inför ett samlat kommunfullmäktige, att fördjupa sin granskning av Bo Carlssons förehavanden. Men, av någon anledning lade revisorerna i stället ner granskningen… Kanske hade ”maktskiftet” efter valet 2014 något med det att göra…

Nu senast har det varit strul med fiberdragningen i tätorterna och avtalet kring detta. Men det tänkte jag skriva om i en annan blogg.

Kategorier:Fiber, IT
%d bloggare gillar detta: