Arkiv

Archive for april, 2016

I svallvågorna efter budgetbeslutet

30 april, 2016 3 kommentarer

svallvagJag måste erkänna att jag knappt har återhämtat mig från onsdagens beslut i kommunfullmäktige. Det var ju inte bara ett totalt överraskande beslut, det var på många sätt historiskt. Jag undrar om kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har återhämtat sig? Det ryktas nämligen om att människorna runt henne på kommunhuset inte har kunnat undgå att höra hennes frustration.

Det måste ha varit en stor besvikelse för Marie Dahlin (S) att hennes och de styrande partiernas, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, förslag inte gick igenom. Nu måste ju Marie Dahlin på allvar fundera på om hon ska sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande – och styra Vänersborg utifrån en budget som hon inte tror på och som har röstats igenom av oppositionspartierna. Samtliga oppositionspartier har ju genom beslutet faktiskt indirekt uttalat att de inte längre har förtroende för henne, Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och de andra.

sossarMarie Dahlin lär också behöva konfronteras med frågan om hon fortsättningsvis kan och ska leda sitt eget parti. Det finns många kritiska röster… Även om vissa enstaka socialdemokrater skriver på Facebook:

”Jag själv är en stolt väldig röd socialdemokrat och kommer alltid att vare det.”

nedskarning2Varför personen är stolt över det budgetförslag som lades i Vänersborg och som innebär rena nedskärningar i välfärden kan jag inte förstå. Men ”nyckeln” i påståendet ligger väl i ”kommer alltid att vara det”. Det spelar liksom ingen roll vad socialdemokraterna gör, personen är socialdemokrat ändå, alltid…

Marie Dahlins och de styrande partiernas budget föll i onsdags på grund av de inte fick det stöd av sverigedemokraterna som de räknade med. Sverigedemokraterna som för 10 månader sedan hjälpte socialdemokraterna och de andra styrande partierna att få igenom budgeten ändrade helt plötsligt inställning och tog sin hand från dem.

sverigedemokraternaOch det i sig är ju en gåta, sverigedemokraternas inställning menar jag. Triumviratets (S+C+MP) budget var ju faktiskt identisk med den budget som SD röstade för i juni. Det var en besparingsbudget som tycktes passa sverigedemokraterna som hand i handske. Och nu röstade de för en borgerlig budget som var motsatsen till besparingar, en budget som formligen storsatsade på verksamheterna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

minialliansen_updateOch det är ju också en gåta, minialliansens inställning menar jag… Från att ha lagt en besparingsbudget i juni, som i stort sett var identisk med triumviratets, till att lägga en storsatsande budget för välfärden i en ren vänsterpartistisk anda. Det var ett sväng på 180 grader. Jag kan inte förklara omsvängningen, men välkomnar den naturligtvis. Precis som alla barn och ungdomar, gamla och sjuka gör.

V_logga_mindreVänsterpartiets budget var offensiv och satsade också på välfärden – som partiets budgetar alltid gör. Denna gång satsade vi, för första gången i den vänersborgska politiska historien, emellertid mindre jämfört med minialliansen. Vi i Vänsterpartiet räknade nämligen med att det bara var ett halvår kvar av budgetåret. Minialliansen tänkte annorlunda. Hur som helst – Vänsterpartiet stod bakom och röstade på sitt eget förslag. Det blev dock, som väntat, nedröstat. I slutomgången (när bara två förslag var kvar) var det ingen tvekan vilket av triumviratets (S+C+MP) och minialliansens (M+L+KD) förslag som låg närmast vårt eget vänsterpartiförslag.

Så därför röstade Vänsterpartiet på minialliansens budgetförslag i slutomröstningen.

blixt_klar_himmelAtt sverigedemokraterna gjorde detsamma kom, som jag skrev igår, som en blixt från en klar himmel. Det var inget som någon hade förutspått eller kunnat se. Det kom som en total överraskning både för minialliansen och Vänsterpartiet. Och framför allt för socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De hade kalkylerat med SD:s röster… De hade ju inte kunnat få igenom sin budget på annat sätt…

I dagens TTELA (artikeln finns än så länge bara i papperstidningen) gör Marie Dahlin det som alla makthavare ofta gör när de inte får det stöd som de själva tycker att de förtjänar – de utmålar motståndarna som mindre vetande.

Marie Dahlin (S) säger:

”Jag tror inte att alla insåg konsekvenserna.”

Ledamöterna som röstade mot hennes och socialdemokraternas förslag visste inte vad de gjorde… Det är egentligen ett ganska kränkande påstående från Marie Dahlin.

lidell15Gunnar Lidell (M) bemöter det i TTELA kort och koncist:

”Jag och min grupp vet vad vi tog beslut om. Och det torde vara helt solklart för alla som har läst vårt förslag. Är man med på ett fullmäktigemöte förutsätter jag att man har läst handlingarna.”

Det var inte särskilt svårt att förstå siffrorna i minialliansens förslag. Men jag vill för egen del, och Vänsterpartiets, konstatera, återigen, att vi hade ett eget förslag där till exempel kultur- och fritidsnämnden fick mer pengar än i det ”vinnande” alliansförslaget. Men det blev nedröstat.

Imorgon är det 1 maj. Jag är väldigt nyfiken på vad Marie Dahlin och socialdemokraterna tänker demonstrera för.

Avgår Marie Dahlin nu?

28 april, 2016 9 kommentarer

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kunde inte närvara på gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige. Och det var nog tur för henne. Det blev nämligen inte alls som Dahlin hade förutspått i TTELA (20 april):

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Det blev mer än ett klubbslag, det blev ett formligt dråpslag gentemot den styrande minoriteten (S+C+MP).

Debatten varade i nästan 3 timmar. Och den slutade med att budgetförslaget från det styrande triumviratet (S+C+MP) led ett fullständigt nederlag.

Så nu måste frågan ställas – borde inte Marie Dahlin och det nuvarande styret avgå?

ljunggren15_1Det handlar alltså om budgeten för i år, år 2016.

Jag har beskrivit bakgrunden i tidigare bloggar (se t ex ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”). Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunstyrelsen beslut från i juni 2015 om budgeten för 2016. Det efter ett överklagande från Morgan Larsson i välfärdspartiet. Fullmäktiges beslut var olagligt och skulle göras om.

Och det gjorde alltså kommunfullmäktige igår, med dunder och brak.

tillbakablickEn kort tillbakablick är nödvändig.

I juni förra året (2015) beslutades budgeten för i år. Samtliga budgetförslag var till förväxling lika, utom naturligtvis Vänsterpartiets. Det skilde bara 0,3% i en total budget på omkring 2 miljarder kronor mellan triumviratets (S+C+MP) förslag och mini-alliansens (M+L+KD). Och det skilde endast 0,2% mellan triumviratets och sverigedemokraternas förslag.

Alla de förslag som lades i juni var i praktiken nedskärningsförslag eftersom verksamheterna knappt fick en krona extra trots ökade kostnader (jämför till exempel den ökade kostnaden för tillströmningen av barn och elever i förskolorna och grundskolorna).

Det var bara Vänsterpartiet som ville satsa, framför allt på förskola och grundskola. Vänsterpartiets förslag röstades emellertid ner i ett tidigt skede. Och det var därför sjuksom Vänsterpartiet avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var som att välja mellan pest och kolera.

MorganL2Välfärdspartiet hade ett budgetförslag som i mångt och mycket liknade Vänsterpartiets, men partiet nekades att lägga detta förslag av kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Det var ju detta som Morgan Larsson (VFP) överklagade. (Och sedermera fick rätt.)

Triumviratets (S+C+MP) förslag fick majoritet och det förslaget blev således också fullmäktiges beslut. Sverigedemokraterna stödde Marie Dahlins och triumviratets förslag i slutomröstningen! Det är värt att notera.utropstecken3

Igår (onsdag) togs alltså hela budgetdebatten om igen.

Alla partier lade samma förslag som tidigare – med två undantag. Vänsterpartiet bantade sitt förslag på barn- och utbildningsnämnden, eftersom det bara är ett halvår kvar av året. De 23,4 miljoner kronor som Vänsterpartiet föreslog till barn- och utbildningsnämnden förra året blev därför till 12 milj kr nu.

minialliansen_updateMen det stora undantaget var budgetförslaget från minialliansen (M+L+KD).

Minialliansen föreslog, och håll i er nu, 16 miljoner kronor ytterligare till barn- och utbildningsnämnden, 15 milj kr till Socialnämnden (Vänsterpartiet föreslog 6,8 milj kr), 2 milj kr till kultur- och fritidsnämnden (Vänsterpartiet: 6,5 milj) och 1 miljon till byggnadsnämnden (Vänsterpartiet: 0 kr).

kovandningOrsaken till denna totala kovändning från den borgerliga minialliansen är svår att förstå. Vänersborgarna fick definitivt inte se något som tillnärmelsevis liknande denna satsning under den förra mandatperioden när minialliansen själv styrde Vänersborg. Och senast för 10 månader sedan ville alliansen alltså i stället spara på verksamheterna. Så något har hänt. Är det Vänsterpartiets outtröttliga upprepande om nödvändigheten av att satsa pengar på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka som har gett resultat? Som droppen som urholkar stenen? Vi i Vänsterpartiet skulle nog gärna vilja tro det…

mariedal_ostraI minialliansens budgetförslag fanns det också förslag till andra ändringar, i t ex investeringsbudgeten. Bland annat ville alliansen att Mariedal Östra skulle exploateras. Mariedal Östra drogs dock av någon anledning bort strax efter ajourneringen och alldeles innan omröstningen…

När budgetförslagen hade presenterats i gårdagens fullmäktige kunde samtliga ledamöter lätt se vartåt det lutade. Minialliansen, Vänsterpartiet och välfärdspartiet tänkte precis på samma sätt angående framför allt tilldelningen till de ”tunga” nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, även om summorna varierade något. Det kunde inte råda det minsta tvivel om vilket budgetförslag som Vänsterpartiet och välfärdspartiet skulle rösta på i slutomröstningen, när partiernas egna förslag hade röstats bort. (I en slutomröstning ställs alltid bara två förslag mot varandra.)

triumviratTrots det valde triumviratet att vägra lyssna till oppositionens argument; triumviratet vägrade att ändra sig, vägrade att kompromissa, vägrade att ta sitt förnuft till fånga… Triumviratet räknade istället med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sin besparingsbudget!

Notera gärna det särskilt, för det är ytterst anmärkningsvärt. Socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister räknade med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sitt budgetförslag. (Hur tänkte de då? Kan de sova på natten?)

Men så hände det totalt oförutsedda. Som en blixt från en klar himmel.blixt_klar_himmel

De styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna fick inte detta stöd av sverigedemokraterna.

Tystanden blev total i sessionssalen. Hakor på ledamöter landade helt plötsligt på golvet. Var det sant?

Det var sant. Sverigedemokraterna gjorde en sväng på 180 grader jämfört med i juni förra året. Precis som minialliansens partier.

budgetbeslutBudgeten från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna fick 28 röster. Triumviratets förslag fick 22 röster. (Jag tror faktisk att några ledamöter från socialdemokraterna drog en lättnadens suck efter omröstningen…)

Därmed är det moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas budget som gäller från och med nu. (Eller rättare sagt, från och med det att protokollet justeras.) Det betyder bland annat att BUN får ytterligare 16 miljoner kr i år och socialnämnden 15 milj!

Det är pengar som verkligen behövs i verksamheterna. Det är pengar som kommer att göra skillnad.

Debatten tog som sagt nästan 3 timmar. Det kan noteras att det egentligen bara var vänsterpartister, moderater och två centerpartister som stod för debatten. Det var naturligtvis inlägg från några andra partier också, men vanligtvis korta inlägg, som presenterade partiets budgetförslag.

sossar_surFrån socialdemokraterna var det bara tre som äntrade talarstolen, och två av dem yrkade endast på  bifall. Inget mer. Inga argument. Ingen diskussion. Den tredje, Joakim Sjöling, ställde endast en liten fråga till Gunnar Lidell (M). Socialdemokraterna tog alltså inte ens diskussionen, de försvarade inte ens sitt förslag. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Kommunens största parti bryr sig inte om att, eller kan inte, argumentera för sin sak. Anmärkningsvärt är kanske inte rätt ord förresten – beklämmande är nog bättre. Å andra sidan, det hördes inte ens ett pip från miljöpartiet – inte en enda miljöpartist var uppe i talarstolen…

mats_andersson2Kommunalrådet Bo Carlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) försvarade ensamma de styrande partiernas färger. Och vad sa de då? Jo, kommunen måste hålla igen, och spara, för att ha råd till framtida investeringar. Det var allt. Läget idag, i förskolan och grundskolan, skönmålades dessutom av Mats Andersson. Han ifrågasatte till och med exemplet Onsjö (se ”Budget 2016 i repris”), som jag föredrog för att konkretisera vad de styrandes budgetförslag innebar.

Mats Andersson förstod inte matematiken sa han…

Som tur var så gjorde en majoritet av fullmäktige det. Förutom rektorn på Onsjöskolan då naturligtvis.

Nä, Mats Andersson gjorde ingen större succé i talarstolen denna kväll. Han försökte på alla sätt blanda bort korten i sin skönmålning. Han vederlades dock av flera personer som kunde barn- och utbildningsnämndens verksamheter bättre än han själv…

karvling_talarstolTTELA har lagt ut en kort artikel om gårdagens fullmäktigebeslut på sin hemsida (se här). Det framstår som att det helt och hållet var Gunnar Lidell och minialliansens förtjänst att BUN och Socialnämnden fick mer pengar. Och visst var det minialliansens förslag, och visst gjorde framför allt Gunnar Lidell en bra insats ifrån talarstolen, men de flesta inläggen och argumenten stod Vänsterpartiet för. Det kan nog alla de närvarande intyga. Och räknar man talartid, så har Vänsterpartiet alltid en tendens att ”vinna”…

Och investeringarna då? Jo, kommunen står inför stora investeringar, det är sant, men kommunens ekonomi har inte varit bättre på länge än vad den är idag. Det är tack vare ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Och när det gäller en del av triumviratets planerade investeringar, som en hamnflytt till Vargön på några hundratals miljoner och ett köp av Nuntorp, så får nog triumviratet tänka till ytterligare några gånger…

ear2Efter att fullmäktige hade avslutat sitt sammanträde kl 23.25, så överhörde jag en diskussion från några socialdemokrater. De diskuterade hur dyrt det nu ska bli för kommunen…

Dyrt? Dyrt att satsa pengar på de som verkligen behöver dem? Dyrt – att ge barnen och eleverna, de gamla och sjuka förutsättningar för en bättre tillvaro?

Det var som att höra två företagare diskutera hur de skulle kunna hålla igen de anställdas löner för att öka företagens vinst. Vart är Vänersborgs socialdemokrater på väg? Vilkas intressen vill de ta tillvara? Är de ens längre socialdemokrater?

sol2I juni ska budgeten för 2017 beslutas i kommunfullmäktige. Och återigen har triumviratet (S+C+MP) lagt en besparingsbudget. I förslaget ska samtliga nämnder spara 0,5% jämfört med det förslag som blev nedröstat igår. Ser inte socialdemokraterna att gårdagens majoritet i fullmäktige visade att den vill något helt annat – att den vill satsa på verksamheterna? Oppositionen vill att kommunens stora överskott ska användas till barnen och eleverna, till de gamla och sjuka. Och på sätt och vis har väl gårdagens beslut redan omöjliggjort triumviratets förslag…

vagvalSå nu står socialdemokraterna inför ett vägval. Ska de vara konsekventa i sin besparingsiver och hoppas att sverigedemokraterna ska ändra sig än en gång? Eller tänker de att radikalt ändra sin politik? Eller tänker de börja samarbeta med oppositionen”?

sunt_fornuftDet nog på sin plats att socialdemokraterna tar sig en ordentlig funderare på vilken väg de ska välja. Och jag hoppas att de väljer en förnuftig och tydligare socialdemokratisk väg…

Och Marie Dahlin då?

Marie Dahlin bör nog fundera på om hon kan fortsätta att vara kommunstyrelsens ordförande. Och kanske även om hon är den rätte personen att fortsätta leda socialdemokraterna i Vänersborg.

När det gäller miljöpartiet så har nog tåget gått i Vänersborg. Partiet yttrar sig ju överhuvudtaget inte. Miljöpartisterna nöjer sig med sina avlönade poster och att få sitta i maktens korridorer. Det är nog många både medlemmar, sympatisörer och väljare i Vänersborg som undrar vad de ska med miljöpartiet till i Vänersborg.

Vänersborg står inför en spännande tid. Men det viktigaste, nu kan barnen och eleverna, de gamla och sjuka andas ut. Majoriteten i fullmäktige tänker satsa på dem.

KF: Budget 2016 i repris

26 april, 2016 Lämna en kommentar

Imorgon onsdag ska kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om årets budget (för 2016). Det tidigare beslutet från juni 2015 förklarades ju olagligt av Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”.) Hela processen måste därför göras om på nytt…

triumviratOm det nu blir så imorgon. Ryktena säger att de styrande partierna (S+C+MP) vill återremittera hela ärendet, dvs skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle.

Vad orsaken till en återremiss i så fall skulle vara, det vet jag inte. Men man kan ju alltid spekulera… Är det kanske för att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) inte kan närvara imorgon? Är det på grund av interna stridigheter i socialdemokraterna kanske? Det finns ju många, även ledamöter i fullmäktige, som inte vill att den socialdemokratiska besparingsbudgeten ska gå igenom i fullmäktige med sverigedemokraternas aktiva stöd… Eller är det kanske medlemmarna i miljöpartiet som äntligen protesterar mot gruppledarnas tafatta förhandlingar med de andra styrande partierna? Där de överger de flesta av de krav som partiet gick till val på, som till exempel mer pengar till förskola och grundskola…

klokerVi kanske blir klokare imorgon…

Jag tänkte hur som helst att publicera utkastet till det anförande jag tänkte ha i budgetfrågan på morgondagens sammanträde…

=========

Barn- och Utbildningsnämnden tilldelades i stort sett exakt samma summa 2016 som 2015, och 2014, omkring 670 miljoner kronor. (Det var tom. 3 mkr mindre 2016 på grund av sänkt internränta.) 670 miljoner kronor kan tyckas vara mycket pengar. Men under den här perioden har elevantalet ökat drastiskt – omkring 400 elever på 2 år.

Och ökningen av elever bara fortsätter. Ett exempel, i stort sett över det senaste jullovet ökade elevantalet i Vänersborg med 64 elever…

Även antalet barn i förskolan har ökat drastiskt, dock inte riktigt så mycket som i grundskolan. Barngrupperna är fulla, överfulla skulle man nog kunna säga, och det är brist på lokaler. (Som ska lösas med tillfälliga lösningar som moduler.)

Det innebär att samma summa pengar, som nämnden fick 2015, ska användas till fler elever år 2016. Det kan naturligtvis bara betyda en enda sak, pengarna per elev blir mindre. Därför har också elevpengen minskat från den 1 januari i år.

Så här ser elevpengen ut för 2016:

 • Åk 1-6: från 35.676 kr per elev till 31.512 kr. (-12%)
 • Åk 7-9: från 42.471 kr per elev till 37.514 kr. (-12%)

Jag skulle gärna vilja ta ett exempel på vad detta innebär i praktiken. Ett exempel som nämnden fick sig till del i januari i år.

Exemplet Onsjöskolan:

Elevökningen på Onsjöskolan innebär att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster. Skolan skulle behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

I år (2016) får Onsjöskolan emellertid 1.160.000 kr mindre än förra året på grund av den sänkta elevpengen. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Skolan måste ”göra sig av med” 2,5 tjänster – när det egentligen behövs 2,5 till…

Fler elever – mindre pengar – färre personal.

Och så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

Det är naturligtvis, som alla förstår, eller borde förstå, en helt omöjlig situation för Onsjöskolan.

Onsjöskolan lyftes fram i nämnden som ett konkret exempel. Inte som ett undantag, utan som en typisk skola i Vänersborg. Elevpengen minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

De här anförda sakuppgifterna torde väl egentligen räcka för att visa på den omöjliga situationen för BUN – i år, 2016.

Men jag tycker att det också kan vara på sin plats att påpeka att personalomsättningen inom kommunens förskolor och skolor är oroande hög. Många, alltför många, pedagoger flyr Vänersborg och byter kommun. Jag inbillar mig att ett av skälen är att kommunen inte satsar på förskolan och grundskolan.

Den budget som kommunfullmäktige har tilldelat BUN för i år (och som nu alltså inte gäller längre) och som ligger till grund för elevpengen utgår som alla förstår inte från skolornas och elevernas behov. Som det skall göras enligt Skollagen (2 kap 8a§):

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Budgeten utgår istället från vad som finns kvar när kommunen har avsatt pengar till annat, annat som de styrande tycker ska komma före barnen och ungdomarna.

Sju fackförbund protesterade också mot budgeten innan den togs i juni. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening lämnade den 31 mars ett gemensamt yttrande. De skrev:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt.”

BUN begärde 23,4 milj kr inför 2016 till det ökande antalet nyanlända och 9 milj kr avseende personaltäthet. De här 9 milj kr var pengar som nämnden fått i en rad år, men som gick via kommunstyrelsen. Barn- och Utbildningsnämnden fick de 9 milj kr. Som BUN också hade fått 2015. Och 2014.

Inget mer. Samma budgettilldelning som tidigare…

Vänsterpartiet yrkade en ramökning för 2016 på 23,4 milj kr, precis som nämnden…

Men nu har kommunfullmäktige fått en ny chans. Tack vare Förvaltningsrätten i Göteborg. Fullmäktige kan fatta ett nytt beslut utifrån en större kunskap om det ekonomiska läget än vi hade i juni 2015. Nu vet vi ju faktiskt att kommunens ekonomi går mycket bättre än man kunde föreställa sig för 10 månader sedan.

Och dessutom är det bara april och organisationen ute på grundskolorna är inte klar. Planeringen har i och för sig börjat och fortskridit ganska långt, men den är ändå inte klar.

Resultatet för 2015 uppgick till 41 milj kr. Någon prognos för 2016 finns ännu inte, en sådan kommer att tas fram efter april månads utgång (inför delårsrapporten). Men en liten antydan kan man få av att kommunens resultat det första kvartalet i år var +52 milj kr.

Jäpp, ni hörde rätt, 52 milj kr.

Det torde vara helt realistiskt att räkna med att kommunen kommer att göra ett överskott i år på åtminstone omkring 30 milj kr. Det stöds också av årsredovisningen för 2015 som säger att det ekonomiska läget ser betydligt bättre ut nu än i juni 2015 då budgeten togs. Vi behöver inga skattehöjningar, vi behöver inte använda RUR-pengar. Vi skulle helt enkelt kunna använda det stora överskott vi får tack vare de ökade skatteintäkterna och statsbidragen.

Det är klart att vi ska använda överskottet till det viktigaste av allt – barnen, ungdomarna och de gamla. Varför skulle vi inte göra det?

Särskilt när vi vet att med det förslag som regeringen lägger för 2017 så kommer statsbidragen att fortsätta att komma till Vänersborg de närmaste åren. Även skatteintäkterna kommer enligt prognoserna att fortsätta öka.

Det betyder att det finns pengar till förskola och grundskola både 2016 och 2017. Varför ska inte våra barn och ungdomar idag få använda dessa pengar i stället för att tvingas dra åt svångremmen och spara till framtida generationer?

Vänsterpartiet ber därför fullmäktige att använda både känsla och förnuft. Vänsterpartiet yrkar, dels att de 9 milj kr från kommunstyrelsen till ökad personaltäthet tillfaller barn- och utbildningsnämnden i form av en ramökning (precis som beslutet var i juni), men dels också en ytterligare ramökning för i år på 12 milj kr. Det är samma summa som Vänsterpartiet yrkade i juni, med den skillnaden att det nu blir halvårseffekt på pengarna.

Det skulle göra att BUN kan sätta en organisation i höst som BUN kan behålla även på vårterminen, om Vänsterpartiet får sin vilja fram då också.

KF: BUN:s verksamhetsberättelse

25 april, 2016 Lämna en kommentar

Veckans sammanträde med kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, handlar till stor del om gångna tider, om år 2015.

dagordningaprilJag har tidigare skrivit om revisorernas rapporter (se ”Revisorsrapporter”) och årsredovisningen (se ”År 2015 till handlingarna”). Idag tänkte jag skriva några ord om Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Delar av verksamhetsberättelsen finns med i årsredovisningen, således under ärende 3, och de mer omfattande delarna som ett eget ärende (ärende 4 på dagordningen).

I årsredovisningen finns själva resultatavstämningen med. Och resultatet är väl inte speciellt plopp_greenupplyftande för barn- och utbildningsnämndens del, kan man nog konstatera.

plopp_redDet finns 20 mål. Det anses att 9 av dem är uppnådda under 2015. De är symboliskt och ytterst pedagogiskt markerade med gröna ploppar. 11 mål har således inte uppnåtts. De är markerade med röda ploppar.

Målet att barnens och ungdomarnas trivsel, trygghet och arbetsro ska vara hög får en grön plopp. Men det tycks mig vara en sanning med modifikation, i varje fall när det gäller arbetsron. Stora klasser och trånga klassrum gör det inte lätt ute på skolorna. Här skulle politikerna kunna ge personalen betydligt bättre förutsättningar. Föräldrarna på en del förskolor kände sig för övrigt inte heller helt trygga.

goalBarns och ungas psykiska hälsa har förbättrats under året enligt målavstämningen. Det verkar dock vara mer en känsla grundad på det arbete som utförts än med fakta om resultatet. Det finns anledning till att vara lite skeptisk. Stora barngrupper i förskolan, stora klasser, för få speciallärare, ett betygssystem som bidrar till stor stress bland eleverna etc gör, även här, att förutsättningarna skulle kunna vara, och bli, bättre. Vi hoppas dock att den psykiska hälsan verkligen har förbättrats.

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka skolnärvaron. Och det ger resultat.

Det finns vidare gröna ploppar på samverkan mellan hem och barnomsorg (jag undrar om Nattugglans föräldrar var med i undersökningen?) och med andra myndigheter. Fast jag blir lite tveksam till den gröna ploppen för målet:glasogon

”hög kvalitet inom förskola och grundskola ska synliggöras”

Vilken hög kvalitet? Hög kvalitet i förhållande till de förutsättningar pedagogerna får av politikerna? OK, i så fall går jag med på det. Men det är inte riktigt så det presenteras…

Det finns många mål som inte uppnås…

student7Trots att medelmeritvärdet i åk 9 ökade, så sjönk andelen elever som var behöriga till ett yrkesprogram. 21% av eleverna uppnådde inte heller godkända resultat i samtliga ämnen. Dessutom finns det en del i övrigt att önska när det gäller likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

BUN lyckades inte med att tillgodose föräldrarnas förstahandsval inom barnomsorgen inom fyra månader. Detta är för övrigt ett lagbrott… Det blev inte heller någon utökning av öppettiderna i förskola och fritidshem.

Det finns fler mål som inte uppnåddes.

Men så är det. Vänersborg har den förskola och den grundskola som kommunen förtjänar. Vill inte politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna till pedagogerna, så blir resultatet så här. Att Vänersborg inte följer Skollagen tycks inte heller vara särskilt viktigt för många politiker. Eller att kommunen kom på plats 199 i SKL:s skolranking ”Öppna jämförelser” för 2015. (På plats 159 om de fristående skolorna räknas med.) (Skolrankingen kom för övrigt idag, rapporten laddar du ner här och statistik här.)

verkberDet var verksamheten under ärendet om årsredovisningen. Sedan kommer ”ytterligare” en verksamhetsberättelse under ärende 4. Den här berättelsen är längre och ska väl liksom vara ”fundamentet” för kommande arbete. Här beskrivs nämndens verksamhet på ett fylligare och djupare sätt.

Jag gör några nedslag i BUN:s berättelse.

 • BUN redovisar att överskott på 10,4 milj kr.
 • Antalet elever i grundskolan har ökat med 217.

Här tycker jag att nämnden skulle ha varit mycket tydligare med att förklara varför nämnden kan gå med överskott samtidigt som det finns för lite pengar överallt i verksamheterna. (Jag återkommer till det, om inte annat i ett anförande på onsdagens sammanträde.)

 • Det är brist på legitimerade lärare.
 • I förvaltningen arbetar 71 obehöriga pedagoger.
 • Personalomsättningen har ökat till 9,2%.
 • Det är för många barn och personal på varje förskoleavdelning.
 • Det finns brister i likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

sammanfattning4På fyra rader sammanfattar verksamhetsberättelsen vad det är fråga om:

”De ökade barn- och elevtalen löser verksamheterna med att förtäta, utöka med tillfälliga lokaler, titta över sina verksamheter och hitta nya sätt att organisera sina verksamheter på. Konsekvenserna i verksamheterna blir bland annat en ökad arbetsbelastning för personalen, högre sjukskrivningstal, ökat tryck på öppettider för förskola och fritidshem samt försämrade lärmiljöer.”

Kan man också gissa att kunskapsresultaten blir sämre och att barnen och ungdomarna mår sämre?

Det här var vad det står i verksamhetsberättelsen om barn- och utbildningsnämnden. Det finns naturligtvis motsvarande texter för kommunens alla andra nämnder också. (Men det hinner jag inte med att redogöra för.) Det är sammanlagt en tung läsning att ta sig igenom alla sidor, men det är också väldigt givande. I varje fall om man är politiker… Eller en intresserad kommuninvånare. Man kanske till exempel undrar vad det blir av alla skattepengar…

KF: År 2015 till handlingarna

24 april, 2016 Lämna en kommentar

Den första punkten på kommunfullmäktiges dagordning på onsdag är, efter en föreläsning, att fullmäktigeledamöterna i all enighet ska bevilja varandra ansvarsfrihet. (Se gårdagens blogg.) Därefter ska fullmäktige gå igenom, titta på och diskutera vad ledamöterna har gjort i de olika nämnderna och styrelserna för att få denna ansvarsfrihet…

bakvant2Bakvänt? Jo, men detta är Vänersborg. Det ska tydligen vara bakvänt i Vänersborg. Vänsterpartiet har påtalat det absurda – för självklart ska ansvarsfrihet beviljas först efter att de båda ärendena ”Bokslut och årsredovisning” och ”Nämndernas verksamhetsberättelser” har avhandlats.

Men nu är det som det är…

Onsdagens fullmäktige handlar till stor del om vad som hände förra året, år 2015. Igår skrev jag en del om revisorernas berättelser, idag tänkte jag göra några nedslag i ett av de andra ärendena, ”Bokslut och årsredovisning”. (Jag sparar ”Nämndernas verksamhetsberättelser”.)

dagordningaprilJag tror för övrigt inte att några av dessa tre ärenden kommer att ge upphov till några debatter, och definitivt inte till några voteringar. Tyvärr går fullmäktige förbi ärendena alltför snabbt och lättvindigt. För det ryms en oerhörd massa kunskap och erfarenhet i dessa dokument, i dessa sammanlagt över 250 sidor… De borde studeras en heldag i olika blandade arsredov2015politiska konstellationer. Tycker jag. Då kan man lära av historien, både för att förstå det nuvarande situationen och göra det bättre de kommande åren.

Jag kan också rekommendera alla vänersborgare som vill veta mer om vad kommunen, och dess politiker och tjänstemän, sysslar med, att ta sig tid att studera dokumenten. (Klicka här så kommer du till dokumenten.)

Det finns olika sätt att göra nedslag i dessa dokument. De flesta av dom som styr, skulle antagligen välja ”godbitarna”, det bästa. Och det finns i och för sig mycket bra att välja på. Men andra, som jag, vill framför allt lyfta fram problemen och utmaningarna. Kanske beror det på att man tillhör oppositionen, kanske beroende på att det är utmaningarna som kommunen måste komma till rätta med för att utvecklas och bli ännu bättre.

arsredov2015MDKommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillhör naturligtvis den första kategorin, och hon får också äran att inleda kommunens årsredovisning. Dahlin skriver att Vänersborg är:

”en evenemangsstad i särklass”

Och dessutom lever, enligt Dahlin, kommunen upp till sin vision:

”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Det betyder så vitt jag förstår att kommunen måste utarbeta en ny vision, eftersom den nuvarande är uppfylld. Och det kan inte visioner vara, för då är de ju inga visioner. Visioner ska vara något att sträva efter, något som ligger i framtiden.

Jag tänkte i denna blogg titta lite närmare på vad det står om förskolan och grundskolan i det långa, och viktiga, dokumentet ”Årsredovisningen” – under avsnittet ”Övergripande målavstämning”children2.

Under punkten ”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet” står det att vårdnadshavarna upplever att:

 • ”det är för många barn och personal per avdelning.”

Och det tycker jag är en viktig notering. Det understryks också av att Vänersborg inte uppfyller Skolverkets rekommendationer på hur stora barngrupperna bör vara. Men det visste nog inte författarna när de skrev detta avsnitt i ”Årsredovisningen”.

Vidare hittar jag följande passager:

 • ”förvaltningarna har betonat barnperspektivet…”
 • ”för att höja förtroendet bland invånarna bör satsningar prioriteras inom verksamheterna miljöarbete, grundskolan…”
 • ”resultaten på de nationella proven, betyg, medelmeritvärdet och behörighet till gymnasiet har ökat under de senaste åren inom kommunens skolor. Vissa brister finns inom likvärdigheten mellan och inom skolenheter samt mellan könen.”
 • ”Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet. Föräldraenkäten visar generellt att vårdnadshavare är mycket nöjda med kommunens förskola och grundskola. Medelmeritvärdet för kommunens årskurs 9 har ökat. Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram uppgick till 84,8 procent, och är strax under rikssnittet.”

Det är allt jag hittar, förskola och grundskola tar med andra ord ingen större plats i kommunens mål och målavstämning… Men det kanske är symptomatiskt? Samtliga verksamheter har ju också lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet…

baconI avsnittet ”Miljöredovisning” så måste jag som LCHF:are påpeka att det serveras enbart vegetarisk mat en dag i veckan i kommunens skolor på grund av bland annat:

”bra för hälsan att dra ner på rött kött och chark då mindre än 700 g (råvikt) per vecka minskar risken för viss cancer.”

Det tror jag inte ett dugg på, då skulle väl knappast människan ha överlevt som art på denna jord eftersom hon under 2 miljoner levt som samlare och jägare? (Jordbruket upptäcktes som bekant för bara 10.000 år sedan.) Men det blir hur som helst motsägelsefullt, när det återfinns både socker, vitt mjöl, ris och potatisprodukter, dvs mängder med kolhydrater, i skolmaten och mellanmålen. Och alla undersökningar visar att socker är betydligt farligare än rött kött. Om rött kött nu är farligt överhuvudtaget…

Till sist lite ekonomi från ”Årsredovisningen”.pengapase2

Resultatet för kommunen för år 2015 var hela 41 miljoner kronor!

Jag citerar:

”Resultatet för kommunen var 41 Mkr, vilket var 21 Mkr högre än 2014. Resultatet var sammantaget 35 Mkr bättre än budget. Nämnderna redovisade överskott med 5 Mkr och finansförvaltningens nettokostnader ett överskott på 15 Mkr. Skatter och generella statsbidrag var 8 Mkr bättre än budget och finansnettot 7 Mkr bättre än budget. Årets resultat innefattar en tillfällig återbetalning av premier från AFA försäkring på 16 Mkr.”

svangrem2Det är egentligen helt otroligt. Här har det duttats och sparats under 2015, särskilt på barnen, ungdomarna och de gamla, och så gör kommunen ett jätteresultat!

Kommunen har skulder också. I en stor skuld spelas det bandy…

”Kommunens låneskuld uppgick till 223 Mkr vid årets slut. Detta är en ökning på 23 Mkr jämfört med föregående år.”

Kommunen står inför stora investeringar kommande år, det är sant. Liksom för stora utmaningar när det gäller flyktingmottagande, en åldrande befolkning och ökande pensionskostnader. Men det är också så att dagens barn, ungdomar och gamla inte ska behöva stå tillbaka och spara för att en framtida generation ska få det bättre…

framtidI avsnittet ”Framtiden” blickar kommunen framåt och skriver:

”Enligt fastställd resultatbudget för 2016 uppgår kommunens resultat till 12 Mkr.”

Men, och det här är mycket informativt:

”Sedan hösten 2015 har skatte- och statsbidragsprognoserna för åren 2016-2018 successivt förbättrats och indikerar nu ett betydligt bättre utfall än den Mål- och resursplan som beslutades i juni 2015. Riksdagen har även beslutat om ett tillfälligt extra statsbidrag för 2015-2016 kopplat till kommunernas flyktingmottagande, vilket ytterligare förbättrar de ekonomiska förutsättningarna. Av det extra statsbidraget erhöll Vänersborg 74 Mkr, varav 49 Mkr kommer att användas under 2016.”

ordfklubba3Läs gärna citatet en gång till. Det här är nämligen oerhört viktigt att ha i minnet inför den debatt som fullmäktige ska ha senare på kvällen – när ett nytt beslut angående budgeten för 2016 ska fattas…

Men det återkommer jag till. Under tiden ni väntar kan ni läsa det senaste inlägget på Vänsterpartiets hemsida om just detta ärende: ”Olika sätt att se på fullmäktige, mycket olika…

.

PS. För övrigt hoppas jag att ingen har missat FRÖLUNDAS:

frolunda_GULD

KF: Revisorsrapporter

23 april, 2016 Lämna en kommentar

revisorPå onsdagens fullmäktigesammanträde ska ett antal rapporter från revisorerna behandlas. Revisorerna granskar ju som bekant den kommunala verksamheten och ska se till att allt har gått rätt till. De ska också bedöma ansvarsfrågan.

Men ibland undrar jag vilket syfte revisorernas rapporter har och vad rapporterna ska användas till. Det beror inte bara på att jag inte fick ansvarsfrihet för arenabygget en gång hund_begraveni tiden, trots att jag i alla sammanhang, både i fullmäktige och BUN, röstade nej. Och det beror inte heller bara på hur kritiken av Bo Carlsson (C) begravdes tillsammans med hundar och fibrer i södra Dalsland. Då, för två år sedan, så sa revisorerna att utredningen skulle fortsätta och fördjupas kring misstänkta oegentligheter. Sedan återkom aldrig revisorerna… Vilket de naturligtvis inte gör i år heller.

Nä, det känns något rutin- och slentrianmässigt över rapporterna. De föranleder aldrig eller ytterst sällan någon diskussion i fullmäktige. Det är bara några vänsterpartister som tar upp vissa saker – sedan klubbas revisorsrapporterna igenom och ordförande går vidare i ärendelistan…

bisysslaI år har revisorerna tittat lite djupare i frågan om bisysslor och kritiserar kommunen för att det saknas rutiner och dokumentation. Förr gick tjänstemän ibland ut i media och anklagade medarbetare, nu görs tydligen ingenting. Inte ens angående kopplingen till Microsoft på IT-avdelningen. Fast det nämner inte revisorerna. Det är nog lite känsligt. Även kommundirektörerna var ju med i reklamfilmen… (Se ”Kommunen och Microsoft”.) Fast revisorerna kände kanske inte till det där.

Revisorerna riktar en del kritik mot hur ledningen och styrningen av Kunskapsförbundet Väst fungerar. Revisorerna menar att ägarsamrådet, dvs samtliga kommunalråd i Trollhättan och Vänersborg (Marie Dahlin, Bo Carlsson och Gunnar Lidell från Vänersborg), agerar :

”på ett informellt sätt som inte alltid har stöd av kommunallagen eller styrdokumenten.”

skal_vaggPrincipiellt viktiga frågor, skriver revisorerna vidare, förs inte alltid vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Revisorerna har helt rätt i sin kritik, något som Vänsterpartiets Lutz Rininsland har försökt att styra upp med bland annat några motioner. (Se ”Ska KFV växla in på rätt spår?”.)

Det är väl lite som vanligt när socialdemokrater och centerpartister styr i Vänersborg… Det sker en hel del mellan skål och vägg…

När revisorerna tittar på barn- och utbildningsnämnden konstaterar de att nämnden har hanterat stora utmaningar under 2015, särskilt på grund av den stora ökningen av antalet barn och elever i förskola och grundskola. De konstaterar också att:

”det är många elever i Vänersborgs kommun som inte uppnår kunskapskraven i ett eller flera ämnen efter avslutad grundskola.”

Det genomsnittliga meritvärdet är, trots att det har ökat de senaste två åren, något lägre än genomsnittet i riket.

pengar5Revisorernas granskning av BUN slutar:

”Det är revisorernas bedömning att det är viktigt att BUN bereds möjlighet att fortsätta och intensifiera arbetet med att öka måluppfyllelsen samt utjämna skillnaderna mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.”

Tänk, jag tror att revisorerna anser att BUN måste få mer pengar…

pengarpengar2Och på tal om pengar… Det fanns gott om dem år 2015. Årets resultat (2015 alltså) blev +41,3 miljoner kronor. 41,3 miljoner, medan skolan går på knäna och socialnämnden behöver pengar…

41,3 miljoner var 35 miljoner mer än budget, bland annat blev intäkterna från skatter 8 milj bättre än beräknat.

Jag noterar för övrigt att revisorerna inte tar upp något om kommunens hantering av fiberdragningen, hur kommunen gav Telia ensamrätt att gräva… (Se ”Fiber! Fiber!”.) Men den rapporten borde väl vara på gång…

KF: Olagligt beslut ska bli lagligt

21 april, 2016 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka ska kommunfullmäktige ha sammanträde.

chef2Sammanträdet börjar med en föreläsning om ”Samtalstonen i politiken”. Det är Demokratiberedningen som har bjudit in Marita Björkman från SKL för att hålla diskussionen om hur vi bemöter varandra levande. Demokratiberedningen menar nämligen att:

”det finns … de som känner en växande oro eller till och med olust för en hårdare stämning och råare ton i det politiska samtalet förtroendevalda emellan.”

Det är naturligtvis mycket tråkigt om ledamöter känner på detta viset. Och vi som inte riktigt har eller förstår orsaken till denna känsla måste ändå självklart respektera den.

Senare under kvällen så kommer kanske lärdomarna från föreläsningen att omsättas i praktiken. Då ska nämligen ett gammalt ärende behandlas igen.

budget2016Det gäller ärendet om budgeten för i år (2016) som ska tas om. Detta efter att Förvaltningsrätten i Göteborg förklarat budgetbeslutet från juni 2015 för olagligt. Det berodde på att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) felaktigt, och olagligt, förvägrade Morgan Larsson och välfärdspartiet rätten att lägga ett yrkande. (Se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”.)

Det spelar ingen roll att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger till TTELA (20 april):

”Det problemet är eliminerat. För att vi inte skulle hamna i samma situation igen förekom jag förvaltningsrätten.”ljunggren_ordf

”Förekom jag”… Jag förstår inte riktigt vem Marie Dahlin tror att hon är. ”Förekom jag”… Det ju dessutom Lars-Göran Ljunggren det gäller. Det är ju faktiskt Ljunggren som är ordförande i kommunfullmäktige, och det är han som har gjort fel…

”Problemet är eliminerat”… Förvaltningsrättens dom är betydligt viktigare och vidare än vad Dahlin tycks förstå. Domen kommer att få betydelse för alla framtida beslut, på hela beslutsprocessen, i Vänersborgs fullmäktige, inte bara när det gäller välfärdspartiet och budgeten.

Marie_Dahlin2Men nu har alltså Förvaltningsrätten sagt sitt och hela budgetärendet måste göras om – från ”scratch”. Oavsett vad Marie Dahlin anser. För Dahlin har tankar även kring själva ärendet:

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Marie Dahlin kan själv inte delta på onsdag. Vilket är synd. Det handlar ju om den budget som hon själv ska luta sig mot och utgå från när hon ska styra Vänersborg resten av året. För jag tror, om jag nu får prata för mig själv (och det brukar jag ju göra på den vfp_loggaNYhär bloggen…), att det kommer att bli en debatt. Jag ser nämligen att välfärdspartiet föreslår ytterligare 23,4 miljoner kr till BUN… (I det förslag de får lägga nu, men inte fick lägga förra året…) Och det är ju ett bra förslag. Det är nämligen exakt samma summa som Vänsterpartiet yrkade… (Man kan läsa alla förslag här – klicka!)

Och då är det självklart att jag också lyfter Vänsterpartiets budgetförslag för barn- och utbildningsnämnden, igen. Elevantalet fortsätter ju att öka dramatiskt i grundskolan. Just nu! I år! Och det innebär att det behövs fler pedagoger, fler lokaler, mer läromedel, IT osv. Samtidigt har elevpengen arena_childminskat med 12% i grundskolan i år (2016). Även förskolan står inför liknande utmaningar, om än inte riktigt i samma omfattning som grundskolan.

För att ta ett konkret exempel som ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden fick sig till del i januari (och som jag har beskrivit tidigare) – Onsjöskolan.

Elevökningen på Onsjöskolan innebär att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster. Skolan skulle behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

onsjoskolanI år (2016) får Onsjöskolan emellertid 1.160.000 kr mindre än förra året på grund av den sänkta elevpengen. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Skolan måste ”göra sig av med” 2,5 tjänster (=pedagoger) – när det egentligen behövs 2,5 till…

Fler elever – mindre pengar – färre personal.

Och så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

Det är en omöjlig situation för Onsjöskolan.

Onsjöskolan lyftes fram i nämnden som ett konkret exempel. Inte som ett undantag, utan som en typisk skola i Vänersborg. Elevpengen minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

argumentationSå här vill inte Vänsterpartiet ha det. Så naturligtvis kommer jag att argumentera för mer pengar till Vänersborgs barn och ungdomar på förskolorna och i grundskolorna. Som vanligt. Självklart!

Nu har ju kommunfullmäktige också mer kunskap om den ekonomiska situationen än det hade i juni 2015, när budgetbeslutet fattades. Fullmäktige vet att staten har tillskjutit pengar, att skatteintäkterna ökar och att överskottet därmed med all sannolikhet blir drastiskt större än beräknat. Det finns i och för sig ingen prognos än, men kommunens resultat var +52 miljoner kr det första kvartalet. Och varför skulle inte en del av dessa pengar användas till förskola och grundskola?

Det är klart att det borde bli en debatt i kommunfullmäktige på onsdag – och inte bara ett klubbslag…

BUN: Budget, Nattugglan och lite annat

18 april, 2016 1 kommentar

sammantradeDet har varit en händelserik politisk dag idag. Byggstrejken blåstes av, Renewcell lade helt oförklarligt ner sina planer på Wargöns industriområde (läs mer här), bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) avgick och, sist men inte minst, barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade sammanträde.

regretTyvärr gjorde jag en stor miss i mina förra bloggar, vilket kanske omkullkastade några kommuninvånares planer. Arbetsmiljöutbildningen för nämndens ledamöter var inte förrän nästa sammanträde. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Trots detta hade nämnden en åhörare idag, som troget satt kvar under hela informationsrundan, dvs den del av mötet som är offentligt, öppet för allmänheten. Som tur var läser hon väl inte mina bloggar…

För att börja med de lite mindre frågorna… I varje fall de som inte föranledde några större diskussioner.

chef2Som alla nog vet vid det här laget har ju den tidigare förvaltningschefen Kent Javette slutat på BU-förvaltningen och fått ett annat arbete. Som tillförordnad (=tf) förvaltningschef fungerar nu Anne-Len Kriewitz. Hennes tidigare tjänst som enhetschef för grundskolan övertas av Pernilla Bredberg, Ann Nyqvist och Pia Hellåker. Dessa tre damer delar nu alltså på jobbet som tf verksamhetschefer för grundskolan. Så ser organisationen ut fram tills dess att en ny förvaltningschef har rekryterats.

juryRevideringen av reglementet för det pedagogiska priset antogs. Dock hade 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) synpunkter på att de tre politikerna i nämndens presidium, dvs de tre ordförandena, skulle ingå i juryn. Och det kan jag hålla med om. De är ju inte direkt några pedagoger, även om ordförande Mats Andersson (C) ibland verkar tro det… Eller åtminstone tycks tro att han kan tala om för rektorer och pedagoger hur de ska lägga upp undervisningen… Tove yrkade dock inget och därför lät Vänsterpartiet saken bero.

sportotekBUN var positiv över motionen från Vänsterpartiet angående Sportoteket (se ”BUN på måndag”). Det var bara sverigedemokraten Ola Wesley som yrkade avslag.

”Det finns viktigare saker att satsa på.”

Som vad sa inte Ola Wesley…

Nils Dahlgren (S) gjorde för övrigt, vad jag vill minnas, sitt första inlägg just på denna punkt. Dahlgren undrade om Ola Wesley (SD) hade läst yrkandet. Wesley hoppade inte direkt jämfota av detta yttrande – i varje fall inte av glädje.

teacher_mathNämnden fick också en föredragning om ”nyckeltal, systematiskt kvalitetsarbete, personal- och kompetensbehov”.

Några fakta som nämnden fick ta del av:

Andelen legitimerade pedagoger har ökat 2016. I förskolan är 89% legitimerade, i låg- och mellanstadiet 94% och i högstadiet 78%. Tyvärr är det lite för lågt på högstadiet. Det är ju i huvudsak där betygen sätts. Personalomsättningen är fortsatt hög bland personalen, hela 9,4% i grundskolan, liksom frånvaron. I förskolan är frånvarosiffran 9,4%, i förskoleklasserna 11%, på fritids 9,8% och i grundskolan 5,2% – totalt 7,4%. Det är framför allt långtidsfrånvaron som har ökat. Det betyder t ex att timvikarier motsvarande 25 årsarbetare sätts in i förskolan. Bland personalen har 40% uttryckt att de vill förbättra den psykosociala arbetsmiljön, medan 45% har sagt detsamma om den fysiska arbetsmiljön.

Efter dessa siffror, som ordförande Andersson såg som positiva, några siffror var ju trots allt bättre än förra året (snarare mindre dåliga skulle jag vilja säga), så var det dags för budgetärendet.

pengapase2Det styrande triumviratet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, har ju lagt ett sparbeting på nämnden – på 3.347.000 kr. Det här kan naturligtvis inte Vänsterpartiet acceptera. I gårdagens blogg redogjorde jag för Vänsterpartiets syn och det yrkande som partiet skulle lägga. (Se här.)

Yrkandet lades också, även om yrkandet fick skrivas om något av formella skäl. Vänsterpartiet krävde alltså 20 miljoner kronor mer än de ramar som triumviratet hade föreslagit, och bestämt. Förslaget blev nedröstat, endast välfärdspartiet stödde det.

minialliansenMinialliansen (M+L, ingen från KD var närvarande) röstade ja till budgetförslaget om besparingar, trots att det var just dessa partier som faktiskt föreslog i kommunstyrelsen att BUN skulle få 20 miljoner! Minialliansen nöjde sig med en så kallad protokollsanteckning, där de i stort hänvisade till att de skulle yrka, och rösta, annorlunda i kommunfullmäktige i juni.

skrika2Min bestämda åsikt är att BUN måste göra sin röst hörd redan nu, om att besparingsförslaget är totalt orealistiskt. Om inte facknämnden gör det – vem ska då göra det? Förväntar sig minialliansen att någon annan ska ”skrika” ut barnens och ungdomarnas behov? Marie Dahlin? Bo Carlsson?

Det kan noteras att ordförande Andersson (C) lade in en brasklapp om att de styrande kan ompröva budgetramarna beroende på vad delårsrapporten, som ska behandlas av nämnden i  maj, visar. Det fick 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) att fråga ordförande Mats:

”Tycker du som Stefan – fast i maj?”

Det förnekande naturligtvis Andersson…

Men tiden går och planeringen av organisationen ute på skolorna (pedagogtjänster, klassammansättningar, scheman etc) är i full gång. Varenda veckas försening kan ställa till det för rektorer, förskolechefer och pedagoger.halla_andanSD

Sverigedemokraterna, som inte har andats ett ljud om vad de tycker när det gäller budgetfrågan (i kommunstyrelsen sa de inte ord och de avstod från att rösta), sa inte ett ord nu heller. Och de avstod även denna gång från att rösta i voteringen. Som alltså slutade med att Vänsterpartiets förslag förlorade med 8-2.

forskolaOch så var det ärendet om förskoleutredningen (se ”BUN: Förskoleutredningen”) – förskolans framtida utseende avseende lokaler mm. Här lade Vänsterpartiet också ett yrkande…

Situationen på förskoleområdet är tämligen akut. Det behövs fler förskoleplatser i kommunen. Det sista året har förskolorna tagit emot 58 nya barn och situationen har föranlett flera tillfälliga lösningar, bland annat har avdelningar öppnats på Vallgatan och i Missionskyrkan.

På nämndssammanträdet den 21 mars fick ledamöterna följande information:

 • Fram till år 2026 förväntas åldersgruppen 1-5 år öka med 246 barn, varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats. Det finns 143 barn som inte får någon ”dagisplats” och ytterligare 110 barn står i kö för att få byta förskola.
 • Kommunen har inte heller kunnat uppfylla lagens krav på att bereda förskoleplats efter 4 månader, det gäller 32 barn.
 • Skolverket har gett ut nya riktlinjer om storleken på barngrupperna: ”För barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4–5, bör ha nio till 15 barn.”

Nu sa dock förvaltningen, efter sammanträdet(!), att siffrorna när det gäller kö-situationen hade förändrats till det bättre under den sista månaden. Men situationen är ändå besvärlig, i varje fall om man ser situationen på medellång sikt.

uggla_nattVänsterpartiet anser att det i nuvarande läge inte är försvarbart och motiverat att lägga ner en fullt fungerande förskoleverksamhet – i Nattugglans lokaler.

Vänsterpartiet yrkade därför:

 • att nämndens beslut att avveckla verksamheten i Nattugglans lokaler upphävs.
 • och att en ny förskoleavdelning öppnas i Vänerparken.

Anledningen till den sista att-satsen är, trots att lokalerna i nuvarande utseende och skick inte ter sig direkt lämpliga för en förskola, att nämnden helt enkelt har brist på tired3förskoleplatser.

Det blev återigen en formell diskussion om Vänsterpartiet väckte ett nytt ärende… Sådant kan gör vem som helst – trött…

Men till slut bestämde ordförande Mats Andersson (C) att bortse från eventuell prestige. Det var också min mening. (Jag har ju av den anledningen inte bloggat om förslaget tidigare.) Förslaget skulle alltså behandlas, det blev betraktat som ett tilläggsförslag.

forlust2Sverigedemokraterna(!) och välfärdspartiet stödde förslaget från Vänsterpartiet. Men det gjorde ingen annan. Det blev stryk i voteringen med 8-3…

Beslutet om Nattugglans nedläggning är definitiv. Jag har svårt att se hur triumviratet (S+C+MP) och minialliansen (för dagen alltså bara M+L) kan försvara beslutet för sina väljare – samtidigt som nämnden hyr in flera tillfälliga moduler…

Vänsterpartiet lämnade in reservationer i både budget- och förskoleärendena. De går att läsa på onsdag på kommunens hemsida efter att protokollet har justerats. (Kan ni inte vänta tills dess – skicka mig ett mail.)

BUN (18/4): Budget 2017

17 april, 2016 Lämna en kommentar

sammantrade8Imorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Det blir en lång dag som inleds med en arbetsmiljöutbildning hela förmiddagen. Själva sammanträdet börjar alltså inte förrän efter lunch, kl 13.15.

Jag beskrev ärendena i gårdagens blogg (se ”BUN på måndag”). Och det allra största ärendet lär bli ”Budget 2017, Mål och resursplan 2017-2021”, dvs budgeten för nästa år.

triumviratBakgrunden är ju att det styrande triumviratet har lagt på BUN en budgetram som innebär en nedskärning med 0,5%, i pengar räknat 3.347.000 kronor. Det här är naturligtvis oacceptabelt för Vänsterpartiet. Efter ett intensivt mailväxlande mellan Vänsterpartiets representanter i nämnden, och andra, har vi kommit fram till ett yrkande som jag gärna vill delge mina läsare.

V_logga_mindreVänsterpartiets yrkande:

Det är naturligtvis lite speciellt, och kanske inte helt riktigt, att lägga ett yrkande som går emot de ramar som kommunstyrelsen har ålagt nämnden att utgå från, dvs en besparing på 0,5% nästa år. Men eftersom Vänsterpartiet röstade på ett helt annat förslag i kommunstyrelsen så ser vi ingen annan möjlighet än att vara konsekventa och även här i nämnden visa var vi står i denna fråga.

Vänsterpartiet röstade för en ramsättning som innebar omkring 20 milj kronor mer till barn- och utbildningsnämnden år 2017 än den ramsättning kommunstyrelsen beslutade. Dessa ca 20 milj kr anser Vänsterpartiet är nödvändiga för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone ett minimum av Skollagens krav och intentioner. Den ökade tillströmningen av framför allt elever i grundskolan kan inte mötas på annat sätt än genom fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

Grundskolan har under årets första kvartal gått med ett underskott på ungefär 8,5 miljoner kronor, vilket ger en fingervisning om hur hårt ansträngd nämndens ekonomi är. Från mars 2015 till mars 2016 ökade till exempel antalet elever i grundskolan med 266. På förskolan var ökningen 58 barn. Och barn- och elevtillströmningen förväntas fortsätta.

Barn- och Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att begära en extra ramökning med 5,4 milj kr för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola. Förslaget i KSAU är att notera denna begäran som information och be nämnden återkomma med sin begäran i sitt förslag till MRP. Vänsterpartiet yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden gör det.

Prognoserna visar att ökningen av barn och elever blir bestående varför ett behov av ökad ramtilldelning ses som nödvändig för att klara en budget i balans. Vänsterpartiet ser också nya tillkommande kostnader, som bland annat fler lokaler och ökad personal.

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

 • hos kommunfullmäktige begära dels en ramökning med 5,4 miljoner kronor för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola.
 • och dels en ramökning motsvarande 20 miljoner kronor för att finansiera utökat behov av personal, undervisningsmaterial och kringkostnader såsom t ex skolmåltider.
Kategorier:Budget 2017, BUN 2016

BUN på måndag (18/4)

16 april, 2016 Lämna en kommentar

lovisebergsgatan_sopadGatorna i Nordstan är sopade, gräsmattan gödslad och den första humlan skådad – det är vår! Och vad kan då vara bättre än att sitta inne och läsa handlingarna inför det kommande sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden (BUN)?

På måndag är det alltså dags. Och det kan bli en lång dag. Nämnden börjar nämligen på morgonen med något annat än ett sammanträde. Ledamöterna ska nämligen skolas:

”kl 08.30-12.00 erhåller Barn- och utbildningsnämnden obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.”

Det kan vara bra för alla er som tänker gå på sammanträdet – mötet är ju öppet för allmänheten – att känna till att det inte börjar förrän kl 13.15!

dagordning2Det finns en del kortare ärenden på dagordningen och några mer komplicerade och längre. Precis som det brukar vara.

Ett av de kortare ärendena är att reglementet för det pedagogiska priset ska revideras något. Det är ju nödvändigt med ett reglemente, precis som det är med de kriterier som ingår i reglementet. Så att alla vet på vilka grunder priset delas ut menar jag. Sedan bör ju kriterierna naturligtvis följas av juryn när pristagare utses. Men det ska nämnden inte diskutera på måndag.

En motion från vänsterpartisten Åsa Olin ska behandlas om att kommunen ska öppna ett Sportotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

sportotekÅsa Olin skriver:

”Idrott är idag en fråga om klass och hur tjock plånbok en familj har. … Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta.”

Därför anser Åsa Olin och Vänsterpartiet att det ska skapas ett Sportotek där nödvändig utrustning finns att låna för ungdomar.

Förvaltningen har gett ett positivt svar. Om ett Sportotek ska inrättas krävs det dock särskilda, nya, pengar. Och, menar BUN, att det ligger under kultur- och fritidsnämnden.

money7Månadsuppföljningen för mars visar att BUN har gjort ett underskott på 3,4 miljoner kr det första kvartalet. Då har BUN ändå fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen (2,2 milj kr räknat på de tre första månaderna). Grundskolan har använt 8,5 milj kr mer än beräknat… Månadsuppföljningen visar också att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har ökat med 58 sedan mars förra året och grundskolan med 266 elever.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna in förslag till Mål- och resursplan, budget 2017, till kommunstyrelsen. Nämnden ska hålla sig inom de ramar som kommunstyrelsen har bestämt, är det tänkt. Det innebär att personalen i nämndens verksamhetsområden ska jobba effektivare, så att BUN kan spara 3,347 milj kr….triumvirat

Det har det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bestämt. Och de kallar det ”effektiviseringsbeting”… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Minialliansen, dvs moderater, liberaler och kristdemokrater, lade fram ett förslag i kommunstyrelsen som, förvånande och överraskande nog, ville ge BUN omkring 20 milj kr mer än vad triumviratet föreslog. (Se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”.) Vänsterpartiet biföll naturligtvis detta förslag.

sverigedemokraterna2Så det lär bli en intressant diskussion på måndag om budgeten. Det intressantaste blir kanske ändå hur sverigedemokraterna tänker agera. I kommunstyrelsen lade de ner sina röster och möjliggjorde därmed att besparingsförslaget från triumviratet (S+C+MP) gick igenom. De ville inte avslöja sin budget! Vi är nog många som undrar om de tänker göra det nu…

Vänsterpartiet kommer naturligtvis inte att sitta tyst och passivt på måndag. Vi ledamöter och ersättare i nämnden filar just nu på ett yrkande. Men det återkommer jag till i morgon.

Nämnden ska också fatta ett annat stort beslut – om resultaten och konsekvenserna av vårens stora förskoleutredning.  (Se ”BUN: Förskoleutredningen”.)

debattÄven i detta ärende lär det bli en hel del diskussion. Och jag vet ärligt talat inte hur ledamöterna från de styrande partierna tänker hantera lokalsituationen på förskolans, och grundskolans, område, när de vill spara på alla barn och elever – trots den massiva ökningen av vänersborgare under 16 år.

Men det blir väl som det brukar, i BUN röstar de för mer pengar till barnen och ungdomarna. Och när ärendet sedan kommer upp i kommunfullmäktige röstar de tvärtom…

Även i detta ärende tänker Vänsterpartiet höra talas om sig.

Kategorier:Budget 2017, BUN 2016
%d bloggare gillar detta: