Arkiv

Archive for 10 april, 2016

BUN: Nämndens förväntade resultat

10 april, 2016 Lämna en kommentar

Måndagen den 18 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sitt sammanträde, men redan imorgon (11 april) samlas nämnden för 3 timmars arbete, typ, med:mal1b

”Nämndens förväntade resultat – inför Mål- och resursplan 2017.”

Jag är inte hundra procent säker på vad målet för dagen är. Nämndens ledamöter har i varje fall fått ett dokument med inriktningsmål, förväntade resultat och diverse anmärkningar utskickade till sig. Men vad vi ska göra med dem vet jag inte riktigt. Det är nog inte meningen att vi ska stryka ett stort rött streck över dem allihop antar jag. Men det är precis vad vi borde göra, eftersom de flesta inriktningsmål och förväntade resultat inte kommer att uppnås nästa år. Nämnden kommer väl knappast ens att vara i närheten.

osthyvel_skolaOch det beror naturligtvis på de budgetramar som det styrande triumviratet har beordrat nämnden att förbereda sig och planera inför. För trots den enorma elevökningen, som jag har beskrivit i många tidigare bloggar (se också nedan), så vill Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att BUN ska spara 0,5% nästa år. Det betyder en besparing på 3.347.000 kronor år 2017. Dessutom har triumviratet mage att kalla dessa besparingar för ”effektiviseringsbeting”.

”Effektiviseringsbeting”! Pedagogerna ska ”jobba smartare”…

Eller som Marie Dahlin (S) försökte förklara besparingarna i TTELA (6 mars, se här)

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”

Vilket byråkratspråk! Och vilken nervärdering av det arbete som chefer och all personal utför på förskolor, fritidshem och grundskolor. Ett formidabelt slag i ansiktet på all personal i BUN. (Och i alla andra verksamheter som också har blivit pålagda detta ”effektiviseringsbeting”.)

triumviratOch inte beror det på att det saknas pengar i kommunens kassa. Tvärtom, triumviratet vill att kommunen ska göra ett överskott nästa år med den enorma siffran 61 miljoner kronor!

Jag vet inte hur socialdemokraterna och centerpartiet har kunnat svika sina vallöften så flagrant – för att inte tala om miljöpartiet… Marika Isetorp och resten av miljöpartiet accepterar tydligen vilka politiska beslut som helst, bara de får sitta vid maktens grytor.

Vad som driver S och C har jag för övrigt aldrig riktigt lyckats få kläm på. Förra gången, mandatperioden 2006-2010, skulle pengarna gå till arenan. Ska pengarna gå till en hamn i Vargön nu? Eller till att köpa Nuntorp?

Fackförbunden, som antagligen har väljare från både socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, säger tydligt ifrån om triumviratets budgetförslag:fackforbund2

”Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening [ställer sig] oeniga till förslaget om budget för 2017.”

De menar att den föreslagna budgeten:

”rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål”

Som alltså var ämnet för morgondagens nämndsmöte… Och fortsätter:

”För personalen handlar det inte längre om att utveckla verksamheterna, utan om att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra arbetet.”

siffrorNågra aktuella siffror från det senaste utskicket till nämndens ledamöter:

 • Elevpengen har minskat med 12% i år  (2016)
 • Ökning av antal placeringar i förskola och pedagogisk omsorg, från mars 2015 till mars 2016: +58 barn
 • Ökning av antal elever i grundskola, från mars 2015 till mars 2016: +266 elever
 • Budgetläget för grundskolan det första kvartalet: underskott 8.495.000 kr

För att klara besparingskravet för år 2017 beskriver BU-förvaltningen följande möjliga åtgärder:

 • ”säga upp lokaler, flytta fram planerade investeringar, bygg ingen ny förskola” svangrem
 • ”begränsa och flytta planerade investeringar”
 • ”stoppa satsningen på mer IT-verktyg. Inte leasa några fler datorer.”
 • ”allmän besparing – material och tjänster”
 • ”Stäng Nattugglan (nattverksamhet). Stäng Öppen förskola Sirius i familjecentralen”
 • ”Minskade öppettider … Vänerparkens förskola, kvällsöppet bort. Förskolor, mindre öppethållande. Fritidshem, mindre öppethållande.”

Och sist men inte minst:

 • ”Personalminskning”

OK, läsare av denna blogg – vad väljer ni? Vad tycker ni att BUN ska spara på?

Det är sjukt att Vänersborg ska ha en kommunledning som bara ser kommunens barn och ungdomar som kostnader, som bördor, som något som katten har släpat in.

Jag hoppas att vänersborgarna, och inte minst de styrande partiernas egna medlemmar och sympatisörer, blir medvetna om vilken politik deras politiska ledare vill föra – och snarast sätter ner foten och säger att detta är oacceptabelt!

<span>%d</span> bloggare gillar detta: