Arkiv

Archive for 11 april, 2016

Debatt: Hamnflytt till Vargön?

11 april, 2016 Lämna en kommentar

hamnflytt2Följande debattartikel (se nedan) skickade jag in till TTELA i torsdags. Den är på sätt och vis ”inspirerad” av Marie Dahlins (S) och Tonnie Anderssons (IF Metall) debattinlägg i TTELA den 4 april. (Denna debattartikel verkar dock inte finnas utlagd på TTELA:s hemsida.) Jag tar emellertid inte upp någon polemik mot Dahlin och Andersson. Mitt syfte med debattartikeln är nämligen bara att belysa hamnflytten med några fakta, några fakta som förespråkare som t ex Marie Dahlin gärna väljer att bortse ifrån. Jag skrev för övrigt ett mer direkt svar på Dahlins och Anderssons debattartikel i en blogg förra veckan – se ”Historien upprepar sig”.

Idag publicerades debattartikeln i TTELA (se ”Hamnflytt till Vargön?”).

=====

Så har då hamnfrågan och hamnflytten till Vargön återigen blivit aktuell.

Majoriteten i kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut om en hamnflytt 18 juni 2014, trots att den bakomliggande utredningen från experterna rekommenderade politikerna att göra fler fördjupade utredningar innan beslut fattades:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Det finns nämligen en mängd svårigheter och utmaningar med en flytt av hamnen.

  • Slussarna i Göta älv beräknas ha en teknisk livslängd fram till 2030. Sedan måste nya slussar stå klara. Staten har fortfarande inte fattat något beslut och de utredningar som hittills har gjorts säger att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga nya slussar.
  • Hur kommer Vänersjöfarten att påverkas av en ny och lägre bro i Göteborg?
  • Hur går det med EU-klassningen av Vänersjöfarten? Som reglerna nu är innebär det högre personalkostnader och begränsade möjligheter att få EU-stöd för utveckling av infrastruktur för Vänersjöfarten.
  • Antalet fartyg som anlöper Vänersborgs hamn har de senaste 7 åren varit i genomsnitt två per månad. Och då har inte alla dessa fartyg gods till Vargön Alloys.
  • Är saneringen av industriområdet verkligen klar, och om inte, hur stora blir kostnaderna?
  • Muddringen. Vad händer om man får upp förorenade massor när man muddrar? Vem vet vad som ligger på älvbottnen mer än tre fartyg och en järnvägsvagn? En muddring ökar också risken för skred.
  • Vad kostar det att spränga grundet i älven? Och vad kan det få för följder?
  • Hur ska kommunen komma till rätta med skredrisken?

Kommunen köpte 2010 markområdet i Vargöns gamla hamn- och industriområde för 16 miljoner kronor. Sedan har kommunen byggt vägar, ordnat vatten och spillvatten mm för drygt 22 miljoner kronor.

Till kajförstärkningarna var det avsatt 20 miljoner kronor, men kommunen har avbrutit arbetet… Kanske skulle inte tekniken duga för alla belastningar som en hamnverksamhet innebär?

Det finns inga exakta siffror på vad det kommer att kosta kommunen att anlägga en hamn i Vargön. De beräkningar som har gjorts tyder på att kostnaden kan bli mellan 300-500 miljoner kronor.

Det går att bygga om hamnen i Vänersborg. För ca 20 milj kr kan vi i framtiden bedriva samma slags hamnverksamhet som idag. Om det i framtiden behövs många stora transporter till Vargön, kunde det vara ett alternativ att bygga ut järnvägen till Uddevalla.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: