Arkiv

Archive for mars, 2016

Kommunen och Microsoft, del 2

31 mars, 2016 3 kommentarer

I min förra blogg (läs del 1 här) redogjorde jag för Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse, en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Frågan löd:

detektiv3”När kan vi förvänta oss att det antingen finns objektiva belägg för att den valda lösningen – trots alla problem – är den mest ändamålsenliga och effektiva lösningen; eller en annan lösning framtagen?”

Det fanns en formulering i Eckerbom Wendels skrivelse, som tilldrog sig en särskild uppmärksamhet från min sida:

”Det finns också antydningar om att lösningen valts på andra grunder än att den bäst möter kravspecen.”

Eckerbom Wendel skriver ”antydningar” och ”på andra grunder”… I ett officiellt och diariefört brev. Det är inte helt vanligt…

microsoftJag har fått mig berättat, dock inte av Eckerbom Wendel, att det handlar om kommunens IT-strateg. IT-strategen, som för övrigt är bror med IT-chefen, har tydligen arbetat på Microsoft. Den minnesgode kommer kanske ihåg att det för övrigt var en del ”oklarheter” när IT-strategen anställdes. (Se ”Tjänstetillsättningar i Vänersborg”.)

surface2IT-strategen är en mycket kunnig och kompetent person i datafrågor, i synnerhet när det gäller Microsoft Surface… Han är nämligen Skandinaviens förste MVP på Microsoft Surface. (Se ”Skandinaviens första MVP på Microsoft Surface”.) Det betyder att han har belönats med Microsofts utmärkelse ”Most Valuable Professional”. Det är stort:

”Av alla som arbetar med Microsofts produkter i sin profession är det endast knappt 5000 experter världen över som får titeln MVP, 11 av dem är MVP Surface och <<IT-strategen>> är en av två i Europa.”

Kommunens IT-strateg har tidigare arbetat på Microsoft. I sin presentation i yrkesnätverket LinkedIn skriver han själv att han arbetade med:

”… lösningsförsäljning mot kommuner med Microsoft produktportfölj som budskap. … Medförfattare till Microsoft Kommundesign.”

vbg_loggaOch det är väl inget fel. Kanske ska Vänersborg vara ytterst tacksam för att en person med denna yrkesskicklighet vill arbeta i kommunen?

Men… Av Eckerbom Wendels fråga att döma, och fler med henne, så finns det funderingar på att det kanske inte är någon slump att kommunen satsar just på Microsoft Surface. Utan utvärderingar…

Jag frågade en person som finns ”mellan väggarna” i kommunhuset, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M), om ”man” hade diskuterat det som ser ut som relativt starka kopplingarna mellan kommunen och Microsoft.

karvlingOch det hade ”man”.

Men kommundirektör Ove Thörnkvist tyckte att det inte var något problem. Och kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) trodde att saken var utagerad. Vad nu det innebar, det vet jag inte.

Några människor i kommunhuset hyser uppenbarligen vissa tvivel på IT-strategens ”objektiva” och ”neutrala” roll. Det finns ju både regler och lagar kring upphandling, liksom regler kring ”bisysslor”.

Efter en del googlande (jag använder inte Microsofts sökmotor), så tycks det mig att det ligger något i ”ryktena” i kommunhuset. IT-strategen är nämligen ute och föreläser en del om Microsoft Surface. Fortfarande. Som anställd i Vänersborgs kommun. Fast jag förutsätter naturligtvis att han gör det på sin fritid, typ tar tjänstledigt. Men ändå…

IT-strategen har en presentation på en sida hos Microsoft(!) (se här). Där skriver han om konferenser som han bevistat under sin tid som anställd i Vänersborg.

haglund2Han var varit på en NIC-konferens i Oslo. Därifrån skrev han också en artikel i IDG-tidningen Techworld (se här). Inget konstigt med det. Däremot var IT-strategen en av huvudpersonerna på Microsoft Tech-Days i Kista, där han bland annat blev intervjuad om varför Microsoft Surface var så bra… (Se här.) För bra är Surface menade IT-strategen. Jag noterar att IT-strategen i samtalet fick frågan vad en Surface-MVP gör:

”Det finns ett inofficiellt svar och ett officiellt svar.”

Svarade Vänersborgs IT-strateg. Då frågade moderatorn vad det inofficiella svaret var:

”Det kan jag inte ta om det spelas in.”

haglund1Ett lite märkligt svar kan man kanske tycka.

IT-strategen hade också ett seminarium på Tech-Days om Microsoft Surface. (Se här.)

Det är klart att det här kan få folk att fundera över vilken roll kommunens IT-strateg har – är det Microsoft eller Vänersborg som kommer i första hand? Är det politiker, tjänstemän och skolan som han utvecklar med hjälp av Microsoft Surface? Eller är det Microsoft Surface som han utvecklar med hjälp av Vänersborg?

Det kanske är både och? Det anser nog i varje fall kommundirektören som godkände en resa, dvs kommunen stod för alla kostnader, för IT-strategen till Chicago i USA förra året. Till Microsoft Igmicrosoft_ignite2015nite. Det var en stor och viktig mässa – i Microsofts regi.

”Come together as one community. Great opportunities for Microsoft.”

Även på denna stora mässa höll Vänersborgs IT-strateg ett seminarium. Det visar väl för övrigt vilken auktoritet han är på området. Man kan fortfarande se hans PowerPoint-presentation på nätet (se här). Det finns reklam för Vänersborg i presentationen, liksom bilder från skolor i Vänersborg där Surface används.

Kanske lärde IT-strategen inte bara ut saker, kanske kunde han också ta hem kunskaper som kunde implementeras i Vänersborg också?

På IT-strategens Twitter lades en tweet ut i samband med Microsoft Ignite. I den fanns det en länk till en film på YouTube:

haglund7b

Tyvärr är filmen borttagen, men med viss hjälp fick jag reda på att den fanns – på en japansk sida! (Se här!)

Det är en reklamfilm om Microsoft Surface med IT-strategen i centrum. Den utspelar sig i Vänersborg, i kommunhuset och på Frändeskolan. I ”biroller” kan man också se personal från IT-enheten och kommundirektör Ove Thörnkvist. Det är förvisso en bra och välgjord reklamfilm, men för vad? För IT-strategen själv och hans arbete? Eller för Vänersborgs kommun? Eller för Microsoft Surface?

Reklamfilmen ger upphov till många frågor…

eckerbom15Lena Eckerbom Wendel (M) skriver inte i sin fråga till Marie Dahlin (S) att det just är IT-strategen och hans ”kopplingar” till Microsoft som hon tänker på när hon skriver:

”Det finns också antydningar om att lösningen valts på andra grunder än att den bäst möter kravspecen.”

Men de som är insatta i det hela är säkra på att det är så det ska tolkas. Kopplingen har ju också diskuterats på ”högre ort” och har dessutom, vad jag erfar, varit känd länge, enligt vissa uppgifter i snart ett år. Men det har hållits inom kommunhusets väggar.

Och nu har kopplingen aktualiserats igen med Eckerbom Wendels fråga.

IT-strategen är onekligen mycket kunnig på sitt område, en av de kunnigaste i världen. Men det hjälper inte, de frågor som ställs av politiker och tjänstemän i ms_vbgkommunhuset måste naturligtvis få tillfredsställande svar.

Vänersborgs kommun eller Microsoft?

.

==

Tog bort min PS. (1/4)

Kategorier:IT

Kommunen och Microsoft, del 1

30 mars, 2016 1 kommentar

stenaldern”Att vara människa är att vara en användare av teknik.”

Uttalandet stötte jag på i ett nummer av tidskriften ”Forskning & Framsteg” tidigare i år, även om det faktiskt skulle kunna vara skrivet av någon stor filosof på 1800-talet. Jag kom att tänka på citatet när jag läste en fråga från Lena Eckerbom Wendel (M) till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). (Frågan finns i kommunens diarium.)

Lena Eckerbom Wendel är inte bara ganska duktig, typ, på datorer och surfplattor, hon har dessutom suttit med i den politiska arbetsgrupp som har jobbat med specifikationer, funktionalitetskrav och inköp mm för kommunens räkning.

surfaceKommunen köpte in Microsoft Surface-plattor för de politiker och tjänstemän som behöver åtkomst till känslig information. Vi andra har fått iPads. Sedan var det nog tänkt att det skulle ske någon typ av utvärdering innan kommunen gick vidare…

Lena Eckerbom Wendel skriver i sin fråga till Marie Dahlin:

”Jag får mycket funderingar, frågor och rena klagomål från de som utrustats med Microsoft Surface, och hör egentligen ingenting från de som har den andra lösningen. Klagomålen på lösningen som baseras i en Microsoft Surface-platta rör allt ifrån åtkomst till handlingar innan sammanträden, möjligheter att läsa och anteckna i handlingarna under sammanträdena till rena tekniska problem som att plattorna hänger sig och startar om.”

microsoftJag kan faktiskt intyga att det har varit en del klagomål på Microsofts surfplattor, även om jag inte har någon själv. (Det finns en grupp på Facebook, var annars?, som diskuterar det här.)

Eckerbom Wendel avslutar med att ställa följande fråga till Marie Dahlin (S):

”När kan vi förvänta oss att det antingen finns objektiva belägg för att den valda lösningen – trots alla problem – är den mest ändamålsenliga och effektiva lösningen; eller en annan lösning framtagen?”

Det ska nämligen göras nya inköp och ryktena säger att det blir Microsoft Surface. Eckerbom Wendel är som synes inte helt bekväm med detta… Särskilt inte som Surface också är en tämligen dyr lösning.

mail2Eftersom jag, i varje fall ibland, inte har tålamod att vänta någon längre tid på svar, så skrev jag till IT-chefen och frågade. IT-chefen var snabb med att svara:

”Fram till nu inte gjort några genomgripande utvärderingar av de olika paketen.”

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka ”fram till nu”. Kanske blir det en utvärdering – kanske med anledning av Eckerbom Wendels fråga? Kanske blir det ingen. Av IT-chefens övriga svar att döma så tycks det inte bli någon. I varje fall inte om han själv får bestämma. IT-chefen berättar nämligen att han själv har en Microsoft Surface och att han är väldigt nöjd med den. Och så slutar IT-chefen sitt mail:datorproblem

”… har vi inte nått hela vägen i att hjälpa till med att ändra arbetssättet (att arbeta mer digitalt) i den målgruppen (politikerna; min anm), vi underskattade behoven av bland annat utbildning och löpande stöd.”

appleOch visst kan det vara ”fel” på användarna, men många (i bland annat Facebookgruppen) har beskrivit hur lätt de kunde arbeta med sina iPads. Vilket jag själv kan verifiera. Det har aldrig varit några som helst problem att arbeta med kommunens dokument i en iPad.

Det torde hur som helst vara ett rimligt krav att en utvärdering/utredning görs för att hitta den mest ändamålsenliga och effektiva lösningen – innan kommunen går vidare och köper in nya surfplattor, dyra nya surfplattor. I det kan man hålla med Lena Eckerbom Wendel.

Däremot har en typ av utvärdering skett i skolans värld.

Under läsåret 2014-2015 så bedrev kommunen ett utvecklingsprojekt på Frändeskolan och Dalboskolan. Där arbetade elever och pedagoger med Microsoft Surface. Och i den utvärdering som gjordes, ”Skolans värld möter verkligheten”, påvisades många positiva effekter. Noteras kan att det dock handlade om sättet att arbeta mm, inte att det var just Microsoft Surface som användes.

money7Projektet har hur som helst lett till att skolorna i Vänersborg ska köpa in en mängd surfplattor. (Om erforderliga ekonomiska beslut fattas, eller som det heter, ”om kommunen gör avrop mot avtalet”.) Dustin Sverige AB har efter upphandling fått uppdraget att leverera 55 iPads och 860 Surface för en summa av 4,5 miljoner kronor.

Vilken platta som är bäst för skolbruk låter jag vara osagt, men jag förutsätter att rektorer och pedagoger har tänkt igenom saken ordentligt, inklusive tittat på prisbilden. Det finns ju även andra lösningar, googlesom dessutom är billigare. Jag tänker t ex på androidplattor från bland annat Samsung. Då kan man också utnyttja hela Googles utbud av gratistjänster. Som också synkar oerhört smidigt på mobiltelefoner…

Det är emellertid en formulering i Lena Eckerbom Wendels skrivelse, som alltså handlade om politiker och inte skolan, som tilldrog sig en särskild uppmärksamhet från min sida:

”Det finns också antydningar om att lösningen valts på andra grunder än att den bäst möter kravspecen.”

Men det återkommer jag till.

Kategorier:IT Etiketter:,

Olika falla ödets lotter – bidrag till föreningar

tombolaOlika falla ödets lotter.

Den slutsatsen kan man kanske dra efter att ha tagit del av kommunens diarium under den senaste månaden. Jag gör ju det ibland, tar en liten koll i diariet alltså. Det är tämligen intressant att botanisera bland alla de handlingar som tjänstemän, politiker och allmänheten ”lämnar efter sig”. Allt som händer i en kommun ska ju diarieföras och göras offentligt.

smulorMånga organisationer och föreningar söker bidrag av kommunen. Och det har de naturligtvis all rätt att göra, särskilt som det finns en förening i kommunen som relativt sett får väldigt mycket pengar. Då vill naturligtvis andra föreningar få, med Bibelns ord i dessa påsktider, åtminstone några smulor från herrarnas bord (Matt 15:27).

Hur de ansvariga på kommunen sedan resonerar och vilka principer de använder när de beslutar om vilka som ska få bidrag eller inte, det blir jag aldrig riktigt klok på…

blasut_bandyBlåsut Vänersborg Bandyklubb (BBK) skrev till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) och begärde 70.000 kr i marknadsföringsbidrag. BBK ansåg att bandyklubben spred:

”ett gott idrottsligt rykte om staden”

Och det gör BBK säkert. Dessutom står det ”VANERSBORG.SE” på matchbyxorna.

Marie Dahlin (S) beslutade att Blåsut Vänersborg Bandyklubb ska få 40.000 kr.

zontaVänersborgs Zontaklubb adresserade istället sitt brev till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

Zontaklubben skrev:

”… skulle uppskatta mycket att få ett bidrag från kommunen till firandet av vårt kommande jubileum.”

Zonta i Vänersborg firar 60 år och ska ha det lite festligt. Det specificerades inte vad eventuella kommunala pengar skulle användas till, kanske till en stadsvandring med museichef Peter Johansson eller till jubileumssupén på Lagergrenska huset. (Båda aktiviteterna ingår i programmet.)

Ljunggren var på gott humör och anslog 10.000 kr till jubileumsfirandet.

bouleUnder tiden kämpar Boulealliansen i Vänersborg med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen…

Boulealliansen spelar under sommarhalvåret boule på Sjövallen. Klubben beräknar att mellan 120-130 personer är aktiva varje vecka. Och det handlar huvudsakligen om pensionärer, varav en ansenlig mängd är över 80 år.

Nu är det så att även pensionärer behöver gå på toa ibland… Kanske till och med lite oftare än andra…

sjovallen1Under åren mellan 2009 och 2014 satte kommunen ut en ”baja-maja” vid Sjövallen. Men år 2015 togs denna ”bajamaja” bort. Kommunen hänvisade istället till den utrustning som fanns placerad vid Länsan.

Boulealliansen  skriver:

”… avståndet blev för långt mellan boulebanorna och Länsan. … Många … har dessutom diverse kroppsliga begränsningar och varken kan eller hinner att ta sig till kommunens anläggning vid Länsan.”

Eftersom avståndet medförde att flera då avstod från boulespel bekostade föreningen själv en ”bajamaja” – som ställdes upp vid boulebanorna. Hyran och skötseln från maj till september kostade föreningen ca 7.500 kr. En kostnad som Boulealliansens budget emellertid inte kan klara av i längden…

Nu har kommunen dessutom tänkt att flytta boulebanorna till andra änden av Sjövallen, vilket skulle öka avståndet till Länsan med ytterligare 100 meter, enkel väg.

lansanBoulealliansens brev till kommunen slutar:

”Vi tycker att det är rimligt att kommunen tar på sig kostnaden för att ställa upp en Baja-Maja i anslutning till banorna.”

Det handlar alltså om högst 7.500 kr… En billig peng för ökad friskvård bland våra pensionärer. Kan man väl tycka…?

Det är svårt att upptäcka några bakomliggande principer för hur kommunala bidrag delas ut och fördelas i Vänersborg. Den enda princip som jag möjligtvis kan hitta är att det gäller att ställa sin ansökan till rätt person…

Till sist tycker jag att det, återigen, är dags att damma av kommunens vision:

visionen2

Påskdagen 2016

27 mars, 2016 1 kommentar

Påskhelgen har som vanligt inneburit, och innebär, politisk stiltje, och därmed en välbehövlig vila. Annat var det för drygt 2000 år sedan då en viss kille från Nazareth i Galiléen vid just denna tid vandrade till landets huvudstad för att fira sitt folks uttåg ur Egypten. Då var det inte fråga om någon vila. Efter en härva av politiska ränkor, korsmisstänkliggöranden och lögner från etablissemangets sida under en mycket hektisk fredagsnatt slutade det med att den oppositionella systemkritikern fick sona med sitt liv i en mycket plågsam kvävningsdöd.

Detta lidande är årets största händelse i den svenska religiösa traditionen. Otaliga är de generationer som har hört sina andliga ledare vältaligt och målande beskriva den plågsamma döden och den skrämmande, eviga vistelsen i helvetet. Som väntade alla församlingsmedlemmar – om inte bot och bättring gjordes och levnadsreglerna följdes till punkt och pricka… Dock utan att nämna att upprorsmannen själv varken tillhörde den svenska traditionen eller egentligen var kristen. Mannen döptes ju t ex inte som litet barn, utan blev istället omskuren, precis som sina nutida bröder och kusiner från båda sidor Jordanfloden.

På andra håll inom kristenheten är det istället påskdagen som är den stora dagen – dagen då den karismatiske upprorsmannen sägs ha återkommit till de levandes skara igen.

Precis som det verkar vara med släktet Lárus cánus.

fiskmas2Fiskmåsarna har nämligen också återuppstått denna påskdag. I morse önskades jag och alla andra i Nordstan godmorgon av hundratals fiskmåsar. De stod uppställda på hustaken och hälsade med sina omisskännliga vansinnesskrik alla välkomna till den nya häckningssäsongen.

Fiskmåsar tillhör inte mina favoriter i den svenska faunan. Och nu ska de bo på taken här i Nordstan i 4 månader framåt. Under denna tid utgör de ett stort miljöproblem. De för fiskmas16väsen under dygnets alla 24 timmar, de skitar ner bilar, fönster, trädgårdsmöbler, barn, människor, trottoarer osv.

Eftersom våra regler, och moral (fast kanske inte min…), inte tillåter oss att ta itu med fiskmåsfrågan som det sägs att de gjorde i Turkmenistan, så hoppas jag att fastighetsägarna tar sitt ansvar just i år. Man kan ju hoppas… Även om de inte har gjort det tidigare.

Fiskmåsfrågan är nämligen fastighetsägarnas ansvar, som det står på kommunens hemsida:

”Det är varje fastighetsägares skyldighet (Miljöbalken), att se till att boende och omgivningen inte utsätts för olägenheter från den egna fastigheten. Sådana olägenheter kan till exempel vara långvariga störningar av måsskrik.”

Vänsterpartiets hemsida räknas några kommande politiska ”diskussionsämnen” upp. Jag håller faktiskt också på att fundera i samma banor denna påskdag. Det tycks som att det är en gemensam vana bland vänsterpartister att ägna de stora allomfattande högtiderna till de något ”mindre” kommunala funderingarna.

karvlingEfter påskhögtiden funderar jag på att fördjupa mig kring:

  • Wargöns industriområde och hamnen – vad händer? hur många miljoner har kommunen satsat hittills? hur ser framtiden ut? varför är det så tyst kring Re:newcell?
  • Sikhall – ska familjen Solvarm tvingas ansluta sig till det kommunala VA-nätet? vad säger kommunen? vad säger förvaltningsrätten? och hur går det förresten med Segelsällskapets vilja att starta en camping på mark som kommunen ”förköpt” av Magnus Larsson?
  • NÄRF – varför har det blivit så tyst kring NÄRF? är alla problem lösta? har någon ny förbundschef utsetts?
  • Microsoft – varför gör Vänersborgs kommun reklam för produkter från miljardföretaget Microsoft? varför ställer chefstjänstemän upp i denna marknadsföring?
  • Nuntorp – tänker kommunen köpa Nuntorps naturbruksskola? tycker vänersborgarna att Nuntorp kan vara värd omkring 40 miljoner kommunala kronor?
  • Ursand – kommer Bert och Daniel att få bygga sina bassänger innan sommaren?

varsopning2Det är några av de områden som antagligen är värda att sätta sig in i lite extra. Om jag hinner. Sedan är det ju det här med budgeten och de föreslagna besparingarna…

Ja, nog finns det ämnen att fundera på denna påskdag. Jag tror att jag går ut och sopar färdigt trottoaren…

Kategorier:helgläsning

Kommunfullmäktige 2016-03-23

24 mars, 2016 2 kommentarer

Gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige började med en genomgång av den nya tekniska utrustningen som finns i sessionssalen.

Det var spännande.

stefan_politikIDLedamöterna fick var sitt unikt kort, stort som ett bankkort, att stoppa i ”apparaten” som finns på varje plats. Då blev varje ledamot ”igenkänd” av systemet och fick en massa information på displayen. Man kunde också begära ordet, replik och votera med den digitala utrustningen. Och hela tiden kunde man följa hur ledamöterna tryckte på sina knappar på två stora bildskärmar på var sin sida av podiet.

Ordförande och hans två vice-ordförande skötte alltihop. De lär inte kunna slappna av i framtiden. Det är mycket som ska synkas och styras upp från podiet under sammanträdenas gång.

Det kändes stort – och modernt. Och tänk, för bara en månad sedan tillät inte ordförande overheadLjunggren ledamöterna i Vänersborgs fullmäktige att ens visa en overheadbild…

När själva sammanträdet började så kom utrustningen till användning. Fast det egentligen var tänkt att det inte skulle bli skarpt läge förrän vid nästkommande sammanträde.

Men det var inte helt utan nybörjarsvårigheter. Det var vid kvällens votering som det ”strulade” lite.

Det gällde ett tilläggsförslag från Gunnar Lidell (M) i ärendet om ”Framtida kök”. Vid den ”digitala” voteringen glömde ett antal ledamöter att trycka på sina displayer, efter i och för sig några luddiga instruktioner från ordförande Ljunggren. 35 ”närvarande” på skärmen (se nedan) visade att det bara var 35 ledamöter av 51 som hade röstat. Fast då var också en sverigedemokrat frånvarande, rent fysiskt alltså.

kf_votering1

Voteringen fick göras om. Och vid det andra försöket gick det bättre.

kf_votering2

Ledamöterna kunde omedelbart se voteringsresultatet på bildskärmen. Det visade sig att det denna gång bara var en som hade ”glömt” att rösta – och det var ordförande Ljunggren (S) själv… Men det spelade inte någon roll, Lidells tilläggsyrkande avslogs ändå.

Direkt efter voteringen skrevs resultatet ut på en skrivare, och jag har den stora äran att vara den förste att publicera resultatet från den första digitala omröstningen i Vänersborgs kommunfullmäktiges historia… Det känns stort.

voteringslista

Och på tal om ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

Ljunggren har fortfarande inte avslutat sin politiska comeback. Igår valdes han in som ersättare i kommunstyrelsen, den styrelse där han satt som ordförande under perioden då vänersborgarna fick vara med om skandalerna som kostade dem miljontals och åter miljontals kronor. Baraljunggren_ordf arenan blev ju 145 miljoner kronor dyrare än beräknat – och beslutat. Alla skandaler (Toppaffären, fem JO-anmälningar, Solängen, konsultarvoden till vänner och bekanta etc) slutade med att socialdemokraterna tappade nästan hälften av sina mandat i fullmäktige år 2010 (från 21 till 12 mandat), något som de knappt för övrigt har återhämtat sig ifrån. (Socialdemokraterna har idag 14 mandat.)

Och ändå, nu har Ljunggren alltså tagit steget in i kommunstyrelsen, igen. Var ska det sluta? Jag undrar hur socialdemokraterna tänker. Och centerpartiet. Och miljöpartiet… Framför allt.

Innan förhandlingarna kom igång ”på allvar” hade fullmäktige också en Bo-dialog.

bo_dialog

Göran Karlsson och Jacob Hellström från Länsstyrelsen och Bertil Widén från Härryda kommun berättade om bostadsbyggande, lagar, strategier mm. Jasmina Lilja från byggnadsförvaltningen beskrev planläget i Vänersborg. Och TTELA beskriver idag Bertil Widéns föredrag på ett utmärkt sätt. (Se ”Effektivt byggande kräver politisk enighet”.)

Det stod väl, efter föredragen, utom allt tvivel att Vänersborg behöver upprätta ett genomarbetat bostadsförsörjningsprogram snarast, något som Vänsterpartiet för övrigt krävde under hela den förra mandatperioden.

triumviratAnnars så var det inga som helst kontroversiella ärenden som togs upp på fullmäktige igår. Förutom den votering som jag beskrev ovan togs alla beslut i total samstämmighet. Kanske var det därför som vi fick se hur många anföranden som helst från socialdemokrater, center- och miljöpartister… De var uppe i talarstolen fler gånger än de har varit sammanlagt under hela mandatperioden tror jag. Eller också är det början på en ny trend som vi såg igår… Fast jag tvivlar. Vi får se.

Det var alltså ett långt, men lugnt sammanträde. Den enda gången det hettade till var när Kurt Karlsson (SD) blev förnärmad över ett anförande från Lutz Rininsland (V). Kurt gillar inte Lutz, men det är nog ömsesidigt.

Kurt Karlsson (SD), och hela SD-gänget (Ola Wesley, Anders Strand, Kenny Sandhöj, kurt_sdCecilia Skenhall och Håkan Blomqvist) lämnade en motion till fullmäktige. Den vägrade emellertid ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) att behandla. Då blev Kurt Karlsson också lite sur…

Motionen handlade om att kommunen ska åldersbestämma ensamkommande barn. Ordförande Ljunggren (S) menade, efter samråd med både kommunens egna jurister och SKL (Sveriges kommuner och landsting), att frågan ligger utanför kommunens kompetensområde. Det här är en statlig angelägenhet och kan inte överprövas av en kommun. Sade helt riktigt Ljunggren.

Det luktar allt starkare 30-tal av Vänersborgs sverigedemokrater. Tyvärr finns det ett exempel på en socialdemokratiskt styrd kommun, Ragunda, som faktiskt vill göra det som SD i Vänersborg motionerade om… (Se ”Åldersbestäm ensamkommande unga”.)

Kurt Karlsson (SD) ska överklaga ordförandes beslut. Sade han i varje fall.

wesley_ola2Och på tal om motioner, barn- och utbildningsnämndens alldeles egen sverigedemokrat, Ola Wesley, lämnade återigen in en motion. Om skolan, som han sa. Fast den handlade om förskolan… Det är inte alltid så lätt att hålla isär saker och ting…

Wesley vill att kommunen ska ta fram ett:

”regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna.”

Och visst är tanken god, även om det innebär att det måste byggas både en och två förskolor till, förutom de som BUN planerar att bygga. Men i och med den lagda motionen så kan vi lugnt räkna med att sverigedemokraterna vill tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett antal miljoner kronor nästa år. Och det skulle då betyda att triumviratets (S+C+MP) besparingsbudget (se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”) röstas ner i kommunfullmäktige i juni.

Och det ser jag fram emot.

persjodahlTill sist besvarade Per Sjödahl (MP) frågan från Dan Åberg (M). Förra gången avvek ju Sjödahl från sammanträdet så frågan kunde inte besvaras. (Se ”Avslöjande KF!”.)

”Anser du att kompromisslösa miljökrav underlättar för bostadsbyggandet i Vänersborgs kommun?”

kf_teknik3Det blev lugna och genomtänkta svar från Per Sjödahl. Och trots att Dan Åbergs stämma ljöd över församlingen, så var nog ändå det mest upphetsande att en klocka längst bak i salen användes för första gången. Där kunde de två talarna själva se när de 2 minuternas taltid var slut…

Och till sist en fråga som säkert kommer att debatteras ordentligt och med heta känslor den dagen det blir aktuellt. Minialliansens lämnade nämligen en motion som yrkade:kunskapsforbundet_vastNY

”att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsortialavtalet i syfte att förtydliga och stärka direktionens ställning, där ett krav är alternerande ordförandeskap mellan ägarkommunerna samt utreda konsekvenserna av ett utträde ur Kunskapsförbundet Väst.”

Det är flera krav på en gång, i en och samma motion. Lite intressant.

Klockan 20.40 vandrade ledamöterna hemåt.

kf_teknik2

Fast för vissa ledamöter återstod en del djupa filosofiska diskussioner i kylan utanför kommunhuset…

BUN (21/3) – en komplettering

När jag läser igenom måndagens blogg (”BUN (21/3): En kort resumé”) om barn- och utbildningsnämndens sammanträde, så tycker jag nog att jag fick med det viktigaste – dock inte allt som avhandlades.friidrott4 (Dessutom hade ju TTELA en artikel om nämndens behandling av och beslut angående förskolesituationen.) Så för att ge en ännu fullständigare bild av måndagens maratonsammanträde så är det på sin plats med några kompletteringar.

enkat3Nämnden fick en dragning av resultatet av en enkät som besvarats av föräldrar och elever i åk 2, 5 och 8, samt en enkät som besvarats av föräldrar till barn i förskolan.

Enkäten handlade om ”Service och bemötande, samverkan och delaktighet”. Tyvärr var svarsfrekvensen väldigt låg för förskoleföräldrarna, endast 38%, vilket är i minsta laget för att kunna dra några bestämda slutsatser. En orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att föräldrar inte tycker att det blir något resultat av enkäterna. De har ju typ fyllt i dem några gånger förr… Och inget händer.

gladDe föräldrar som svarade på enkäten var nöjda med det mesta i förskolan som till exempel arbetsron, tryggheten, trivseln, lusten, delaktigheten samt med informationen och dialogen. Föräldrarna hade dock kritiska synpunkter på barngruppernas storlek, personaltätheten, inom- och utomhusmiljöer (föräldrarna känner sig inte trygga på alla förskolor) samt öppettiderna. En del föräldrar hade också funderingar på hur länge personalen ska orka…

Grundskolans föräldrar var också positiva till mycket, som t ex delaktigheten (gällde dock inte föräldrarna i åk 8), trivseln och tryggheten, dialogen och utvecklingssamtalen. Kritiken riktade sig främst mot oro i klasserna, skolmaten, trafiksituationen och VÄL (Vänersborgs lärplattform).

mat3När det gäller skolmaten handlade det om att det helt enkelt är för mycket vegetariskt i skolmatsalarna. Det tyckte också eleverna, särskilt de äldre. Något som för övrigt en LCHF:are kan ha en viss förståelse för…

Eleverna var tämligen positiva till skolan, vilket är roligt. Det tycks som om att arbetsron i klassrummen, trivseln och tryggheten ökar i kommunens skolor. Däremot skriver eleverna att det finns en ”oro mellan eleverna”.

Med tanke på hur stor elevökningen har varit, och den medföljande trångboddheten på våra skolor, så är det ett bra resultat anser jag. Något som alla anställda på våra förskolor och grundskolor ska ha all heder av.

skolaGrundskolan har under de två första månaderna gått med ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Och det finns några skolor som ”sticker ut” lite särskilt. Inte så att de är ”ovarsamma” med pengarna, utan de har varit tvungna att anställa mer personal. Det är helt förståeligt, men för oss politiker är det inte särskilt tillfredsställande att se mer eller mindre stora minusresultat i redovisningarna. Det måste finnas en ”kanal” upp till nämnden, så att vi politiker får en signal om att det behövs mer pengar för att upprätthålla en bra verksamhet innan pengarna används. Det är inte tillfredsställande att nämnden bara får underskotten redovisade i efterhand.

Det här framförde jag, vilket jag för övrigt har gjort under många år, och fick, faktiskt, medhåll från ordförande Andersson.

children2TTELA beskrev idag hur förvaltningen har varit tvingad att öppna två nya förskolor på Vallgatan och i Missionskyrkan. Det är tillfälliga lösningar i en akut situation. Och så är också nämndens beslut om att hyra in paviljonger/moduler. Men vad göra när det står 143 barn i kö, som idag inte har någon plats? Och ytterligare 253 barn, som har plats men vill byta förskola? Det kan ju vara så att föräldrarna inte har fått någon plats i närområdet. En del föräldrar i Frändefors har t ex fått plats i en av förskolorna i centrum. Det finns också föräldrar som har sina barn på olika förskolor… Och fler barn på avdelningarna är inte att tänka på. Avdelningarna är mer än fulla redan. Nämnden har nämligen ”löst” situationen under de senaste åren med förtätning.

money7Nämnden diskuterade också kostnaderna för att utrusta de nyöppnade förskolorna och de nya avdelningarna som öppnas i höst. Barnen kan ju inte komma till tomma lokaler… Kanske blir det så att nämnden får begära ytterligare pengar…

ekvationOch det är inte bara inredning och inventarier som behövs. Det ska finnas personal i lokalerna också… Och det är inte en helt enkel ekvation att lösa. Förutom att det finns få nyutexaminerade pedagoger, så står vi inför stora pensionsavgångar. Dessutom byter anställda allt oftare kommun för att höja lönerna… Och här hänger inte Vänersborg riktigt med i ”lönesvängarna”.

Med dessa rader så tror jag att jag har gjort en ganska komplett redovisning av nämndens sammanträde i måndags. Och det utan att en enda gång nämna sverigedemokraterna och deras tämligen tröstlösa frågor…

Kategorier:BUN 2016, förskolan

BUN (21/3): En kort resumé

jonas_rossana2Ikväll gästades Vänersborg av två av Vänsterpartiets ledande riksdagsledamöter, Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca.

Jonas Sjöstedt uppehöll sig länge vid flyktingsituationen i Europa. Han oroade sig över den katastrofala situation som EU:s stängda gränser innebär för de som flyr krigen och att det alltmer diktatoriska Turkiet har utsetts till EU:s gränspolis. Men han oroade sig också för de förändrade attityder inför människor i nöd som breder ut sig i Sverige. Vi låser våra dörrar för de som har det svårt och låtsas som att allt är som vanligt. Men det är det inte. Menade Sjöstedt.

Sjöstedt och Dinamarca uppehöll sig också över det inflytande som Vänsterpartiet har på riksplanet när det gäller budgeten. En mängd förslag från Vänsterpartiet har redan genomförts av regeringen. Just nu arbetar partiet med att kommunerna ska få mer pengar av staten och att de pengarna ska garanteras över en rad år.

V_logga_mindreVänsterpartiet kan vara stolt över de skickliga representanter som partiet har i riksdagen. Och det är ju kul att de båda kommer från våra trakter… (Du kan läsa mer om Sjöstedts och Dinamarcas besök på Vänsterpartiets hemsida och i TTELA imorgon.)

Efter detta mycket givande öppna möte på Folkets hus, inför 70-talet åhörare, var det dags att begrunda händelserna från dagens sammanträde med Barn- och vbg_loggaUtbildningsnämnden. Utan åhörare…

Det var ett långt BUN-sammanträde. Ledamöterna samlades redan kl 08.30 och behagade inte åtskiljas förrän kl 15.35.

Mötet innehöll mycket diskussion och en vilja att komma överens i de stora frågor som avhandlades. Och det lyckades över förväntan. Alla beslut fattades enhälligt. Ja, utom ett då. Det var sverigedemokraternas förvirrade motion med rubriken:

sverigedemokraterna”Att införa en skol/näring/föreningslivsdag i kommunen.”

Nämnden avslog sverigedemokraternas motion efter en diskussion där dels de sverigedemokratiska ledamöterna försökte förklara vad de egentligen menade, vilket de dock inte lyckades särskilt bra med, och dels om motionen ens var ok att lägga. Motionen handlade ju om att vi politiker skulle tala om för rektorer och pedagoger hur de skulle utforma sin undervisning – något som vi politiker överhuvudtaget inte får eller kan lägga oss i. (Se vidare ”En viktig politisk vecka”.)

budget2Nämnden fick en information om de budgetramar inför år 2017 som kommunstyrelsen (läs: S+C+MP) har bestämt. (Se vidare ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) Budgetramarna innebär ju som bekant att BUN (och alla andra nämnder) har blivit pålagda ett så kallat effektiviseringsbeting. Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska spara 3.347.000 kr år 2017… Genom att:

”jobba smartare.”

Vilket, som jag skrivit tidigare, är ett hån mot alla dom som arbetar i kommunens förskolor och skolor. Och detta var jag naturligtvis tvungen att framföra. Förslaget från kommunstyrelsens socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister är totalt verklighetsfrämmande. Jag passade också på att ge en känga åt sverigedemokraterna som genom att lägga ner sina röster i kommunstyrelsen, utan att ha yttrat ett ord under ärendets behandling, möjliggjorde detta horribla förslag. Ola Wesley såg sig då nödgad att replikera:

”Vi ville inte avslöja vår budget.”

Vilket är ett intressant uttalande och visar på en märklig syn på det politiska arbetet i kommunen. Men sverigedemokraterna agerar ofta tämligen märkligt…

osthyvel_skolaLiberalernas Tove af Geijerstam instämde i min kritik och ansåg också att kommunstyrelsens förslag var förödande för förvaltningen, som nu måste arbeta med denna nedskärning av budgeten. Ett arbete som ”skapar så mycket ångest”, istället för att arbeta med att möta de utmaningar som nämnden står inför. Tove af Geijerstam var inte heller nådig i sin kritik av sverigedemokraterna och menade att det var skamligt att de inte ens lade fram ett förslag i årets viktigaste fråga.

Nu var ju detta ett informationsärende, så inga beslut togs. Men det var en tydlig markering var oppositionen står i budgetfrågan och hur vårens budgetarbete kan komma att utveckla sig.

Det ryktades för övrigt att nämndens ordförande Mats Andersson (C) inte hade blivit tillfrågad innan Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) lade fram sitt besparingsförslag i kommunstyrelsen… Talar ryktet sanning så torde det väl innebära att ordförande Andersson, och för all del också nämndens 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), inte är särskilt glada över ramsättningen…

Och det kom att visa sig.

paviljongEfter långa diskussioner, där nämnden helt enkelt försökte hitta bra lösningar, beslutades att yrka pengar, både för 2016 och för 2017, för att kunna möta den ”akuta akutsituation” som förskolan och skolan står inför redan i höst med det ökade barn- och elevantalet. (Jag har beskrivit åtgärderna i ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) BUN beslutade enhälligt att bland annat hyra in moduler till både ett antal förskolor (Brålanda, Öxnered, Väne Ryr och vid någon av Granås, Halleberg eller Lindvägens förskolor) och skolor, inklusive en del andra åtgärder (Rånnum, Onsjö och Torpa).

Och i och med att S+C+MP ställde sig bakom dessa beslut i nämnden, så har hela BUN sagt att den triumviratinte accepterar effektiviseringsbetinget! Besluten kostar ju ett antal miljoner…

Det ska bli intressant att följa de fortsatta diskussionerna i det styrande triumviratet.

För övrigt diskuterade nämnden förskoleutredningens förslag (se ”BUN: Förskoleutredningen”), men här fattades inga beslut.

honan3Också den nya förskolan i kvarteret Hönan behandlades. I denna fråga har ju nämnden redan fattat ett beslut. Idag handlade det om att komplettera beslutet med ritningar och en kostnadskalkyl. Även i Hönan-ärendet enades nämnden om pengarna, och yrkade på en utökad investeringsram för år 2017.

Det finns nog anledning att återkomma med en fördjupad information om några av ärendena på sammanträdet. Vi får se. Snart är det ju också fullmäktige…

En politisk påskvecka

20 mars, 2016 2 kommentarer

earthhour_ausVi står inför en kort men intensiv politisk påskvecka. Som faktiskt inleddes lite smått redan igår med Earth Hour – världens största miljömanifestation. Hela världen släckte då ner belysningen under en timme.

Vänersborgs kommun uppmärksammar också Earth Hour, efter en motion från Lutz Rininsland år 2013. Tyvärr verkade det inte som om särskilt många vanliga människor hörsammade uppmaningen. I varje fall inte i Nordstan. Det lyste lite överallt i lägenheter och hus.

Idag under vårdagjämningen, dygnet då dag och natt är lika långa på hela jorden, hade Vänsterpartiet Älvsborg sin distriktsårskonferens i Vänersborg. Åsa Olin från Vänersborg återvaldes till ordförande i Älvsborgs distrikt. Åsa Olin kommer därmed att gå till historien som Älvsborgsdistriktets sista ordförande. Vid årsskiftet kommer nämligen Vänsterpartiet att införa en ny distriktsindelning. (Vill du veta mer om den så klicka här.)

spring2016varsopningFör övrigt kan man väl säga att vårdagjämningen också kom med våren, på riktigt. Grannarna, som man knappt sett sedan i höstas, var ute och vårstädade i trädgårdarna. Krokusarna blommade för fullt och själv greppade jag tag i kvasten och sopade, i varje fall en del, av trottoaren.

Imorgon måndag har barn- och utbildningsnämnden sammanträde. Det börjar redan kl 08.30 i sal 225 på 2:a våningen i kommunhuset. Ärendena för dagen har jag redogjort för i tre bloggar. (Se ”En viktig politisk vecka (BUN)”, ”BUN: Förskoleutredningen” och ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.)

Sammanträdet är till stora delar offentligt, precis som de tidigare sammanträdena under året. Tyvärr har intresset från allmänheten varit svalt. Endast en besökare har utnyttjat den nya möjligheten att närvara, och det bara för en timme.

sjostedtivbg2016Imorgon kommer också Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt till Vänersborg. Det var ett tag sedan sist. Då var det inför det senaste valet.

Jonas Sjöstedts besök är lite av en höjdpunkt för en vänsterpartist, särskilt för en vänsterpartistisk vänersborgare, får man väl ändå säga. Han är ju trots allt stadens egen son, uppväxt som han är i Vänersborg. Och det var också här som han till stor del fick sin politiska skolning.

Kanske är ett besök i Vänersborg också en höjdpunkt för Jonas Sjöstedt?

Jonas Sjöstedt tänker sig först ett besök på Restad Gård innan han klockan 17.30 talar i Festsalen på Folkets Hus.

Mötet med Jonas Sjöstedt är naturligtvis öppet för alla vänersborgare. Alla är välkomna. Och vi hoppas, och tror, att intresset för ett möte med Jonas Sjöstedt är populärare än ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden…

pask2Den politiska påskveckan avslutas på självaste dymmelonsdagen. Då sammanträder Vänersborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Trots att det ju egentligen är just på denna dag som påskfriden ska inledas. Men det får väl ledamöterna vänta med tills på skärtorsdagen. Friden alltså.

Sammanträdet börjar redan kl 16.00 med att alla ledamöter ska lära sig att trycka på rätt knappar. Det är nämligen äntligen dags att lära sig den nya tekniska utrustningen…

Det finns också några tunga ärenden på dagordningen, t ex om framtida kök i kommunen och införande av verksamhetsområde för VA på Nordkroken. Men jag tror att de flesta partier är tämligen överens.

Vill det sig så kanske påskfriden trots allt lägrar sig även över Vänersborg på onsdag…

BUN: Dyster ekonomisk situation

dyster2Det är väl ingen hemlighet att barn- och utbildningsnämnden (BUN) befinner sig i en mycket dyster ekonomisk situation. Och inte heller ser det ut som om framtiden blir särskilt ljusare.

Elevökningen har varit massiv de senaste åren i Vänersborg. Sedan februari förra året, till februari i år, har 316 elever, netto, börjat i någon av kommunens grundskolor. Under samma tid har antalet placeringar i förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) ökat med 63 barn. Och alla prognoser berättar att utmaning4ökningen kommer att fortsätta.

”Utmaningarna” blir med andra ord allt fler och allt större för barn- och utbildningsnämnden. För varje utskick vi politiker får från förvaltningen så uppenbarar sig nya problem och utmaningar.

Utskicken inför sammanträdet på måndag är inget undantag.

paviljongBUN har som bekant försökt lösa de mest akuta lokalproblemen med att hyra in ett antal moduler, paviljonger. Alla klassrum och övriga lokaler i kommunens förskolor och skolor, med några enstaka undantag, är nämligen fulla, eller överfulla. Nu visar det sig att det inte räcker, det behövs ännu fler paviljonger. Även på förskolan.

”På grund av att fler barn 1-5 år önskar barnomsorg behöver Brålanda förskola, Öxnered/Blåsut, Väne Ryr, Mariedals förskola kompletteras med moduler i avvaktan på beslut om permanenta lösningar.”

Jo, även Väne Ryr. Förskola, fritids och skola får nämligen inte plats i skolhuset. Utöver dessa uppräknade förskolor behövs en modul också till Björkvägens förskola på grund av stora renoveringskostnader för de nuvarande lokalerna.

uggla_nattModuler kostar att hyra. BUN behöver 2 miljoner kr bara för i år (2016) för dessa ökade lokalkostnader. Och 4 milj nästa år…

Det är alltså för att lösa de akuta lokalbehoven på förskolorna. Och då kan jag inte låta bli att ställa frågan, varför lades Nattugglan ner? BUN behöver ju varje förskoleplats som går att uppbringa. Och om nu lokalerna på mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken absolut ska användas till förskola, varför då inte öppna en helt ny avdelning för en del av de hundratals barn som står i kö till förskolan?

children2Och som jag skrev i tisdags, fram till år 2026 förväntas åldersgruppen 1-5 år öka med 246 barn (SCB), varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats.

Nu är ju planerna att förskolan i kvarteret Hönan äntligen ska byggas och att det inom en ganska snar framtid ska byggas nytt på Holmängen och Onsjö. I varje fall enligt planerna… Med tanke på alla turer kring Hönan så kan man aldrig så noga veta… (Se ”Förskoleutredningen”. TTELA hade för övrigt en bra artikel om förskoleutredningen igår, onsdag – klicka här.)

Men tills dess att de nya förskolorna står klara, så måste alltså nämnden besluta om provisoriska lösningar. Som kostar pengar – pengar som BUN inte har…

skola3Det måste till akuta, egentligen bör det stå ytterligare akuta, åtgärder också i grundskolan. Behovet av fler elevplatser och större lokalytor är stort, mycket stort.

”Främst gäller detta Rånnums skola, Onsjöskolan, Silvertärnan och Torpaskolan.”

De omedelbara lösningarna är ytterligare en modul till Onsjöskolan, att hyra den så kallade Gamla matsalen vid Rånnums skola, ombyggnad av mediateket och aulan på Torpaskolan och att utöka antalet klassrum på Idrottsgatan 7 för Silvertärnan (fd Tärnan 7-9).

Allt till en beräknad kostnad på 400.000 kr i år och 2,2 milj kr år 2017.

fa_plats2Det måste noteras att det jag skriver om nu helt handlar om att barnen och eleverna ska få fysisk plats i förskolorna och skolorna. Sedan ska de förhoppningsvis också få möjlighet till lärande, undervisning och utveckling. Och då behöver Vänersborg fler pedagoger, mer undervisningsmateriel, fler datorer, fler modersmålslärare, fler elevassistenter osv. Förutom att all personal, rektorer och förskolechefer inräknade, får en alltmer pressad arbetssituation…

nyutexadJag sprang på en (annan) lärare igår, en nyutexaminerad. Den nyutexaminerade läraren berättade att hen hade blivit erbjuden 25.600 kr i månadslön i Vänersborg. Det var tydligen en maxgräns som inte gick att förhandla upp. I Trollhättan hade hen erbjudits 34.000 kr. Hen övervägde inte att börja i Vänersborg… (I Färgelanda är minimilönen för en legitimerad lärare 30.000 kr.)

Det är följaktligen inte bara pengar till nya lokaler som behövs… Och var det ska sluta vet jag inte riktigt. Redan för januari och februari uppvisar nämligen grundskolan ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Det ska vi också diskutera i nämnden på måndag.

dyster2I det här dystra ekonomiska läget, och under dessa dystra ekonomiska framtidsutsikter, är svaret från den styrande politiska ledningen med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i spetsen – det ska sparas år 2017!

Det sparbeting som det styrande triumviratet (S+C+MP) har lagt på barn- och utbildningsnämnden för 2017 (och alla andra nämnder också), har de dessutom mage att kalla effektiviseringsbeting.

Till TTELA säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S):

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”forolampning

Jag blir provocerad. Marie Dahlin tycks helt ha tappat kontakten med verkligheten. Det är en förolämpning, en skymf och kränkning mot alla de som arbetar inom förskola och skola.

Enligt socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ska barn- och utbildningsnämnden spara 3.347.000 kr år 2017…

Förskolan och grundskolan står inför stora utmaningar de närmaste åren med en enorm ökning av antalet barn och elever. Det finns dessutom massor av lokaler som är i stora behov av renovering. Vi behöver också fler pedagoger som vill arbeta i Vänersborg, kvaliteten behöver förbättras osv osv.

losningProblemen och utmaningarna ska lösas – de måste lösas. Men då krävs det att våra styrande politiker i triumviratet (S+C+MP) öppnar sina ögon och ser hur det ser ut i verkligheten, i förskolorna och skolorna. Sedan måste Vänersborg lösa utmaningarna tillsammans, över både parti- och nämndsgränser.

Jag hoppas att alla medlemmar i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet drar sig till minnes vad de lovade i valet och talar om för sina lokala ledare att:

Det är Vänersborgs barn och ungdomar det handlar om!finger_peka2 Det är Vänersborgs framtid det handlar om!

På måndag ska nämndens ledamöter informeras om sparbetinget. Inga beslut ska fattas, utan det som står på dagordningen nu är att tjänstemännen, förskolecheferna och rektorerna i barn- och utbildningsförvaltningen ska sätta igång ett arbete med att hitta besparingar i verksamheten – och att skriva konsekvensanalyser av vad besparingarna leder till. Ett mycket nedslående och deprimerande jobb som kan få vem som helst att tappa både geist och sug – och se sig om efter andra uppgifter… Eller kommuner…

.

PS. Tidigare bloggar om BUN:s kommande sammanträde den 21 mars:

PPS. Tidigare bloggar om budget 2017:

BUN: Förskoleutredningen

För drygt en månad sedan, på det förra sammanträdet med Barn- och utbildningsnämnden (BUN), behandlades en skolutredning. På måndag, den 21 mars, ska BUN göra detsamma med en utredning om förskolan.

fskutredning”Utredningen har sett över situationen i barnomsorgsverksamheten i Vänersborgs kommun och presenterat ett förslag till hur den framtida strukturen för barnomsorgen kan se ut.”

Och precis som jag skrev om skolutredningen, äntligen en utredning som blickar framåt och ställer frågan – hur vill vi att det ska se ut i Vänersborg i framtiden (år 2026).

Men ändå…

alfredDet är en mycket dyster läsning. Dyster i ekonomisk mening skulle man väl kunna säga. Förskolorna, liksom skolorna, behöver massor av pengar. Å andra sidan finns det ju pengar, det handlar om prioriteringar. Och om det skulle behövas, ökade kommunala intäkter i form av höjda skatter. Så pengafrågan går alltid att lösa. Om viljan finns. Men här, om inte tidigare, så kan man verkligen bli dyster – när man tänker på det nuvarande socialdemokratiska styrets syn på barn och ungdomar, förskolor och skolor…

Direkt efter titelbladet i förskoleutredningen hittar vi en sammanfattning. Och här får ledamöterna formligen verkligheten kastad i ansiktena:

”Idag kan kommunen stundtals inte följa styrdokumenten på grund av att lokalerna inte räcker till för att ta emot alla barn som står i kö till barnomsorgsplats. I framtiden kommer det även att byggas nya bostäder som ytterligare kommer att öka antalet barn i Vänersborg. Inventeringen av förskolorna visar också att det finns stora behov för renovering och utbyggnad av flera förskolor.”

renoveraOch då handlar det bara om lokalerna… Men det är viktigt att hålla i minnet att många av kommunens förskolor redan nu är i behov av omfattande renoveringar… De som enligt utredningen har störst behov är Frändefors förskola, Blåsut förskola, Öxnered förskola, Dalaborgs förskola, Poppelvägens förskola, Ponnygatans förskola, Åkaregatans förskola, Näckrosvägens förskola och Björkvägens förskola.

Barnantalet kommer att öka i Vänersborg. Mellan år 2012-2015 har antalet barn som är placerade i barnomsorg 1-5 år, både kommunal och enskild verksamhet, ökat med totalt 79 barn. Fram till år 2026 förväntas denna åldersgrupp öka med 246 barn (SCB), varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats.

Det kan jämföras med att redan ”idag”, den 12 februari 2016, väntar 143 barn på en barnomsorgsplats. 143 barn! Som inte ”får plats” i någon av kommunens förskolor. Kön är alltså redan idag enorm och kommunen kan inte heller leva upp till lagkravet att bereda plats senast 4 månader efter att föräldrarna har ansökt om plats. (Vad jag förstår har förvaltningen öppnat nya avdelningar alldeles i dagarna, bland annat i det gamla församlingshemmet på Vallgatan och i Missionskyrkan på Södra Järnvägsgatan; detta kan ha förändrat siffrorna.)

Förutom de 143 barn som inte får någon ”dagisplats”, så står ytterligare 110 barn i kö för att få byta förskola.

children2Vänersborgs kommun har storslagna planer på att bygga nya bostäder. De första områdena som är tänkta att bebyggas är Holmängen, Öxnered, Onsjö, centrum och eventuellt Mariedal. Om bostadsbyggandet leder till att människor flyttar till Vänersborg, vilket alla politiker hoppas och räknar med, så blir antalet barn ännu större.

Utredningen har ett längre avsnitt om barngruppernas storlek. Här hänvisar utredningen till forskning och konstaterar att mindre grupper är positivt för barnen.

”En amerikansk undersökning visade att de barn som hade gått i förskola med mindre barngrupper lyckades bättre senare i grundskolan. Detta gällde främst för barn med särskilda behov och barn under fyra år. Slutsatsen gällde oavsett hur många förskollärare som gruppen hade.”

barn_stressI stora grupper riskerar barnen att bli stressade. Den effekten kan också alltför många vuxna få. Det är alltså inte bra att göra stora barngrupper och anställa fler personer. Forskningen visar att fler än 4 pedagoger ökar stressrisken för barnen.

Skolverket har gett ut nya riktlinjer om storleken på barngrupperna:

”I gruppen 1-3 år bör antalet barn vara mellan sex till tolv, och i gruppen 4-5 år nio till femton barn.”

En hel rad av förskolorna i Vänersborg lever inte upp till Skolverkets riktlinjer, t ex Öxnered, Blåsut, Korsgatan, Vänerparken, Gasverksgatan, Kastanjevägen, Marierovägen, Poppelvägen, Mariedal, Onsjö, Granås, Lindvägen, Halleberg osv. Jag är inte riktigt säker på hur det ser ut i Frändefors och Brålanda, men jag antar att grupperna är större än vad Skolverket anser att de ska vara, där också.

fsk_pedagogUtredningen beskriver även andra utmaningar, eller problem. Jag ska inte gå in på dem alla, men ytterligare ett måste nämnas – svårigheten att få tag i behöriga förskollärare. För det går inte att komma ifrån att förskollärarnas kompetens är den enskilt mest avgörande faktorn för kvaliteten i barnomsorgen.

”En av orsakerna är att det är relativt få personer som söker till förskollärarutbildningarna. Det innebär också att kraven för att komma in på en förskollärarutbildning sjunker.”

Det betyder att Vänersborg måste konkurrera med andra kommuner för att locka till sig behöriga och kompetenta pedagoger. Och konkurrensen handlar inte bara om löner utan också om den arbetssituation som kommunen kan erbjuda. Och då pratar vi återigen barngruppernas storlek, antal barn per pedagog och lokalernas beskaffenhet…

Och till sist, det viktigaste av allt, utredningens förslag.

Utredningen skriver som motivering till det ”förordade förslaget”:

”Utredningen har försökt att formulera ett förslag som kombinerar där det mest akut behövs barnomsorgsplatser, där lokalerna mest akut behöver utökas/renoveras och där planerna för bostadsbyggande gått längst med att barnen ska ha närhet till förskolan och att förskolorna ska vara färre, större och mer strategiskt belägna.”

Och så förslaget, etapp 1:

fsk_forslag_1

Och etapperna 2 och 3:

fsk_forslag_2

BUN ska inte fatta några beslut i förskolefrågan på måndag. Som tur är. Hela förskolesituationen, precis som skolsituationen, tål att tänkas på och måste diskuteras grundligt innan beslut fattas.

I den diskussionen är det viktigt att också ha lagar och förordningar i minnet. Utredningen citerar Skollagen och Arbetsmiljölagen tämligen flitigt, vilket är helt riktigt. Ledamöterna, och överhuvudtaget politikerna i Vänersborg, får nämligen inte glömma att förskolan lyder under lagar och förordningar. Till skillnad från t ex bandyhallar, konserthus och rondeller. Och lagar ska följas.

skollagenJag avslutar redovisningen av förskoleutredningen med att återge tre citat från Skollagen (som återfinns i utredningen):

  • ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.”
  • ”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”
  • ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

.

PS. Det går att ladda ner handlingarna på kommunens hemsida – klicka här.

PPS. Tidigare bloggar om BUN:s kommande sammanträde den 21 mars:

Kategorier:BUN 2016, förskolan
%d bloggare gillar detta: