Arkiv

Archive for the ‘Budget 2017’ Category

BUN fick bara 11 milj

Idag avgjorde kommunstyrelsen (KS) ett ärende som är av stor betydelse för Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det är dessutom en fråga av stor principiell betydelse.

oppositionBakgrunden är det beslut som kommunfullmäktige fattade i juni förra året om att BUN skulle få kompensation för en framtida elevökning. Det var en del i den budget som oppositionen bestående av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och välfärdspartiet tog. Som bekant röstade de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, mot. Sverigedemokraterna avstod från att rösta.

ordfklubba3Beslutet löd i sin helhet:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11 000 tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

Det var alltså 11 milj kr som avsattes. Vi i oppositionen trodde att det skulle räcka. Men vi ”garderade” oss som synes i beslutet. (Du kan läsa mer om själva beslutet i tidigare bloggar, t ex ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

nonoKommunstyrelsen röstade idag för att BUN bara skulle få 11 milj kr för elevökningen. Det var de partier som röstade mot budgeten förra året eller avstod, dvs S+C+MP+SD, som röstade för att BUN inte skulle få hela den summa som motsvarade den faktiska elevökningen. De partier som röstade för att BUN skulle få hela den begärda summan på 14,7 milj kr var de partier som stod bakom budgetbeslutet, dvs M+L+KD+V.

reservation3Vänsterpartiet reserverade sig mot dagens KS-beslut och Lutz Rininsland (V) förklarar i sin reservation på ett mycket tydlig och pedagogiskt sätt vad det handlar om:

”Vid tidpunkten för beslutet kunde förutses att nämnden behövde tillägg för att betala undervisningen för en stor grupp nytillkommande elever. Antalet elever förändrades ständigt och det var endast möjligt att förutse att ökningen inte skulle stanna av.

Kommunfullmäktiges beslut gav ett tydligt besked om hur ersättningen skulle beräknas för varje nytillkommande elev.  När en tillförlitlig prognos för elevantalets ökning inte fanns, gjordes bedömningen att ett belopp om 11 Mkr skulle kunna tillgodose nämndens behov av tillägg. Den summan reserverades hos kommunstyrelsen i avvaktan på att nämnden skulle redovisa hur stor elevökningen blev.

När nämnden nu begär att få tillägg i enlighet med det verkliga utfallet, så har nämnden skäl att förvänta sig att ersättningen beräknas enligt det som sades i kommunfullmäktiges beslut: ”Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än 10 elever (jämfört med BUNs budget 2017) ersätts nämnden per elev med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats för motsvarande plats under 2016.

Nämnden sammanställde antalet tillkommande elever, gjorde beräkningar enligt kommunfullmäktiges anvisning och lämnade in en begäran om 14 658 182 kronor.

elever2Denna beräkning kan inte avvisas med hänvisning till en uppskattning från juni 2016 att 11 miljoner skulle vara tillräckligt.”

BUN behöver den större summan för den stora elevökningen – det fanns i januari hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för.

Dagens beslut i kommunstyrelsen väcker också en del principiella funderingar. Jag börjar faktiskt undra om KS-beslutet verkligen är lagligt. KS-beslutet sätter ju sig i realiteten över kommunfullmäktiges (KF) beslut. (Och det görs dessutom av de fyra partier som inte röstade för beslutet i KF.) KF:s beslut om beräkningsgrunderna var ju hur tydligt och klockrent som helst.

forvaltningsrattenSom jag ser det har kommunstyrelsen ändrat ett fullmäktigebeslut. Och det kan naturligtvis inte KS göra. Det kan bara kommunfullmäktige självt göra!

Det kanske är läge att låta förvaltningsrätten titta på beslutet?

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde – klicka här.

Ett nej är ett ja

30 januari, 2017 Lämna en kommentar

nonoMånga av våra politiska motståndare har genom åren påstått att Vänsterpartiet i Vänersborg enbart är ”nej-sägare”. Dessa personer har inte riktigt förstått, eller velat förstå, att Vänsterpartiets förslag alltid har stått mot något annat förslag i slutomröstningen. Och detta andra förslag har i stort sett alltid varit kommunstyrelsens förslag. Det har naturligtvis berott på att Vänsterpartiet har varit i minoritet. Ett ”ja” har därför betytt en röst på kommunstyrelsens förslag, medan ett ”nej” har inneburit ett ”ja” till vårt eget förslag. Och så har det alltid varit – ett ”nej” har betytt ”ja” till något annat. I våra ögon till något bättre…

ttelaDet belyser TTELA:s artikel (den finns bara med på TTELA:s hemsida) om socialnämndens budget (se ”Budgetförstärkning till äldreomsorg”, 27 januari).

TTELA berättar att:

pengar4”I juni förra året fick oppositionens budget för 2017 majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det innebar bland annat att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor.”

Moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade tillsammans ”nej” till huvudförslaget som hade lagts av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det blev således 23 röster mot 22.

Oppositionens nej i slutomröstningen innebar att socialnämnden slapp, som TTELA skriver:

”att ta bort över 70 tjänster”

Istället kunde nämnden lägga bland annat:

”19 miljoner, på verksamheterna vård och omsorg. Och det handlar alltså om äldreomsorgen.”

sverigedemokraterna_kurtSverigedemokraterna, som förra veckan gjorde ett stort nummer med sina motioner om att de ville värna pensionärerna (se ”SD och pensionärerna”), lade för övrigt ner sina röster…

jajaTänk att ett nej i den avgörande omröstningen i fullmäktige innebar ett ja till att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor…

I politiska sammanhang är ett nej ofta ett ja…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida finns en artikel i samma ämne – ”Lokaltidningen väljer att skriva klartext”.

PPS. TTELA-artikeln finns med i dagens papperstidning. (31/1)

KF 22/6: Budget 2017

26 juni, 2016 1 kommentar

BoCarlssonNarfKommunfullmäktige i Vänersborg beviljade inte Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) i onsdags. (Se vidare ”Avgå Bo Carlsson!”.) I TTELA på midsommarafton, dvs igår, fortsatte Bo Carlsson att hävda att den förre förbundschefen inte hade gett korrekt information. Det är inte sant och det var inte heller något som framfördes under sammanträdet. Det är pinsamt att ordförande Bo Carlsson fortsätter att skylla på den avskedade förbundschefen.

Bo Carlsson sade också till TTELA att han funderade på att överklaga fullmäktiges beslut. Det fick moderaternas Gunnar Lidell (M) att twittra:

”Vad skulle en överklagan innehålla, att 28 st i KF har fel?”

lidell_twittrar

Det går inte att ta miste på Lidells ironiska ton…

Tidigare på dagen, dvs i onsdags, så hade de styrande partierna (S+C+MP) förlorat en ännu viktigare omröstning. De förlorade omröstningen om årets viktigaste fråga, den om budgeten. Och det med en röst, 22-23. Fullmäktige fattade beslutet att moderaternas, liberalernas och forlust3kristdemokraternas budgetförslag också skulle bli kommunens budget. (Välfärdspartiet röstade för budgeten från M+L+KD, medan sverigedemokraterna avstod från att rösta.)

Den borgerliga budgeten var till förväxling lik Vänsterpartiets budget. Därför röstade också Vänsterpartiet i slutomröstningen på det borgerliga förslaget, efter att det egna budgetförslaget hade fallit. (I slutomröstningen kan bara två förslag stå mot varandra.) Den borgerliga budgeten prioriterade verksamheterna före investeringarna, samma upplägg som Vänsterpartiets budget hade. Således tilldelades socialnämnden 25 milj kr mer än förslaget från S+C+MP, barn- och utbildningsnämnden 11 milj kr mer och kultur- och fritidsnämnden 4 milj kr mer.

uppochnerDen borgerliga budgeten var till synes inte särskilt borgerlig. Stora satsningar på välfärden är ju inte direkt kännetecknet på borgerlig politik. Men i Vänersborg är det den upp-och-nedvända världen…

På investeringssidan fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra eller upplåta del av Vargöns industriområde:

”till lämplig intressent för att investera i och bedriva hamnverksamhet.”

Och det tror jag inte att någon vänsterpartist ogillade… Inte heller att M+L+KD hade avsatt investeringspengar för Norra skolan redan nästa år.

Det skilde alltså 40 miljoner kr mellan de styrandes budget och oppositionens. I det långa loppet, typ 5 år framåt i tiden, så är det kanske ingen jättesumma. Men under nästa år betyder dessa miljoner oerhört mycket för dem som får ta del av dem. Det innebär väldigt många extrahänder i välfärden, dvs inom skolan, vården och omsorgen.

triumviratDet var ovanligt många socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister framme i talarstolen denna budgetdebatt. Och det är ju kul. Tyvärr sa talarna oftast samma sak och de höll sig dessutom i väldigt hög grad till sina manuskript. Frågor och åsikter från den samlade oppositionen låtsades de inte höra. Vilket var mindre kul.

Dessutom yrkade socialdemokraterna vid flera tillfällen på ajourneringar, dvs tid för överläggningar. Det innebar långa avbrott i sammanträdet. Och vad de överlade om vet ingen utanför de styrande partiernas egen krets. Alla budgetförslag låg ju på bordet, och hade gjort så sedan flera veckor tillbaka. Alla ställningstaganden borde ju ha varit klara innan själva debatten, kan man tycka. Jag kan bara tolka de ständiga interna diskussionerna inom triumviratet (S+C+MP), mitt under pågående sammanträde, som att spänningarna var stora och att flera ledamöter helt enkelt inte riktigt trodde på den budget de lade fram.

ord_mot_ordVad skulle de annars diskutera om?

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade alltså fram en mer traditionell borgerlig budget. De menade att det var nödvändigt att hålla tillbaka kostnaderna i verksamheterna, i välfärden, dvs ”kostnaderna” för barn och elever, gamla och sjuka mfl, för att kunna spara så att det fanns pengar till framtida investeringar. De styrande partiernas menade att detta var ett bevis på att de tog ett ansvar för kommunen framtida. Även om Marika Isetorp (MP) inte tyckte att budgeten var återhållsam…

Några röster från debatten:

 • Benny Augustsson (S): ”Pengarna måste tas någonstans ifrån. … Måste ha täckning för våra kapitalkostnader.”
 • Mats Andersson (C): ”Det måste finnas sans och balans mellan driftspengar och investeringar.”
 • Joakim Sjöling (S): ”Vi vill balansera.”

change2De styrande hade också ett andra argument – och det kändes nytt i en budgetdebatt… Flera talare menade att deras budget skulle kunna ändras under hösten om det visade sig att det behövdes…

Marie Dahlin (S):

”Vi får se hur nämnderna går under året.”

Marika Isetorp (MP):

”Vi vill inte dela ut allting med en gång. … Budgeten är inte huggen i sten. Det finns möjlighet att skjuta till pengar om det behövs.”

morotJag undrar om detta var ett slags löfte som skulle fungera som en morot för tvehågsna… Eller om det var tänkt att så någon typ av tvivel bland fullmäktiges ledamöter… Min egen teori är att det var ett tecken på att de styrande inte trodde på sin egen budget.

Naturligtvis var det frågor och debatt och det är omöjligt att referera vad alla sa. Men de flesta i oppositionen menade att det inte gick att hålla tillbaka på verksamheten.

children2Jag själv menade att återhållsamhet och besparingar på Barn- och Utbildningsnämnden, på Socialnämnden och på Kultur- och Fritidsnämnden innebar att det blev de utsatta grupperna, pensionärer och sjuka, barn och elever, som fick betala framtida investeringar. Lutz Rininsland (V) menade att förslaget från S+C+MP ställde grupp mot grupp. Och han undrade vilken grupp som inte skulle få.

Det var ingen som svarade på Rininsland fråga. Eller kanske var följande från Marie Dahlin (S) ett slags svar:

”Trollgärde (socialnämndens ordförande; min anm) har idéer hur man kan spara pengar. Han har en del förslag.”

Vilka dessa förslag skulle vara berättade inte Marie Dahlin…paus

Trots alla långa avbrott på grund av ajourneringar, kaffepauser och lunch så hann mycket att sägas. Och allt skedde i en god ton. Det kan kanske också nämnas att Kurt Karlsson (SD) gratulerade mig under debatten för att jag hade kommit till insikt. Fast det visste jag redan, det är ju därför som jag är med i Vänsterpartiet. När det gäller Kurt Karlsson själv är hoppet ute för länge sedan…

frogKurt Karlsson (SD) hade som vanligt mer eller mindre ”bevingade” uttalanden från talarstolen. Fast vingar…? Har grodor vingar?

”Kultur är av en marginell betydelse för integrationen.”

Sa Kurt Karlsson. Detta föranledde en debatt på bortåt 30 minuter. Vilket var en uppmärksamhet som varken uttalandet eller Kurt Karlsson förtjänade.

När Tove af Geijerstam (L) undrade om Kurt Karlsson kunde ge någon källhänvisning, så svarade Karlsson:

”Var har du hittat underlag för motsatsen?”

Bevisbördan låg alltså, enligt Kurt Karlsson, inte hos den som anför något, utan hos den som ifrågasätter. Fakta behöver inte vara sanna. De är nämligen automatiskt sanna, a priori, tills motsatsen bevisas.

Kurt Karlsson vände inte bara upp och ner på all vetenskapsteori, han vände också upp och ner på vanligt sunt förnuft…

midsommar3Jag kan inte heller låta bli att meddela att Karlsson på en direkt fråga inte kunde beskriva vad svensk kultur var:

”Man vet ungefär.”

Sa Kurt Karlsson utan att precisera sig ytterligare… Det gjorde däremot Karlssons partibroder, Ola Wesley. Wesley förkunnade från talarstolen att han hade ändrat åsikt och nu var mycket positiv till arenan. Och där fick vi kanske svaret – det är bandy som är svensk kultur. Eller?

triumviratDe styrande partierna med Marie Dahlin (S) i spetsen förlorade alltså omröstningen om budgeten för 2017. Och för bara två månader sedan, i  april, så förlorade de styrande också budgeten för i år (2016). Så nu är frågan om Marie Dahlin kan fortsätta att leda och styra Vänersborg. Tänker socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna verkligen sitta kvar och genomföra oppositionens budget – en budget som de själva är emot?

Det blir en spännande fortsättning på det politiska året.

.

PS. Det finns ett inlägg om budgetdebatten också på Vänsterpartiets hemsida  – klicka här.

KS: Budgetförslagen för 2017

Det hände en hel del i Vänersborgs politiska liv under de få dagar som jag lämnade hemkommunen för ett besök i Malmö. De politiska diskussionerna kulminerade på gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

telefon_varmInnan sammanträdet hade telefoner och epost gått varma, möten inom partier, mellan partier inom blocken och mellan partierna från olika block hade avlöst varandra.

Vänsterpartiet hade samtal med båda de stora blocken. Vilket nog aldrig har hänt förut! Och ett tag trodde jag faktiskt att det styrande blocket med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var seriösa i sin vilja till någon slags uppgörelse. Så var det inte. I efterhand så har jag snarast fått intrycket att det mest var ett spel för galleriet. För vad fanns det för chanser till en uppgörelse när de styrande inte ville ge efter på sitt budgetförslag? De ville i stort sett att Vänsterpartiet skulle köpa deras förslag rakt av. Min teori är därför att syftet med kontakten var att ”ledarna” nu kan säga till sina medlemmar att de försökte, men att det inte blev något därför att Vänsterpartiet vägrade kompromissa… Typ.

money7I kommunstyrelsen lades fyra olika budgetförslag. De styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade ett, vilket också blir huvudförslag i kommunfullmäktige den 22 juni. Naturligtvis lade oppositionsblocket bestående av moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna sitt alternativ. Vänsterpartiet lämnade sin vana trogen ett budgetförslag och denna gång visade också sverigedemokraterna sina kort med ett eget förslag.

Tre tydliga skiljelinjerna går mellan partierna, eller kanske 2,5…

triumviratDet visade sig att de styrande partierna (S+C+MP) accepterade det beslut som fullmäktige tog i april mot deras vilja och röster och låter socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behålla de pengar 2017 som en samlad opposition röstade igenom för 2016. För övrigt präglas förslaget av återhållsamhet. De styrande partierna vill att kommunens resultat ska vara så stort som möjligt. Detta för att samla pengar i ladorna för framtida investeringar, så att kommunen i större utsträckning kan betala investeringar direkt och därmed minska behovet av att låna.

Jag kan väl i och för sig förstå hur Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) resonerar, men de betraktar kommunens ekonomi precis som en hushållsbudget. Man måste spara för att kunna köpa någonting. Men kommunens budget, liksom statens, fungerar inte som en hushållsbudget. I kommunen kan prioriteringar ske mellan investeringsobjekt på ett helt annat sätt, inkomstförstärkningar såsom skatter kan diskuteras och beslutas, kommunen kan öka låneskulden och dessutom är en kommun av en helt annan betydelse för hela samhällets ekonomi än ett enskilt hushåll.

valfardMen framför allt, kommunen har ett ansvar för sina kommuninvånares väl och ve. De ”svagare” grupperna i kommunen är ofta väldigt eller helt beroende av den offentliga välfärden. Kommunen har ansvar för t ex äldre- och socialvård, förskola och skola. Dessa grupper har ökat dramatiskt i Vänersborg de senaste åren, både i antal och behov. Vi politiker kan inte stillatigande se på eller låtsas som att dessa människor inte finns. Pensionärer och sjuka, som har arbetat större delen av sina liv, ska inte behöva hålla tillbaka på grund av framtida investeringar. Inte heller ska svangrembarn och elever behöva ge avkall på sin omsorg och sin utbildning, som är nödvändig för deras framtid, för framtida investeringar.

Att kräva återhållsamhet av pensionärer och sjuka, barn och ungdomar, är inte den ”välfärdspolitik” som Vänsterpartiet vill ha, och definitivt inget som socialdemokrater har argumenterat för genom historien. Eller på riksplanet just nu.

minialliansenDet är lite överraskande att de borgerliga partierna (utom centerpartiet) har anammat synen på hur viktigt det är att kommunen bedriver en ordentlig välfärdspolitik. Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna i Vänersborg är i sitt budgetförslag mycket generösa mot socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Precis som Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har alltid stått för denna inriktning av kommunala satsningar. Det har inte minialliansens partier gjort… Man skulle lätt kunna säga att de borgerliga partierna nu har gjort Vänsterpartiets syn till sin. Minialliansens partier i Vänersborg tycks också ha en helt annan syn än deras moderpartier på riksplanet.

Det är den ”upp-och-nervända världen” i Vänersborg.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna röstade i april som bekant för en budget som satsade på verksamheterna när budgetbeslutet för 2016 fick tas om. Av denna inställning syns nu ingenting.

Sverigedemokraternas budgetförslag är mycket lik de styrande partiernas, det är återhållsamhet som gäller. Det finns dock ett stort undantag. Sverigedemokraterna vill sänka skatten med 65 öre (per hundralapp). Det innebär att de pengar som de styrande partierna vill samla på hög inför framtida investeringar, de vill sverigedemokraterna använda till sänkt skatt. Sverigedemokraterna satsar således varken på verksamheterna eller på framtida investeringar…

Eller som Tove af Geijerstam (L), enligt uppgift, sa på kommunstyrelsen:

”Sverigedemokraterna tar statens bidrag för en fungerande mottagning av nyanlända och finansierar med dessa medel sin skattesänkning.”

old_man3Sverigedemokraterna vill inte att socialnämnden ska varken få mer pengar eller spara. Det effektiviseringsbeting (=besparing) som de styrande vill lägga på socialnämnden, drygt 4 milj kr, vill sverigedemokraterna använda till fler ”händer i äldrevården”. En logisk kullerbytta. Pengar som ska sparas i framtiden finns ju liksom inte nu. Det är som att äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar.

Men antagligen vill sverigedemokraterna att socialnämnden ska spara på vissa grupper, dock nämner de inte vilka. Sverigedemokraterna skriver också angående socialnämnden:

”Om inte de statliga bidragen höjs så kommer det sociala välfärdssystemet att krackelera.”

Då tycks det mig som att sänka skatten och inte ge socialnämnden de pengar den behöver är tämligen oansvarigt, till och med för att komma från sverigedemokraterna…

dalarnaSverigedemokraterna vill inte heller att kultur- och fritidsnämnden ska få några pengar till ungdomar och annat, utan endast en miljon extra – och dessa pengar ska användas till svenska hembygds- och kulturföreningar. Vilka föreningar som är svenska definierar inte sverigedemokraterna.

Vi får se hur sverigedemokraterna tänker rösta när deras förslag på skattesänkning faller tidigt i omröstningarna.

Onsdagen den 22 juni kommer Vänersborgs kommunfullmäktige alltså att fatta beslut om budgeten för år 2017. Som det ser ut nu så är det sverigedemokraterna som kommer att avgöra. Vänsterpartiets och minialliansens budgetar ligger mycket nära varandra och bortsett från skattefrågan så är SD:s och de styrande partiernas budgetar väldigt lika. Jag tror mig också veta att välfärdspartiet, som inte har lagt något eget förslag, kommer att stödja en satsning på verksamheterna, som minialliansen och Vänsterpartiet vill.

triumvirat_SDDet är hur som helst utomordentligt intressant, och provocerande, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lägger fram ett budgetförslag, som de vet redan innan, bara går igenom om de får stöd av sverigedemokraterna.

Det är tämligen ynkligt av ett gammalt arbetarparti som socialdemokraterna. Och jag undrar vad socialdemokrater i andra kommuner, eller varför inte på riksplanet, tycker om detta…

För att inte prata om de vanliga medlemmarna i Vänersborg…

 

PS. Du kan läsa mer om budgetförslagen på Vänsterpartiets hemsida – ”Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång…

En händelserik helg

6 juni, 2016 2 kommentarer

6juni2016Idag är det den 6 juni – Sveriges nationaldag. Det betyder att den svenska fanan vajar i Nordstan, allt enligt traditionen hos en svensk internationalist…

Och med internationalist menar jag naturligtvis inte att jag firar Ramadan, som av en slump börjar idag. Lika lite som jag firade pingst häromsistens. En del så kallade ”sverigevänner”, vad nu det är, har förfasat sig över denna slump, att Ramadan börjar just idag. En del av dem tror tydligen att det är en muslimsk kupp. Men de kan vara lugna. Det är inte det. Och de behöver inte fira den muslimska fastemånaden, precis som de säkerligen inte firade pingst. Som jag. Och nästa år sammanfaller inte heller nationaldagen och Ramadan…

Under hela långhelgen har Vänersborg haft lite av en internationell karaktär. Det har varit Aqua Blå, något som för övrigt inte kan ha undgått en enda vänersborgare. Det betyder karnevalsstämning långt in på småtimmarna. Med ett myller av människor på stan – på Sanden, på Hamngatan och i Plantaget. Barn, ungdomar, medelålders och pensionärer, nysvenskar och gammelsvenskar, muslimer, ateister, kristna och till och med en och annan trollhättebo, i en salig blandning. Helt underbart att se.

aquabla16_1Och arrangörerna hade, nästan som vanligt, en otrolig tur med vädret, trots att lördagen var ordentligt blåsig, och kall, när nordanvindar från den kalla sjön (14 grader vid premiärdoppet i helgen) svepte in över Vänersborg. Å andra sidan, fredagen var internationellt tropisk, precis som måndagen.

I år fanns det bara tre politiska partier som gjorde sig besväret att resa tälten på Aqua Blå och försöka sprida aquabla16_2sitt budskap. Det var socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet. Jag tror att de andra partierna har insett att vänersborgarna inte tänker särskilt mycket på politik dessa dagar. Vilket i och för sig är synd. Det händer mycket nu. Och politik kan man prata jämt. Särskilt i Vänersborg…

På onsdag har kommunstyrelsen sammanträde. Bara det!

Kommunstyrelsen ska bereda, typ ”förbereda”, kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni. Kommunstyrelsens ärendelista är diger, liksom det kommande fullmäktiges. Den absolut viktigaste frågan är budgeten för 2017.

Den händer en hel del i kulisserna i denna fråga. Det har nämligen visat sig att fullmäktiges sex ledamöter från Vänsterpartiet är mycket intressanta för de båda blocken. Det pågår nämligen kontakter med både S+C+MP och M+L+KD – och V. Dock inte samtidigt…

budgetforhandlingar

Det är spännande. Vilka konstellationer som kommer att bildas avgörs troligtvis imorgon kväll, då flera partier, bland annat Vänsterpartiet, har möten inför kommunstyrelsesammanträdet.

Naturligtvis kan jag inte avslöja hur förhandlingarna avlöper och exakt vad som diskuteras. Fast om någon tvivlar, så kan jag lugna dessa med:

Vänsterpartiet står som vanligt fast vid ståndpunkten att verksamheterna, som skola, vård och omsorg, ska prioriteras före framtida investeringar.

Kategorier:Aqua Blå, Budget 2017 Etiketter:,

BUN: Budget, Nattugglan och lite annat

18 april, 2016 1 kommentar

sammantradeDet har varit en händelserik politisk dag idag. Byggstrejken blåstes av, Renewcell lade helt oförklarligt ner sina planer på Wargöns industriområde (läs mer här), bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) avgick och, sist men inte minst, barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade sammanträde.

regretTyvärr gjorde jag en stor miss i mina förra bloggar, vilket kanske omkullkastade några kommuninvånares planer. Arbetsmiljöutbildningen för nämndens ledamöter var inte förrän nästa sammanträde. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Trots detta hade nämnden en åhörare idag, som troget satt kvar under hela informationsrundan, dvs den del av mötet som är offentligt, öppet för allmänheten. Som tur var läser hon väl inte mina bloggar…

För att börja med de lite mindre frågorna… I varje fall de som inte föranledde några större diskussioner.

chef2Som alla nog vet vid det här laget har ju den tidigare förvaltningschefen Kent Javette slutat på BU-förvaltningen och fått ett annat arbete. Som tillförordnad (=tf) förvaltningschef fungerar nu Anne-Len Kriewitz. Hennes tidigare tjänst som enhetschef för grundskolan övertas av Pernilla Bredberg, Ann Nyqvist och Pia Hellåker. Dessa tre damer delar nu alltså på jobbet som tf verksamhetschefer för grundskolan. Så ser organisationen ut fram tills dess att en ny förvaltningschef har rekryterats.

juryRevideringen av reglementet för det pedagogiska priset antogs. Dock hade 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) synpunkter på att de tre politikerna i nämndens presidium, dvs de tre ordförandena, skulle ingå i juryn. Och det kan jag hålla med om. De är ju inte direkt några pedagoger, även om ordförande Mats Andersson (C) ibland verkar tro det… Eller åtminstone tycks tro att han kan tala om för rektorer och pedagoger hur de ska lägga upp undervisningen… Tove yrkade dock inget och därför lät Vänsterpartiet saken bero.

sportotekBUN var positiv över motionen från Vänsterpartiet angående Sportoteket (se ”BUN på måndag”). Det var bara sverigedemokraten Ola Wesley som yrkade avslag.

”Det finns viktigare saker att satsa på.”

Som vad sa inte Ola Wesley…

Nils Dahlgren (S) gjorde för övrigt, vad jag vill minnas, sitt första inlägg just på denna punkt. Dahlgren undrade om Ola Wesley (SD) hade läst yrkandet. Wesley hoppade inte direkt jämfota av detta yttrande – i varje fall inte av glädje.

teacher_mathNämnden fick också en föredragning om ”nyckeltal, systematiskt kvalitetsarbete, personal- och kompetensbehov”.

Några fakta som nämnden fick ta del av:

Andelen legitimerade pedagoger har ökat 2016. I förskolan är 89% legitimerade, i låg- och mellanstadiet 94% och i högstadiet 78%. Tyvärr är det lite för lågt på högstadiet. Det är ju i huvudsak där betygen sätts. Personalomsättningen är fortsatt hög bland personalen, hela 9,4% i grundskolan, liksom frånvaron. I förskolan är frånvarosiffran 9,4%, i förskoleklasserna 11%, på fritids 9,8% och i grundskolan 5,2% – totalt 7,4%. Det är framför allt långtidsfrånvaron som har ökat. Det betyder t ex att timvikarier motsvarande 25 årsarbetare sätts in i förskolan. Bland personalen har 40% uttryckt att de vill förbättra den psykosociala arbetsmiljön, medan 45% har sagt detsamma om den fysiska arbetsmiljön.

Efter dessa siffror, som ordförande Andersson såg som positiva, några siffror var ju trots allt bättre än förra året (snarare mindre dåliga skulle jag vilja säga), så var det dags för budgetärendet.

pengapase2Det styrande triumviratet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, har ju lagt ett sparbeting på nämnden – på 3.347.000 kr. Det här kan naturligtvis inte Vänsterpartiet acceptera. I gårdagens blogg redogjorde jag för Vänsterpartiets syn och det yrkande som partiet skulle lägga. (Se här.)

Yrkandet lades också, även om yrkandet fick skrivas om något av formella skäl. Vänsterpartiet krävde alltså 20 miljoner kronor mer än de ramar som triumviratet hade föreslagit, och bestämt. Förslaget blev nedröstat, endast välfärdspartiet stödde det.

minialliansenMinialliansen (M+L, ingen från KD var närvarande) röstade ja till budgetförslaget om besparingar, trots att det var just dessa partier som faktiskt föreslog i kommunstyrelsen att BUN skulle få 20 miljoner! Minialliansen nöjde sig med en så kallad protokollsanteckning, där de i stort hänvisade till att de skulle yrka, och rösta, annorlunda i kommunfullmäktige i juni.

skrika2Min bestämda åsikt är att BUN måste göra sin röst hörd redan nu, om att besparingsförslaget är totalt orealistiskt. Om inte facknämnden gör det – vem ska då göra det? Förväntar sig minialliansen att någon annan ska ”skrika” ut barnens och ungdomarnas behov? Marie Dahlin? Bo Carlsson?

Det kan noteras att ordförande Andersson (C) lade in en brasklapp om att de styrande kan ompröva budgetramarna beroende på vad delårsrapporten, som ska behandlas av nämnden i  maj, visar. Det fick 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) att fråga ordförande Mats:

”Tycker du som Stefan – fast i maj?”

Det förnekande naturligtvis Andersson…

Men tiden går och planeringen av organisationen ute på skolorna (pedagogtjänster, klassammansättningar, scheman etc) är i full gång. Varenda veckas försening kan ställa till det för rektorer, förskolechefer och pedagoger.halla_andanSD

Sverigedemokraterna, som inte har andats ett ljud om vad de tycker när det gäller budgetfrågan (i kommunstyrelsen sa de inte ord och de avstod från att rösta), sa inte ett ord nu heller. Och de avstod även denna gång från att rösta i voteringen. Som alltså slutade med att Vänsterpartiets förslag förlorade med 8-2.

forskolaOch så var det ärendet om förskoleutredningen (se ”BUN: Förskoleutredningen”) – förskolans framtida utseende avseende lokaler mm. Här lade Vänsterpartiet också ett yrkande…

Situationen på förskoleområdet är tämligen akut. Det behövs fler förskoleplatser i kommunen. Det sista året har förskolorna tagit emot 58 nya barn och situationen har föranlett flera tillfälliga lösningar, bland annat har avdelningar öppnats på Vallgatan och i Missionskyrkan.

På nämndssammanträdet den 21 mars fick ledamöterna följande information:

 • Fram till år 2026 förväntas åldersgruppen 1-5 år öka med 246 barn, varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats. Det finns 143 barn som inte får någon ”dagisplats” och ytterligare 110 barn står i kö för att få byta förskola.
 • Kommunen har inte heller kunnat uppfylla lagens krav på att bereda förskoleplats efter 4 månader, det gäller 32 barn.
 • Skolverket har gett ut nya riktlinjer om storleken på barngrupperna: ”För barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4–5, bör ha nio till 15 barn.”

Nu sa dock förvaltningen, efter sammanträdet(!), att siffrorna när det gäller kö-situationen hade förändrats till det bättre under den sista månaden. Men situationen är ändå besvärlig, i varje fall om man ser situationen på medellång sikt.

uggla_nattVänsterpartiet anser att det i nuvarande läge inte är försvarbart och motiverat att lägga ner en fullt fungerande förskoleverksamhet – i Nattugglans lokaler.

Vänsterpartiet yrkade därför:

 • att nämndens beslut att avveckla verksamheten i Nattugglans lokaler upphävs.
 • och att en ny förskoleavdelning öppnas i Vänerparken.

Anledningen till den sista att-satsen är, trots att lokalerna i nuvarande utseende och skick inte ter sig direkt lämpliga för en förskola, att nämnden helt enkelt har brist på tired3förskoleplatser.

Det blev återigen en formell diskussion om Vänsterpartiet väckte ett nytt ärende… Sådant kan gör vem som helst – trött…

Men till slut bestämde ordförande Mats Andersson (C) att bortse från eventuell prestige. Det var också min mening. (Jag har ju av den anledningen inte bloggat om förslaget tidigare.) Förslaget skulle alltså behandlas, det blev betraktat som ett tilläggsförslag.

forlust2Sverigedemokraterna(!) och välfärdspartiet stödde förslaget från Vänsterpartiet. Men det gjorde ingen annan. Det blev stryk i voteringen med 8-3…

Beslutet om Nattugglans nedläggning är definitiv. Jag har svårt att se hur triumviratet (S+C+MP) och minialliansen (för dagen alltså bara M+L) kan försvara beslutet för sina väljare – samtidigt som nämnden hyr in flera tillfälliga moduler…

Vänsterpartiet lämnade in reservationer i både budget- och förskoleärendena. De går att läsa på onsdag på kommunens hemsida efter att protokollet har justerats. (Kan ni inte vänta tills dess – skicka mig ett mail.)

BUN (18/4): Budget 2017

17 april, 2016 Lämna en kommentar

sammantrade8Imorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Det blir en lång dag som inleds med en arbetsmiljöutbildning hela förmiddagen. Själva sammanträdet börjar alltså inte förrän efter lunch, kl 13.15.

Jag beskrev ärendena i gårdagens blogg (se ”BUN på måndag”). Och det allra största ärendet lär bli ”Budget 2017, Mål och resursplan 2017-2021”, dvs budgeten för nästa år.

triumviratBakgrunden är ju att det styrande triumviratet har lagt på BUN en budgetram som innebär en nedskärning med 0,5%, i pengar räknat 3.347.000 kronor. Det här är naturligtvis oacceptabelt för Vänsterpartiet. Efter ett intensivt mailväxlande mellan Vänsterpartiets representanter i nämnden, och andra, har vi kommit fram till ett yrkande som jag gärna vill delge mina läsare.

V_logga_mindreVänsterpartiets yrkande:

Det är naturligtvis lite speciellt, och kanske inte helt riktigt, att lägga ett yrkande som går emot de ramar som kommunstyrelsen har ålagt nämnden att utgå från, dvs en besparing på 0,5% nästa år. Men eftersom Vänsterpartiet röstade på ett helt annat förslag i kommunstyrelsen så ser vi ingen annan möjlighet än att vara konsekventa och även här i nämnden visa var vi står i denna fråga.

Vänsterpartiet röstade för en ramsättning som innebar omkring 20 milj kronor mer till barn- och utbildningsnämnden år 2017 än den ramsättning kommunstyrelsen beslutade. Dessa ca 20 milj kr anser Vänsterpartiet är nödvändiga för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone ett minimum av Skollagens krav och intentioner. Den ökade tillströmningen av framför allt elever i grundskolan kan inte mötas på annat sätt än genom fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

Grundskolan har under årets första kvartal gått med ett underskott på ungefär 8,5 miljoner kronor, vilket ger en fingervisning om hur hårt ansträngd nämndens ekonomi är. Från mars 2015 till mars 2016 ökade till exempel antalet elever i grundskolan med 266. På förskolan var ökningen 58 barn. Och barn- och elevtillströmningen förväntas fortsätta.

Barn- och Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att begära en extra ramökning med 5,4 milj kr för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola. Förslaget i KSAU är att notera denna begäran som information och be nämnden återkomma med sin begäran i sitt förslag till MRP. Vänsterpartiet yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden gör det.

Prognoserna visar att ökningen av barn och elever blir bestående varför ett behov av ökad ramtilldelning ses som nödvändig för att klara en budget i balans. Vänsterpartiet ser också nya tillkommande kostnader, som bland annat fler lokaler och ökad personal.

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

 • hos kommunfullmäktige begära dels en ramökning med 5,4 miljoner kronor för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola.
 • och dels en ramökning motsvarande 20 miljoner kronor för att finansiera utökat behov av personal, undervisningsmaterial och kringkostnader såsom t ex skolmåltider.
Kategorier:Budget 2017, BUN 2016

BUN på måndag (18/4)

16 april, 2016 Lämna en kommentar

lovisebergsgatan_sopadGatorna i Nordstan är sopade, gräsmattan gödslad och den första humlan skådad – det är vår! Och vad kan då vara bättre än att sitta inne och läsa handlingarna inför det kommande sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden (BUN)?

På måndag är det alltså dags. Och det kan bli en lång dag. Nämnden börjar nämligen på morgonen med något annat än ett sammanträde. Ledamöterna ska nämligen skolas:

”kl 08.30-12.00 erhåller Barn- och utbildningsnämnden obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.”

Det kan vara bra för alla er som tänker gå på sammanträdet – mötet är ju öppet för allmänheten – att känna till att det inte börjar förrän kl 13.15!

dagordning2Det finns en del kortare ärenden på dagordningen och några mer komplicerade och längre. Precis som det brukar vara.

Ett av de kortare ärendena är att reglementet för det pedagogiska priset ska revideras något. Det är ju nödvändigt med ett reglemente, precis som det är med de kriterier som ingår i reglementet. Så att alla vet på vilka grunder priset delas ut menar jag. Sedan bör ju kriterierna naturligtvis följas av juryn när pristagare utses. Men det ska nämnden inte diskutera på måndag.

En motion från vänsterpartisten Åsa Olin ska behandlas om att kommunen ska öppna ett Sportotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

sportotekÅsa Olin skriver:

”Idrott är idag en fråga om klass och hur tjock plånbok en familj har. … Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta.”

Därför anser Åsa Olin och Vänsterpartiet att det ska skapas ett Sportotek där nödvändig utrustning finns att låna för ungdomar.

Förvaltningen har gett ett positivt svar. Om ett Sportotek ska inrättas krävs det dock särskilda, nya, pengar. Och, menar BUN, att det ligger under kultur- och fritidsnämnden.

money7Månadsuppföljningen för mars visar att BUN har gjort ett underskott på 3,4 miljoner kr det första kvartalet. Då har BUN ändå fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen (2,2 milj kr räknat på de tre första månaderna). Grundskolan har använt 8,5 milj kr mer än beräknat… Månadsuppföljningen visar också att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har ökat med 58 sedan mars förra året och grundskolan med 266 elever.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna in förslag till Mål- och resursplan, budget 2017, till kommunstyrelsen. Nämnden ska hålla sig inom de ramar som kommunstyrelsen har bestämt, är det tänkt. Det innebär att personalen i nämndens verksamhetsområden ska jobba effektivare, så att BUN kan spara 3,347 milj kr….triumvirat

Det har det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bestämt. Och de kallar det ”effektiviseringsbeting”… (Se ”Besparingsförslag från S+C+MP!”.) Minialliansen, dvs moderater, liberaler och kristdemokrater, lade fram ett förslag i kommunstyrelsen som, förvånande och överraskande nog, ville ge BUN omkring 20 milj kr mer än vad triumviratet föreslog. (Se ”Offensivt budgetförslag från minialliansen!”.) Vänsterpartiet biföll naturligtvis detta förslag.

sverigedemokraterna2Så det lär bli en intressant diskussion på måndag om budgeten. Det intressantaste blir kanske ändå hur sverigedemokraterna tänker agera. I kommunstyrelsen lade de ner sina röster och möjliggjorde därmed att besparingsförslaget från triumviratet (S+C+MP) gick igenom. De ville inte avslöja sin budget! Vi är nog många som undrar om de tänker göra det nu…

Vänsterpartiet kommer naturligtvis inte att sitta tyst och passivt på måndag. Vi ledamöter och ersättare i nämnden filar just nu på ett yrkande. Men det återkommer jag till i morgon.

Nämnden ska också fatta ett annat stort beslut – om resultaten och konsekvenserna av vårens stora förskoleutredning.  (Se ”BUN: Förskoleutredningen”.)

debattÄven i detta ärende lär det bli en hel del diskussion. Och jag vet ärligt talat inte hur ledamöterna från de styrande partierna tänker hantera lokalsituationen på förskolans, och grundskolans, område, när de vill spara på alla barn och elever – trots den massiva ökningen av vänersborgare under 16 år.

Men det blir väl som det brukar, i BUN röstar de för mer pengar till barnen och ungdomarna. Och när ärendet sedan kommer upp i kommunfullmäktige röstar de tvärtom…

Även i detta ärende tänker Vänsterpartiet höra talas om sig.

Kategorier:Budget 2017, BUN 2016

BUN: Nämndens förväntade resultat

10 april, 2016 Lämna en kommentar

Måndagen den 18 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sitt sammanträde, men redan imorgon (11 april) samlas nämnden för 3 timmars arbete, typ, med:mal1b

”Nämndens förväntade resultat – inför Mål- och resursplan 2017.”

Jag är inte hundra procent säker på vad målet för dagen är. Nämndens ledamöter har i varje fall fått ett dokument med inriktningsmål, förväntade resultat och diverse anmärkningar utskickade till sig. Men vad vi ska göra med dem vet jag inte riktigt. Det är nog inte meningen att vi ska stryka ett stort rött streck över dem allihop antar jag. Men det är precis vad vi borde göra, eftersom de flesta inriktningsmål och förväntade resultat inte kommer att uppnås nästa år. Nämnden kommer väl knappast ens att vara i närheten.

osthyvel_skolaOch det beror naturligtvis på de budgetramar som det styrande triumviratet har beordrat nämnden att förbereda sig och planera inför. För trots den enorma elevökningen, som jag har beskrivit i många tidigare bloggar (se också nedan), så vill Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att BUN ska spara 0,5% nästa år. Det betyder en besparing på 3.347.000 kronor år 2017. Dessutom har triumviratet mage att kalla dessa besparingar för ”effektiviseringsbeting”.

”Effektiviseringsbeting”! Pedagogerna ska ”jobba smartare”…

Eller som Marie Dahlin (S) försökte förklara besparingarna i TTELA (6 mars, se här)

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”

Vilket byråkratspråk! Och vilken nervärdering av det arbete som chefer och all personal utför på förskolor, fritidshem och grundskolor. Ett formidabelt slag i ansiktet på all personal i BUN. (Och i alla andra verksamheter som också har blivit pålagda detta ”effektiviseringsbeting”.)

triumviratOch inte beror det på att det saknas pengar i kommunens kassa. Tvärtom, triumviratet vill att kommunen ska göra ett överskott nästa år med den enorma siffran 61 miljoner kronor!

Jag vet inte hur socialdemokraterna och centerpartiet har kunnat svika sina vallöften så flagrant – för att inte tala om miljöpartiet… Marika Isetorp och resten av miljöpartiet accepterar tydligen vilka politiska beslut som helst, bara de får sitta vid maktens grytor.

Vad som driver S och C har jag för övrigt aldrig riktigt lyckats få kläm på. Förra gången, mandatperioden 2006-2010, skulle pengarna gå till arenan. Ska pengarna gå till en hamn i Vargön nu? Eller till att köpa Nuntorp?

Fackförbunden, som antagligen har väljare från både socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, säger tydligt ifrån om triumviratets budgetförslag:fackforbund2

”Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening [ställer sig] oeniga till förslaget om budget för 2017.”

De menar att den föreslagna budgeten:

”rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål”

Som alltså var ämnet för morgondagens nämndsmöte… Och fortsätter:

”För personalen handlar det inte längre om att utveckla verksamheterna, utan om att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra arbetet.”

siffrorNågra aktuella siffror från det senaste utskicket till nämndens ledamöter:

 • Elevpengen har minskat med 12% i år  (2016)
 • Ökning av antal placeringar i förskola och pedagogisk omsorg, från mars 2015 till mars 2016: +58 barn
 • Ökning av antal elever i grundskola, från mars 2015 till mars 2016: +266 elever
 • Budgetläget för grundskolan det första kvartalet: underskott 8.495.000 kr

För att klara besparingskravet för år 2017 beskriver BU-förvaltningen följande möjliga åtgärder:

 • ”säga upp lokaler, flytta fram planerade investeringar, bygg ingen ny förskola” svangrem
 • ”begränsa och flytta planerade investeringar”
 • ”stoppa satsningen på mer IT-verktyg. Inte leasa några fler datorer.”
 • ”allmän besparing – material och tjänster”
 • ”Stäng Nattugglan (nattverksamhet). Stäng Öppen förskola Sirius i familjecentralen”
 • ”Minskade öppettider … Vänerparkens förskola, kvällsöppet bort. Förskolor, mindre öppethållande. Fritidshem, mindre öppethållande.”

Och sist men inte minst:

 • ”Personalminskning”

OK, läsare av denna blogg – vad väljer ni? Vad tycker ni att BUN ska spara på?

Det är sjukt att Vänersborg ska ha en kommunledning som bara ser kommunens barn och ungdomar som kostnader, som bördor, som något som katten har släpat in.

Jag hoppas att vänersborgarna, och inte minst de styrande partiernas egna medlemmar och sympatisörer, blir medvetna om vilken politik deras politiska ledare vill föra – och snarast sätter ner foten och säger att detta är oacceptabelt!

BUN (21/3): En kort resumé

jonas_rossana2Ikväll gästades Vänersborg av två av Vänsterpartiets ledande riksdagsledamöter, Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca.

Jonas Sjöstedt uppehöll sig länge vid flyktingsituationen i Europa. Han oroade sig över den katastrofala situation som EU:s stängda gränser innebär för de som flyr krigen och att det alltmer diktatoriska Turkiet har utsetts till EU:s gränspolis. Men han oroade sig också för de förändrade attityder inför människor i nöd som breder ut sig i Sverige. Vi låser våra dörrar för de som har det svårt och låtsas som att allt är som vanligt. Men det är det inte. Menade Sjöstedt.

Sjöstedt och Dinamarca uppehöll sig också över det inflytande som Vänsterpartiet har på riksplanet när det gäller budgeten. En mängd förslag från Vänsterpartiet har redan genomförts av regeringen. Just nu arbetar partiet med att kommunerna ska få mer pengar av staten och att de pengarna ska garanteras över en rad år.

V_logga_mindreVänsterpartiet kan vara stolt över de skickliga representanter som partiet har i riksdagen. Och det är ju kul att de båda kommer från våra trakter… (Du kan läsa mer om Sjöstedts och Dinamarcas besök på Vänsterpartiets hemsida och i TTELA imorgon.)

Efter detta mycket givande öppna möte på Folkets hus, inför 70-talet åhörare, var det dags att begrunda händelserna från dagens sammanträde med Barn- och vbg_loggaUtbildningsnämnden. Utan åhörare…

Det var ett långt BUN-sammanträde. Ledamöterna samlades redan kl 08.30 och behagade inte åtskiljas förrän kl 15.35.

Mötet innehöll mycket diskussion och en vilja att komma överens i de stora frågor som avhandlades. Och det lyckades över förväntan. Alla beslut fattades enhälligt. Ja, utom ett då. Det var sverigedemokraternas förvirrade motion med rubriken:

sverigedemokraterna”Att införa en skol/näring/föreningslivsdag i kommunen.”

Nämnden avslog sverigedemokraternas motion efter en diskussion där dels de sverigedemokratiska ledamöterna försökte förklara vad de egentligen menade, vilket de dock inte lyckades särskilt bra med, och dels om motionen ens var ok att lägga. Motionen handlade ju om att vi politiker skulle tala om för rektorer och pedagoger hur de skulle utforma sin undervisning – något som vi politiker överhuvudtaget inte får eller kan lägga oss i. (Se vidare ”En viktig politisk vecka”.)

budget2Nämnden fick en information om de budgetramar inför år 2017 som kommunstyrelsen (läs: S+C+MP) har bestämt. (Se vidare ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) Budgetramarna innebär ju som bekant att BUN (och alla andra nämnder) har blivit pålagda ett så kallat effektiviseringsbeting. Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska spara 3.347.000 kr år 2017… Genom att:

”jobba smartare.”

Vilket, som jag skrivit tidigare, är ett hån mot alla dom som arbetar i kommunens förskolor och skolor. Och detta var jag naturligtvis tvungen att framföra. Förslaget från kommunstyrelsens socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister är totalt verklighetsfrämmande. Jag passade också på att ge en känga åt sverigedemokraterna som genom att lägga ner sina röster i kommunstyrelsen, utan att ha yttrat ett ord under ärendets behandling, möjliggjorde detta horribla förslag. Ola Wesley såg sig då nödgad att replikera:

”Vi ville inte avslöja vår budget.”

Vilket är ett intressant uttalande och visar på en märklig syn på det politiska arbetet i kommunen. Men sverigedemokraterna agerar ofta tämligen märkligt…

osthyvel_skolaLiberalernas Tove af Geijerstam instämde i min kritik och ansåg också att kommunstyrelsens förslag var förödande för förvaltningen, som nu måste arbeta med denna nedskärning av budgeten. Ett arbete som ”skapar så mycket ångest”, istället för att arbeta med att möta de utmaningar som nämnden står inför. Tove af Geijerstam var inte heller nådig i sin kritik av sverigedemokraterna och menade att det var skamligt att de inte ens lade fram ett förslag i årets viktigaste fråga.

Nu var ju detta ett informationsärende, så inga beslut togs. Men det var en tydlig markering var oppositionen står i budgetfrågan och hur vårens budgetarbete kan komma att utveckla sig.

Det ryktades för övrigt att nämndens ordförande Mats Andersson (C) inte hade blivit tillfrågad innan Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) lade fram sitt besparingsförslag i kommunstyrelsen… Talar ryktet sanning så torde det väl innebära att ordförande Andersson, och för all del också nämndens 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), inte är särskilt glada över ramsättningen…

Och det kom att visa sig.

paviljongEfter långa diskussioner, där nämnden helt enkelt försökte hitta bra lösningar, beslutades att yrka pengar, både för 2016 och för 2017, för att kunna möta den ”akuta akutsituation” som förskolan och skolan står inför redan i höst med det ökade barn- och elevantalet. (Jag har beskrivit åtgärderna i ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.) BUN beslutade enhälligt att bland annat hyra in moduler till både ett antal förskolor (Brålanda, Öxnered, Väne Ryr och vid någon av Granås, Halleberg eller Lindvägens förskolor) och skolor, inklusive en del andra åtgärder (Rånnum, Onsjö och Torpa).

Och i och med att S+C+MP ställde sig bakom dessa beslut i nämnden, så har hela BUN sagt att den triumviratinte accepterar effektiviseringsbetinget! Besluten kostar ju ett antal miljoner…

Det ska bli intressant att följa de fortsatta diskussionerna i det styrande triumviratet.

För övrigt diskuterade nämnden förskoleutredningens förslag (se ”BUN: Förskoleutredningen”), men här fattades inga beslut.

honan3Också den nya förskolan i kvarteret Hönan behandlades. I denna fråga har ju nämnden redan fattat ett beslut. Idag handlade det om att komplettera beslutet med ritningar och en kostnadskalkyl. Även i Hönan-ärendet enades nämnden om pengarna, och yrkade på en utökad investeringsram för år 2017.

Det finns nog anledning att återkomma med en fördjupad information om några av ärendena på sammanträdet. Vi får se. Snart är det ju också fullmäktige…

%d bloggare gillar detta: