Arkiv

Archive for the ‘KS 2017’ Category

Heta politiska frågor (1/2)

17 augusti, 2017 2 kommentarer

trainNu har det politiska tåget börjat rulla. Och det är bara lite drygt ett år tills det kommer fram till slutstationen – valet i september nästa år…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen hade sammanträde igår. Kallelsen bestod av 805 sidor, men mötet blev ändå kort, ca 2 timmar. Det var bara i ett ärende som Vänsterpartiet hade en avvikande åsikt. Det handlade om att ”Program för Detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron” ska godkännas av fullmäktige och att ”byggnadsnämnden får i uppdrag att bedriva fortsatt planarbete och upprätta detaljplaner för området”.

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen, och jag håller med dem, anser att processen för Sanden går för fort. Det finns andra detaljplaner som bör prioriteras, t ex Holmängen, Skaven/Öxnered och Onsjö. Ska planeringen av Sanden komma igång nu och dessutom prioriteras kommer detta oundvikligen att påverka arbetet med de andra områdena. Ochsanden det är boende i dessa områden som är viktigast. Bostäderna på Sanden kommer helt enkelt att bli så dyra, att ”vanligt folk” inte kommer att ha råd att bo där.

Det finns dessutom en mängd olösta frågor på Sanden. Ägarförhållandena är bara en. Många som bedriver verksamhet där vill helt enkelt inte flytta. Kommunstyrelsens majoritet anser emellertid att dessa frågor får lösas efterhand…

lansstyrelsen-vastra-gotalandLänsstyrelsen skriver om Vänersborgs planer på Sanden:

”Svårigheterna att lokalisera bostäder i nära anslutning till så många källor med omgivningspåverkan är dock fortfarande påtaglig. Kommunen har kommit en bit på väg med strategin för översvämningsskydd. En stor fråga är när och om olika industrier och hamnen kommer att flytta från området och vilken möjlighet kommunen har att synkronisera dessa processer så att alla etapper enligt förslaget kan genomföras. Det finns ett fortsatt behov av detaljerade underlagsmaterial som visar att det går att skapa godtagbara boendemiljöer i området.”

Som sagt, det återstår mycket att lösa. ”En bit på väg” med översvämningsskyddet… Och den synkronisering som Länsstyrelsen talar om vill kommunstyrelsen lösa efterhand… Den också…

Kommunstyrelsen vill alltså bara köra på och lösa problemen allt eftersom de uppkommer – en attityd och inställning som tyvärr är alltför vanlig i Vänersborg, och som historisk har visat sig bli dyrbar… Väldigt dyrbar. Sanden är nog inget undantag. Det lär bli dyrt där också…

Du kan läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida, ”Det tar tid att komma igång”.

wargoninnovationsFör ovanlighetens skull hölls kommunstyrelsens sammanträde på eftermiddagen. Orsaken var att det första spadtaget på Wargön Innovation togs med närvaro av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) på förmiddagen.

Det var den 22 februari i år som kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade att (se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”):

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

votering2Beslutet föregicks av en votering som slutade 32-19. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. Själv var jag tveksam in i det sista (se ”Wargön Innovations vara eller inte vara”), men röstade slutligen tillsammans med de andra i Vänsterpartiet ja.

Gunnar Lidell (M) överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Lidell ville få beslutet prövat. Och naturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

forvaltningsrattenJag tror inte att överklagandet går igenom. Den dåvarande kommunjuristen hade tagit upp de juridiska aspekterna av beslutet i underlaget inför beslutet. Visst, beslutet var en slags balans på den juridiska knivseggen, men kommunjuristen bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Nu har man börjat gräva ute i Vargön. Det har vi kunnat läsa om i media. Fast det är klart, när Mikael Damberg sa till TTELA (se ”Modig satsning av Vänersborg”) att det var en:

nervous2”modig satsning som Vänersborgs kommun gör”

… så blir man lätt lite nervös…

Men jag tror, hoppas och vill att det blir bra. Blir satsningen lyckad kan det leda till fler arbetstillfällen i Vargön. Precis som Marie Dahlin (S) säger. (Se ”Kommunalrådet: Det kommer ge arbetstillfällen”.) Något som verkligen är viktigt för både kommunen och Vargön.

Det var två av de politiska frågor som det kommer att diskuteras kring fram till det politiska tåget kommer till nästa station.

BUN fick bara 11 milj

Idag avgjorde kommunstyrelsen (KS) ett ärende som är av stor betydelse för Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det är dessutom en fråga av stor principiell betydelse.

oppositionBakgrunden är det beslut som kommunfullmäktige fattade i juni förra året om att BUN skulle få kompensation för en framtida elevökning. Det var en del i den budget som oppositionen bestående av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och välfärdspartiet tog. Som bekant röstade de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, mot. Sverigedemokraterna avstod från att rösta.

ordfklubba3Beslutet löd i sin helhet:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11 000 tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

Det var alltså 11 milj kr som avsattes. Vi i oppositionen trodde att det skulle räcka. Men vi ”garderade” oss som synes i beslutet. (Du kan läsa mer om själva beslutet i tidigare bloggar, t ex ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

nonoKommunstyrelsen röstade idag för att BUN bara skulle få 11 milj kr för elevökningen. Det var de partier som röstade mot budgeten förra året eller avstod, dvs S+C+MP+SD, som röstade för att BUN inte skulle få hela den summa som motsvarade den faktiska elevökningen. De partier som röstade för att BUN skulle få hela den begärda summan på 14,7 milj kr var de partier som stod bakom budgetbeslutet, dvs M+L+KD+V.

reservation3Vänsterpartiet reserverade sig mot dagens KS-beslut och Lutz Rininsland (V) förklarar i sin reservation på ett mycket tydlig och pedagogiskt sätt vad det handlar om:

”Vid tidpunkten för beslutet kunde förutses att nämnden behövde tillägg för att betala undervisningen för en stor grupp nytillkommande elever. Antalet elever förändrades ständigt och det var endast möjligt att förutse att ökningen inte skulle stanna av.

Kommunfullmäktiges beslut gav ett tydligt besked om hur ersättningen skulle beräknas för varje nytillkommande elev.  När en tillförlitlig prognos för elevantalets ökning inte fanns, gjordes bedömningen att ett belopp om 11 Mkr skulle kunna tillgodose nämndens behov av tillägg. Den summan reserverades hos kommunstyrelsen i avvaktan på att nämnden skulle redovisa hur stor elevökningen blev.

När nämnden nu begär att få tillägg i enlighet med det verkliga utfallet, så har nämnden skäl att förvänta sig att ersättningen beräknas enligt det som sades i kommunfullmäktiges beslut: ”Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än 10 elever (jämfört med BUNs budget 2017) ersätts nämnden per elev med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats för motsvarande plats under 2016.

Nämnden sammanställde antalet tillkommande elever, gjorde beräkningar enligt kommunfullmäktiges anvisning och lämnade in en begäran om 14 658 182 kronor.

elever2Denna beräkning kan inte avvisas med hänvisning till en uppskattning från juni 2016 att 11 miljoner skulle vara tillräckligt.”

BUN behöver den större summan för den stora elevökningen – det fanns i januari hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för.

Dagens beslut i kommunstyrelsen väcker också en del principiella funderingar. Jag börjar faktiskt undra om KS-beslutet verkligen är lagligt. KS-beslutet sätter ju sig i realiteten över kommunfullmäktiges (KF) beslut. (Och det görs dessutom av de fyra partier som inte röstade för beslutet i KF.) KF:s beslut om beräkningsgrunderna var ju hur tydligt och klockrent som helst.

forvaltningsrattenSom jag ser det har kommunstyrelsen ändrat ett fullmäktigebeslut. Och det kan naturligtvis inte KS göra. Det kan bara kommunfullmäktige självt göra!

Det kanske är läge att låta förvaltningsrätten titta på beslutet?

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde – klicka här.

Nationaldag och kommunstyrelse

flagga_sverige2017Idag är det den 6 juni – Sveriges nationaldag. Det betyder att den svenska fanan vajar i Nordstan, allt enligt traditionen hos en svensk internationalist…

Dock vet egentligen ingen varför vi firar just den 6 juni. Att Sverige fick sin nya författning denna dag 1809 stämmer inte riktigt och inte heller att Gustav Vasa valdes till kung detta datum 1523. Ska man vara petig så hade Sverige då en juliansk kalender, dvs en annan tideräkning än idag. Och även om dessa saker hade hänt den 6 juni, så hade det ärligt talat inte varit mycket att fira.

Sanningen är nog att det faktiskt inte finns någon riktig historisk händelse som är värd att fira, som typ USA, Frankrike och Norge har. Det kanske också är därför som firandet av nationaldagen inte är särskilt folkligt förankrad. (Allt enligt professor Dick Harrison, se här.)

Men på Sanden var uppslutningen stor när Vänersborg firade nationaldagen. Kanske inte riktigt så många som när Ola Salo uppträdde i lördags, men ändå. Om publiktillströmningen berodde på att det var nationaldag eller underhållning, det vet jag inte – kanske var det en kombination.

nationaldag_sanden

Åhörarna fick lyssna till musik, tal och vara med om några prisutdelningar.

peter_anderssonPeter Andersson från Vänersborgs Hockeyclub fick mycket fasth_viktorvälförtjänt årets idrottsledarstipendium och Fredrik Eriksson årets miljöstipendium, säkert lika välförtjänt det.

Vänersborgs förste världsmästare i ishockey Viktor Fasth fanns också på plats och fick motta vänersborgarnas ovationer. Det var definitivt välförtjänt.

Nationaldagsfirandet på Sanden höll på att ta en ände med förskräckelse. En stor bildskärm var nära att blåsa ner. Det var tur att det fanns starka damer och herrar på plats som kunde rädda situationen.

aquabla_2017

And now something completely different.

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Ledamöterna har en hel del att läsa, utskicket innehåller 829 sidor…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen (KS) ska i huvudsak förbereda (bereda) de ärenden som ska upp på kommunfullmäktige den 21 juni, det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Det största ärendet är naturligtvis budgeten för 2018. Jag har skrivit om de olika förslagen tidigare (se bland annat ”Budgetförslagen för 2018 är presenterade!” och ”KSAU: Spänningen stiger”).

I fredags träffades representanter för de styrande partierna och Vänsterpartiet om just budgeten. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ville att vi skulle komma överens om en gemensam budget, dvs de styrande partierna och Vänsterpartiet.

Och det kan man väl säga att vi gjorde. De styrande sköt till pengar till både barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden och överförmyndarnämnden, precis lika mycket som V ville. S+C+MP ville också ge 1 miljon till kultur- och fritidsnämnden, och det hade V naturligtvis inga problem med. Partierna var vidare överens om fördelningen till de övriga nämnderna, med undantaget att V även ville tillskjuta 400.000 kr till byggnadsnämnden för att arbeta fram en fördjupad översiktsplan i Brålanda. Vänsterpartiet fick gehör för detta också. (Du kan läsa mer om förhandlingarna på Vänsterpartiets hemsida – klicka här.)

utmaning3Det är bara ett ”problem”…

Vänsterpartiets budgetförslag är till förväxling lika förslaget från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna…

minialliansen_updateKan det betyda att samtliga partier (med undantag av sverigedemokraterna och eventuellt välfärdspartiet) kommer att bli eniga om budgeten? Ja, det är inte omöjligt. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ska träffa minialliansens gruppledare och diskutera budgeten, dock inte förrän efter morgondagens kommunstyrelsesammanträde.

teachers_twoDet är bara, vad jag förstår, miljonen till kultur och fritid som skiljer mellan dessa partier. Och de 3 miljonerna som M+L+KD vill avsätta till en försöksverksamhet med ett tvålärarsystem (två legitimerade lärare i varje klass) på någon skola. Det här sista förslaget är faktiskt ett förslag som jag har tagit upp i BUN… Det finns emellertid inte med i Vänsterpartiets budgetförslag. Vi tyckte att det passade bättre att ta upp och behandla ett sådant här förslag i BUN, före det att fullmäktige tog upp det i budgeten. Precis som det förslag som Marie Dahlin (S) lite försiktigt, och överraskande, lanserade på Aqua Blå – att administrativ personal ska sköta lärarnas administrativa uppgifter. (För övrigt också ett vänsterpartiförslag…)valflask2

Det ser alltså ut som om S+C+MP äntligen vill satsa mer pengar på förskolan och grundskolan. Såvida det inte är ”valfläsk” inför kommande val… Eller helt enkelt att de styrande inte vill förlora den tredje budgetomröstningen i rad…

triumvirat3Vi kommer att få lite mer insikt om detta på morgondagens KS-sammanträde. Då ska frågan behandlas om BUN ska få 11 milj kr eller 14,7 milj mer för elevökningen, för detta år alltså, för år 2017. De partier som i juni 2016 röstade igenom de extra pengarna för elevökningen, M+L+KD+V, vill samtliga att BUN ska få den större summan, dvs den summa som motsvarar den reella elevökningen. S+C+MP vill ge den mindre summan. Och står de kvar vid den, så blir det sverigedemokraterna som avgör frågan. (Se mer: ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

Det blir upp till bevis för de styrande partierna på flera sätt.

motion3Vänsterpartiets motion om kommunal skötsel av allmänna badplatser ska också behandlas i kommunstyrelsen imorgon. (Du kan läsa hela motionen här.) Vänsterpartiet vill helt enkelt att kommunen ska sköta om fler badplatser än i nu-läget, även om de ligger på privat mark. Detta som en service till framför allt kommuninvånarna på landsbygden.

Jag har beskrivit den i mitt tycke urusla hanteringen av motionen i samhällsbyggnadsnämnden. Eller ska vi snarare säga den arroganta ”icke-hanteringen” av motionen… (Se min diskussion om hanteringen: ”Kommunens badplatser”.)

bostadVänersborgs bostadsförsörjningsprogram ska diskuteras. Och det står faktiskt några saker i bostadsförsörjningsprogrammet som kan knytas till motionen om badplatser:

”Vänersborgs kommun ska värna strategiska serviceorter med grundläggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och dess tätorter som bostadsort.
– Värden som kollektivtrafik, service och infrastruktur ska alltid kombineras med närmiljöer av hög kvalitet för att förbättra förutsättningarna för boende. För att ta tillvara och förstärka de värden som Vänersborgs bostadsområden och tätorter har behövs analyser. Analyserna bör vara baserade på både kvalitativa och kvantitativa värden. Ett kvalitativ värde kan vara att det finns närhet till en sjö och kvantitativt värde är hur lång sträckan är till sjön.
– En analys av en ort kan ge svar på varför det är attraktivt att bo på vissa orter men inte andra, vad det är som saknas och vilka åtgärder som behövs för att göra en ort mer attraktiv.”

vaneryr15_6Fast att det som står i bostadsförsörjningsprogrammet skulle kunna handla om t ex badplatsen i Väne-Ryr låtsas antagligen inte de andra partierna om. Det är liksom skillnad på teori och praktik. Eller vad man säger att man vill och vad man verkligen gör…

Sådana här saker kommer att bli viktiga att komma ihåg, och hålla isär, om drygt ett år då det är val…

.

PS. Det går att läsa alla 829 sidor som kommunstyrelsen ska diskutera genom att klicka här

Kategorier:Budget 2018, KS 2017, Sanden

Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan

trumpDet pågår en intensiv diskussion i media nu för tiden om ”alternativa fakta”. Det är framför allt Donald Trump som står i centrum med sina uttalanden om bland annat Sverige.

”Alternativa fakta” är enligt Wikipedia ett begrepp:

”för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

gokunge_arenaI Vänersborg har vi en lång tradition av ”alternativa fakta”. De kulminerade i samband med att Huvudnässkolan lades ner och Arena Vänersborg beslutades och uppfördes. Men användningen av ”alternativa fakta” fortsätter. Det är kommunstyrelsens beslut den 1 mars under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” som har gett upphov till detta.

Det var ett förslag från Gunnar Lidell (M) som fick majoritet i kommunstyrelsen, bland annat med Vänsterpartiets stöd. Lidells förslag löd:

”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

marieI TTELA uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om beslutet. TTELA skrev (se här):

”… säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som menar att beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner.”

lidell2Gunnar Lidell fick också uttala sig.

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

De båda kommunalråden gav alltså två motstridiga bilder av vad beslutet innebar. Båda kan inte ha rätt. Någon av dem levererar ”alternativa fakta”… Och jag skulle vilja påstå att det är Marie Dahlins tolkning som är att betrakta som ”alternativa fakta”.

Jag tog upp detta i en blogg tidigare (se ”Total förvirring om Silvertärnan!”). Nu har jag fått anledning att fördjupa mig ytterligare eftersom Marie Dahlin begärde en konsekvensanalys av kommunstyrelsens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av att:

”inte flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan.”

norra_skolan1Och visst, det kan väl barn- och utbildningsförvaltningen få göra – och det har de också gjort med den äran. Det är bara ett problem – kommunstyrelsen beslutade inte att flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan! Kommunstyrelsen beslutade att flytta de tidigare avsatta ekonomiska medlen (för renovering och ombyggnad) för Norra skolan 2 år framåt i tiden. Och inte som det liggande förslaget var – att helt enkelt stryka dessa medel för en överskådlig framtid.

Sanningen är för övrigt också att i det förslag som förelades kommunstyrelsen, och som S+C+MP röstade på, så var också pengarna för investeringar på Norra skolan när det gällde ventilation och belysning (2,5 milj kr år 2017 och 2,5 milj år 2018) och översyn av kök (1,5 milj kr år 2018) också borta. De fanns med i budgetberedningens förslag till investeringsplan, men i förslaget till kommunstyrelsen så var de raderade. Det här var åtgärder som hade med underhåll och myndighetskrav att göra och hade inget som helst att göra med en renovering och ombyggnad av Norra skolan.

Jag vet inte om någon i kommunstyrelsen uppmärksammade denna strykning i förslaget under sammanträdet. Det kan i så fall vara anledningen till att dessa pengar till Norra skolan inte finns med i beslutet heller.

tarnaMen nu tror alla på barn- och utbildningsförvaltningen att pengarna har tagits bort från Idrottsgatan, dvs Silvertärnan.  (Det skulle i så fall handla om drygt 30 miljoner kronor.) Och det beskedet har också nått rektorer och kanske också lärare, föräldrar och elever. Det på grund av den information Marie Dahlin lämnade i samband med sin begäran på konsekvensbeskrivning.

Marie Dahlins ”alternativa fakta” blev till ”sanning”.

Men Idrottsgatan/Silvertärnan nämns överhuvudtaget inte i kommunstyrelsens beslut, med ett undantag. I handlingarna så finns det faktiskt under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. (Och det var antagligen dessa pengar som Lidell tänkte på i TTELA-artikeln.)

kallaKällorna visar tydligt att det inte fanns några 30 milj kr avsatta för investeringar, till ombyggnad och renovering, på Idrottsgatan/Silvertärnan i det förslag som S+C+MP lämnade i kommunstyrelsen! Ombyggnad/renovering av Idrottsgatan/Silvertärnan var därför inte en fråga på kommunstyrelsen. Därför var det inte heller fråga om någon flytt av pengar från Idrottsgatan till Norra skolan. Hur skulle det kunna vara det när det inte fanns med några pengar till Idrottsgatan i det ursprungliga förslaget?

Kommunstyrelsen har alltså överhuvudtaget inte uttalat sig, än mindre, beslutat, om Idrottsgatan/Silvertärnan. Frågan var inte aktuell på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Av någon anledning kan man väl tillägga. Barn- och utbildningsnämnden beslutade ju redan i november förra året om att begära pengar till investeringarna på Idrottsgatan.

ordfklubba3Jag tror att kommunstyrelsens majoritet väntar på att ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan ska komma upp på bordet för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I varje fall gör Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen det. Och min uppfattning, precis som den var i BUN, är att pengar ska tillskjutas till Idrottsgatan/Silvertärnan så att lokalerna kan göras i ordning för att bedriva undervisningen där för åk 7-9.

Barn- och utbildningsförvaltningen visar det i sin konsekvensbeskrivning. Den gjordes i och för sig utifrån ”alternativa fakta”, men konsekvenserna kan ändå vara värda att kort redogöra för. Ärendet ska ju faktiskt upp till beslut så småningom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

konsekvensKonsekvensbeskrivningen visar vad som händer om inte Idrottsgatan/Silvertärnan kan tas i anspråk för undervisning:

 • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017.”
 • ”De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala
  Vänersborg.”
 • ”Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”
 • ”Ungefär 100 elever från Vänersborgs tätort kommer att placeras på Dalboskolan från och med höstterminen 2017.”
 • ”Förskolebarnen som idag är på Dalboskolan kommer att behöva flytta någon
  annanstans.”
 • ”Från och med höstterminen 2018 kommer Vänersborgs kommun inte kunna tillgodose behovet av elevplatser för årskurs 7-9.”

pengar5Och det här är väl inga konsekvenser som något politiskt parti egentligen vill vara med om… Så när frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan kommer upp på bordet så måste politikerna bevilja investeringspengar. Det är min bestämda åsikt.

Det är dock ett litet krux – det verkar som att luften i åtminstone aulan på Idrottsgatan 7 inte är helt hälsosam, och några påstår att det luktar mögel på vissa ställen…

Det blev en del upprepningar av min tidigare blogg, men användningen av ”alternativa fakta” i den politiska diskussionen gör mig något ”obekväm”… Därav upprepningarna. Alternativa fakta får inte bli till sanningar – för var hamnar vi då?

Kategorier:KS 2017, Skola

Total förvirring om Silvertärnan!

vaknaIgår lördag vaknade vi till en braskande rubrik i TTELA (se här):

”Akut brist på klassrum i Vänersborg”

I artikeln kunde man läsa:

”Nu är bristen på skollokaler kritisk. Om inget görs står runt 100 högstadieelever i centrala Vänersborg utan klassrum till hösten.”

skolkrisDet är lite av en skolkris i kommunen. Bakgrunden är som bekant den stora elevökningen i Vänersborg de senaste åren. Den har inneburit att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har tvingats att hyra in en mängd moduler på kommunens låg- och mellanstadieskolor för att klara den akuta situationen. Nu blir eleverna äldre och ska börja högstadiet, där elevökningen samtidigt redan har lett till fler elever på skolorna i centrala stan och större klasser.

BUN fattade den 14 november beslutet att börja en projektering för verksamhetsanpassning av Silvertärnan/Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. I samband med det beslutade också BUN att begära att redan beslutade investeringsmedel för Norra skolan, totalt 30,9 miljoner kr, skulle flyttas till Silvertärnan år 2017 och 2018 och att begära utökad investeringsbudget med 13,5 milj kr för år 2019.

bunMotiveringen var:

”Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört utredning gällande anpassningar av lokaler på Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. Behovet av fler elevplatser i årskurs 7-9 förväntas bli stort under de närmsta åren och en anpassning av lokalerna på Idrottsgatan 7 skulle innebära att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen fram till 2026.”

Beslutet fattades väldigt snabbt, nämnden togs med överraskning. När jag kom hem efter BUN:s sammanträde i november skrev jag i bloggen (se här):

”Men vi var flera i nämnden … som reagerade på att vi fick handlingarna så sent som i torsdags eftermiddag och så skulle ärendet beslutas redan idag… … vi var ”bakbundna” och röstade därför ja till förslaget. Vi ville ju inte försvåra eller förhindra en nödvändig ombyggnad av Idrottsgatan 7. Dessutom ska ju ärendet upp senare i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – och innan dess hinner partierna sätta sig in i handlingarna ordentligt. Och då menade vi, vilket vi också framförde, att vi förbehöll oss rätten att ta diskussionen i dessa församlingar istället.”

Nu avslog en majoritet i kommunstyrelsen BUN:s begäran, och därav TTELA-artikeln.

ellerEller?

Ärligt talat så vet jag inte riktigt vad beslutet i kommunstyrelsen innebar. Och det vet nog inte TTELA heller, som sätter rubriken på den andra artikeln som behandlade frågan (se här):

”Oklart om pengar till Idrottsgatan”marie

Och så citeras Marie Dahlin (S) i artikeln:

”beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner”

lidell2Men i samma artikel säger Gunnar Lidell (M), som lade det förslag i kommunstyrelsen som fick majoritet:

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

Och TTELA skriver dessutom i artikeln:

”Han (Lidell; min anm) påpekar att 4 miljoner för investeringar är avsatta sedan tidigare och att möjligheten att låna pengar till ytterligare renoveringar finns om det behövs.”

karvlingJag har försökt att ta reda på vad kommunstyrelsens beslut innebar, men blir bara allt mer undrande ju mer jag letar.

I handlingarna inför sammanträdet så finns det under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” bara 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. I kolumnerna för 2018 och 2019 är det tomt, det står inga summor överhuvudtaget. Det finns inte heller några pengar avsatta till Norra skolan.

norra_skolan1Utifrån detta underlag föreslår moderaterna på sammanträdet, i kommunstyrelsen, att:

”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt”

Och detta kan väl antas vara en ”pik” till BUN som flyttade pengar från Norra skolan till Silvertärnan. Men i förslaget till kommunstyrelsen fanns varken några pengar till Norra skolan eller Silvertärnan. Så pengar tycks inte ha flyttats någonstans, de tycks helt enkelt ha lyfts bort inför sammanträdet i kommunstyrelsen. Innebär kommunstyrelsens beslut att de totalt 30,9 milj kr till Norra skolan nu flyttas in i budgeten igen, och läggs in under åren 2019-20? Och det har jag i och för sig inget emot – Norra skolan ska inte ställas mot Silvertärnan. Men vart tog BUN:s beslut om pengar till Silvertärnan vägen?

tarnaJag förstår fortfarande inte. Det enda jag förstår är att det finns 4 milj kr till Silvertärnan i år (2017). Men om det räcker för att anpassa skolan till de nya klasserna inför höstterminen vet jag inte. I BUN:s beslut står det 30,9 milj kr, men det var för 2017 och 2018. Och som sagt, för 2018 finns det inga pengar i kommunstyrelsebeslutet till Silvertärnan. Men det fanns det heller i underlaget, dvs det förslag som Marie Dahlin och S+C+MP röstade på…

ventilationSedan vet jag att flera politiker är tveksamma till om det verkligen behövs så mycket pengar för att verksamhetsanpassa Silvertärnan som BUN tror, sammanlagt 44,4 milj kr mellan 2017-2019. De menar att det är orimligt, eftersom gymnasiet tills för helt nyligen bedrev utbildning i lokalerna. Några röster har också framfört att t ex ventilationen inte behöver göras om… Dessutom tvivlar en del på att det är riktigt att bygga ytterligare en permanent stor skola på Idrottsgatan. De menar att det blir alldeles för många skolor på Idrottsgatan – och alltför många elever koncentrerade till ett så litet område.

Men situationen är som jag förstår det akut, det var ju i varje fall det som meddelades BUN i november. Det finns helt enkelt inga andra lämpliga lokaler att bedriva undervisning i…

karvlingOftast försöker jag bringa klarhet och förklara kommunala politiska sammanhang i denna blogg. Denna gång kan jag inte det. Mitt enda försvar är att jag inte sitter med i kommunstyrelsen…

Vi får se om frågan klargörs inför kommunfullmäktige den 29 mars. (Det är dessutom ett BUN-sammanträde den 20 mars.) Det är ju i fullmäktige som frågan ska beslutas. Tills dess så får väl barn- och utbildningsförvaltningen arbeta vidare som om inget har hänt. Som TTELA skriver – utifrån en röst i förvaltningen:

”Men för att inte förlora någon tid i arbetet fortsätter barn- och utbildningsförvaltningen planeringen som om det går att flytta in på Idrottsgatan 7 till höstterminen.”

Budgetramar, Vänersvallen och Vänerparken

2 mars, 2017 1 kommentar

500000Några minuter efter klockan 19 igår, den 1 mars, så tittade någon på min blogg för 500.000:e gången. En halv miljon träffar… Det är ett antal som jag inte kunde föreställa mig ens i min vildaste fantasi den dag i oktober 2010 när jag bestämde mig för att starta en blogg. Problemet nu är väl vad jag ska ha för mål med besökssiffrorna i framtiden. En miljon? Nä, så länge tänker jag inte hålla på. (Se där tändes kanske ett hopp för en viss socialdemokrat…) Men det blir väl en del bloggande åtminstone fram till nästa val. Sedan får vi se. Går det bra i valet för Vänsterpartiet, så kanske Marie Dahlin inte blir av med mig, inte på nätet heller. Blir valresultatet tvärtom, så kan hon få två flugor i en smäll…

budgetramIgår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. Nämndernas budgetramar inför valåret 2018 fastställdes. Förslaget från de styrande socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna fick majoritet. Det innebär att nämnderna ska kalkylera med en ”tilldelning” på 1,3% mer i budget på materialomkostnader nästa år jämfört med i år. Det betyder för t ex Barn- och utbildningsnämndens del ett ”tillskott” på 3,8 milj kr och för socialnämnden på 5,6 milj. Men det är egentligen inget tillskott, de 1,3%-en på omkostnaderna är en inflationskompensation. Det betyder att de ”extra pengarna” är till för de ökade inköpskostnaderna nästa år – allt blir ju dyrare. Med andra ord, budgeten för 2018 blir plus-minus-noll jämfört med årets budget. (Det blir alltså inga 1,3% ”extra” på personalkostnaderna….)

papperet blir det alltså ingen besparing, men i verkligheten blir det det, en besparing alltså. Nämndernas behov ökar ju. Så ökar t ex antalet elever nästa år och då behövs det både fler lärare och mer läromedel…

Nu ska kommunens olika förvaltningar utreda vilka konsekvenser dessa budgetramar får om de blir verklighet, och sedan ska dessa beskrivningar av konsekvenserna behandlas i respektive nämnd. (I juni är det naturligtvis kommunfullmäktige som fattar det avgörande budgetbeslutet.)svangrem2

Vänsterpartiet skriver därför att:

”vi inte medverkar till förslag om besparingar, att vi vill ge nämnderna fortsatt arbetsro, vill säga att vi kommer att respektera nämnderna som i slutet av april redovisar behov av förstärkningar och även presenterar tydliga markeringar/beräkningar av volymer och bifogar klara konsekvensbeskrivningar om en förstärkning inte skulle beviljas i MRP-beslutet.”

minialliansen_updateMinialliansen, M+L+KD, föreslog 3% som inflationskompensation. Dessutom skulle barn- och utbildningsnämnden under vissa omständigheter kunna få extra pengar.

Vänsterpartiet tyckte att båda förslagen till ramsättning var för snäva (låga) och röstade inte på något av förslagen.

investering4Minialliansen hade däremot några justeringar i investeringsbudgeten som fick majoritet. Ändringarna var följande:

 • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC-vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
 • ”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
 • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
 • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

I förslaget från S+C+MP fanns det inga pengar till en renovering av Norra skolan. Det blir det nu. När det gäller arena-fritid så handlar det om Vänersvallen Syd.konstgras

Den 14 februari kunde vi läsa i TTELA (se här) att det skulle bli en ny konstgräsplan och en ny läktare på Vänersvallen Syd (gamla Isstadion). Och arbetet skulle dessutom starta inom kort. De presenterade planerna tog många politiker med överraskning. Inklusive undertecknad. Planerna har tydligen diskuterats inom en mindre krets, typ kultur- och fritidsnämndens presidium och kanske också med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. (Troligtvis även med representanter för VIF och VFK.) Men det finns inga särskilda noteringar om planerna i kultur- och fritidsnämndens protokoll. Och det finns definitivt inga särskilda politiska beslut. Möjligtvis, och säkerligen är det så, är det ”inpetat” i någon tabell någonstans (och då antagligen också till hela kultur- och fritidsnämndens kännedom). Men man kan nog inte förvänta sig att kommunstyrelsen ska ta ett sådant här förslag ”rakt av” på dessa premisser… Utan att vara tydligt informerade om planerna i förväg.

fotboll4Det finns ett stort behov av nya konstgräsplaner i kommunen, framför allt i centrala Vänersborg och i Vargön. Det råder ingen tvekan om det. Fler ungdomar än någonsin, både tjejer och killar, spelar fotboll. Men när det gäller att handskas med kommuninvånarnas skattepengar så måste investeringar vägas mot varandra och framför allt måste de diskuteras och beslutas politiskt i öppen och demokratisk ordning. Det är grundläggande och tämligen självklart.

Kommunstyrelsen har med sitt beslut nu sagt att omklädningsrummen i Idrottshuset ska prioriteras före konstgräs, precis som det var tänkt från början. Som jag ser det, men det är inte säkert att jag har fått till mig alla fakta, så måste de planer på konstgräs och läktare på Vänersvallen Syd först förankras och beslutas för att sedan ingå i nästa mål- och resursplan innan de kan bli verklighet. Det är dock kommunfullmäktige som har sista ordet. Som vanligt. (Och fullmäktige kan i princip fatta vilka beslut som helst.)

vanerparkTill sist lite om Vänerparkens skola.

Personalen på Vänerparkens skola är orolig för att skolan ska läggas ner och elever och personal flyttas till Idrottsgatan 7.

Det är inte så, Vänerparkens skola ska inte läggas ner. Tanken är däremot att Vänerparken ska återgå till att bli en tvåparallellig skola, som den var från början. Nu går det fler klasser på skolan och man har tvingats att hyra dyra lokaler (ung 1.415 kr/kvm) på Mötesplats Vänersborg för att få plats.

Vad jag förstår (jag är inte helt säker) så ska de som går på Vänerparken få gå kvar och avsluta sina studier på skolan, däremot ska man inte ta in lika många 7:or som tidigare. De nya eleverna, och vi pratar om åtskilliga hundra de närmaste åren, ska gå på Idrottsgatan 7, på en ny och utökad Silvertärnan. Här ska Kunskapsförbundets gamla lokaler renoveras och byggas om, och det ska bli en skola som rymmer 600 elever, inklusive nuvarande Silvertärnan. Det innebär att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen på högstadiet fram till 2026. Det betyder också att en del externt hyrda lokaler kan sägas upp.

Så här ser beräkningarna av elevantalet ut på Silvertärnan:

silvertarnan_elevantal

Vad som ska hända med Vänerparkens skola på längre sikt ska utredas. En tvåparallellig högstadieskola är naturligtvis inte det optimala sett ur organisatorisk synpunkt. Personal skulle ju t ex kunna behöva undervisa på andra skolor också för att få fulla tjänster. Dessutom är lokalerna i Vänerparken dyra. Men som sagt, det är på sikt – och så länge elevantalet är så stort i Vänersborg så behövs den helt klart.

bloggareNär jag skriver denna blogg så nås jag av meddelandet att Vänerparkens skola kan få hyra de två klassrum, som redan hyrs på Mötesplats Vänersborg, i ytterligare minst två år framåt. Det kan innebära, vad jag förstår, att inga förändringar överhuvudtaget behöver göras de närmaste två åren. Och det kan väl vara bra för Vänerparkens personal och elever att få lite arbetsro. Om de nu inte hade det innan.

Kategorier:Budget 2018, KS 2017
%d bloggare gillar detta: