Arkiv

Archive for the ‘KS 2016’ Category

Vad säger Nunntorpsbeslutet?

1 december, 2016 4 kommentarer

kvartett6Igår (onsdag) hände det alltså något unikt. Sverigedemokraterna gjorde sitt politiska genombrott i Vänersborg. Det var tillsammans med, och tack vare, de styrande partierna bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De ändrade och anpassade sitt beslutsförslag till sverigedemokraternas förslag – med följden att sverigedemokraterna kunde rösta tillsammans med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i en gemensam ljusrödgrönbrun koalition. (Se ”S+C+MP+SD=sant”.)

facebookDet kan väl sägas att samarbetet har försvarats på Facebook av åtminstone två fullmäktigeledamöter från centerpartiet. De såg inte ”problemen” med att bjuda in sverigedemokraterna i den politiska värmen och göra upp med dem.

Men vad sade då det beslutsförslag som nu går till kommunfullmäktige den 14 december för ett slutgiltigt avgörande?

pergamentrulleBeslutsförslaget till fullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

pengapaseRedan den första förutsättningen, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

kossaYtterligare en sak som tillkommer är lösöre och inventarier. Detta ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar, stolar och gud vet allt. Det är mycket som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Kommunen är redan långt över 38 miljoner…

Kommunen behöver årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Ekonomikontoret skriver:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

I nu-läget finns inga hyresgäster.

nuntorpDen andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp? Jag har ställt frågan upprepade gånger på Facebook, i Nuntorpsgruppen, men får inget svar. Om man nu inte med svar menar påståendet att jag ”är full av negativa tankar”…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger i och för sig till TTELA att:

”Vi har tre, fyra intressenter som vill starta någon form av utbildning. Vi har kollat upp dem. Först måste köpet igenom i fullmäktige och sedan ska vi prata mer med dem.”

ordfklubba3Som jag ser det, så måste kommunfullmäktige få reda på vilka intressenter detta är innan ett beslut. Fram tills de har presenterats är jag väldigt skeptisk till uppgifterna – vis av tidigare politiska erfarenheter…

Och sedan kan man ju undra om dessa eventuella intressenter, om de nu finns, är seriösa och villiga att betala 10 milj kr i hyra varje år.

hushallningssallskapetDalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. (Den 14 december ska styrelsen i och för sig ta upp frågan en gång till.) Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det också för vilket företag som helst som tänker starta en utbildning.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

Syftet med köpet är främst…”

”Främst”…?

garderaDet är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser de inte att chanserna att någon vill bedriva utbildning antagligen är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

luradÄr sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet? Eller har de fått någon försäkran typ att det t ex aldrig ska bli ett asylboende på Nunntorp?

Och några alternativa användningar för Nunntorp, om det inte blir någon skola, finns inte i nu-läget. Det enda som står i tidigare handlingar är:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Men några konkreta sådana här planer har inte redovisats. Jag tvivlar på att de finns.

auktionBo Carlsson (C) säger till SVT Väst om vad som ska/kan hända om det inte blir något av planerna:

”… får vi inte igång verksamhet får vi sälja fastigheten.”

Det känns kanske inte riktigt helt seriöst… Fast det var kanske så som Bo Carlsson resonerade när han röstade för en nedläggning av Nunntorps naturbruksskola i Västra Götalandsregionen…

Det var inga ”nya” handlingar som lades fram för ledamöterna igår, utan det var de som jag tidigare har presenterat på denna blogg, se ”Ärendet Nunntorp till KS” och ”Nuntorp i KSAU”. Det finns många andra frågor som inte har blivit besvarade eller tillräckligt belysta, jag tänker t ex på de juridiska frågorna.juridik

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Kommunen får alltså inte enligt lagen tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”. Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

kommunallagenÖverhuvudtaget, det står alltså i underlaget till kommunstyrelsen, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

eu_flagga2Och sedan har vi EU:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig.

nuntorp_kartaMånga hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Men som politiker har vi ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

Som vanligt.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Nunntorpsbeslutet.

Kategorier:KS 2016, Nuntorp Etiketter:,

S+C+MP+SD=sant

30 november, 2016 2 kommentarer

”Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.”

Nuntorp är som katten, fastigheten tycks ha nio liv… Och det tack vara sverigedemokraterna som byter fot på snart sagt vartenda sammanträde.

kattfot_Nuntorp

Men så var inte Kurt Karlsson (SD) med på dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det var bland annat Kurt Karlsson som röstade med den övriga oppositionen för en återremiss av förslaget från socialdemokraterna och centerpartiet på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober. Veckan innan hade jag också hört Kurt Karlsson, på kurtkarlsson5ett möte med Hushållningssällskapet, vara starkt emot ett kommunalt köp av Nuntorp.

Kanske körde de andra sverigedemokraterna över Kurt Karlsson idag…? När han inte var närvarande…

Eller var det Bo Carlssons (C) förhandlingsinviter till sverigedemokraterna som gav resultat? Bo Carlsson började ju förhandla med sverigedemokraterna redan under en paus på KS-sammanträdet den 19 oktober.

Så här gick turerna på dagens sammanträde med kommunstyrelsen när frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp behandlades.

Det liggande förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (förmodar jag, även om Marika Isetorp, MP, avstod från att rösta i KSAU) till dagens kommunstyrelse såg ut så här:

fabv”Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

sverigedemokraternaSverigedemokraterna lämnade ett eget yrkande:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting,
syftet med köpet är att arrendera ut fastigheten till lämplig aktör att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringarna. (Fetstilen är SD:s egen; min anm.)
Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätten att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Det är den fetstilta texten som är den enda skillnaden i förslagen från S+C+MP och SD.

Sedan blev det ajournering/paus i kommunstyrelsens förhandlingar.

trojkaNär sammanträdet började igen så lade socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet fram ett nytt förslag. Det löd:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. (Fetstilen är min egen; min anm) Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

Sverigedemokraterna Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD) instämde naturligtvis i yrkandet… Och förslaget fick majoritet i kommunstyrelsen.

triumvirat_SDSå  kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, där frågan slutgiltigt avgörs, är att kommunen genom Fastighets AB ska köpa Nuntorp – ett beslut fattat av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna…

Det är första gången som något parti/några partier aktivt och medvetet har ändrat och anpassat ett beslutsförslag till sverigedemokraterna för att få deras stöd mot de andra partierna.

Det är en sensationell händelse i Vänersborg. Och det är ett brott mot alla vedertagna principer bland socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister.

I och med dagens kompromiss med sverigedemokraterna har socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bjudit in sverigedemokraterna i den politiska värmen. Alla principer har kastats åt sidan – socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har aktivt kompromissat och ändrat i sitt förslag uteslutande för att få med sig kvartett6sverigedemokraterna. De har accepterat sverigedemokraterna som ett politiskt parti bland alla andra.

Det är faktiskt mer än sensationellt, det är en historisk händelse i Vänersborg.

Och det är djupt beklagligt.

Så det är ingen överdrift:

S+C+MP+SD=sant

Gårdagens kommunstyrelse (9/11)

10 november, 2016 Lämna en kommentar

depressed2Igår onsdag behandlade kommunstyrelsen ett flertal motioner. (Se också ”Vintersammanträde med KS”.) Och det ville sig väl inte riktigt för den styrande minoriteten. Inte nu heller. De fick se sig nedröstade i flera ärenden.

Den styrande minoriteten var något decimerad på sammanträdet. Det var bara två av de tre styrande partierna som var närvarande. Centerpartiets ledamöter lyste nämligen med sin frånvaro. Det gjorde emellertid inte så mycket i omröstningarna, eftersom Bo Carlsson (C) ersattes av ”koalitionskollegan” Bo Dahlberg (S). De socialdemokratiska ledamöterna fanns alltså på plats liksom de båda miljöpartisterna Marika Isetorp och Per Sjödahl.

nuntorpSverigedemokraternas motion om Nuntorp (jag kan inte riktigt förlika mig med den ”nya” stavningen Nunntorp…) behandlades. Motionen lades redan i oktober förra året men togs alltså inte upp förrän nu. Oppositionen, inklusive sverigedemokraterna, ändrade beslutsförslaget. Kommunstyrelsen tog ju på det extra sammanträdet den 19 oktober (se ”Nunntorp i KS – just nu!”) inte ställning till ett köp, utan frågan blev återremitterad. Kommunstyrelsen ville att det först skulle klargöras om ett förvärv kunde leda till önskad verksamhet utan att kommunen belastades med en större ekonomisk förlust. Därför ändrade oppositionen beslutsförslaget.

pengar5Marie Dahlin (S) hade ett bra förslag om att de partier som inte var representerade i budgetberedningen skulle bli det, allt för att underlätta det framtida budgetbeslutet. Då råkade det dock bli så att kristdemokraterna hamnade utanför, men efter ett yrkande från moderaterna så fick också KD en insynsplats i beredningen. Det innebär att samtliga partier i fortsättningen ska bli representerade i den ack så viktiga budgetberedningen.

lokVänsterpartiet hade ett annat yrkande gällande motionen om tågstoppet och utvecklingen i Brålanda. (Se ”Tågstopp i Brålanda – vad händer?”.) Det liggande förslaget ville avfärda motionen med att konstatera att:

”motionens intentioner tillgodoses”.

Vänsterpartiet ville istället bifalla motionen. Efter en votering blev yrkandet antaget med röstsiffrorna 8-7. Oppositionen enades alltså kring Vänsterpartiets yrkande:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda. Därmed är motionen besvarad och avslutad för bralanda_halsnKommunfullmäktiges del.”

Att kommunstyrelsen beslöt att bifalla Vänsterpartiets motion innebär, om nu kommunfullmäktige röstar på samma sätt, att vi (förhoppningsvis) kommer att få se en kommunal satsning på utveckling i Brålanda. Det gäller arbetet med statusen för E 45:an, problemet med genomfartstrafiken i Brålanda, som behöver komma bort från ortens centrum, uppdateringen av detaljplanerna och planering av ny mark för företag, handel och bostäder.

Det kan bli startskottet för en positiv utveckling av orten. Trots att den styrande minoriteten ville göra gällande att allt redan sker…

vaneryr15_4Kommunstyrelsen ville dock inte satsa på Väne-Ryr. Vänsterpartiets motion om badplatsen i Väne-Ryr (se ”Vad händer med badplatsen i Väne-Ryr?”) avslogs med röstsiffrorna 13-2. Det var bara de två vänsterpartisterna i kommunstyrelsen som ansåg att kommunen borde ta ansvar för badplatsen fortsättningsvis också – eller åtminstone föra en dialog med byalaget om skötseln. Inte ens miljöpartiet eller sverigedemokraterna, som har ett starkt väljarstöd i Väne-Ryr, stödde invånarna. När frågan kommer upp i kommunfullmäktige tänker dock Vänsterpartiet göra ett sista försök att få de andra partierna att inse att Väne-Ryr också ligger i Vänersborgs kommun.

Samtliga beskrivna ärenden ska för övrigt komma upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november.

PS. För mer information om kommunstyrelsens sammanträde – se Vänsterpartiets hemsida.

Kategorier:Brålanda, KS 2016, Väne Ryr

Vintersammanträde med KS

7 november, 2016 1 kommentar

winterSå blev det helt plötsligt vinter. Under natten vräkte snön ner och det blev kaos i trafiken. Lastbilar och långtradare tog sig inte uppför järnvägsbacken eller viadukten på väg från Vargön. Tåg ställdes in. Och kommunens bilar har fortfarande inte fått på vinterdäcken….

Vilket för övrigt min ”motionskollega” Jonathan Axelsson (M) (se här) fick erfara på ett ganska drastiskt sätt ikväll… Axelsson blev nämligen, tråkigt nog för alla inblandade, påkörd av en sladdande kommunbil.

Vad har det tagit åt Sverige? Det är precis som om det minsta snöfall kommer helt oväntat och det verkar som om landet inte alls är berett på att det kan snöa. Är det en överraskning att det snöar i Sverige? Jag kan inte minnas att lite snö ställde till sådana här problem förr i tiden. Men kanske har jag drabbats av någon form av nostalgisk bortträngning…

bunDet är tur att jag bor i centrum och kan gå till kommunhuset, och till det gamla skattehuset. I det gamla skattehuset håller nämligen barn- och utbildningsförvaltningen till numera. Och också barn- och utbildningsnämnden. Det närmar sig nämligen ett nytt sammanträde, nästa måndag. Det har dock ännu inte skickats ut några handlingar, och det kan inte förklaras med snön. Eller stillastående kommunbilar. Eller sladdande… Handlingarna skickas alltid ut digitalt nu för tiden.

Handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde ligger däremot ute på kommunens hemsida.bralanda_ryr

Det är inte mindre än fyra motioner från Vänsterpartiet som ska behandlas, däribland två från min penna. Motionerna om badplatsen i Väne-Ryr och tågstoppet i Brålanda ska diskuteras och avgöras. (Se ”Vad händer med badplatsen i Väne-Ryr?” och ”Tågstopp i Brålanda – vad händer?”.) Det står ju helt klart vad de styrande partierna tycker om dessa förslag, men jag hoppas att någon begär votering så att vänersborgarna, i synnerhet de i Väne-Ryr respektive Brålanda, får se vad de olika partierna står för. Nu när det är ett tag till nästa val…

Vänsterpartister har också lagt motioner om en flygplatsutredning och ett fritt Wi-Fi på centrumnära platser.

Frändelid (V) och Gläntegård (V) vill att en utredning ska göras om en flytt av flygverksamheten till F7 i Såtenäs. Men det blir ingen utredning. Både Skaraborgs flygflottilj och Försvarsmakten sa nej och hänvisade till det försämrade omvärldsläget. Kort sagt menar de att F7 behövs som ett renodlat krigsförband om den lede ryssen anfaller… Vilket tycks vara nära förestående… Nedanstående väderkarta från i morse är om inte annat ett ovedersägligt bevis för detta. Se hur dagens kyla väller in från Ryssland. Det kan bara bero på Putins aggressiva inställning till Sverige…

vader7nov

Frändelid (V) och Olin (V) vill att kommunen utreder möjligheterna för fritt Wi-Fi på centrumnära platser. Kommunen ser positivt på intentionerna i motionen, men menar att det redan pågår en dialog med externa parter. Ibland tycks det som att saker som är lätta att ordna i andra kommuner är osedvanligt svåra och komplicerade i Vänersborg.

marie_bosse2Sverigedemokraternas motion om Nuntorpsskolans framtid ska också behandlas. Det är så dags nu! Skulle jag vilja utropa. Motionen lämnades i oktober förra året och kommer alltså inte upp i kommunstyrelsen förrän drygt ett år senare. Det är väl om något ett bevis på den slapphet och tröghet som präglar Vänersborgs politiska styre. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om motionen och beslutsförslaget. (Se ”En motion om Nuntorp – hur landar den?”.)

narf_loggaKommunstyrelsen tänker också rekommendera kommunfullmäktige att fastställa nya taxor till NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Taxorna ska naturligtvis höjas, NÄRF går ju med underskott. Det tycks dock i underlaget som om det är så att säga naturliga höjningar, typ för löneökningar och sådant. Och visst, så är det kanske. Det är svårt för en utomstående att få något grepp om taxorna och höjningarna och det berättigade i dem. Det är väl bara att hoppas att personalen har fått sina löneökningar, oavsett vilket fackförbund de är med i.

Det ska bli intressant att se vilka beslut som kommunstyrelsen fattar på onsdag.

Kategorier:KS 2016

Nunntorp i KS – just nu!

19 oktober, 2016 4 kommentarer

nuntorpBeskedet nådde mig precis (kl 18.45) att kommunstyrelsen (KS) har fattat ett beslut om att återremittera ärendet om ett kommunalt fastighetsförvärv av Nunntorp.

Hela oppositionen röstade för återremiss. Det betyder att återremissen fick 8 röster mot 7.

Återremiss betyder att det inte fattas något beslut i kommunstyrelsen på detta sammanträde, utan att hela ärendet skickas tillbaka för ytterligare utredning.

Rent teoretiskt skulle utredningen kunna ”fördjupas” under veckan och ett nytt KS-sammanträde inkallas till i början av nästa vecka. Om inte KS har något nytt sammanträde kan Nunntorpsförvärvet inte behandlas på kommunfullmäktige nästa onsdag (den 26 oktober). Då hinner inte heller något beslut om köp fattas förrän ”deadlinen” för ett överklagande av Skolinspektionens beslut, om att Dalslands Naturbruksutbildnings AB inte får starta en fristående naturbruksskola, passeras.

Det i sin tur betyder att Dalslands Naturbruksutbildnings AB:s planer på att starta en ny skola nästa läsår går om intet…

Min åsikt är att det här sammanträdet borde ha hållits i januari typ. Då hade Vänersborgs kommun fått ordentligt med tid för att räta ut alla frågetecken. Och det finns många… (Se t ex ”Ärendet Nunntorp till KS”.) Men på grund av kommunledningens bristande handlingskraft, och kanske ovilja, att föra ärendet framåt har kommunstyrelsen försatts i en omöjlig situation. Det går, tyvärr, inte att köpa en fastighet för 38 miljoner kronor på chans – på önsketänkande och drömmar. Sådant har vi sett för mycket av i kommunen.

Och det finns fortfarande alltför många frågetecken.

 

Nytt!

Det rapporteras att Bo Carlsson (C), efter att ha fått några frågor om bland annat sin roll i Hushållningssällskapet, blev tvungen att under själva sammanträdet förklara sig jävig. Det borde Bo Carlsson ha insett lång tidigare… Bo Carlsson satt av någon underlig anledning dock kvar på sin plats under hela sammanträdet. Jag undrar om det var i överensstämmelse med Kommunallagen…
Tillägg 20/10: Rent formellt förklarade aldrig Bo Carlsson att han var jävig. De första uppgifterna var fel. Bo Carlsson satt därför kvar under hela sammanträdet och var också med och röstade. Carlsson var dock tyst under hela sammanträdet.

Tillägg 20/10: Det kan noteras att ingen av de två miljöpartisterna i kommunstyrelsen var på plats, dvs Marika Isetorp och Per Sjödahl…

Dalslands Naturbruksutbildning AB skriver på sin Facebooksida:
”Nu har politikerna sagt sitt. Återremittering av ärendet. Vilket innebär att vi inte kan överklaga Skolinspektionens beslut i och med att lokalfrågan inte är löst. På fredag är det två veckor kvar av överklagandetiden.”

Under ajourneringen satt Bo Carlsson (C) i en soffa tillsammans med sverigedemokraterna. Det verkade som om Carlsson höll på att förhandla…

På Facebook skrev Carl-Ewert Berg:
”Vore på sin plats att Marie o Bosse tydligt o ärligt informerar oss alla varför detta ärendet inte beretts/beslutats under våren.
C E berg fd ledamot i KF o fd medl i C”

”Behöver man veta innan man fattar beslut?” Den frågan ställer sig Vänsterpartiet i ett alldeles färsk inlägg på sin hemsida. ”Ja, säger några – nej, säger andra.”
Läs den spännande fortsättningen genom att klicka här!

Marie Dahlin (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarade den ”sega” och urusla hanteringen av Nunntorpsärendet från kommunledningens sida med:
”I min värld” var det inte bråttom alls, men när nu Hushållningssällskap vädjade till oss!” 

Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa hur Marie Dahlin behandlade både ärendet – och inte minst ledamöterna:
”Ni behöver inte veta mer, det räcker att ni uppfattar att ni behöver endast svara på den enkla frågan om ni godkänner eller inte godkänner.”

En ledamot i kommunstyrelsen skriver att Marie Dahlin muntligen meddelade ledamöterna att syftet med köpet var att FABV (Fastighets AB Vänersborg) skulle bedriva naturbruksutbildning… Dahlin tyckte också att FABV skulle köpa Nunntorp vad som än händer.

Marie Dahlin sa också att om inte Hushållningssällskapet hade haft bråttom, så hade inte ärendet Nunntorp varit uppe idag heller. Då hade det fått vänta tills nästa sommar.

Det har varit en hel del diskussion i olika Facebookgrupper under kvällen. Det är omöjligt, och kanske inte heller av allmänt intresse, att återge dem alla. Men en kommentar måste jag återge, eftersom det är en politiker som har skrivit den – den centerpartistiske ersättaren i kommunfullmäktige Henrik Jansson. Han skriver:
”Jag har läst underlaget, och det innehåller en mängd fel.”
Det är rätt fantastiskt att en politiker helt offentligt underkänner våra duktiga tjänstemäns arbete.

 

Här följer återremissyrkandet, dvs det yrkande som majoriteten i kommunstyrelsen röstade på:

===

Återremissyrkande KS 2016-10-19.

Ur Ägardirektivet: §6: ”Förslag om beslut om investering av betydelse eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet skall underställas kommunen i dess egenskap av ägare, för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal träffas med extern part. Beslutsunderlag skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.”

I beslutsunderlaget saknas beskrivning av hur det planerade förvärvet kommer att användas. Det saknas beskrivning av tänkta hyresgäster och hur dessa har tänkt att använda byggnaden. Det saknas därför underlag för att ta ställning till om lokalerna behöver byggas om för att bli ändamålsenliga. Det saknas också en ”beskrivning av projektet” som gör det sannolikt att fastighetsförvärvet stöttar bolagets syften. I media har framförts möjliga användningsområden som signalerar att fastigheten ska fyllas med kommunal verksamhet och då bör den snarare förvärvas av Samhällsbyggnadsnämnden eller ABVB . Mellan raderna i tjänsteutlåtandet daterat 2016-10-17 kan man läsa att det finns en risk att kommunen bryter mot kommunallagen om man förvärvar en fastighet som är avsedd att användas av ett enda företag. Även detta bör belysas i en ”beskrivning av projektet”.

I beslutsunderlaget saknas helt information som är nödvändig för att avgöra om uthyrning kan ske på affärsmässig och konkurrensneutrala villkor. Tjänsteutlåtandet lyfter att risknivån är mycket hög i och med att det varken finns uppskattade hyresintäkter eller några identifierade potentiella hyresgäster. Det saknas värdering av potentiella intäkter så som jaktarrende, stödrätter etc. Det sakans också en uppskattning av investeringsbehovet för verksamhetsanpassningar, såsom tillgänglighet, brandskydd/utrymning etc.

Köpeavtalet som bifogas som beslutsunderlag är inte färdigförhandlat med säljaren. Värderingen som gjorts är gammal, och det är oklart vad som ingår i form av tillbehör/inventarier.

Kommunfullmäktige kan inte ta beslut in blanco. Därför behöver ett beslut om förvärv av fastigheten kompletteras med:

– en beskrivning av projektet som som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är

– investeringskalkyl

– finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer

– ett överenskommet avtalsförslag

===

 

Kategorier:KS 2016, Nuntorp

Skandal avvärjdes i kommunstyrelsen

12 oktober, 2016 1 kommentar

vbg_kartan3Det kan väl inte ha undgått någon politiskt intresserad att socialdemokraterna och centern verkligen satte Vänersborg på kartan under perioden 2006-2010, då de styrde Vänersborg förra gången. Under Lars-Göran Ljunggrens (S) och Bo Carlssons (C) ledning. Då kunde vi t ex läsa om skandalerna kring arenan, Topp, Solängen, konsultarvoden, diarieföring etc. (Se t ex ”Svenskt rekord i usla affärer”.)

motion5Det kan väl inte heller ha undgått någon politisk intresserad i Vänersborg att under senare tid har Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist lagt en motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring.

Idag behandlade kommunstyrelsen motionen.

skandal_vbgOch det höll på att bli en präktig skandal! Igen… Vänersborgs styrande politiker var på väg att bryta mot kommunallagen! Vänersborg höll på att än en gång hamna på kartan.

En kort rekapitulation.

För första gången i Vänersborgs historia skrev en moderat och en vänsterpartist en gemensam motion. Motionsbehandlingen slog nytt rekord i snabbhet. Motionen var1 nämligen färdigbehandlad dagen efter att den hade lagts i fullmäktige, dvs innan fullmäktigebeslutet ens var lagligt. Det blir ju inte besluten förrän de har justerats. (SeEn ny kommunal skandal?!”.)

2Dessutom tog Marika Isetorp (MP) ett delegeringsbeslut som ordförande i kultur och fritidsnämnden, när hon yttrade sig över motionen, fast detta bara får fattas i brådskande ärenden. Och i och för sig var motionen viktig, men inte var den så brådskande att ”nämndens avgörande inte kan avvaktas.” Som det står i kommunallagen.

isetorp2016När motionen först behandlades politiskt, av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober, så skrev samma Marika Isetorp (MP) en protokollsanteckning:

”Den information som kultur- och fritidsförvaltningen har fått av kommunstyrelseförvaltningen och som jag har fått av KS ordförande är att detta är ett brådskande ärende. … Därav delegeringsbeslutet.”

Och avslöjade därmed att det var Marie Dahlin (S) som låg bakom att motionen behandlades så snabbt. (Se ”Och behandlingen av motionen då?”.)

3Det var säkerligen Dahlin som låg bakom den snabba beredningen på tjänstemannasidan också tror jag. Dahlin sticker ju inte direkt under stol med att hon vill styra tjänstemännen. I måndags sa t ex Dahlin till P4 Väst (10 oktober, inspelningen finns på P4 Västs hemsida):

”Det är mer politisk styrning nu (än under Lidells tid som kommunstyrelsens ordförande; min anm). … Det är ju för att sätta vår prägel och vår ideologi på dom beslut som tas då. … Vi sätter väl en mer politisk touch på det.”

Även detta en mycket tveksam inställning, och agerande, i förhållande till kommunallagen.

Men så hade då kommunstyrelsen sammanträde idag onsdag. Kommunstyrelsen behandlade motionen från Axelsson och Kärvling. Och då uppdagades en fjärde misstänkt överträdelse av kommunallagen, fast denna gång var det inte särskilt misstänkt. Det var helt enkelt ett brott mot kommunallagen.

kommunallagenJonathan Axelsson (M) begärde ordet i kommunstyrelsen. Axelsson läste ur Kommunallagens 6 kap 34 §. Där står det:

”I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats”

Oooops!

Marika Isetorps (MP) yttrande över Axelssons och min motion var just ett yttrande till fullmäktige…brottsling3 Och sådana beslut måste alltså hela nämnden fatta… De får inte delegeras…

Marika Isetorp (MP) har alltså på Marie Dahlins (S) uppmaning brutit mot Kommunallagen!

Dubbelfel!

Det var på väg att bli en stor skandal. (Och kanske hade det också varit så att beredningen av motionen hade brutit mot ytterligare minst två paragrafer i lagen…)

triumvirat

Marie Dahlin (S) och Marika Isetorp (MP) insåg emellertid att de höll på att agera, och kanske till och med redan hade gjort det, utanför lagens ramar. Axelsson sa också att om ärendet hamnade hos förvaltningsrätten så skulle det inte vara så svårt att gissa vad utfallet skulle bli…

Marie Dahlin (S) erkände öppet (heders!), även om det var under den berömda galgen, att hon hade gjort fel, medan Marika Isetorp (MP) sa att hon inte visste varför hon hade tagit delegeringsbeslutet.

”För att jag begärde det.”

Sa Marie Dahlin på sammanträdet.

Isetorp hade alltså blivit tillsagd av Marie Dahlin och då gjorde hon som Dahlin sa helt enkelt…

kommunallagenGunnar Lidell (M) yrkade på återremiss av motionen, precis som han hade gjort i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott). I omröstningen, lade Marie Dahlin, Marika Isetorp och Bo Carlsson (C) ner sina röster. Varför de inte röstade för återremiss, när de visste att de hade gjort fel, förtäljer inte historien. Men däremot röstade fyra ”betongsossar”, Bengt Larson, Bo Dahlberg, Madelaine Karlsson och Peter Trollgärde, för att motionen var färdigberedd och redo att skickas till kommunfullmäktige. Hur de resonerade står skrivet i beto…, stjärnorna menar jag. Trodde de att Vänersborgs kommunstyrelse kunde rösta bort kommunallagen? Otroligt.

Alla andra i kommunstyrelsen röstade för återremiss av motionen. Det blev alltså 8-4 för återremiss, medan 3 avstod.

Det innebar inte bara att lagen segrade, utan även förnuftet…

Visst kan man göra fel. Men okunskapen och maktfullkomligheten visar sig gång på gång vara så stor bland de styrande partiernas representanter, att jag tycker att de ska fråga sig om de inte ska träda tillbaka från maktens taburetter. Det blir endera fel i det mesta de företar sig eller också så blir de nedröstade i fullmäktige…  resign3

Det tenderar ju att bli liksom så när socialdemokraterna sätter sin ”prägel och ideologi på dom beslut som tas”…

Vänersborgarna är värda ett bättre styre än det nuvarande under socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet! Och efter sådana här politiska smällar (”stryk” i bland annat två budgetomröstningar) torde 289 av Sveriges 290 kommunledningar ha avgått…

Kategorier:Juridik, KS 2016, Motion, MP, S, Skandal Etiketter:

KS: Budgetförslagen för 2017

Det hände en hel del i Vänersborgs politiska liv under de få dagar som jag lämnade hemkommunen för ett besök i Malmö. De politiska diskussionerna kulminerade på gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

telefon_varmInnan sammanträdet hade telefoner och epost gått varma, möten inom partier, mellan partier inom blocken och mellan partierna från olika block hade avlöst varandra.

Vänsterpartiet hade samtal med båda de stora blocken. Vilket nog aldrig har hänt förut! Och ett tag trodde jag faktiskt att det styrande blocket med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var seriösa i sin vilja till någon slags uppgörelse. Så var det inte. I efterhand så har jag snarast fått intrycket att det mest var ett spel för galleriet. För vad fanns det för chanser till en uppgörelse när de styrande inte ville ge efter på sitt budgetförslag? De ville i stort sett att Vänsterpartiet skulle köpa deras förslag rakt av. Min teori är därför att syftet med kontakten var att ”ledarna” nu kan säga till sina medlemmar att de försökte, men att det inte blev något därför att Vänsterpartiet vägrade kompromissa… Typ.

money7I kommunstyrelsen lades fyra olika budgetförslag. De styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade ett, vilket också blir huvudförslag i kommunfullmäktige den 22 juni. Naturligtvis lade oppositionsblocket bestående av moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna sitt alternativ. Vänsterpartiet lämnade sin vana trogen ett budgetförslag och denna gång visade också sverigedemokraterna sina kort med ett eget förslag.

Tre tydliga skiljelinjerna går mellan partierna, eller kanske 2,5…

triumviratDet visade sig att de styrande partierna (S+C+MP) accepterade det beslut som fullmäktige tog i april mot deras vilja och röster och låter socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behålla de pengar 2017 som en samlad opposition röstade igenom för 2016. För övrigt präglas förslaget av återhållsamhet. De styrande partierna vill att kommunens resultat ska vara så stort som möjligt. Detta för att samla pengar i ladorna för framtida investeringar, så att kommunen i större utsträckning kan betala investeringar direkt och därmed minska behovet av att låna.

Jag kan väl i och för sig förstå hur Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) resonerar, men de betraktar kommunens ekonomi precis som en hushållsbudget. Man måste spara för att kunna köpa någonting. Men kommunens budget, liksom statens, fungerar inte som en hushållsbudget. I kommunen kan prioriteringar ske mellan investeringsobjekt på ett helt annat sätt, inkomstförstärkningar såsom skatter kan diskuteras och beslutas, kommunen kan öka låneskulden och dessutom är en kommun av en helt annan betydelse för hela samhällets ekonomi än ett enskilt hushåll.

valfardMen framför allt, kommunen har ett ansvar för sina kommuninvånares väl och ve. De ”svagare” grupperna i kommunen är ofta väldigt eller helt beroende av den offentliga välfärden. Kommunen har ansvar för t ex äldre- och socialvård, förskola och skola. Dessa grupper har ökat dramatiskt i Vänersborg de senaste åren, både i antal och behov. Vi politiker kan inte stillatigande se på eller låtsas som att dessa människor inte finns. Pensionärer och sjuka, som har arbetat större delen av sina liv, ska inte behöva hålla tillbaka på grund av framtida investeringar. Inte heller ska svangrembarn och elever behöva ge avkall på sin omsorg och sin utbildning, som är nödvändig för deras framtid, för framtida investeringar.

Att kräva återhållsamhet av pensionärer och sjuka, barn och ungdomar, är inte den ”välfärdspolitik” som Vänsterpartiet vill ha, och definitivt inget som socialdemokrater har argumenterat för genom historien. Eller på riksplanet just nu.

minialliansenDet är lite överraskande att de borgerliga partierna (utom centerpartiet) har anammat synen på hur viktigt det är att kommunen bedriver en ordentlig välfärdspolitik. Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna i Vänersborg är i sitt budgetförslag mycket generösa mot socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Precis som Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har alltid stått för denna inriktning av kommunala satsningar. Det har inte minialliansens partier gjort… Man skulle lätt kunna säga att de borgerliga partierna nu har gjort Vänsterpartiets syn till sin. Minialliansens partier i Vänersborg tycks också ha en helt annan syn än deras moderpartier på riksplanet.

Det är den ”upp-och-nervända världen” i Vänersborg.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna röstade i april som bekant för en budget som satsade på verksamheterna när budgetbeslutet för 2016 fick tas om. Av denna inställning syns nu ingenting.

Sverigedemokraternas budgetförslag är mycket lik de styrande partiernas, det är återhållsamhet som gäller. Det finns dock ett stort undantag. Sverigedemokraterna vill sänka skatten med 65 öre (per hundralapp). Det innebär att de pengar som de styrande partierna vill samla på hög inför framtida investeringar, de vill sverigedemokraterna använda till sänkt skatt. Sverigedemokraterna satsar således varken på verksamheterna eller på framtida investeringar…

Eller som Tove af Geijerstam (L), enligt uppgift, sa på kommunstyrelsen:

”Sverigedemokraterna tar statens bidrag för en fungerande mottagning av nyanlända och finansierar med dessa medel sin skattesänkning.”

old_man3Sverigedemokraterna vill inte att socialnämnden ska varken få mer pengar eller spara. Det effektiviseringsbeting (=besparing) som de styrande vill lägga på socialnämnden, drygt 4 milj kr, vill sverigedemokraterna använda till fler ”händer i äldrevården”. En logisk kullerbytta. Pengar som ska sparas i framtiden finns ju liksom inte nu. Det är som att äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar.

Men antagligen vill sverigedemokraterna att socialnämnden ska spara på vissa grupper, dock nämner de inte vilka. Sverigedemokraterna skriver också angående socialnämnden:

”Om inte de statliga bidragen höjs så kommer det sociala välfärdssystemet att krackelera.”

Då tycks det mig som att sänka skatten och inte ge socialnämnden de pengar den behöver är tämligen oansvarigt, till och med för att komma från sverigedemokraterna…

dalarnaSverigedemokraterna vill inte heller att kultur- och fritidsnämnden ska få några pengar till ungdomar och annat, utan endast en miljon extra – och dessa pengar ska användas till svenska hembygds- och kulturföreningar. Vilka föreningar som är svenska definierar inte sverigedemokraterna.

Vi får se hur sverigedemokraterna tänker rösta när deras förslag på skattesänkning faller tidigt i omröstningarna.

Onsdagen den 22 juni kommer Vänersborgs kommunfullmäktige alltså att fatta beslut om budgeten för år 2017. Som det ser ut nu så är det sverigedemokraterna som kommer att avgöra. Vänsterpartiets och minialliansens budgetar ligger mycket nära varandra och bortsett från skattefrågan så är SD:s och de styrande partiernas budgetar väldigt lika. Jag tror mig också veta att välfärdspartiet, som inte har lagt något eget förslag, kommer att stödja en satsning på verksamheterna, som minialliansen och Vänsterpartiet vill.

triumvirat_SDDet är hur som helst utomordentligt intressant, och provocerande, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lägger fram ett budgetförslag, som de vet redan innan, bara går igenom om de får stöd av sverigedemokraterna.

Det är tämligen ynkligt av ett gammalt arbetarparti som socialdemokraterna. Och jag undrar vad socialdemokrater i andra kommuner, eller varför inte på riksplanet, tycker om detta…

För att inte prata om de vanliga medlemmarna i Vänersborg…

 

PS. Du kan läsa mer om budgetförslagen på Vänsterpartiets hemsida – ”Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång…

%d bloggare gillar detta: