Hem > KS 2016, Nuntorp > Vad säger Nunntorpsbeslutet?

Vad säger Nunntorpsbeslutet?

kvartett6Igår (onsdag) hände det alltså något unikt. Sverigedemokraterna gjorde sitt politiska genombrott i Vänersborg. Det var tillsammans med, och tack vare, de styrande partierna bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De ändrade och anpassade sitt beslutsförslag till sverigedemokraternas förslag – med följden att sverigedemokraterna kunde rösta tillsammans med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i en gemensam ljusrödgrönbrun koalition. (Se ”S+C+MP+SD=sant”.)

facebookDet kan väl sägas att samarbetet har försvarats på Facebook av åtminstone två fullmäktigeledamöter från centerpartiet. De såg inte ”problemen” med att bjuda in sverigedemokraterna i den politiska värmen och göra upp med dem.

Men vad sade då det beslutsförslag som nu går till kommunfullmäktige den 14 december för ett slutgiltigt avgörande?

pergamentrulleBeslutsförslaget till fullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

pengapaseRedan den första förutsättningen, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

kossaYtterligare en sak som tillkommer är lösöre och inventarier. Detta ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar, stolar och gud vet allt. Det är mycket som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Kommunen är redan långt över 38 miljoner…

Kommunen behöver årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Ekonomikontoret skriver:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

I nu-läget finns inga hyresgäster.

nuntorpDen andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp? Jag har ställt frågan upprepade gånger på Facebook, i Nuntorpsgruppen, men får inget svar. Om man nu inte med svar menar påståendet att jag ”är full av negativa tankar”…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger i och för sig till TTELA att:

”Vi har tre, fyra intressenter som vill starta någon form av utbildning. Vi har kollat upp dem. Först måste köpet igenom i fullmäktige och sedan ska vi prata mer med dem.”

ordfklubba3Som jag ser det, så måste kommunfullmäktige få reda på vilka intressenter detta är innan ett beslut. Fram tills de har presenterats är jag väldigt skeptisk till uppgifterna – vis av tidigare politiska erfarenheter…

Och sedan kan man ju undra om dessa eventuella intressenter, om de nu finns, är seriösa och villiga att betala 10 milj kr i hyra varje år.

hushallningssallskapetDalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. (Den 14 december ska styrelsen i och för sig ta upp frågan en gång till.) Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det också för vilket företag som helst som tänker starta en utbildning.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

Syftet med köpet är främst…”

”Främst”…?

garderaDet är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser de inte att chanserna att någon vill bedriva utbildning antagligen är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

luradÄr sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet? Eller har de fått någon försäkran typ att det t ex aldrig ska bli ett asylboende på Nunntorp?

Och några alternativa användningar för Nunntorp, om det inte blir någon skola, finns inte i nu-läget. Det enda som står i tidigare handlingar är:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Men några konkreta sådana här planer har inte redovisats. Jag tvivlar på att de finns.

auktionBo Carlsson (C) säger till SVT Väst om vad som ska/kan hända om det inte blir något av planerna:

”… får vi inte igång verksamhet får vi sälja fastigheten.”

Det känns kanske inte riktigt helt seriöst… Fast det var kanske så som Bo Carlsson resonerade när han röstade för en nedläggning av Nunntorps naturbruksskola i Västra Götalandsregionen…

Det var inga ”nya” handlingar som lades fram för ledamöterna igår, utan det var de som jag tidigare har presenterat på denna blogg, se ”Ärendet Nunntorp till KS” och ”Nuntorp i KSAU”. Det finns många andra frågor som inte har blivit besvarade eller tillräckligt belysta, jag tänker t ex på de juridiska frågorna.juridik

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Kommunen får alltså inte enligt lagen tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”. Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

kommunallagenÖverhuvudtaget, det står alltså i underlaget till kommunstyrelsen, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

eu_flagga2Och sedan har vi EU:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig.

nuntorp_kartaMånga hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Men som politiker har vi ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

Som vanligt.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Nunntorpsbeslutet.

Kategorier:KS 2016, Nuntorp Etiketter:,
 1. Kenneth Allblom
  5 december, 2016 kl. 16:03

  Vet vi något om marknadsvärdet på det som ska kosta 38MSEK?

 2. Rune
  1 december, 2016 kl. 22:24

  En högst aktuell parallell:
  Ska bli intressant att följa de olika kommunpartiernas inställning i frågan om redan utförda och kommande investeringar vid det tomma stora området där Holmens Bruk en gång låg.

  Där målas nu upp drömmar och fantasier från en alldeles tom yta som delvis är avspärrad pga rasrisk. Här har de senaste två åren plöjts ner över 40 miljoner kronor i vatten, avlopp och vägar. Pengar som tagits direkt från kommunalskatten (alltså inte från något kommunalt aktiebolags långsiktiga investeringsplan). Ingen hyresgäst i sikte utan man hoppas det kommer intressenter inom så kallade materialinnovationer, bara man gör ett fint område och helst med en hamn.

  Här är kommunchef, berörd förvaltningschef och andra tjänstemän djupt resursmässigt engagerade med att ta fram planer, skisser, förslag, utredningar och byggnadsförslag. Nu senast vill dessa tjänstemän att KF ska besluta positivt om att uppföra ett forskningscenter till hyresgäster som ännu inte finns på kartan. Bara huset ska kosta runt 23 miljoner. Utöver detta kommer diverse annat exempelvis att också köpa marken som huset ska stå på.
  Kommunchefen och förvaltningschefen har gjort en enorm insats internt tjänstemannakåren för att beslutsunderlaget ska vara så positivt som möjligt. Här finns inga rubriker med risker och olika scenarier inför KF-beslutet. Det är Fastighets AB Vänersborg som ska uppföra fastigheten och äga byggnaden avsedd för hyresgäster som ännu inte finns.

  Tänk om samma syltburksgäng kan göra liknande insats beträffande Nuntorp.
  Och över alltihop strider nu fritidspolitiker om vem som vet mest.

  Lek med tanken att Fastighets AB Vänersborg köper Nuntorp som ett första steg. Då kanske Wargön Innovation eller ett material-innovationsföretag istället kan hyra en av Nuntorps alla byggnader så spar Fastighets AB Vänersborg sisådär 30 miljoner genom att undvika att uppföra byggnader i södra ändan av Holmens gamla tomma område.
  Att kombinera utbildning i gröna näringar med forskning inom biomassa, textil, mm ses därvid som fördel.
  När det är dags för industrialieringsfasen inom materialåtervinning är Holmens gamla område mycket lämpligt.

  • Kenneth Allblom
   5 december, 2016 kl. 16:05

   Inte dumt tänkt.

  • Pontus
   12 december, 2016 kl. 20:55

   Ja, detta stolleprov med hamnen i Vargön. Vad skulle Emils pappa ha sagt om detta vanvett. Sanden och Nuntorp på detta. Anton skulle få dårpippi i galoscherna. Kan ingen omyndigförklara de styrande i Vänersborg.

   Det kanske löser sig när snön kommer och arenan rasar på deras loge. Skyll då inte på mig, jag bodde inte i kommunen när den beslutades. Ej heller är det jag som snöar, det är KD som står för han där uppe i det blå. ”-En glädjens dag” sa en viss KD gubbe en gång i tiden…

   Tänk vilken badplats i Väne-ryr det skulle bli för 40 miljoner, då skulle personalen på Renewcell kunna åka dit och bada… eller tänk att pengarna läggs på en vattenrusch på vänerparken, de kanske även skulle kunna städa golvet där inne, det är mer sockludd på det golvet än det är golv. Jävligt äckligt faktiskt…

   De 40 miljonerna kanske skulle räcka till att ta ett jordprov under kommunhuset och konstatera att det är där gifterna kommer ifrån. Istället för att renovera kommunhuset från mögel som inte finns. Har det legat ett garveri på platsen i 75 år ”kanske” det finns gift i backen… men de som är ansvariga är så dåsiga av gift så de inte kan ta några bra beslut verkar det som. Har någon tagit prover på Marie Dalins eller Bo Carlssons rum?

   Man kan sanera sanden och lägga massorna i sessionsalen, kan nog inte bli sämre? Det är nog inget mögel i massorna heller. Någon som har kollat om den kommunala konstsamlingen i källaren är målad med arsenik och blyfärg? Kanske Marie Dalins porträtt av Stalin på hennes rum som sprider giftgas? Sägs att Napoleon dog av sin tapet…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: