Arkiv

Archive for 13 december, 2016

Lidell vill entlediga Bo C från NÄRF!

13 december, 2016 3 kommentarer

BoCarlssonNarf”Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2016 beviljades Bo Carlsson i sin egenskap av förtroendevald i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, ej ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.”

Så börjar ett yrkande som diariefördes idag.

Det är Gunnar Lidell (M) som har lämnat in ett ärende som han vill att fullmäktige ska behandla redan imorgon onsdag. Ärendet har rubriken:

”Beslut om entledigande från uppdrag”

diarietGL

Och det är ord och inga visor.

lidell16

Gunnar Lidell vill att kommunfullmäktige återkallar Bo Carlssons (C) uppdrag i NÄRF.

Det är brukligt i Sverige att personer som inte beviljas ansvarsfrihet avgår ”frivilligt”. Det är ett ganska självklart beslut, de har ju inte längre sina ”uppdragsgivares” förtroende…

Men visst kan man överklaga beslutet om man inte är nöjd med det av någon anledning. Det tycker jag är helt på sin plats. Och det gjorde Bo Carlsson. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog emellertid hans överklagan. (Se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”.) Och då finns det inget annat att göra för personen ifråga än att ta konsekvenserna. Dessutom utvecklade ju flera talare i fullmäktige, bland annat jag själv (se ”NÄRF och ansvarsfrihet” del 1, del 2 och del 3), orsakerna till att inte bevilja Bo Carlsson ansvarsfrihet. Det var en lång rad av tillkortakommanden, för att uttrycka det milt, som han hade visat.

Bo Carlsson vägrar avgå.

Och vad gör kommunfullmäktige då?

Kommunallagens kap 4, § 10:1 ger fullmäktige möjlighet och rätt att återkalla uppdraget:

”10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

yrkande3Vilket är det som Gunnar Lidell nu yrkar:

”Kommunfullmäktige beslutar … att entlediga Bo Carlsson (C), från uppdraget som ledamot i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) med omedelbar verkan.”

Och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting – se här, sid 7) kan också ett sådant beslut av fullmäktige:

”fattas direkt utan ytterligare beredning”

Det betyder, såvitt jag förstår, att fullmäktige redan imorgon kan återkalla Bo Carlssons uppdrag i NÄRF. Ärendet behöver inte gå via t ex kommunstyrelsen. Det som talar mot ett avgörande imorgon är att yrkandet inkom först idag.

sent_moteOch man kan kanske tycka att Gunnar Lidells yrkande borde ha inkommit tidigare. Beslutet om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet togs ju redan den 22 juni. Men det har att göra med att Bo Carlsson inte har skrivit på delgivningskvittot förrän nu. (Det skrev jag om i söndags, se ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

Gunnar Lidell (M) skriver i sitt yrkande:

”Förvaltningsrätten lyckades inte nå Bo Carlsson, varken via första eller andra delgivningen, således begärdes om ”Forcerad delgivning”. … Förvaltningsrätten beställde på förekommen begäran delgivning med hjälp av Polisens delgivningscentral i början av nov, vilket också verkställdes 2016-12-08.”

Det är ju faktiskt lite beklämmande att NÄRF:s ordförande och tillika kommunstyrelsensvotering3 2:e vice ordförande inte sköter sina plikter.

Hur går omröstningen imorgon kväll då? Kommer kommunfullmäktige att återkalla Bo Carlssons (C) uppdrag?

När kommunfullmäktige inte beviljade Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet den 22 juni så var det ju detsamma som att säga att fullmäktige inte tyckte att Carlsson skulle sitta kvar i NÄRF. Därför så tror jag att samma ledamöter som röstade för att inte bevilja ansvarsfrihet också kommer att rösta för att återkalla hans uppdrag.

Om nu ärendet avgörs imorgon…

Och om inte Bo Carlsson (C) väljer att föregå ett entledigande genom att avgå…

<span>%d</span> bloggare gillar detta: