Hem > KSAU, Motion, S > Och behandlingen av motionen då?

Och behandlingen av motionen då?

conspiracyI måndagens debattartikel i TTELA (se här) tog Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) motionen om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring, som skrevs gemensamt av Jonathan Axelsson och undertecknad (V), som ett ”bevis” på moderaternas och Vänsterpartiets dolda agenda att ”konspirera” mot det nuvarande styret.

Jag har tidigare skrivit utförligt hur tjänstemän och politiker i Vänersborgs kommun har slagit nytt rekord i motionsbehandling när det gäller motionen ifråga. (Se ”En ny kommunal skandal?!”.) Nu tänkte jag redovisa behandlingen av motionen i sak.

marie_bosse2Hur gör kommunens styrande personer om de vill säga nej till en motion, men inte vill visa allmänheten och föreningarna i Vänersborg att de är emot? Eller om de inte tror att de ska lyckas få en majoritet med sig på ett nej till en bra motion?

Svaren på ovanstående frågor är att Marie Dahlin (S) och de styrande säger ja, de bifaller motionen.

????

motsagelseMotsägelsefullt? Ja, det kan tyckas så. Men om det samtidigt står i beslutsförslagen att motionen så att säga slår in öppna dörrar? Det vill säga, det arbete, den utredning som motionen efterlyser – den pågår redan…

I underlaget inför måndagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) stod det:

”Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-09-29 redovisat det arbete som redan idag pågår inom förvaltningen för att samla alla bidragskriterier i ett gemensamt dokument för bidrag inom nämndens verksamhetsområde.”

Arbetet pågår alltså redan i kultur- och fritidsförvaltningen…

”Av skrivelsen framgår att kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas åsikt och att det inom båda förvaltningarna fortlöpande arbetas med att ta fram dokument i motionens anda.”

Som sagt, det arbetas redan, även i kommunstyrelseförvaltningen …

gravDet här med att hänvisa till att arbete pågår är, som jag ser det, helt enkelt ett sätt att ta udden av motionen, eller kanske till och med att begrava den. Särskilt som man känner till den inställning Dahlin och Carlsson har... Och den inställningen är inte särskilt positiv…

Jag mailade utvecklingschefen på kommunstyrelseförvaltningen. Hon sysslar väl med sådana här frågor som motionen tar upp, tänkte jag. Och det gjorde hon faktiskt.

Utvecklingschefen skriver att hon har fått ett uppdrag att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Det arbetas med att:

facebook”utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Och det var ju faktiskt något som Axelsson och jag skrev om i motionen.

Utvecklingschefen skriver vidare:

”I fredags fick jag uppdraget av kommundirektören att i det pågående uppdraget gällande att ta fram en kommunikationsstrategi så ska era intentioner i motionen gällande tydlighet och transparens kring bidrag till event, sponsring, marknadsföring också inarbetas och tillgodoses.”

tjanstemanDet tycks mig som om utvecklingschefens uppdrag blev något annorlunda nu på grund av motionen… Det arbete som pågick var tydligen inte riktigt det som det arbetades med på förvaltningen… Trots allt.

Men, är allt bra nu då?

Nej, jag tycker inte det. Den alltför forcerade, och kanske till och med olagliga, behandlingen av motionen går inte att försvara. Det ska inte gå till så. Det hade varit betydligt bättre om förvaltningarna och politikerna hade tagit det lilla lugna – och följt de ”råd” som Gunnar Lidell (M) gav i sitt yrkande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lidells råd gick bland annat ut på att motionen skulle återremitteras till förvaltningarna så att:

  • Kultur- och fritidsförvaltningen kan … beredas möjlighet att ha en god och demokratisk dialog/beredning med alla föreningar o andra aktörer som berörs av motionens intentioner.”
  • ”… kommunstyrelseförvaltningen [får möjlighet att] på ett tydligt sätt beskriva hur arbetet just nu fortlöper, och för ev kompletteringar.”
  • ”KSAU beslutar också att remittera motionen till kommunens Näringslivsråd, så att även företrädare för kommunens näringsliv kan inkomma med synpunkter/förslag om motionen.”

Om detta skulle ske, som Lidell vill, så skulle behandlingen av motionen, och den (kompletterande?) utredning som motionen innebär, få betydligt bättre förutsättningar att mynna ut i något riktigt bra.

ksauI måndags behandlades motionen av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det slutade i en votering. Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) röstade för en återremiss enligt Lidells förslag. Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) röstade för en forcerad, och kanske olaglig, behandling.

Den femte ledamoten i KSAU, Marika Isetorp (MP), avstod från att rösta. Istället lämnade hon en protokollsanteckning som förklarade varför hon avstod. Och den protokollsanteckningen är tämligen intressant…

Iisetorp2016setorp (MP) skriver:

”Den information som kultur- och fritidsförvaltningen har fått av kommunstyrelseförvaltningen och som jag har fått av KS ordförande är att detta är ett brådskande ärende. … Därav delegeringsbeslutet.”

Protokollsanteckningen är intressant av tre skäl. Isetorp skriver uppenbarligen anteckningen i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Vilket bekräftas av att hon undertecknar med ”ordförande Kultur- och fritidsnämnden”… Men Isetorp sitter inte i KSAU i denna egenskap. En liten men ändå intressant sammanblandning av rollerna.

pennaDet framgår också av anteckningen, vilket är viktigare, att det faktiskt är kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin som har påverkat behandlingen av motionen. Det är Dahlin som har sagt att det är ett ”brådskande ärende”. Och i och med att Isetorp hänvisar till Dahlin, så innebär det också, vad jag kan se, att Isetorp själv egentligen inte ansåg att ärendet var ”brådskande”…

Men att styra tillsammans med Marie Dahlin och Bo Carlsson kanske innebär att Isetorp måste göra som kommunalråden säger…

Precis som andra på kommunhuset kan man förmoda… Det känns som att någon överskrider de gränser som finns mellan politiker och tjänstemän…marie_bosse3

Hur som helst.

Ordförande Marie Dahlins utslagsröst avgjorde voteringen. (Vilket naturligtvis Marika Isetorp visste när hon lade ner sin röst…) Motionen återremitteras därför inte. Den skickas nu istället direkt till kommunstyrelsen. Och hur det går där, det beror på hur sverigedemokraterna tänker rösta, de har utslagsrösterna.

Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) tycks dock lita på att sverigedemokraterna stödjer dem.

utredning3Och även om Dahlins och Carlssons syfte med svaren och behandlingen av motionen är att begrava den i redan pågående utredningar så tror jag, och litar på, att de tjänstemän som så småningom får motionen på sina skrivbord kommer att göra ett bra jobb. De är mycket kompetenta och dugliga.

Jag är med andra ord trots allt ganska optimistisk inför den kommande behandlingen och ser med både spänning och tillförsikt fram mot det färdiga resultatet.

Kategorier:KSAU, Motion, S
  1. Tommy svensson
    6 oktober, 2016 kl. 00:12

    Marie Dahlin,hoppas det är parentes

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: