Arkiv

Archive for 19 oktober, 2016

Nunntorp i KS – just nu!

19 oktober, 2016 4 kommentarer

nuntorpBeskedet nådde mig precis (kl 18.45) att kommunstyrelsen (KS) har fattat ett beslut om att återremittera ärendet om ett kommunalt fastighetsförvärv av Nunntorp.

Hela oppositionen röstade för återremiss. Det betyder att återremissen fick 8 röster mot 7.

Återremiss betyder att det inte fattas något beslut i kommunstyrelsen på detta sammanträde, utan att hela ärendet skickas tillbaka för ytterligare utredning.

Rent teoretiskt skulle utredningen kunna ”fördjupas” under veckan och ett nytt KS-sammanträde inkallas till i början av nästa vecka. Om inte KS har något nytt sammanträde kan Nunntorpsförvärvet inte behandlas på kommunfullmäktige nästa onsdag (den 26 oktober). Då hinner inte heller något beslut om köp fattas förrän ”deadlinen” för ett överklagande av Skolinspektionens beslut, om att Dalslands Naturbruksutbildnings AB inte får starta en fristående naturbruksskola, passeras.

Det i sin tur betyder att Dalslands Naturbruksutbildnings AB:s planer på att starta en ny skola nästa läsår går om intet…

Min åsikt är att det här sammanträdet borde ha hållits i januari typ. Då hade Vänersborgs kommun fått ordentligt med tid för att räta ut alla frågetecken. Och det finns många… (Se t ex ”Ärendet Nunntorp till KS”.) Men på grund av kommunledningens bristande handlingskraft, och kanske ovilja, att föra ärendet framåt har kommunstyrelsen försatts i en omöjlig situation. Det går, tyvärr, inte att köpa en fastighet för 38 miljoner kronor på chans – på önsketänkande och drömmar. Sådant har vi sett för mycket av i kommunen.

Och det finns fortfarande alltför många frågetecken.

 

Nytt!

Det rapporteras att Bo Carlsson (C), efter att ha fått några frågor om bland annat sin roll i Hushållningssällskapet, blev tvungen att under själva sammanträdet förklara sig jävig. Det borde Bo Carlsson ha insett lång tidigare… Bo Carlsson satt av någon underlig anledning dock kvar på sin plats under hela sammanträdet. Jag undrar om det var i överensstämmelse med Kommunallagen…
Tillägg 20/10: Rent formellt förklarade aldrig Bo Carlsson att han var jävig. De första uppgifterna var fel. Bo Carlsson satt därför kvar under hela sammanträdet och var också med och röstade. Carlsson var dock tyst under hela sammanträdet.

Tillägg 20/10: Det kan noteras att ingen av de två miljöpartisterna i kommunstyrelsen var på plats, dvs Marika Isetorp och Per Sjödahl…

Dalslands Naturbruksutbildning AB skriver på sin Facebooksida:
”Nu har politikerna sagt sitt. Återremittering av ärendet. Vilket innebär att vi inte kan överklaga Skolinspektionens beslut i och med att lokalfrågan inte är löst. På fredag är det två veckor kvar av överklagandetiden.”

Under ajourneringen satt Bo Carlsson (C) i en soffa tillsammans med sverigedemokraterna. Det verkade som om Carlsson höll på att förhandla…

På Facebook skrev Carl-Ewert Berg:
”Vore på sin plats att Marie o Bosse tydligt o ärligt informerar oss alla varför detta ärendet inte beretts/beslutats under våren.
C E berg fd ledamot i KF o fd medl i C”

”Behöver man veta innan man fattar beslut?” Den frågan ställer sig Vänsterpartiet i ett alldeles färsk inlägg på sin hemsida. ”Ja, säger några – nej, säger andra.”
Läs den spännande fortsättningen genom att klicka här!

Marie Dahlin (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarade den ”sega” och urusla hanteringen av Nunntorpsärendet från kommunledningens sida med:
”I min värld” var det inte bråttom alls, men när nu Hushållningssällskap vädjade till oss!” 

Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa hur Marie Dahlin behandlade både ärendet – och inte minst ledamöterna:
”Ni behöver inte veta mer, det räcker att ni uppfattar att ni behöver endast svara på den enkla frågan om ni godkänner eller inte godkänner.”

En ledamot i kommunstyrelsen skriver att Marie Dahlin muntligen meddelade ledamöterna att syftet med köpet var att FABV (Fastighets AB Vänersborg) skulle bedriva naturbruksutbildning… Dahlin tyckte också att FABV skulle köpa Nunntorp vad som än händer.

Marie Dahlin sa också att om inte Hushållningssällskapet hade haft bråttom, så hade inte ärendet Nunntorp varit uppe idag heller. Då hade det fått vänta tills nästa sommar.

Det har varit en hel del diskussion i olika Facebookgrupper under kvällen. Det är omöjligt, och kanske inte heller av allmänt intresse, att återge dem alla. Men en kommentar måste jag återge, eftersom det är en politiker som har skrivit den – den centerpartistiske ersättaren i kommunfullmäktige Henrik Jansson. Han skriver:
”Jag har läst underlaget, och det innehåller en mängd fel.”
Det är rätt fantastiskt att en politiker helt offentligt underkänner våra duktiga tjänstemäns arbete.

 

Här följer återremissyrkandet, dvs det yrkande som majoriteten i kommunstyrelsen röstade på:

===

Återremissyrkande KS 2016-10-19.

Ur Ägardirektivet: §6: ”Förslag om beslut om investering av betydelse eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet skall underställas kommunen i dess egenskap av ägare, för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal träffas med extern part. Beslutsunderlag skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.”

I beslutsunderlaget saknas beskrivning av hur det planerade förvärvet kommer att användas. Det saknas beskrivning av tänkta hyresgäster och hur dessa har tänkt att använda byggnaden. Det saknas därför underlag för att ta ställning till om lokalerna behöver byggas om för att bli ändamålsenliga. Det saknas också en ”beskrivning av projektet” som gör det sannolikt att fastighetsförvärvet stöttar bolagets syften. I media har framförts möjliga användningsområden som signalerar att fastigheten ska fyllas med kommunal verksamhet och då bör den snarare förvärvas av Samhällsbyggnadsnämnden eller ABVB . Mellan raderna i tjänsteutlåtandet daterat 2016-10-17 kan man läsa att det finns en risk att kommunen bryter mot kommunallagen om man förvärvar en fastighet som är avsedd att användas av ett enda företag. Även detta bör belysas i en ”beskrivning av projektet”.

I beslutsunderlaget saknas helt information som är nödvändig för att avgöra om uthyrning kan ske på affärsmässig och konkurrensneutrala villkor. Tjänsteutlåtandet lyfter att risknivån är mycket hög i och med att det varken finns uppskattade hyresintäkter eller några identifierade potentiella hyresgäster. Det saknas värdering av potentiella intäkter så som jaktarrende, stödrätter etc. Det sakans också en uppskattning av investeringsbehovet för verksamhetsanpassningar, såsom tillgänglighet, brandskydd/utrymning etc.

Köpeavtalet som bifogas som beslutsunderlag är inte färdigförhandlat med säljaren. Värderingen som gjorts är gammal, och det är oklart vad som ingår i form av tillbehör/inventarier.

Kommunfullmäktige kan inte ta beslut in blanco. Därför behöver ett beslut om förvärv av fastigheten kompletteras med:

– en beskrivning av projektet som som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är

– investeringskalkyl

– finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer

– ett överenskommet avtalsförslag

===

 

Kategorier:KS 2016, Nuntorp
%d bloggare gillar detta: