Arkiv

Archive for 14 oktober, 2016

Nuntorp måste upp på dagordningen

14 oktober, 2016 1 kommentar

hushallningssallskapetI onsdags var Lutz Rininsland (V) och jag, tillsammans med representanter från de andra oppositionspartierna, på möte om Nuntorps framtid. Det var Robert Svensson och Monica Andersson Skall från Hushållningssällskapet Väst som stod för inbjudan. Medverkande på mötet var också flera representanter för en arbetsgrupp som har jobbat med Nuntorps framtid, bland annat flera lokala lantbrukare.

Och för att göra en lång historia kort.skolinspektion

Monica Andersson Skall visade på ett övertygande sätt de svagheter som fanns i Skolinspektionens svar på Dalslands Naturbruksutbildning AB:s ansökan om att få starta gymnasie- och gymnasiesärskola. Jag blev efter Andersson Skalls genomgång övertygad om att en överklagan av beslutet har stora möjligheter att gå igenom. Det finns inte bara uppenbara svagheter, det finns till och med rena felaktigheter, i Skolinspektionens beslut.

nuntorpMen det är klart, lokalfrågan är inte löst. Vänersborgs kommun äger inte Nuntorp och det finns inte heller något beslut av kommunfullmäktige att köpa fastigheten. Det finns inte ens ett ärende om ett förvärv i de kommunala politiska organen. Det är helt enkelt så att ärendet, som jag har skrivit förut, går så segt, det förhalas medvetet eller omedvetet av kommunledningen, att det inte har hänt något på över ett år. Regionen tog ju beslutet om att lägga ner Nuntorp den 22 september 2015.

marie_bosse2Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har utfärdat löften hela tiden att Vänersborg ska köpa Nuntorp, något som representanterna för Dalslands Naturbruksutbildning naturligtvis har trott på. Det är ju ändå Dahlin och Carlsson som styr Vänersborg, eller i varje fall försöker de… Men det har alltså inte hänt ett dyft. Och detta trots att Marie Dahlin redan i februari inför en stor publik på 130 personer sa (se Melleruds Nyheter 11 feb):

”Fastighetsutskottet (det ska vara Fastighets AB; min anm) har hand om ärendet och vi ska diskutera frågan i mars. Sedan ska frågan upp i kommunfullmäktige i april, maj.”

overklagaNu rinner tiden iväg. Dalslands Naturbruksutbildning har två veckor på sig att överklaga och då måste Vänersborgs kommunfullmäktige ha fattat sitt beslut.

Är det kört? Ja, det kan tyckas så. Men det finns en mikroskopisk chans att Nuntorpsfrågan kan avhandlas på fullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Det skulle dock kräva ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde och att en mängd frågor besvaras på ett positivt sätt.

Vänsterpartiet skrev på sin hemsida i torsdags (se här ”Bekänna färg?”):

”Visst borde förvaltningen kunna granska alla underlag en gång till och bedöma vad ett förvärv för med sig, vilka reparationer och underhållsarbeten som tillkommer, vilka anpassningar till lagstiftningen om tillgänglighet som måste ske, etc. Hela Nuntorp-frågan har omgärdats med alldeles för många falska utfästelser, brutna löften och ömsesidiga anklagelser. Ta fram underlaget, belys frågan om likställighetsprincipen, berätta på vilket sätt vi ska tolka begränsningar av vår kommunala handlingsfrihet som kommer från EU-lagstiftningen.”

fullmaktige2016Det är inga enkla frågor som måste utredas och besvaras innan kommunfullmäktige skulle kunna fatta ett positivt beslut, men förhoppningsvis har någon typ av arbete redan kommit igång.

Jag själv har varit tveksam, kanske till och med negativ, till ett köp av Nuntorp. Särskild huvudbry har Tor Wendels (M) utmärkta reservation i Fastighets AB vållat mig. (Se ”Wendel vill inte köpa Nuntorp”.) Där ställer Wendel ett antal mycket viktiga frågor. Och därför tänker jag inte heller ge några löften om hur jag skulle rösta om Nuntorpsfrågan hinner komma upp på fullmäktiges bord. Det beror helt och hållet på hur underlaget ser ut och vilket svar ovanstående frågor får. Fast jag ska inte sticka under stol med att jag, särskilt efter onsdagens möte, blir alltmer övertygad av vikten av att ha kvar en naturbruksutbildning på Nuntorp.

convincedMen min absoluta övertygelse är att ärendet Nuntorp måste få behandlas politiskt av partierna i Vänersborg. Vi kan inte låta frågan självdö på grund av de styrande partiernas passivitet och närmast apatiska hantering av frågan. Kommunfullmäktige måste få ta ställning.

Allt annat vore en förolämpning till alla de som har lagt ner en massa tid, ideellt arbete och engagemang i frågan om Nuntorps framtid.

Kategorier:Nuntorp
<span>%d</span> bloggare gillar detta: