Hem > Föreningar, M, Motion, Vänsterpartiet > V och M skriver gemensam motion

V och M skriver gemensam motion

skriva_historiaIbland skrivs politisk historia även i Vänersborg. Det känns som att det gjordes det igår. Då lämnades nämligen en motion in med rubriken:

”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”

Motionen handlar om att kommunen ska bringa ordning och tydlighet, transparens och likvärdighet i hur de kommunala bidragen fördelas och används. Detta är i och för sig inte speciellt historiskt, många kommuner har redan klara och tydliga regler och riktlinjer.

nyhetNej, det historiska är att en moderat och en vänsterpartist tillsammans har skrivit motionen. Det torde vara första gången i Vänersborgs historia. Motionen är underskriven av Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V).

Här följer motionen:motion5

===========

Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg angående
Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring

Det finns idag möjligheter för föreningarna i Vänersborgs kommun att söka många olika typer av kommunala bidrag och det finns många viktiga anledningar till varför en kommun bör engagera sig ekonomiskt i kultur- och föreningsaktiviteter både utifrån invånares egenvärde/välmående och utifrån tillväxt i kommunen. 

Vissa förenings- och kulturverksamheter bidrar till kommunens tillväxt, likt det traditionella näringslivet, samtidigt som de berikar våra invånare på ett annat plan än direkt ekonomiskt, ex välmående och trygghet. En slags kulturell och kommersiell blandning som rätt stöttat av kommunen kan bidra till en än större tillväxt. Andra aktiviteter är i huvudsak kommersiella, medan den ekonomiska delen i sponsring väger tyngst.

Reglerna för en del av kommunens bidrag är både kända och tydliga. Vi tänker då på t ex föreningsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, stöd till spontanidrottsplatser mm, där tydliga kriterier och ansökningshandlingar idag finns för alla att hitta på hemsidan. 

För andra bidrag gällande exempelvis marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag eller sponsring är reglerna mer otydliga eller saknas helt. Det finns idag ingen eller mycket lite information om när, hur och till vem ansökningar ska lämnas in för dessa typer av bidrag/utbetalningar. Likaså saknas tydliga bedömningskriterier kopplade till kommunens mål och prioriterade områden för beslut gällande dessa typer av bidrag. Reglerna för kommunens alla typer av bidrag/utbetalningar ska vara tydliga och transparenta. I tydligheten ingår behov av att bestämma vilka bidrag kommunen ska erbjuda samt att definiera betydelsen och skillnaderna på de olika typerna av bidrag som ska beslutas – evenemangsbidrag, kulturevenemangsbidrag, sponsring och marknadsföringsbidrag.

Kommunen har via sin hemsida och sociala medier vid flera tillfällen lyft fram olika evenemang eller verksamheter som lokala föreningar vill marknadsföra. Eftersom kommunen är en stor aktör inom sociala medier så kan det uppfattas som reklam och därför är det viktigt att ta fram en policy hur kommunen ska förhålla sig om man får frågor från föreningar om att de vill marknadsföra sig på kommunens hemsida och/eller via sociala medier. 

Syftet med tydliga kriterier och transparens för vad som gäller vid ansökan och beslut av de särskilda bidrag som kommunen beslutar att inrätta gällande evenemang, jubileer, marknadsföring, sponsring är att: 

 • allmänheten upplever att likabehandlingsprincip råder vad gäller behandling av kommunens samtliga klubbar/föreningar/eventarrangörer både på ”grundnivå” och på elitnivå 
 • kriterierna för bidragen är kopplade till kommunens mål och styrdokument
 • besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas

För att uppnå syftet bör:

 • kriterier, ansökningstider, ansökningshandlingar för bidragen finnas samlade på hemsidan.
 • samtliga ansökningar och beslut kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga på hemsidan med en kort motivering till beslut. Det bör tydligt framgå hur mycket medel som föreningen ansökte om och hur mycket som beviljades.
 • uppföljning/utvärdering av insatsen kommuniceras på samma sida. 
 • beslut fattas av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, och aldrig av en enskild tjänsteman eller förtroendevald. 
 • kommersiella verksamheter och företag inte kunna söka t ex evenemangsstöd, eftersom detta enligt oss kan strida mot kommunallagens intentioner, utan här bör andra typer av evenemangsfonder användas där exempelvis Vänersborgsgalans insamlade medel kan sökas.
 • det finnas två eller tre fasta ansökningsdatum för evenemangs- och marknadsföringsbidrag per år i syfte att kunna prioritera de ansökningar som bedöms leda till bäst effekt utifrån bestämda kriterier. 
 • en årlig budget finnas beslutad för respektive bidrag där det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för budgeten.

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden:

 • ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen, 
 • ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, 
 • ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag.
 • utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.

Vänersborg 21 september 2016

Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V)

 1. Jorge Moreno
  29 november, 2017 kl. 07:52

  Ett bidrag på 1.150000 kr till Film i Väst är definitiv något Vänersborgskommun måste kolla om
  Igen… varför ska vi sponsrat såna saker? Ska vi inte istället sponsra egna evenemang som Bandy VM, Aurora Festivalen, modernisera sportcentrum, fixa Randhemsvallens till ett bättre sportsanläggning, satsa på musik staden, Fotboll cup, skolaktiviteter som t.ex Bandyfritids, Hockey cup, etc etc etc… Det är 1 mkr per år som kan stanna i Vänersborg…..och inte någon annan stans….
  Eller har jag fel?????

 2. Rune
  24 september, 2016 kl. 10:07

  Bra skriven motion !!
  Nog väldigt svårt att få något heltäckande men även den minsta tillkommande regel är bättre än dagens konstiga penga-regn till få utvalda verksamheter.

  Väldigt viktigt att motionen fångar en helhetssyn som bör medföra att alla förvaltningar behöver skriva om sina egna arbetsprocesser och förhållningsregler.
  Begreppen bidrag, marknadsföring, evenemang, sponsring handlar ju om så väldigt mycket än en skriven policy på ett A4-papper hos Kultur- och Fritidsförvaltningen. De som ska utreda motionen kommer lätt hamna i en fålla som handlar om idrott/sport och däri ska alla underordnas.
  Men dessa begrepp ska ju genomsyra alla kommunens policys och procedurer.

  -Vad är kommunal kärnverksamhet när man kommer till bidrag, sponsring, evenemang?
  -Vad är egentligen kultur?
  -När ska man ”placeras på Vänersborgskartan” och i vilka situationer ska man inte tänka så?
  -Är förlusttäckningsbidraget till Vattenpalatset AB på 7 miljoner per år av skattemedel att klassas som bidrag?
  -Är kraftigt rabatterade hyror av Arenan för att locka hyresgäster som bomässor, utställningar, julmarknader ett kommunalt bidrag eller sponsring?
  -Är 125.000 kr per år av skattepengar till IFK Vänersborgs bidrag eller marknadsföring?
  -Varför skriver kommunen marknadsföringsavtal bara med vissa föreningar men inte andra?
  -Är föreningar med syfte till friskvård och aktivitet för pensionärer att klassas som kommunal verksamhet eller ideell förening likt en fotbollsförening?
  -Är fristående fritids- och ungdomsgårdar att likställas med en vanlig ideell förening eller är det kanske kommunal kärnverksamhet att de finns i kommunens ytterområden?
  -Är Aqua Blå ett kommunalt viktigt evenemang som måste fortleva med större och större bidrag och kommunala resurser?
  -Är Forum Vänersborgs Stad en förening eller förtäckt kommunalt bolag som måste ha stora årliga bidrag?
  -Det finns föreningar och verksamheter som arbetar med kommunal kärnverksamhet och därför är den kommunala organisationens förlängda arm, speciellt utanför centralorten, ex.vis byalag, väntjänst, de mindre kommun-orternas föreningar som håller igång landsbygden utan vinstintresse. Ska dessa likställas en vanlig förening, IFK eller EMby?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: