Arkiv

Archive for 21 september, 2016

Lidell anmäler jäv om Nuntorp!

21 september, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpSom bekant har Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i Fastighets AB Vänersborg (FABV) uttalat sin vilja att köpa fastigheten Nuntorp för 38 miljoner kronor.

Ur FABV:s protokoll den 10 maj (se ”Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp”):

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

fabvModeraten i FABV:s styrelse, Tor Wendel, reserverade sig mot beslutet (se ”Wendel vill inte köpa Nuntorp”).

Det kan tyckas märkligt att Bo Carlsson har denna inställning, att med 38 kommunala miljoner hjälpa till att starta upp en friskola med naturbruksutbildning, när samme Bo Carlsson i regionen, där han sitter i regionfullmäktige, faktiskt röstade för att regionen skulle lägga ner nämnda Nuntorp… (Se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.)

Hur som helst.

fullmaktigeEtt förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men frågan om ett köp har emellertid fortfarande inte nått Vänersborgs kommun. Därför är ärendet ännu inget ärende för någon politisk process i kommunen. Det är viktigt att hålla i minnet.

Moderaten Jonathan Axelsson har också engagerat sig i frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp (se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp” och ”TTELA och brev till EU”). Men från moderaternas ”starke man”, kommunalrådet Gunnar Lidell (M), har det varit tyst…

Och så kommer han att förbli… Tyst alltså. I diariet hittar jag nämligen följande notering:

diarium_Lidell

”Anmälan om jäv…”

Från Gunnar Lidell…

lidell15Intressant.

Gunnar Lidell (M) skriver:

”… anmäler jag idag skriftligen jäv i ett ev. kommande kommunalt ärende om köp av fastigheten Nuntorp 1:14”

Lidell tänker alltså inte delta i den eventuellt framtida kommunala politiska diskussionen och processen kring ett förvärv av fastigheten Nuntorp!

Det kan tyckas märkligt att kommunalrådet och ”ledaren” för de tre samverkande borgerliga partierna (M+L+KD) ställer sig vid sidan i denna viktiga fråga. Varför det, kan man fråga sig.

Gunnar Lidell räknar upp en mängd skäl till att han betraktar sig som jävig:vgregion

  • ledamot av regionens naturbruksstyrelse (som driver regionens naturbruksskolor)
  • jord- och skogsbrukare i Frändefors
  • har studerat vid Nuntorps lantbruksskola
  • medlem av Nuntorpsskolornas elevförbund (och dessutom mångårig styrelseledamot)
  • medlem och kund hos Hushållningssällskapet Väst samt Sundals Hushållningsgille
  • medlem i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
  • granne eller god vän med flera av de enskilda initiativtagarna till Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Och som utomstående betraktare, så måste jag nog säga att det är starka, och avgörande, skäl för att Lidell faktiskt är jävig. Och är man jävig så får man inte delta i den politiska processen.

kommunallagenKommunallagen kap 6 § 24:

”En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.”

Det är tydligt.

I § 25 står det vidare:

”En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om … det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.”

Gunnar Lidell citerar dessa paragrafer i sin skrivelse och drar alltså slutsatsen att han är jävig.

Som jag ser det är det en helt riktig slutsats. Ja, för att vara ännu tydligare, det finns egentligen ingen tvekan om att Lidell gör helt rätt när han, redan nu och med ovanstående skäl, anmäler jäv i frågan.

Men som jag ser det, så finns det en annan politiker som också uppfyller många av de skäl som Lidell anför. En politiker som inte har anmält jäv i Nuntorpsärendet. Och som redan deltar i ärendet och dessutom har en nyckelroll (i FABV).

Behöver det nämnas att det är Bo Carlsson (C) jag tänker på?

Kategorier:Centerpartiet, M, Nuntorp
%d bloggare gillar detta: