Arkiv

Archive for 19 september, 2016

BUN har haft möte!

19 september, 2016 Lämna en kommentar

sammantrade6Idag, måndagen den 19 september, hade Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) sitt första sammanträde för hösten.

Det var ett relativt kort och ”friktionsfritt” möte, det hade lite av karaktären ”mjukstart”. Vilket inte var helt fel. Det tar lite tid att ”komma in” i tankarna och diskussionerna efter det långa sommaruppehållet. Mötet, som för övrigt hölls i förvaltningens nya och tillfälliga lokaler i det gamla skattehuset, fungerade med andra ord som en bra uppstart inför det som många tror blir en het och stormig hösttermin.

Det var mycket information.

Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz började med att redogöra för en delvis ny organisation i förvaltningen. Hon passade också på att presentera nya, eller kanske rättare sagt ”nygamla”, medarbetare, bland annat Ann Nyqvist, verksamhetschef F-6, Pernilla Bredberg, verksamhetschef på Välkomsten mm, Tomas Granat, verksamhetschef 7-9 och Hans-Joachim Ackermann, utvecklingsledare. Den som förde pennan vid dagens sammanträde var också ett nytt ansikte, Magnus Heimdahl, tf förvaltningssekreterare. Senare i höst ska också Sofia Bråberg börja på förvaltningen som verksamhetschef för verksamhet och förvaltning. Också ett ”nygammalt” ansikte.

laguppstallningDet är en imponerande laguppställning. Jag hoppas att de trots sina tillfälliga och begränsade lokaler ska få utrymme att med fasta händer styra BUN-skutan åt rätt håll.

Som vanligt fick nämnden en hel del matnyttig information. Förvaltningen hade t ex sammanställt betygsresultaten i svenska, engelska och matematik för vårterminen. (Tyvärr tror jag inte att sammanställningen var helt fullständig, eftersom det tydligen hade blivit lite strul med inrapporteringen av betygsresultaten.)

betyg1_vt2016

Och:

betyg2_vt2016

Nedgången i resultaten är naturligtvis inte helt oväntad med tanke på den stora tillströmningen av nya elever från andra länder.

skolverket_logga2Senare i höst så kommer Skolverkets officiella statistik. Då är alla ämnen med och resultaten är också uppdelade på olika skolenheter.

Den ökade tillströmningen av elever innebär ett hårt tryck på organisationen, på lokaler och personal – och rektorerna har och har haft en oerhörd arbetsbelastning, värre än vanligt. Det råder också på flera håll brist på personal, främst på högstadiet och i matte/NO. Men även på F-6 och bland personalen på fritidshemmen.

Förvaltningen möter detta med förstärkt stöd till rektorer (inklusive att ta ett ökat ansvar vid rekrytering av personal), utökad lokalsamordning med andra förvaltningar och riktad förstärkning till vissa enheter.

triumviratJag vet inte riktigt vad som hade hänt om inte den samlade oppositionen hade kört över det styrande triumviratet (S+C+MP) i de två budgetbesluten i år (för 2016 rep 2017) och tilldelat nämnden åtskilliga extra miljoner (16 milj kr ”extra” för i år)… Det har inneburit att elevpengen i åk 7-9 denna termin har ökat från 37.514 kr till 41.634 kr, en ökning med 4.120 kr per elev. Motsvarande för F-6 är från 31.512 kr till 34.973 kr, en ökning med 3.461 kr per elev, och förskoleklass från 20.858 till 21.333 kr, en ökning med 475 kr per elev.

underskottTrots de nya fräscha pengarna från kommunfullmäktige så är prognosen för året ändå ett underskott på 3,3 miljoner kronor. (Grundskolan 3,9 milj kr.)

Jag ska inte gå in på alla detaljer kring ekonomin och det prognostiserade underskottet, det räcker väl med att konstatera att det i augusti i år går 440 fler elever än för två år sedan. Bara från den 1 januari i år har elevantalet ökat med 279 elever…

Det är nog så att förvaltningen och framför allt de enskilda skolorna gör ett förhållandevis fantastiskt jobb för att få verksamheten att gå ihop… Men det kostar…

delarsrapportBUNSå här skriver förvaltningen och nämnden i delårsrapporten:

”Enligt personalenkäten som genomfördes 2015 så uppger 27 procent av förvaltningens personal att helhetsupplevelsen av sitt arbete blivit bättre, den är 6 procent lägre än kommunens personal i genomsnitt. 58 procent av personalen uppger att de kan rekommendera Vänersborgs kommun som arbetsgivare, det är 7 procent lägre än kommunens personal i genomsnitt.”

Det är med andra ord ganska oroväckande siffror i barn- och utbildning jämfört med de andra förvaltningarna.

Det gäller ju inte bara att möta utmaningarna och få det ”att gå runt”, fast det är självklart nog så viktigt, men vi vill ju också höja kvaliteten i våra verksamheter.

I förskolan, för att ta ett viktigt exempel, är barngrupperna stora, alltför stora. Förvaltningen skriver:

”Kommunen ligger fortfarande 0,6 barn över kommungruppen och 0,8 barn över riksgenomsnittet. Antal inskrivna barn per avdelning har mellan 2013-2014 ökat med 0,9 barn och ligger nu 1,3 barn över kommungruppen och 1,4 barn över riksgenomsnittet.”

FilmSkolverketFörra veckan fick BUN:s ledamöter ett mail från personalen på Hallebergs förskola. Personalen rekommenderade att ledamöterna såg filmen ”Barngruppens storlek och dess betydelse”. Det gör jag också…

Både nämnden och alla gamla och nya medarbetare står inför stora utmaningar.

Nämnden fick också en gedigen genomgång av vad som är på gång när det gäller lokal- och fastighetsfrågor. Här följer en kort sammanfattning.skola

Grundskolor:

 • Öxnered – projektering pågår om en utbyggnad och renovering till en komplett F-6-skola inklusive idrottshall och fritidshem. Ärendet ligger hos samhällsbyggnadsnämnden (SHB).
 • Blåsut – utredning pågår av kostnader för Blåsut skola F-3. Ligger hos SHB.
 • Norra – utredning pågår till att bli en tvåparallellig F-6 skola. Ligger hos BUN.
 • Silvertärnan (Idrottsgatan 7) – det behövs fler lokaler på grund av stor elevökning. BUN äger frågan.
 • Ny skola på Holmängen – ska utredas av BUN.
 • Rösebo – renoveringen beräknas bli klar den 31 januari (ej kök). Ligger hos SHB. Rösebo har inte varit behandlad politiskt i BUN. Enligt ordförande Andersson har SHB självt sett att underhållet har varit eftersatt. Därför anser Andersson att BUN redan har betalat för Rösebos renovering.
 • Rånnum – projektering klar och bygglovsansökan inlämnad.
 • Mulltorp – byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan. Arkitekt håller på att rita om, så att kulturmiljön bevaras. Gunnar Bäckman (KD) hade hört att det skulle kosta 22-30 milj kr, men det kände inte förvaltningen till. Den hade hört 15 milj kr. Det är ändå mer än BUN har avsatt i budget.
 • Ny idrottshall för skolorna i centrum – det är oerhört tajt på idrottssidan. Renoveringen av Idrottshuset är framflyttad till maj. Det är flera möten på gång. Ordförande Mats Andersson (C) tog upp frågan om det gick att förhyra Gymmixhallen.forskola

Förskolor:

 • Hönan (ny förskola) – projektering har startat.
 • Fridhem – projektering/utredning av utbyggnad med två avdelningar pågår.
 • Öxnered – utredning pågår om förskolan kan byggas ut. (Hänger ihop med grundskola/förskola i Blåsut.)
 • Blåsut – utredning pågår om förskolan kan byggas ut. (Jfr Öxnered.)
 • Granås – tillbyggnad med två avdelningar för att ersätta Björkvägens förskola skall projekteras.
 • Gamla BUP – utredning pågår om det kan bli en förskola där.
 • Nattugglan – kan kanske flyttas till gamla BUP. Ordförande Andersson: Gamla mödravården ska säkerställas utrymningsmässigt och när det gäller brandsäkerheten. En radonmätning som sträcker sig över längre tid ska utföras. Det finns dock ingen misstanke om radon.

Det kan också noteras att det ibland kommer att behövas evakueringslokaler när lokaler renoveras och/eller byggs ut. Dessutom var ordförande Andersson mycket tydlig med att underhåll ska betalas av samhällsbyggnadsnämnden. Det kan vara bra för alla rektorer och förskolechefer att känna till…

utmaning3De allra flesta av ovanstående ärenden, som rör lokaler, återkommer senare till nämnden för beslut. Och då måste ledamöterna på allvar sätta sig in i både det ena och det andra, inte minst det ekonomiska…

Som sagt, både nämnden och alla gamla och nya medarbetare står inför stora utmaningar…

Kategorier:BUN 2016
%d bloggare gillar detta: