Arkiv

Archive for 1 september, 2016

Nya turer kring skolan på Nuntorp

1 september, 2016 Lämna en kommentar

axelssonJa, är det inte Gunnar Lidell (M) som rör upp politiska stormar i Vänersborgs kommun så är det andra moderater. Denna gång är det Jonathan Axelsson som står för turbulensen. Idag återfinns nämligen en skrivelse i diariet från Axelssons tangentbord – till Skolinspektionen.

nuntorpsskolaDet är väl inte helt obekant för läsare av denna blogg att Dalslands Naturbruksgymnasium AB, ett bolag som Hushållningssällskapet står bakom, har skickat in en ansökan till Skolinspektionen. Aktiebolaget vill bedriva gymnasie- och gymnasiesärskola i Nuntorps lokaler. Västra Götalandsregionen har ju beslutat att lägga ner naturbruksutbildningen på Nuntorp, men Hushållningssällskapet vill fortsätta den i ”egen regi”. (Det har jag skrivit om i tidigare bloggar – se hänvisningar sist i denna blogg.)

Det krävs en hel mängd uppgifter och många dokument om någon vill starta en ny fristående gymnasie- och gymnasiesärskola. Och det här arbetade säkert Dalslands Naturbruksgymnasium AB med under en längre tid. Sedan tar det i sin tur tid för Skolinspektionen att läsa igenom och bedöma alla uppgifter – innan inspektionen kommer fram till ett beslut. Nu verkar det emellertid som att tiden börjar bli mogen för ett avgörande. Senast den 30 september 2016 ska Skolinspektionen fatta beslut i ärendet.

skolinspektionSå Jonathan Axelsson (M) är ute i sista minuten när han skriver till Skolinspektionen:

”Jag kan konstatera att ansökan innehåller uppenbara faktafel. I ansökan framgår det att Dalslands Naturbruksgymnasium ska hyra skollokaler av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Vänersborg (org.nr 556015-8726). Detta är direkt felaktigt då det inte finns några beslut om att kommunen ska köpa den aktuella fastigheten och det är också oklart om det ens finns en politisk majoritet för att genomföra ett köp av fastigheten.
Västra Götalandsregionen är nuvarande fastighetsägare av skollokalerna och där finns såvitt jag vet, inte heller något beslut om att sälja fastigheten till en extern part.”

lutzKF3Det var en överraskning – att Axelsson har vänt sig direkt till Skolinspektionen alltså. Det var tufft, och kanske också modigt… Däremot var det kanske inte överraskande i sak. Redan den 26 april i år yttrade sig nämligen Kunskapsförbundet Väst över Dalslands Naturbruksgymnasiums/Hushållningssällskapets (preliminära) ansökan. Lutz Rininsland (V) anmälde då följande till protokollet:

”I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas … flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att ”allt är på plats”.

nonoDet stämmer det som Jonathan Axelsson (M) skriver till Skolinspektionen, och som Lutz Rininsland (V) skrev i protokollsanteckningen. Uppgifterna i Dalslands Naturbruksgymnasium AB:s ansökan är inte riktiga.

I bolagets ansökan till Skolinspektionen står det:

”Lokalerna kommer att hyras ut av Vänersborgs Fastighetsbolaget AB, Vänersborgs Kommun, till bolaget för skolverksamhet. Kommunens fastighetsbolag Vänersborgs Fastighetsbolag AB köper fastigheten av Västra Götalandsregionen.”

På ett annat ställe skriver bolaget i sin ansökan:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

fabvSkolinspektionen får med all säkerhet intrycket att Vänersborgs köp av, genom det kommunala aktiebolaget Fastighets AB, Nuntorp är klart – att FABV redan äger Nuntorp.

Och det är tydligen inte bara fastighetsförvärvet som är klart enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB. I ansökan står det också:

”Lokalerna hyr [hyrs?; min anm] utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

cowKommunen har alltså enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB också köpt alla inventarier.

Uppgifterna är helt klart felaktiga. Det finns inget beslut i Vänersborgs kommunstyrelse eller kommunfullmäktige av något köp av Nuntorp. Det finns faktiskt inte ens ett ärende om ett eventuellt köp av Nuntorp i kommunens annaler. Ett köp av Nuntorp, med inventarier, har alltså inte ens diskuterats eller behandlats i något formellt kommunalt sammanhang. Och än mindre har följaktligen något beslut fattats – och det är alltså kommunfullmäktige som fattar ett sådant här beslut.

fragande4På fullmäktigesammanträdet den 22 juni ställde Lutz Rininsland (V) en fråga till Marie Dahlin (S) om hon kunde klarlägga vad som gäller.

Marie Dahlin svarade:

”Nej, det finns inget fastighetsköp som är klart. Men Fastighets AB har beslutat att fråga regionen om vi får köpa. I det här beslutet fanns både hängslen och livrem. Regionen måste säga ja och sedan blir ärendet föremål för kommunfullmäktige. Det kommer att vandra hela vägen, från arbetsutskottet via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Säger kommunfullmäktige nej, då är det nej.”

Marie Dahlin (S) slår därmed fast att Jonathan Axelsson (M) har rätt i sin beskrivning i skrivelsen till Skolinspektionen – ”ansökan innehåller uppenbara faktafel”. (Marie Dahlin uttryckte också i sitt svar till Rininsland en oro om vad EU kommer att tycka omeu_flagga att Vänersborg köper fastigheten och hyr ut till Dalslands Naturbruksgymnasium…)

Ett köp av Nuntorp har däremot diskuterats, och ”beslutats”, i Fastighets AB Vänersborg (FABV), ett av kommunens aktiebolag.

Marie_Dahlin2Den 21 mars lämnade ordförande i FABV, Marie Dahlin (S), en avsiktsförklaring att FABV ville köpa Nuntorp:

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Avsiktsförklaringen följdes upp av ett styrelsebeslut den 10 maj (moderaternas representant Tor Wendel reserverade sig). Ur FABV:s protokoll:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Ett förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men det ligger i framtiden. Om det nu överhuvudtaget finns någon majoritet, som Jonathan Axelsson skriver, för ett sådant beslut… Det vet vi inte än.

felaktighetDalslands Naturbruksgymnasium AB lämnar helt klart felaktiga uppgifter till Skolinspektionen.

Varför skriver då Dalslands Naturbruksgymnasium AB så här i sin ansökan?

Det är klart att representanter från bolaget har pratat med representanter från FABV. Med betoning på ordet pratat. Det har faktiskt fortfarande inte kommit in någon skrivelse från Dalslands Naturbruksgymnasium AB eller Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Det finns överhuvudtaget inte en enda notering i Fastighets AB:s eller Vänersborgs kommuns diarier om någon som helst mail- eller annan kontakt mellan FABV/Vänersborgs kommun och Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet.remarkable

Och det är synnerligen anmärkningsvärt.

Hur kan Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet skriva så här i sin ansökan till Skolinspektionen, när de inte har haft någon som helst form av skriftlig kontakt eller protokollfört möte med representanter för FABV eller kommunen?

hund_begravenEller är det några hundar begravda i den vänersborgska myllan? Det vore inte första gången när socialdemokrater och centerpartister leder Vänersborgs kommun…

.

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Fastighets AB, M, Nuntorp Etiketter:
%d bloggare gillar detta: