Hem > Fastighets AB, Nuntorp > FABV (2/2). Och Nuntorp.

FABV (2/2). Och Nuntorp.

nuntorpsskolaI tisdags skrev jag om Fastighets AB Vänersborg (FABV) och ”kopplingarna” till Toppskandalen och en eventuell demoanläggning i Wargöns hamn- och industriområde. (Se ”Fastighets AB Vänersborg”.)

Idag skriver jag om Fastighets AB och Nuntorp, ämnet för en TTELA-artikel i tisdags och en i torsdags.

När jag tittar i Fastighets AB Vänersborgs styrelseprotokoll från 2015 så återfinns det inte mycket om Nuntorp och ett eventuellt köp. Vilket ter sig mycket förvånande, snällt sagt. Det är faktiskt så att Nuntorp endast nämns i ett protokoll, det från den 2 december.fabv

I protokollet för styrelsemötet den 2 december så står det:

”Vidare kort rapportering om försäljningsprocess Nuntorp. LR konsult har uppdraget att värdera fastigheten”

Det var allt. Hur Fastighets AB, och kommunen, tänkte framgår inte. Och det här är alltså det enda som står i protokollen om Nuntorp under hela 2015.

Den 27 januari 2016 så är däremot Nuntorp uppe:

”Styrelsen uppdrar åt Vd att genomföra oberoende värdering av anläggningen, särskilt avseende lokaler med tanke på underhållsplaner mm, och återrapportera till styrelsen i mars.”

Inget mer. Det handlar bara om en värdering. Det står inget om ett eventuellt köp. Jag får dock en känsla av att det diskuterades mer än vad som framgår av protokollet. Och den känslan har jag för övrigt när det gäller andra protokoll också.

marie_bosse2Den 16 mars diskuterades återigen Nuntorp på fastighetsbolagets styrelsemöte. Och denna gång fattades troligen också någon typ av beslut. Jag vet dock inte säkert, jag har begärt ut protokollet, men i tisdags var det fortfarande varken skrivet eller justerat… Varken av någon ordinarie styrelseledamot eller ersättare. (Det är faktiskt ganska vanligt att ersättare justerar protokoll i Fastighets AB – en nymodighet.)

I onsdags däremot, efter att jag frågat VD Ove Thörnkvist om protokollet, och dessutom nämnde det i bloggen i tisdags kväll, så fick jag det mycket tillmötesgående svaret av VD Thörnkvist:

”De finns i diariet. Du kan med fördel vända dig till kommunkansliet för ev hjälp.”

diariet”De”! Så protokollet skrevs och justerades i onsdags eller torsdags alltså?

Jag begärde ut protokollet från kommunkansliet. Från kommunkansliet blev emellertid svaret att det bara fanns ett protokoll, det från januari – inget från mars.

Jag var tvungen att fråga VD Ove Thörnkvist vad han menade med ”de”. Och det visade sig att Thörnkvist hade missuppfattat. Igen.

VD Thörnkvist skrev:

”Fick för mig att det var 2015 du frågade efter.”

protokollProtokollet från den 16 mars är alltså fortfarande inte färdigt och justerat… Och det tycker nog inte bara jag är anmärkningsvärt. Det ska inte behöva ta mer än en månad att färdigställa ett protokoll.

Det är också anmärkningsvärt, och det är egentligen betydligt allvarligare, att ett sådant här stort ärende, som både är av ”principiell betydelse” och ”av större vikt” (bolagsordningen), bara har diskuterats mellan skål och vägg… Någonstans…

gokunge_arenaMen det har vi ju varit med om förr i Vänersborg… Med känt resultat…

Att det inte finns något protokoll, eller en övergripande demokratisk process, hindrade dock inte Marie Dahlin (S) från att skriva en avsiktsförklaring den 21 mars, eller att göra uttalanden i tisdagens TTELA

I avsiktsförklaringen från den 21 mars står det:

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Marie_Dahlin2Detta skriver alltså Marie Dahlin innan protokollet med det eventuella beslutet har skrivits eller justerats…

Om värderingen av Nuntorp var klar när det eventuella beslutet fattades av Fastighetsbolaget AB vet jag inte (det finns ju inget protokoll), men i tisdagens TTELA så säger Marie Dahlin att värderingen är klar, i varje fall nu. Men:

”resultaten är än så länge belagda med sekretess.”

vibbJag får återigen lite dåliga vibbar från arenatiden, men det kanske är så i förhandlingar med Västra Götalandsregionen – kommunen vill mörka sina kort…

Fastighets AB:s intresse av Nuntorp beror på att bolaget vill, vilket framgår av avsiktsförklaringen:

”arrendera ut denna (fastigheten; min anm) för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola.”

hushallningssallskapetDet är Hushållningssällskapet som är intresserat av att driva Nuntorp som en friskola. Men det är inte säkert att Nuntorp får tillstånd till detta. Skolinspektionen ska komma med ett svar först till hösten. Men innan beskedet kommer så måste Fastighetsbolaget ha köpt Nuntorp… Eller inte.

Hushållningssällskapet vill förresten driva fler naturbruksgymnasier. Strömma Naturbruksgymnasium är också en av de skolor som lades ner av Västra Götalandsregionen och som Hushållningssällskapet vill ta över. Och vad jag förstår, så har förhandlingarna kommit betydligt längre än med Vänersborg och Nuntorp. Så vitt jag vet så har det inte ens kommit in någon skrivelse från Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Sedan kan man väl kanske också undra lite över hur många naturbruksgymnasier som Hushållningssällskapet har tänkt sig att driva i länet… vibb

Det ter sig onekligen som en chansning om kommunen ska köpa Nuntorp. (Och återigen gör sig gamla vibbar påminda…)

Fastighetsbolaget har dock en plan B. Om Hushållningssällskapet backar på sina planer. Eller Skolinspektionen inte ger tillstånd. Det skriver Marie Dahlin (S) också i sin avsiktsförklaring:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

earLåter det betryggande? I mina öron så låter det som en ytterst osäker plan. Om det nu verkligen finns en plan B överhuvudtaget…

Det låter också dyrt… Om kommunen köper Nuntorp för säg 20 miljoner kronor, skulle kommunen verkligen få in tillräckligt med hyra för att driften och kaptaltjänstkostnaderna åtminstone inte går med underskott? Jag har mina tvivel.

Och vad ska kommunen göra med 50 hektar skogsmark och 195 hektar åker (plus över 50 hektar som Nuntorp just nu sköter om) om planerna inte går i lås? Arrendera ut till jordbrukare i närheten? Kanske till Bo Carlsson?

Visst kan man bli lite nyfiken på vad värderingen av Nuntorp resulterade i? Skogsmark brukar till exempel i genomsnitt värderas till 100.000 kr per hektar. 50 ha*100.000 kr=5 miljoner… Räcker verkligen 20 miljoner för hela Nuntorp? Eller hamnar priset på buybortåt 35-40 miljoner?

Hur som helst. Det känns onekligen som att kommunen har hamnat långt utanför sitt kompetensområde med ett köp av Nuntorp… Även om intentionerna är goda och många av oss bannade den dag när regionen beslutade att lägga ner naturbruksskolan.

Moderaten Tor Wendel sitter också i Fastighets AB:s styrelse. Det vore intressant att veta hur han har agerat i Nuntorpfrågan och ett (eventuellt) beslut. När man läser om moderaternas inställning i torsdagens TTELA (se här!) så skulle det förvåna mig om Tor Wendel ställermarie_bosse upp på Marie Dahlins (S) och Bo Carlssons planer (C).

I TTELA:s artikel säger Lena Eckerbom Wendel (M) att hon ifrågasätter om ett kommunalt bolag som Fastighets AB kan köpa lokaler till en specifik friskola. Eckerbom Wendel menar att eftersom Kommunallagens anda är att alla ska behandlas lika så borde i så fall kommunen även erbjuda sig att äga till exempel Fridaskolans lokaler.

eckerbom15Jag tror att Eckerbom Wendel (M) tänker rätt.

Lena Eckerbom Wendel (M) efterlyser också i artikeln att ärendet Nuntorp borde behandlas utanför Fastighets AB – i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Även här tror jag att Eckerbom Wendel (M) tänker rätt… En sådan här fråga måste bli ordentligt genomlyst och behandlad politiskt innan några som helst ytterligare steg tas. För visst är detta en fråga av ”principiell betydelse” och ”större vikt”?

Det tycks Marie Dahlin på sätt och vis också anse, men det är skillnad om kommunfullmäktige ställs inför fullbordat faktum eller om andra partier också får vara med i själva processen.

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp
 1. brålandabo
  16 april, 2016 kl. 10:20

  Nog viktig att hålla i minnet att det inte är kommunen som ska köpa Nuntorp. Det är aktiebolaget Fastighets AB. Och detta aktiebolag förvärvar de fastigheter de finner lämpliga utifrån ägardirektiv och bolagsordning. Skulle en presumtiv fastighetsaffär vara betydande utifrån kostnad, finansiering och strategi bör aktiebolaget gå via sina ägare dvs kommunfullmäktige.

  Om man redan nu vill blanda in politik anser jag det är viktigare att partier och kommunfullmäktige istället med kraft reagerar på de andra kommunägda aktiebolagen såsom Vattenpalatset Vänerparken AB och Hunnebergs Kungjakt- och Viltmuseum AB som absolut inte är välmående (går runt). Dessa kräver att kommunfullmäktige varje år pumpar in miljoner av invånarnas skatt i det som kallas ägartillskott. Varför gör KF detta år efter år ?
  Partier och politiker bör också med all rätt och skyldighet reagera på kommunens egna verksamheter som är ebberöds bank såsom bandypalatset, Holmens tomma industriområde, m.fl som dränerar kärnverksamheten genom sanslösa investeringar och efterföljande höga kapitalkostnader i 33 år.

  Jag anser nog du och Lena EW inkl hennes parti tänker fel. Och blanda absolut inte in Fridaskolan och ”kommunallagens anda” i denna tankevurpa.

  Se bara 1 mil söderut. Trollhättans kommun har också denna typ av aktiebolag. Det heter Trollhättans Tomt AB. De äger massor av fastigheter som de anser är strategiska för kommunens utveckling och stärker dess konkurrenskraft. De äger 381.000 kvadrat som hyrs ut till företag, industrier och friskolor (!).

  Bromsa inte köpet av Nuntorp. Snabba på istället så att kommunen börjar anamma Visionen. Finns också många kommunala verksamheter som med fördel kan ha sin verksamhet på Nuntorp tillsammans med campus för Naturbruk och gröna näringar.

 2. brålandabo
  15 april, 2016 kl. 22:39

  Njae, jag håller inte med bloggskrivaren denna gång. Vänersborgs Fastighets AB är mycket riktigt ett helägt kommunalt bolag. Man kan tycka mycket om bolagets nuvarande ordförande och VD och det har dessutom varit många kommunala höjdare där genom åren av skiftande kvalitet. Bolaget är gammalt och har enligt bolagsordningen till uppgift att bl.a. citat ”-uppföra byggnader, förvalta fast och lös egendom och därmed utöva förenlig verksamhet”. Ägardirektivet säger också citat ”-att bolaget skall inta en offensiv roll i arbete med kommunens övriga näringspolitiska aktörer”.
  Före 1963 hette bolaget Vänersborgs AB, på den tiden fanns inte Vänersborgs kommun som den ser ut idag. Bolaget äger ett antal fastigheter i Vänersborgs kommun däribland muséet på Hunneberg och fastigheter på trestad center, etc.

  Bolaget har inte genom åren krävt ägartillskott från sina ägare Vänersborgs Kommun (skattebetalarna) vilket tyder på ett välmående företag som går runt. Annat är det ju med de andra kommunala bolagen ex.vis ”Hunnebergs Kungjakt- och Viltmuseum AB” som kräver ägartillskott då och då (skattemedel) och ännu värre Vattenpalatset Vänerparken AB som måste ha minst 7 miljoner per år i ägartillskott (skattemedel) och dessa pengar går då hyresmässigt till en privat fastighetsägare. För att inte tala om bandypalatset som är en riktig förlustverksamhet som måste ha ca 28 miljoner per år från invånarna i kommunen.

  Såå …jag anser att bolaget Vänersborgs Fastighets AB är rätt bolag som mycket väl kan förvärva Nuntorp 1:14. Åkerareal, Skogsareal och byggnader går inte ner i värde, tvärtom. Det är en riktig bra fastighet för framtiden (till skillnad från ex.vis Holmen där kommunen redan bränt 40 miljoner där ännu ingen hyresgäst är i sikte och området är tomt som en öken.)
  Nuntorp skulle verkligen vara ett tillskott och klipp för framtiden och dessutom i kommunens norra välbehövliga del. Potential finns potential att bedriva kommunal verksamhet där. Det är utmärkt tillfälle att förutom hyra ut till en naturbruksskola även flytta kommunal administration/verksamhet från dyra privata lokaler i centralorten till Nuntorps fastighetspark geografiskt mitt i kommunen.
  Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar, i alla delar hela livet
  Tänk om – Tänk på framtiden och på våra barn och ungdomar !!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: