Arkiv

Archive for 13 april, 2016

Nyhet: Ljunggren (S) har agerat olagligt!

13 april, 2016 4 kommentarer

vfp_loggaNYDen 17 juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2016, innevarande år alltså. Det var en majoritet av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater som tillsammans klubbade igenom en budget som i praktiken innebar nedskärningar.

Under fullmäktiges behandling av ärendet den där junikvällen lade Morgan Larsson i välfärdspartiet fram ett eget yrkande, dvs ett eget budgetförslag.

Det fick emellertid inte Larsson för ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

ljunggren_ordfLjunggren menade att förslaget inte var berett, dvs kommunstyrelsen hade inte haft uppe budgetförslaget till behandling. Vilket var tämligen självklart. Välfärdspartiet har ju inte någon ordinarie representant i kommunstyrelsen och kan således inte heller lägga fram något förslag där…

I och med att förslaget inte var berett så menade Ljunggren att förslaget var ett nytt ärende. Och att det då, som sagt, inte kunde behandlas av fullmäktige.

MorganL2Välfärdspartiet och Morgan Larsson ansåg, med all rätt, att Ljunggren agerade helt fel. Om Ljunggrens tolkning av kommunallagen var riktig, så skulle ju välfärdspartiet aldrig kunna lägga några budgetförslag. Och vad skulle det vara för demokrati då, om ett parti som är representerat i kommunens fullmäktige, för att tillräckligt många vänersborgare har röstat på det, inte fick lägga budgetförslag?

Morgan Larsson nöjde sig inte med att protestera på sammanträdet – Morgan Larsson överklagade ordförandes beslut till Förvaltningsrätten.

Idag kom Förvaltningsrättens dom:

”Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.”

Det betyder att Morgan Larsson och välfärdspartiet har fått rätt. Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) agerade fel när han vägrade Larsson att lägga ett budgetförslag.

lagbok2Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) bröt med andra ord mot Kommunallagen!

Förvaltningsrätten motiverar sin dom:

”Enligt förvaltningsrättens bedömning kan det budgetförslag som Morgan Larsson tagit upp under behandlingen av aktuellt ärende inte betraktas på annat sätt än som ett yrkande som faller inom ramen för det ärende som behandlades.”

Och vidare:

”Enligt förvaltningsrätten har det inte kommit fram annat än att det saknas sådana skäl som anges i kommunallagen för att ordföranden ska kunna vägra att ställa proposition på yrkandet.”

Därför anser Förvaltningsrätten att kommunfullmäktiges beslut inte har tillkommit i laga ordning. Beslutet är alltså inte lagligt och:

”beslutet ska därför upphävas.”

Vad betyder det? Ja, för framtiden så måste naturligtvis ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) dels ändra på sina ”rutiner”, och dels läsa på Kommunallagen bättre.

vbg_kartan2Och – framför allt!

Eftersom kommunfullmäktiges beslut från den 17 juni 2015 om budgeten för 2016 nu är upphävt av Förvaltningsrätten, så måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om budgeten för 2016!

Ärendet måste alltså tas om en gång till!

Vänersborg är åter på Sveriges karta. Och återigen tack vare socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren…

Kategorier:Juridik, S, Välfärdspartiet
%d bloggare gillar detta: