Arkiv

Archive for 7 april, 2016

NÄRF: Frågetecken kring pensionen

windy_bo

Har det blåst över för NÄRF och dess ordförande Bo Carlsson (C)? Det verkar så. Det tycks nämligen ha blivit stiltje, en total och nästan bedövande stiltje. I varje fall utåt… Och det efter att förhandlingschefens (i Vänersborg) utredning visade att den före detta förbundschefen Per Andersons pensionsavtal var kostnadsneutralt. (Se här.) Även om Bo Carlsson själv inte riktigt var säker på det. Varför skulle han annars tillsätta en utredning för att ta reda på det…?

Gunnar Lidell (M) var inte heller riktigt säker på detta. Därför ställde Lidell några frågor till NÄRF:s direktion den 21 december förra året, bland annat då om tjänstepensionenslidell15 storlek.

Lidell har nämligen tagit reda på Per Andersons anställningsvillkor som förbundsdirektör hos Alingsås räddningstjänst, den anställning som Anderson hade precis innan han blev förbundschef på NÄRF. Det visade sig att Per Anderson även i Alingsås hade haft en tjänstepensionsförsäkring, med traditionell förvaltning hos Livförsäkring AB Skandia.

Men…

Lidell fann väldiga skillnader i beloppens storlek…

När Per Anderson slutade i Alingsås uppgick hans månadslön till 54.979 kr och pensionsinbetalningarna till 10.229 kr i månaden (2011). (Pensionsinbetalningarnas storlek var 7.716 kr i månaden år 2009 och 6.437 kr i månaden år 2010.)

narf_logga

Det ska jämföras med vad Per Anderson fick när han tillträdde som förbundschef på NÄRF. Då förhandlade Anderson nämligen till sig en månadslön på 67.000 kr. (Enligt det avtal som Bo Carlsson slöt med Anderson den 22 november 2011.) Det var en löneökning på 22% jämfört med tjänsten i Alingsås.

Men när det gällde pensionsinbetalningarna så fick Anderson en betydligt bättre utdelning. Varje månad år 2012 betalade NÄRF in hela 45.681 kr till Skandia… Det var en ökning med 347% jämfört med Alingsås!! (När Per Anderson avskedades från sin tjänst på NÄRF förra året hade pensionsinbetalningarna ökat till 58.510 kr i månaden…)

money2

Andersons lön ökade alltså med 22% vid anställningen på NÄRF, medan pensionsinbetalningarnas storlek ökade med 347%. Det kanske stämmer, det kanske ska vara så, men för en amatör på pensioner, som jag, ser det onekligen lite ”underligt” ut. Kan det här verkligen vara “kostnadsneutralt” som utredningen kom fram till?

Eller skulle det kunna vara så att det låga beloppet (Alingsås) betalas ut så länge Anderson lever, månad efter månad, år efter år, medan det höga beloppet (NÄRF) betalas ut endast under en kort period, säg fyra år, därefter anses det avklarat? Men blir det i så fall inte en enormt hög tjänstepension för Anderson? Jag vet inte, men det känns som sagt lite förbryllande.

Det är också svårt att förstå att lönen under Per Andersons anställning på NÄRF ökade med knappt 6% (till 70.750 kr/mån), medan pensionsinbetalningarna ökade med 28%.

När jag frågade Gunnar Lidell så hade han inte heller kunnat utröna varför det var sådan skillnad på pensionsinbetalningarnas storlek mellan jobbet i Alingsås och på NÄRF. Och det är väl också därför han ställde frågan till NÄRF:s direktion:

generous

“Vem/vilka hos NÄRF har beslutat om den generösa tjänstepensionen för Per A?”

Jag noterar att Lidell skriver “generösa”…

Gunnar Lidell har fortfarande inte fått något svar från NÄRF:s direktion trots att det har gått över 3 månader… Det i sig är anmärkningsvärt.

För läsarna av min blogg kan det nog vara av intresse att också känna till Lidells övriga frågor till NÄRF, i varje fall för dem som inte har läst i diariet:

  • “Har Direktionen informerats, och i så fall när?”
  • “Kommer de ansvariga inom NÄRF att ta sitt ansvar?”

Gunnar Lidell (M) frågade också om lönen och pensionsinbetalningarna ska fortsätta under Per Andersons uppsägningstid. Men det vet vi ju redan från annat håll, att så är fallet. Anderson behåller både lön och pensionsinbetalningar i ytterligare 2 år.

clip_image001

Andersons ”fallskärm” kostar NÄRF sammanlagt 1.698.000 kr i löneutbetalning (70.750 kr/mån) och 1.404.240 kr i pensionsinbetalningar. Den tidigare förbundschefen ska alltså få totalt 3.102.240 kr från NÄRF.

Men pengarna har redan betalats ut som en klumpsumma till Per Anderson. I resultaträkningen, och verksamhetsberättelsen, uppgår summan till 3.618.000 kr, dvs ytterligare 515.760 kr. Hur denna halvmiljon extra har uppstått vet jag inte, kanske är det pensionsutbetalningarna som ökar efterhand?

Och det här är ju i varje fall inte kostnadsneutralt, även om denna typ av överenskommelser, som Bo Carlsson slöt med Per Anderson, inte är helt ovanliga för högre chefer inom framför allt det privata näringslivet.

ogon_lyser

Men att det lyser i ögonen på många står helt klart. Särskilt som de menar att Per Anderson inte borde ha haft ett öre eftersom han blev avskedad för att han typ körde NÄRF i botten.

Medarbetare på NÄRF talar också om hur cheferna har belönat varandra med höjda löner, skatteförmåner som fri bil, arbete hemifrån en vecka före och en vecka efter semestern, konferenser med hotellrum fast vederbörande bor i samma stad, chefer som inte sjukskriver sig vid sjukdom osv. Men den här typen av rykten förblir ofta obekräftade och svåra att bevisa, så jag lämnar dem därhän.

Som sagt, Gunnar Lidell har stora funderingar på pensionsinbetalningarnas storlek. Vi får se om han får något svar någon gång… Lidell efterlyser också att någon på NÄRF tar på sig ansvaret. Men det ser det inte ut som att någon tänker göra. I varje fall inte Bo Carlsson (C). Om, jag skriver om, det nu är något som ändå inte stämmer med pensionsutbetalningarna.

För övrigt håller man just nu på att utse en ny förbundschef på NÄRF. En stor fråga är väl också om Bo Carlsson får förtroendet att återigen sluta ett anställningsavtal…

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF
%d bloggare gillar detta: