Hem > Fastighets AB, Nuntorp > Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp (1/2)

Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp (1/2)

fabvDen 21 mars lämnade kommunstyrelsens ordförande och tillika ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV) Marie Dahlin (S) en avsiktsförklaring att FABV ville köpa Nuntorp.

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Avsiktsförklaringen följdes upp av ett styrelsebeslut den 10 maj. (Jo då, protokollet är redan justerat och diariefört – och alla sidor är med, och det är vederbörligen undertecknat…)protokoll

Ur protokollet den 10 maj:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

marie_bosse2Det var en majoritet i den tre personer starka styrelsen som fattade beslutet. Med andra ord, ”radarparet” Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) bestämde. Den tredje styrelseledamoten Tor Wendel (M) reserverade sig mot beslutet. Wendel vill inte att FABV ska köpa Nuntorp.

Fastighets AB:s intresse av Nuntorp beror på att bolaget vill, eller i varje fall Dahlin och Carlsson, (ur avsiktsförklaringen):

”arrendera ut denna (fastigheten Nuntorp; min anm) för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola.” cow

FABV vill köpa Nuntorp för 38 miljoner kronor, och då är inte lösöret medräknat. Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är fortfarande sekretessbelagt av regionen. Och enligt VD:n för FABV Ove Thörnkvist så är värderingen att betrakta som arbetsmaterial och därmed inte offentligt…. (Vilket för övrigt är en helt felaktig tolkning av lagen från VD:ns sida. En handling som har ”anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa” betraktas av Tryckfrihetsförordningen (2 kap 6 §) som en inkommen handling. Och en inkommen handling är en allmän handling och en allmän handling är offentlig…)

FABV tänker också köpa lösöret, det framgår av protokollet:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Och efter köpet av Nuntorp vill alltså FABV hyra ut byggnaderna.

Det är Hushållningssällskapet som är intresserat av att driva Nuntorp som en friskola. Det är emellertid fortfarande inte säkert att Nuntorp får tillstånd av Skolinspektionen för detta. Skolinspektionen ska komma med ett svar senare i höst.

hushallningssallskapetHushållningssällskapet vill förresten driva fler naturbruksgymnasier i regionen. Strömma Naturbruksgymnasium är också en av de skolor som lades ner av Västra Götalandsregionen och som Hushållningssällskapet vill ta över. Och vad jag förstår, så har förhandlingarna kommit betydligt längre än med Vänersborg och Nuntorp. Så vitt jag vet så har det fortfarande inte ens kommit in någon skrivelse från Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Sedan kan man väl kanske också undra lite över hur många naturbruksgymnasier som Hushållningssällskapet har tänkt sig att driva i länet… Och hur och varför Hushållningssällskapets gymnasium skulle kunna locka till sig fler elever än under den tid som Nuntorp drevs av Regionen.

Fastighetsbolaget har dock en plan B om utbildningsplanerna inte skulle gå i lås. Det skriver Marie Dahlin (S) också i sin avsiktsförklaring, och som Dahlin för övrigt också bekräftade på fullmäktige den 22 juni (på en fråga från Lutz Rininsland):

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

earLåter det betryggande? I mina öron så låter det som en ytterst osäker plan. Om det nu verkligen finns en plan B överhuvudtaget…

Det har ifrågasatts om ett kommunalt bolag som Fastighets AB kan köpa lokaler till en specifik friskola. I bolagsordningen kan vi läsa om FABV:s syfte:

”§ 4 Bolagets ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

Jag har lite svårt att se att en friskola ryms inom denna definition.

Sedan undrar jag vad kommunen ska göra med 50 hektar skogsmark och 195 hektar åker (plus över 50 hektar som Nuntorp just nu sköter om) om planerna inte går i lås? Arrendera ut till jordbrukare i närheten? Kanske till Bo Carlsson?

Och lösöret…? Korna…? Vem på kommunen skulle i så fall mjölka dem?

bralanda_skyltSignaturen ”brålandabo”, som jag har stor respekt för, lyfter i några kommentarer i denna blogg (här och här) fram fördelar med ett köp av Nuntorp. Hen menar att:

”Nuntorp skulle verkligen vara ett tillskott och klipp för framtiden och dessutom i kommunens norra välbehövliga del.”

”brålandabo” resonerar som så att det äntligen är dags att det satsas på något annat än själva Vänersborgs tätort. Och dessutom på dalslandsdelen av kommunen. ”brålandabo” jämför med andra kommunala investeringar och skriver:

kungajaktsmuseum”Vattenpalatset Vänerparken AB och Hunnebergs Kungjakt- och Viltmuseum AB som absolut inte är välmående (går runt). Dessa kräver att kommunfullmäktige varje år pumpar in miljoner av invånarnas skatt i det som kallas ägartillskott.  … Kommunens egna verksamheter som är ebberöds bank såsom bandypalatset, Holmens tomma industriområde, m.fl som dränerar kärnverksamheten genom sanslösa investeringar…”

Personligen är jag dock inte beredd att säga ja till en investering på 38 miljoner (exkl lösöre) – bara för att det handlar om Dalsland och/eller att kommunen har gjort andra, om inte katastrofala, så i varje fall dyrbara och tveksamma investeringar…

Och att som ”brålandabo” anser, flytta kommunal administration/verksamhet från centralorten till Nuntorp, är som jag ser det (i varje fall i nuvarande läge), enbart drömmar och förhoppningar.

reservationMTor Wendel (M), som alltså är styrelsemedlem i FABV, vill inte att Fastighets AB ska köpa Nuntorp. Wendel röstade nej den 10 maj och lämnade både en reservation och en protokollsanteckning i ärendet. Dessa tänkte jag skriva om i en kommande blogg.

Det är också viktigt att veta att innan ett köp av Nuntorp kan bli verklighet så måste kommunfullmäktige i Vänersborg fatta beslutet. (Och Västra Götalandsregionen måste vilja sälja.)

På en direkt fråga i kommunfullmäktige den 22 juni, från Lutz Rininsland (V), bekräftade Marie Dahlin (S) detta:

”Säger fullmäktige nej så är det nej.”

==========

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp
  1. brålandabo
  2. Pontus
    1 augusti, 2016 kl. 23:04

    Det är en landsbygdskommun… man har en gök-unge i arenan, man har en (g)ull-gris på Ursand eller kanske flera, man har måsar i centrum, Nu vill man utöka med kor som Bo Carlsson ska mjölka.

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: