Arkiv

Archive for 29 september, 2016

Kommunfullmäktige 2016-09-28

29 september, 2016 Lämna en kommentar

fullmaktige2016Efter 2 timmar och 40 minuter slog ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och avslutade kommunfullmäktiges sammanträde. Denna gång med en lite lättare hand än brukligt. Sammanträdet avlöpte nämligen tämligen lugnt och Ljunggren var säkerligen ganska nöjd med hur ledamöterna hade skött sig. Jag vet dock inte om ledamöterna var lika nöjda med hur ordförande Ljunggren hade skött sin roll. Ljunggren har fortfarande inte fått den vana och kunskap som krävs för att leda kommunens högsta beslutande organ på ett smidigt, effektivt och förtroendeingivande sätt. Det var nog tur att fullmäktiges 1:e vice ordförande, Niklas Claesson (M), var på plats och kunde ”styra upp” mötet.

tommastolar_SNågot som var värt att notera var att två stolar stod tomma denna kväll. Och det var två socialdemokratiska stolar. Det fanns alltså inte 14 socialdemokrater på plats, utan bara 12… Kanske var det en engångshändelse, kanske har entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnat…

De flesta av ärendena, och det var många ärenden denna kväll, klubbades tämligen snabbt. Som t ex programmet för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered, ärendet om Fyrstads Flygplats och Kunskapsförbundet Västs delårsrapport (se mer på ”Fullmäktige på onsdag”).

tryckpressNär det gällde överföringen av tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden yrkade Gunnar Lidell (M) inte helt oväntat på återremiss. Det fanns väl egentligen inte så mycket att erinra i sak mot moderaternas argumentation, även om jag höll med Marie Dahlin (S) om att det var ett tungt argument att en enig socialnämnd hade ställt sig bakom förslaget. Fast det finns väl lite i övrigt att önska när Dahlin sa till Morgan Larsson (VFP) att:

dahlin2016”Du tog åt dig ändå men det är inte mina problem.”

Det var när Larsson berättade att han bara är ersättare i socialnämnden och därmed inte fick rösta när ärendet var uppe där. Marie Dahlin (S) har ofta synpunkter på andra ledamöters sätt att argumentera. Kanske skulle hon fundera på sin egen argumentationsteknik.

Vid voteringen kom sessionssalens nya digitala voteringssystem till användning. Eftersom några ledamöter inte tryckte på knapparna så tog emellertid ordförande Ljunggren det säkra före det osäkra och genomförde en ”analog” votering, dvs ledamöterna ropades upp och fick svara muntligt på hur de röstade. Precis som förr. Det visade sig att återremissförslaget fick 17 röster. Eftersom det vid återremissyrkanden endast krävs 1/3 av rösterna så återremitterades ärendet. Det betyder alltså att frågan om en flytt av tryckeriverksamheten ska utredas ytterligare och avgöras vid ett senare tillfälle.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna har inte alltför sällan svårt för att hänga med och förstå vad som sägs. Så också igår.

När sverigedemokraternas motion om begränsad talartid behandlades tyckte Kurt Karlsson (SD) att kommunfullmäktige lika gärna kunde säga ja till motionen, medan Anders Strand (SD) accepterade ett avslag men tyckte att de kunde lägga samma motion vid ett senare tillfälle. (Sverigedemokraterna var alltså inte ens överens sinsemellan.)

kommunallagenIngen av dem hade förstått, trots att folk har försökt förklara för dem, att kommunallagen inte tillåter begränsningar i talartiden, såvida inte alla partier är med på detta. Och det vet de, eller borde i varje fall veta om de har lyssnat, att Vänsterpartiet är emot begränsningar. Och utan Vänsterpartiets samtycke så gäller Kommunallagen. Och den kan inte ens fullmäktige i Vänersborg rösta bort. Inte ens om hela kommunfullmäktige skulle bestå av sverigedemokrater. (Hemska tanke.)

Ytterligare en rad motioner behandlades. Utomhusgym ska börja byggas och ett sportotek ska inrättas.

kurtkarlsson6Ärendet om sportotek skrev TTELA för övrigt om redan idag och TTELA citerade det kanske mest anmärkningsvärda uttalandet denna kväll. Det var när Kurt Karlsson (SD) tog till orda. Han var emot inrättandet av sportotek och sa (citerat ur TTELA):

”Dagens ungdomar vill varken ha eller behöver låna sportutrustning, de får det de behöver av sina föräldrar eller någon annan.”

Kurt Karlsson verkar inte ha något grepp om barnens, ungdomarnas och många familjers verklighet. (Snällt uttryckt.)

sportotekDet kan vara värt att också citera Ola Wesleys (SD) argument mot sportotek:

”Sportotek är inte en kommunal angelägenhet.”

Precis som att ungdomar, fritid, förskolor och skolor inte skulle vara kommunala angelägenheter… Det får mig också att tänka på en parallell – de kommunala biblioteken där invånarna får låna böcker gratis…

Jag vet inte vilken värld Kurt Karlsson och Ola Wesley lever i, men det kanske är en sådan verklighetsuppfattning man måste ha för att bli sverigedemokrat.

Alla andra ledamöter tyckte att Åsa Olins (V) motion var bra och röstade för den. Fast inte välfärdspartiet (förutom sverigedemokraterna då).

morgan_Larsson3Morgan Larsson (VFP) tyckte att beslutsunderlaget var undermåligt eftersom kostnaderna inte var utredda. Fast i beslutsförslaget stod det att kostnaderna skulle utredas, precis som Lena Eckerbom Wendel (M) framförde. Hon sa också att hon förutsatte att verksamheten anpassas efter budget. Och så är det.

Bo Dahlberg (S) sa, och det tycker jag sa det mesta:

”Vi får tillbaka varenda krona som vi satsar på ungarna.”

Synd bara att socialdemokraterna inte tänker så när det gäller förskola och skola…

Adam_FrandelidAdam Frändelid (V) var nöjd med den behandling hans motion om avgiftsfria frukostar i skolan hade fått. Det ska inte införas, men Frändelid hade ju bara begärt en utredning, och den fick han. Därför påpekade mycket riktigt Mats Andersson (C) att motionen inte kunde avslås, som beslutsförslaget lydde, eftersom den utredning som hade begärts faktiskt redan hade genomförts.

Kurt Karlsson (SD) var uppe även i detta ärende. Karlsson var emot avgiftsfria frukostar och sa ungefär:

”Det finns starka skäl till att barn behöver en frukost. … Här har föräldrarna en stor uppgift.”

Det var kanske den djupaste tanken som framfördes av sverigedemokraterna denna kväll. Jag undrar förresten om sverigedemokraterna snart kommer med en motion om att inte bara begränsa talartiden utan också förbjuda meningslösa inlägg. Fast det är klart, då skulle sällan någon sverigedemokrat kunna gå upp i talarstolen…

lutzKFLutz Rininsland (V) ställde i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) frågan:

”Behövs tjänsten eller behövs den inte?”

Utvecklingskontoret i Vänersborgs kommun hade ansökt om pengar till en bostadssamordnare. Ansökan hade emellertid avslagits med motiveringen att detta var en kommunal angelägenhet. Rininsland ansåg att denna tjänst ändå borde skapas i kommunen, med kommunala pengar.nomoney

Marie Dahlin menade att det inte fanns några pengar till att anställa någon.

Rininsland uttryckte sin besvikelse. Det här var ingen tjänst vilken som helst och menade att detta även framgick av utvecklingskontorets ansökan. Han menade också att socialdemokraterna i Vänersborg sviker den socialdemokratiska regeringen när Dahlin förnekar den exceptionella situation som råder i Vänersborg.

elefantEftersom frågan handlade om nyanlända så var Kurt Karlsson (SD) tvungen att säga något. Han menade att alla andra partier, utom sverigedemokraterna då förstås:

”inte ser den berömda elefanten i rummet.”

Och det var väl kvällens näst djupaste kommentar…

Nu kanske det ordnar sig ändå med denna tjänst. Regeringen har, som Rininsland upplyste fullmäktige om, avsatt nya pengar. Så nu kan kommunen lämna in samma ansökan igen.

Det lämnades in nya motioner. Det känns lite som att det just nu väller in en flod av motioner, något som bara brukar hända några månader före ett nytt val.

axelsson2Jonathan Axelsson (M) presenterade sin och min gemensamma motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring (se ”V och M skriver gemensam motion”). Axelsson passade också på att göra reklam för min blogg, vilket jag tackar för. Och sedan presenterade jag min egenhändigt skrivna motion om Brålanda och tågstoppet (se ”Tågstopp i Brålanda”).

Innan sammanträdet var slut hann också Lutz Rininsland (V) med att ställa två frågor till Marie Dahlin (S). En av frågorna gällde problemen i kommunhuset (med luften etc). Marie Dahlin svarade att hon beundrade personalen som kunde arbeta så bra trots de svåra förhållandena och menade att det var viktigt att personalen skulle ha det så drägligt som möjligt. Vilket är lätt att hålla med om. Dahlin sa att:money2

”Det får kosta vad det kosta vill.”

Och det kan man också lätt hålla med om. Trots att det inte finns några pengar i budget… Vilket som bekant var Marie Dahlins argument mot att anställa en bostadssamordnare…

Det är väl så att uppstår det akuta behov som är viktiga och måste lösas, så är det bara att plocka fram pengar, på något sätt. Oavsett om det handlar om personalens arbetsmiljö eller en bostadssamordnare.

ljunggren_ordf2Sammanträdet avslutades med att ordförande Ljunggren (S) gick igenom alla politiker som hade avsagt sig sina uppdrag. Det var ovanligt många denna kväll. Anmärkningsvärt var att det var många socialdemokrater och att det inte fanns några förslag på vilka som skulle ersätta dessa. Många socialdemokratiska platser kommer därför att vara vakanta (tomma) under en tid.

Kanske är det ändå så att entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnar… Även i de egna, innersta leden.

.

PS. Du kan läsa mer om sammanträdet på Vänsterpartiets hemsida.

%d bloggare gillar detta: