Arkiv

Archive for 11 mars, 2016

Fiber! Fiber! (2/2) – del 3

11 mars, 2016 1 kommentar

Här kommer den tredje och sista delen av berättelsen om hur Vänersborgs kommun och TeliaSonera slöt ett samarbetsavtal om fiberdragningen. Och vad detta avtal egentligen innebär när det gäller ensamrätt. (Del 3 är en direkt fortsättning på del 2. Som är en fortsättning på del 1…)fiber

===

I de två tidigare bloggarna i denna serie har jag undersökt bakgrunden till samarbetsavtalet mellan Vänersborgs kommun och Telia. Jag har stött på en hel del frågetecken. Denna blogg kommer i huvudsak att handla om den ensamrätt som samarbetsavtalet enligt Vänersborgs kommun ger Telia. Och då hopar sig ännu fler frågetecken…

reservation3… och då är vi också tillbaka till James Buccis (V) reservation i förra torsdagens samhällsbyggnadsnämnd.

Berörda tjänstemän inklusive kommunjuristen, betongpolitikerna (S+C+MP+M+L+KD) och kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin, som flera gånger har uttalat sig i TTELA, anser allihop att, och jag citerar kommunens hemsida:

”Avtalet med Telia är tecknat efter en konkurrensutsättning. Telia har i enlighet med avtalet, ensamrätt att gräva i kommunens mark vad gäller fiber till hushåll i tätorterna i Vänersborgs kommun fram till och med 2017.”fastighetsagare

Men nu var det alltså så att avtalet var en tjänstekoncession, vilket betyder att kommunen inte köper något av Telia. Det är det fastighetsinnehavarna som gör. Och fastighetsägarna måste ju, om konkurrens gäller, kunna välja mellan olika bolag… Eller? Det kan väl inte kommunen avtala bort?

lagbok2I Konkurrenslagen står det:

”Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet … tillämpa ett visst förfarande, om detta
1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, elleroops
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.”

Det tycks mig som om kommunen har en skyldighet att upprätthålla konkurrensen på marknaden i stället för att avskaffa den…

Men så tycker man alltså inte i Vänersborg. I Vänersborg tycker de ansvariga att de kan avtala bort konkurrensen – därför att samverkansavtalet är:

”upphandlat i konkurrens.”

… även om detta bara var en koncession som inte handlar om köp och sälj…

konkurrens2Alltså. Den riktiga konkurrensen, den om pris och kvalitet när fastighetsägarna sluter avtal med en fiberleverantör, den tycker samtliga kommunalt inblandade, inklusive kommunjuristen, att man kan upphäva.

Jag kan inte se att detta är i överensstämmelse med konkurrenslagarna.

Men vad står det i avtalet med Telia? Står det att Telia har ensamrätt att dra fiber i kommunens tätorter?

Nej, det gör det faktiskt inte.

Här måste jag, innan jag går vidare, återge min mailväxling med förvaltningschefen på samhällsbyggnadsnämnden (=FC): avtal2

(Jag) ”Det står inget om ensamrätt i detta avtal.”
(FC) ”Det är det avtal som vi hänvisar till.”
(Jag) ”Men det står ju inget om ensamrätt?”
(FC) ”Det är upphandlat i konkurrens.”

Vi kom inte längre.

Det blev förresten samma visa i dialogen med kommunjuristen (=KJ). Den mailväxlingen kan också vara värd att återge:

(KJ) ”Avtalet med Telia är inte exklusivt men med hänsyn till konkurrensutsättningen har kommunen för tillfället samarbetsavtal beträffande kommunens fibrering av enfamiljshushållen inom tätorterna endast med Telia.”
(Jag) ”Om det inte är exklusivt hur kan då andra aktörer förbjudas att gräva ner fibrer? … Var kommer ensamrätten ifrån? Var står det skrivet?”
(KJ) ”Andra aktörer är också välkomna att gräva fiber men inte till enfamiljshus och inte inom Vänersborgs kommuns tätorter fram till och med år 2017.”
(Jag) ”Om det ändå finns aktörer som vill gräva i Vänersborg, och det till ett billigare pris än Telia och enligt samma villkor (eller bättre) än de som står i avtalet, var står det att de inte får? Var i samarbetsavtalet står det att Telia i och med detta avtal har ensamrätt?”
(KJ) ”Avtalet är ju inte exklusivt.”oops
(Jag) ”förklara för mig vad det betyder att avtalet inte är exklusivt när det hindrar andra aktörer från att gräva ner fiber.”
(KJ) ”Det känns som att jag svarar dig det jag redan har skrivit. Avtalet är inte exklusivt. Andra aktörer är också välkomna att gräva fiber men inte till enfamiljshus och inte inom Vänersborgs kommuns tätorter fram till och med år 2017.”

Och då tänkte jag att det kanske vore idé att anlägga ett annat perspektiv för att få större klarhet – och kanske ett riktigt svar. Innan jag gav upp typ.

(Jag) ”Det vore intressant att se på vilka grunder Telia skulle kunna bryta avtalet eller ”stämma” kommunen om kommunen tillät Svensk Infrastruktur att gräva ner fibrer. Vet du vilka grunder Telia skulle kunna hänvisa till?”
(KJ) ”Jag vill inte spekulera kring det.”

ge_uppNu gav jag upp.

Vad är det jag inte begriper? Är detta ett sådant där tillfälle när man missar det uppenbara? När man liksom inte ser sammanhanget fast det ligger där mitt framför ögonen.

Men jag kan trösta mig med att jag tydligen inte är ensam. En ansvarig tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen tolkade i höstas också avtalet med Telia på samma sätt, då tjänstemannen gav Svensk Infrastruktur ett skriftligt godkännande om att få gräva fiber till invånare i kommunen.

Och Johan Sundberg på Svensk Infrastruktur sa till TTELA:

”Var står det i avtalet att det är exklusivt? Vi kan inte hitta det någonstans.”

telia_loggaTelia (genom Skanova som är det dotterföretag som bygger och äger fibernätet) hävdar också, i TTELA-artikeln ”Vi har inte uteslutit någon annan” den 26 januari, att företaget inte har ensamrätt.oops

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, säger enligt TTELA:

”Från Telias perspektiv är samverkansavtalen inte exklusiva, de är en avsiktsförklaring. … Kommunen har valt att formulera det som exklusivt. Det är inget i Telias avtal som förhindrar att ytterligare aktörer kampanjar. Vi har inte uteslutit någon annan.monopol

Det verkar som de ansvariga på kommunen är tämligen ensamma om sin tolkning att avtalet med Telia ger Telia ensamrätt på att dra fiber. I varje fall efter det att avtalet undertecknades… När Vänersborgs kommun gick ut på ”upphandling” om ett samarbetsavtal med lämplig partner, så var tongångarna annorlunda. Kommunen skrev nämligen i annonsen:

”kommer inte garantera vald samarbetspartner en exklusiv rätt att bygga fibrer i kommunen”oops

När Telia lade in sitt anbud så skrev Telia som kommentar på denna punkt:

”Vi är fullt införstådda med detta och ser det som helt naturligt på en öppen marknad.”

obs2Denna fråga och detta svar går inte att tolka på annat sätt än att det ska råda konkurrens om fiberdragningen även efter det att kommunen har slutit avtal. För det är ju precis det som står! Den partner som kommunen väljer att skriva avtal med garanteras inte exklusiv rätt att bygga fibrer. Det skriver kommunen själv. Och Telia ser detta som helt naturligt.

Ett samarbetsavtal i all ära, konkurrensutsatt eller inte – om nu avtalet med Telia innebär ensamrätt, monopol, så måste det väl stå någonstans?! Precis som Bucci skrev i sin reservation…

I avtalet som kommunen hänvisar till när den säger att Telia har ensamrätt på att dra fiber, står det:oops

  • ”… beslutat att ingå ett långsiktigt icke exklusivt samarbete.”
  • ”Om en annan aktör under projekttiden tecknar bindande kundavtal i ett område ska detta område räknas som klart och ingå i statistiken som uppfyllt mål.”

Det står ingenting om ensamrätt. Tvärtom, det framgår alltså att andra företag också får dra fibrer.

vbg_loggaVänersborgs kommun har alltså slutit ett avtal med Telia som enligt Vänersborgs kommun ger Telia ensamrätt på fiberdragningen i Vänersborgs tätorter. Fast det inte står något om ensamrätt i avtalet.

Innan jag lämnade denna fråga åt sitt öde, så var jag emellertid tvungen att ta en snabb koll på vad några av våra myndigheter sa om principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. Och då stötte jag på en broschyr som hette just ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet”.

fiberbroschyrBroschyren var utgiven av Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket. Det är tunga ”myndigheter” i Sverige. Tillsammans har de tagit fram riktlinjer för hur kommuner bör agera i bredbandsfrågor. (Du kan hämta broschyren här.)

Och min bestämda åsikt att denna broschyr på ett ovedersägligt sätt visar att Vänersborgs kommun har fel när den hävdar Telias ensamrätt.

Några citat ur broschyren:

  • ”Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen, till exempel genom exklusivitetsavtal oavsett om det är en privat eller offentlig aktör.”
  • ”Parallelletablering av fiber bör främjas där så är möjligt och lämpligt.”oops
  • ”När det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad bör markavtal tecknas på skäliga och icke diskriminerade villkor.”
  • ”Kommunal säljverksamhet och förfaranden i kommunal säljverksamhet kan i enlighet med 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) förbjudas om de snedvrider eller hämmar konkurrensen eller är ägnade att snedvrida eller hämma konkurrensen. Exempel på säljverksamhet eller förfaranden i säljverksamheten som kan komma att förbjudas är när kommunen … inte ger tillträde till infrastruktur på skäliga och icke diskriminerande villkor, eller agerar selektivt, det vill säga utan sakliga skäl behandlar aktörer olika.”

betongpartiernaOch som om inte detta vore nog, ett sista citat, som är något att bita i för alla betongpolitiker och berörda tjänstemän i Vänersborgs kommun:

  • ”I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen, på alla nivåer oopsi värdekedjan, beakta behovet av att undvika monopolisering av infrastrukturen, till exempel genom exklusivavtal med enskild operatör, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör.”

Det har hopat sig en hel del frågetecken under tiden som jag har jobbat med de här tre bloggarna. Jag kan emellertid inte uttala mig om att något har skett utanför lagens råmärken. Arvet från det förflutna avskräcker dock, jag tänker t ex på skandalerna kring arenan, Toppfrys och bredbandsutbyggnaden på södra Dal. Det är ju i stort samma personer som drar i trådarna nu med.

domareI slutändan är det nog bara en domstol som kan avgöra om hanteringen av fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun har gått rätt till.

==

PS, Detta är min fyra bloggar om fiberutbyggnaden i Vänersborg. De tre sista bildar tillsammans en enda blogg.

Kategorier:Fiber, IT
%d bloggare gillar detta: