Arkiv

Archive for 9 mars, 2016

Fiber! Fiber! (2/2) – del 1

introDen här bloggen var tänkt att bli en kortare sammanfattning av Vänersborgs kommuns avtal angående fiberdragning med TeliaSonera Sverige AB. Ungefär samma längd som den tidigare fiberbloggen ”Fiber! Fiber! (1/2)”. Men så växte bloggen, och växte. Till slut fick jag ambitionen, det gav sig liksom själv, att göra en sån fullständig sammanfattning av historien/affären som det bara var möjligt för en utomstående betraktare. När jag ändå höll på, typ.

Den blev så lång så att jag delar upp den. Därav rubriken. Delarna hör ihop, där den ena slutar, där börjar den andra.

====

Fiberdragningen i tätorterna i Vänersborg har diskuterats livligt i början av detta år. TTELA har haft flera artiklar i ämnet och det har också debatterats på insändar- och debattsidor.

gravskopa2Naturligtvis är det bra att någon äntligen börjar gräva i centralorternas gator och vägar, så att vi som inte bor på landsbygden också får tillgång till fiber. (Jag har för övrigt själv tecknat avtal med Telia.) Men samtidigt undrar många vad som har föregått upphandlingen med Telia och varför Telia har fått ensamrätt. Det började jag också, lite lätt, att undra över.fiber

Några av Vänsterpartiets medlemmar har det senaste året undrat desto mer. De har engagerat sig i fiberfrågan, men jag tillhörde inte dem. Jag ska inte här återge allt som till exempel hände kring utarbetandet av den fiberstrategi som fullmäktige efter en del om och men fattade beslut om den 17 juni 2015. Jag nöjer mig med att hänvisa till inlägget ”Fiber har blivit ett samtalsämne” på Vänsterpartiets hemsida. Där finns det också ett flertal länkar till protokoll och andra dokument.

Men så ställdes Telias ensamrätt på att lägga fiber på sin spets i förra veckan (3 mars). Frågan kom upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Det hade nämligen inkommit en:

”öppningsanmälan för fiber i centrum från ett annat bolag, Svensk Infrastruktur.”

Svensk Infrastruktur hade tänkt börja gräva redan den 15 mars. Det ansåg tjänstemännen i samhällsbyggnadsförvaltningen med förvaltnings- och gatuchefen i spetsen att de inte skulle få. Ur tjänsteskrivelsen:

fiberbeslutSHB

”Ett avtal ger Telia ensamrätten att lägga fibrer till en och tvåfamiljshus inom tätorterna fram till 2017-12-31.”

betongpartiernaSamhällsbyggnadsnämnden höll med sin förvaltning. Svensk Infrastruktur fick inte börja gräva i Vänersborg. Ledamöterna från triumviratet (S+C+MP) var eniga med minialliansens ledamöter (M+L+KD). Nämnden beslutade att Svensk Infrastruktur inte får börja gräva förrän den 1 januari 2018.

Detta gjorde James Bucci (V) mycket upprörd. Bucci röstade inte bara emot beslutet (precis som Vänsterpartiets andre ledamot, och också en sverigedemokrat), han skrev en reservation som var oerhört tuff.

reservation3”Jag finner det direkt osmakligt och skandalöst att inför ett beslut bli serverad ett falsarium, och ett falsarium är det tills någon plockar fram och diarieför ett avtal som givit Telia ensamrätten att lägga fiber.”

James Bucci skräder således inte orden… (Hela reservationen kan läsas på Vänsterpartiets hemsida: ”Kan fiber vålla feber?”.)

hund_begravenOch när James Bucci reagerar så kraftfullt, då brukar det alltid ligga en hund begraven. Någonstans. Jag var tvungen att veta mer…

Och det visade sig mycket riktigt finnas åtskilligt i hanteringen av fiberfrågorna som man kunde ställa sig frågande inför. Jag ska försöka att bit för bit gå igenom vad som har hänt och hur det har lett fram till dagens situation – och James Buccis reservation.

startVänersborgs kommun slöt den 10 juli 2015 genom kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) ett samverkansavtal med TeliaSonera Sverige AB.

Bakgrunden var att kommunstyrelsen några veckor tidigare, den 1 juni 2015, hade beslutat att:

”Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att, under förutsättning av att Kommunfullmäktige antar Fiberstrategi 2015-2022, efter urvalsprocess besluta om leverantör.”

Först skulle fiberstrategin antas av kommunfullmäktige, sedan skulle kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) besluta om leverantör. Egentligen inte särskilt märkvärdigt. Om det oopsnu inte hade varit så att kommunfullmäktige skulle anta fiberstrategin samma dag som ansökningstiden för att vilja skriva avtal med kommunen gick ut…

kl10Ja, egentligen var det ännu värre. Kommunfullmäktige antog inte fiberstrategin förrän vid 22-tiden på kvällen (den 17 juni). Det var två (2!) timmar innan ansökningstiden gick ut för de företag som ville vara med i processen om att vara:

”samarbetspartner för utbyggnad av fibernät.”

oopsOch i den ansökan som företagen skulle lämna in så skulle den nyss beslutade Fiberstrategin beaktas:

”Vänersborgs kommun förväntar sig att utvald leverantör tar ett helhetsansvar för att nå de mål som beskrivs i kommunens ”Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2020”.”

Företagen hade alltså två timmar, mellan 22.00 och 24.00 på sig att lämna in en ansökan. Jag undrar om det är så här det ska gå till…?

Kommunen anser att allt har gått rätt och riktigt till. Och två företag lämnade in ansökningar, Telia och IP-ONLY. Därför anser kommunen också att överenskommelsen om samverkansavtalet har slutits i konkurrens. Förvaltningschefen på samhällsbyggnadsnämnden skrev i ett mail till mig:

konkurrens2”Det är upphandlat i konkurrens.”

Upphandlingschefen skrev:

”man [har] gjort konkurrensutsättning”

Och kommunjuristen skrev:

”Kommunen gjorde en konkurrensutsättning”

Och det är också vad Marie Dahlin (S) säger till TTELA vid upprepade tillfällen, t ex den 15 januari:

”Då vann Telia konkurrensutsättningen.”

Stämmer verkligen detta, har avtalet utsatts för konkurrens?

konkurrensverket_loggaI Konkurrensverkets författningssamling står det om upphandling:

”alla leverantörer ska behandlas lika, det vill säga ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle.”

Har alla företag fått samma information vid samma tillfälle? Jag anser att det finns skäl att tvivla på det. Kommunen har endast ”annonserat” om samverkansavtalet på sin egen hemsida.

handlaDet finns regler kring annonsering. Inte för att jag är någon expert, men när det står följande i Lagen om offentlig upphandling, så antar jag att det betyder att kommunen ska göra något mer än att bara annonsera på sin hemsida:

”Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.
Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.”

Det här kommenterar också Gabriella Meischner på Svenska Infrastruktur när hon i en debattartikel i TTELA skriver:

”Denna så kallade upphandling är för oss helt obekant och kommunen har en hel del frågor att stå till svars för.”

databasDet finns elektroniska databaser som företag och kommuner ska använda sig av vid upphandlingar. Vänersborgs kommun brukar göra det. Inköpschefen skriver:

”Upphandlingar enligt LOU och LUF annonseras i Vismas annonsportal. Och därifrån sprids det till andra portaler. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras även i TED (Tender Electronic Daily), dvs annonseras inom EU.” oops

Kommunen brukar alltså använda sig av elektroniska databaser. Men, inte i det här fallet.

Inköpschefen skriver:

”När det gäller tjänstekoncessioner, vilket konkurrensutsättningen av fiberutbyggnaden faller under, så är detta ännu inte reglerat i lag.”

Det här samverkansavtalet om fiberutbyggnaden är alltså att betrakta som en tjänstekoncession och en tjänstekoncession behöver inte konkurrensutsättas! (Jag ska ta upp det här med tjänstekoncession i nästa blogg.)

karvlingMen om avtalet nu inte behöver konkurrensutsättas varför är man från kommunens sida så noga med att hävda att avtalet verkligen har utsatts oopsför konkurrens? Och om kommunen nu, enligt egen utsago, har varit så noga med konkurrensutsättningen, varför har det då inte gjorts fullt ut så att alla tvivel, om att allt har skett i total öppenhet med lika förutsättningar för alla, har kunnat skingrats?

Och varför har kommunen t ex inte föregått de avsikter och propåer som kommer från EU-håll för att ”täppa till” de ”hål” som finns lagstiftningen kring tjänstekoncessioner?

eu_flaggaInköpschefen skriver:

”Det finns dock ett EU direktiv så det kommer en lag för detta med. Direktivet skulle vara införd i svensk lagstiftning senast 1 april 2016, men regeringen har aviserat att detta kommer man inte att klara av. Troligen så kommer lagen LUK (Lagen om koncessioner) införas nästa år.”

Det ska komma lagstiftning om tjänstekoncessioner, men än så länge finns det alltså inga. Tjänstekoncessioner, som det här är fråga om mellan kommunen och Telia, behöver således inte annonseras. Fast det har det ändå gjorts. Fast ändå inte typ.

telia_loggaHur som helst visste Telia uppenbarligen om annonseringen på kommunens hemsida. Och även IP-ONLY. Man kan fråga sig om dessa företag till skillnad från andra företag i branschen har till vana att regelbundet läsa på Vänersborgs kommuns hemsida? Jag vet inte, men jag har svårt att tänka mig det. Är det inte troligare att Telia och IP-ONLY har fått reda på detta på andra vägar?

vgregionJag vet att det finns en arbetsgrupp i Västra Götalandsregionen som kalla Ubit. Den här arbetsgruppen:

”sitter och skissar på hur vi skulle kunna hjälpa kommuner som vill göra någon form av samarbete med någon av marknadens aktörer sedan en tid tillbaka.”

Och vilka aktörer har denna arbetsgrupp på regionen träffat?

”Vi har träffat Telia, IP-only och våra Stadsnät via Västlänk.” oops

Telia och IP-ONLY?

Och när man dessutom tar i beaktande att Marie Dahlin sa till TTELA den 20 januari:

”Kommunen gick ut på sin hemsida och från början visade tre företag intresse, Svensk Infrastruktur var inte ett av dem.”

… så är det lätt att räkna ut vilket det tredje företaget är, eller hur…?

iponly_loggaMin teori är att Telia och IP-ONLY (och Västlänk) inte alls har läst kommunens hemsida. De har fått reda på Vänersborgs avsikter på ett annat sätt. Via regionen… Eller om man så vill, mellan ”skål och vägg”. Och då sidstepparoops kommunen intentionerna från Konkurrensverket att:

”alla leverantörer ska behandlas lika, det vill säga ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle.”

Jag anser att Vänersborgs kommun måste göra allt för att undvika och undanröja alla misstankar om att allt inte går 100 procent rätt till vid en upphandling. Jag menar, det är fortfarande många av oss vänersborgare som minns alla turer och skandaler kring arenan, Toppfrys och fiberdragningen i södra Dalsland.

Och vi är nog överens: Inte en gång till!oops

Särskilt inte som vissa påstår att det finns personella kontakter mellan både IT-avdelningen och Telia, och även socialdemokraterna. Det hade varit välgörande att slippa sådana här tråkiga, och möjligtvis felaktiga, spekulationer och rykten.

psPS. Fortsättning följer.

PPS. Detta är min fyra bloggar om fiberutbyggnaden i Vänersborg. De tre sista bildar tillsammans en enda blogg.

 

 

Kategorier:Fiber, IT
%d bloggare gillar detta: