Arkiv

Archive for 7 mars, 2016

Snöröjning… En uppföljning.

7 mars, 2016 4 kommentarer

Gårdagens blogg om snöröjningen (se här) på Lovisebergsgatan i Nordstan gav ett visst eko måste jag säga. Det var en överraskning. Jag har fått många kommentarer – både på mail, Facebook och på bloggen.

snorojning

Jag har förstått att det råder ett visst missnöje med snöröjningen på många håll i kommunen. Och det är väl inte att undra på. Den sköts uppenbarligen inte alltid som den ska – överallt och alla gånger…arg_man

Samtidigt är det viktigt att förstå att med den mängd snö som kom t ex igår kväll och i natt, så har kommunen svårt att hinna med. För att inte säga att det är omöjligt att hinna med. Det går inte att röja överallt på en gång och direkt snön börjar packa sig. Kommunen har ju ändå 18 mil gator i tätorterna Brålanda, Frändefors, Grunnebo, Vargön, Vänersborg och Väne-Ryr att snöröja och halkbekämpa.

Kommunen har därför av naturliga skäl en prioritering av snöröjningen. Den är utlagd på kommunens hemsida och ser ut så här:

  • ”Genomfartsleder, busslinjer och det primära gång/cykelnätet skall prioriteras. Snöröjning startar på dessa områden vid nederbörd i form av snö på 3 – 4 cm.”
  • ”Uppröjning av busshållplatser, övergångsställen och handikapplatser påbörjas på vardagar i direkt anslutning till avslutat snöröjning.”
  • ”Vid 5-6 cm snö startar vi snöröjning av större P-platser i Vänersborgs och Vargöns centrala delar.”
  • ”Vid 8 – 10 cm snö påbörjas snöröjning av bostadsgator.”
  • ”Halkbekämpning prioriteras för det primära gång/cykelnätet, genomfarter, handikapplatser och övergångsställen.”

sno_loviseb2Och det är väl egentligen inget att orda så mycket om. Även om det ska komma rätt mycket snö och röjas på många andra platser i kommunen innan Lovisebergsgatan blir aktuell…

De flesta förstår också att kommunen måste prioritera. Men det är inte riktigt det som folk klagar på eller upprörs över. Och det är inte heller anledningen till mitt blogginlägg igår. Synpunkterna och klagomålen handlar mestadels om att prioriteringen inte följs eller att snöröjningen helt enkelt inte utförs. Och mina egna synpunkter gällde hur snöröjningen utfördes när snösvängen väl var på plats.

Det handlade om att snösvängen faktiskt saboterade för oss som bodde på Lovisebergsgatan. Vi hade alla kunnat komma ut från våra garage och parkeringsplatser om kommunen inte hade plogat, trots att det hade kommit ett antal centimeter snö. Menmiljokalender efter snösvängens arbete var det omöjligt.

Några läsare har påpekat att det står så här i Miljökalendern:

”Först öppnas gatorna på snöröjningsområdet för att alla skall kunna ta sig ut eller in, sedan återkommer snöröjningsmaskinen för att bredda och färdigröja gatorna.”

Att ”alla ska kunna ta sig ut eller in” låter lite som ett skämt… Sedan ska snöröjning alltså komma en andra gång. Nu har det gått ett dygn och fortfarande har inte snöröjningen återkommit…

sno_loviseb1

Min erfarenhet genom åren är att snöröjningen ytterst sällan återkommer. Därför vore det faktiskt bättre om kommunen kom en gång, några timmar senare på dagen om det var nödvändigt, och röjde ordentligt när de väl var på plats.

Och det behöver inte ta en massa extra tid att snöröja ordentligt. Det handlar t ex om att vinkla plogen åt rätt håll… Det handlar om att ”ta ut svängen” och köra lite närmare trottoarkanten… (Se den översta bilden.)

Sedan måste jag återigen upprepa att på vissa håll är det strängplogning, på andra ”norrlandsplogning”. Snöröjarna själva måste hålla reda på detta. På Lovisebergsgatan är det norrlandsplogning och inget annat. Det betyder att (citat från kommunens hemsida):

”Vid norrlandsplogning plogar vi snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag.”

Snön läggs alltså, eller ska läggas, på trottoarerna. Och denna snö har inte fastighetsinnehavarna någon skyldighet att forsla bort. (Se nedan.)

justiceFrågan om snöröjning och fastighetsinnehavarnas ansvar är en juridiskt viktig fråga. Som fastighetsägare kan man ju faktiskt bli både skadeståndsskyldig (om någon halkar och bryter benet), ersättningsskyldig till kommunen (för att snön forslas bort) och bötfälld om du inte fullgör dina skyldigheter.

Först.

Det står i lagen (se här) att kommunen kan…

”…ålägga fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra åtgärder…”

… som till exempel snöröjning.

Så att man har skyldigheter som fastighetsinnehavare är inget att diskutera.

karvlingJag har emellertid en undran här. Om jag blir påkörd av en bil under en snöskottning, som kommunen alltså ålägger mig, är kommunen då ansvarig? Är kommunen att betrakta som arbetsgivare när den ålägger mig att utföra ett riskfyllt arbete vid trafikerade gator? Jag menar, när kommunens egna anställda utför den här typen av arbeten så finns det föreskrifter och regler kring vad som gäller. Från t ex Arbetsmiljöverket. (Jag har skickat frågorna till kommunens jurist…)

Det finns en annan aspekt av snöröjningsproblematiken. Nämligen – har fastighetsägarna några rättigheter…?

villaagarnaVillaägarnas Riksförbund (som jag inte är medlem i) har gett ut en broschyr om dessa frågor. Broschyren heter ”Snöröjning” (kan läsas här) och tar till skillnad från kommunen också upp villaägarnas rättigheter – och kommunens skyldigheter.

Och här vill jag citera två stycken som har direkt tillämpning på det som hände på Lovisebergsgatan igår kväll.

sno_loviseb3Kommunen har:

”skyldighet att forsla bort eller bryta igenom snövallar som plogats upp på fastighetsägarnas infarter. Kommunen har ingen rätt att kontinuerligt lämna kvar sådana snövallar med motivering att andra platser prioriteras.”

Kommunen gjorde enligt Villaägarnas Riksförbund helt klart fel igår vid plogningen av Lovisebergsgatan. Och Villaägarna brukar faktiskt veta vad de pratar om…

Villaägarna skriver också:

”Fastighetsägare är dock inte skyldig och kan inte heller åläggas skyldighet att föra bort snö som förts upp på gångbanan från körbanan. Detta har slagits fast i flera rättsfall, se bilaga. Det är i stället kommunens skyldighet att på gata inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap eller inom stadsplan forsla bort eller bryta igenom snövallar.”

Det är ord och inga visor. Och det finns rättsfall.

Kommunen ska alltså inte, och får inte, ploga upp snö framför infarter, lämna kvar snövallar eller kräva av fastighetsägare att de forslar bort snö som kommunen har fört upp på trottoarerna.snorojning2

En bloggläsare från Väne Ryr sammanfattade det hela så här:

”Fastighetsinnehavare har skyldighet att åtgärda snö som kommer uppifrån, inte den som kommer från sidan, från gatan eller vägen.”

Som sagt, vi var inte glada på Lovisebergsgatan igår – och i morse. Många personer lade ner många svettiga timmar på att skotta fram bilar, rensa framför garageuppfarter etc. Helt i onödan egentligen. Vi utförde en snöröjning som var kommunens ansvar.

snoskottningMen vad hade vi för val? Om bilarna skulle ut så var det bara att skotta…

Och det går inte heller att anmäla kommunen. För till skillnad mot fastighetsinnehavare, så kan inte kommunen lagföras om den gör fel med snöröjningen…

Så det är bara att skotta på…

Hoppas att det snart blir sommar…

%d bloggare gillar detta: