Arkiv

Archive for 17 mars, 2016

BUN: Dyster ekonomisk situation

dyster2Det är väl ingen hemlighet att barn- och utbildningsnämnden (BUN) befinner sig i en mycket dyster ekonomisk situation. Och inte heller ser det ut som om framtiden blir särskilt ljusare.

Elevökningen har varit massiv de senaste åren i Vänersborg. Sedan februari förra året, till februari i år, har 316 elever, netto, börjat i någon av kommunens grundskolor. Under samma tid har antalet placeringar i förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) ökat med 63 barn. Och alla prognoser berättar att utmaning4ökningen kommer att fortsätta.

”Utmaningarna” blir med andra ord allt fler och allt större för barn- och utbildningsnämnden. För varje utskick vi politiker får från förvaltningen så uppenbarar sig nya problem och utmaningar.

Utskicken inför sammanträdet på måndag är inget undantag.

paviljongBUN har som bekant försökt lösa de mest akuta lokalproblemen med att hyra in ett antal moduler, paviljonger. Alla klassrum och övriga lokaler i kommunens förskolor och skolor, med några enstaka undantag, är nämligen fulla, eller överfulla. Nu visar det sig att det inte räcker, det behövs ännu fler paviljonger. Även på förskolan.

”På grund av att fler barn 1-5 år önskar barnomsorg behöver Brålanda förskola, Öxnered/Blåsut, Väne Ryr, Mariedals förskola kompletteras med moduler i avvaktan på beslut om permanenta lösningar.”

Jo, även Väne Ryr. Förskola, fritids och skola får nämligen inte plats i skolhuset. Utöver dessa uppräknade förskolor behövs en modul också till Björkvägens förskola på grund av stora renoveringskostnader för de nuvarande lokalerna.

uggla_nattModuler kostar att hyra. BUN behöver 2 miljoner kr bara för i år (2016) för dessa ökade lokalkostnader. Och 4 milj nästa år…

Det är alltså för att lösa de akuta lokalbehoven på förskolorna. Och då kan jag inte låta bli att ställa frågan, varför lades Nattugglan ner? BUN behöver ju varje förskoleplats som går att uppbringa. Och om nu lokalerna på mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken absolut ska användas till förskola, varför då inte öppna en helt ny avdelning för en del av de hundratals barn som står i kö till förskolan?

children2Och som jag skrev i tisdags, fram till år 2026 förväntas åldersgruppen 1-5 år öka med 246 barn (SCB), varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats.

Nu är ju planerna att förskolan i kvarteret Hönan äntligen ska byggas och att det inom en ganska snar framtid ska byggas nytt på Holmängen och Onsjö. I varje fall enligt planerna… Med tanke på alla turer kring Hönan så kan man aldrig så noga veta… (Se ”Förskoleutredningen”. TTELA hade för övrigt en bra artikel om förskoleutredningen igår, onsdag – klicka här.)

Men tills dess att de nya förskolorna står klara, så måste alltså nämnden besluta om provisoriska lösningar. Som kostar pengar – pengar som BUN inte har…

skola3Det måste till akuta, egentligen bör det stå ytterligare akuta, åtgärder också i grundskolan. Behovet av fler elevplatser och större lokalytor är stort, mycket stort.

”Främst gäller detta Rånnums skola, Onsjöskolan, Silvertärnan och Torpaskolan.”

De omedelbara lösningarna är ytterligare en modul till Onsjöskolan, att hyra den så kallade Gamla matsalen vid Rånnums skola, ombyggnad av mediateket och aulan på Torpaskolan och att utöka antalet klassrum på Idrottsgatan 7 för Silvertärnan (fd Tärnan 7-9).

Allt till en beräknad kostnad på 400.000 kr i år och 2,2 milj kr år 2017.

fa_plats2Det måste noteras att det jag skriver om nu helt handlar om att barnen och eleverna ska få fysisk plats i förskolorna och skolorna. Sedan ska de förhoppningsvis också få möjlighet till lärande, undervisning och utveckling. Och då behöver Vänersborg fler pedagoger, mer undervisningsmateriel, fler datorer, fler modersmålslärare, fler elevassistenter osv. Förutom att all personal, rektorer och förskolechefer inräknade, får en alltmer pressad arbetssituation…

nyutexadJag sprang på en (annan) lärare igår, en nyutexaminerad. Den nyutexaminerade läraren berättade att hen hade blivit erbjuden 25.600 kr i månadslön i Vänersborg. Det var tydligen en maxgräns som inte gick att förhandla upp. I Trollhättan hade hen erbjudits 34.000 kr. Hen övervägde inte att börja i Vänersborg… (I Färgelanda är minimilönen för en legitimerad lärare 30.000 kr.)

Det är följaktligen inte bara pengar till nya lokaler som behövs… Och var det ska sluta vet jag inte riktigt. Redan för januari och februari uppvisar nämligen grundskolan ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Det ska vi också diskutera i nämnden på måndag.

dyster2I det här dystra ekonomiska läget, och under dessa dystra ekonomiska framtidsutsikter, är svaret från den styrande politiska ledningen med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i spetsen – det ska sparas år 2017!

Det sparbeting som det styrande triumviratet (S+C+MP) har lagt på barn- och utbildningsnämnden för 2017 (och alla andra nämnder också), har de dessutom mage att kalla effektiviseringsbeting.

Till TTELA säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S):

”Det är ingen besparing, det är ett sätt att hushålla med medlen. Sparar man tar man bort verksamheter, effektiviserar man har man kvar samma verksamheter men gör dem effektivare.”forolampning

Jag blir provocerad. Marie Dahlin tycks helt ha tappat kontakten med verkligheten. Det är en förolämpning, en skymf och kränkning mot alla de som arbetar inom förskola och skola.

Enligt socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ska barn- och utbildningsnämnden spara 3.347.000 kr år 2017…

Förskolan och grundskolan står inför stora utmaningar de närmaste åren med en enorm ökning av antalet barn och elever. Det finns dessutom massor av lokaler som är i stora behov av renovering. Vi behöver också fler pedagoger som vill arbeta i Vänersborg, kvaliteten behöver förbättras osv osv.

losningProblemen och utmaningarna ska lösas – de måste lösas. Men då krävs det att våra styrande politiker i triumviratet (S+C+MP) öppnar sina ögon och ser hur det ser ut i verkligheten, i förskolorna och skolorna. Sedan måste Vänersborg lösa utmaningarna tillsammans, över både parti- och nämndsgränser.

Jag hoppas att alla medlemmar i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet drar sig till minnes vad de lovade i valet och talar om för sina lokala ledare att:

Det är Vänersborgs barn och ungdomar det handlar om!finger_peka2 Det är Vänersborgs framtid det handlar om!

På måndag ska nämndens ledamöter informeras om sparbetinget. Inga beslut ska fattas, utan det som står på dagordningen nu är att tjänstemännen, förskolecheferna och rektorerna i barn- och utbildningsförvaltningen ska sätta igång ett arbete med att hitta besparingar i verksamheten – och att skriva konsekvensanalyser av vad besparingarna leder till. Ett mycket nedslående och deprimerande jobb som kan få vem som helst att tappa både geist och sug – och se sig om efter andra uppgifter… Eller kommuner…

.

PS. Tidigare bloggar om BUN:s kommande sammanträde den 21 mars:

PPS. Tidigare bloggar om budget 2017:

%d bloggare gillar detta: