Hem > BUN 2015, Kommunfullmäktige 2016, Verksamhetsberättelse > KF: BUN:s verksamhetsberättelse

KF: BUN:s verksamhetsberättelse

Veckans sammanträde med kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, handlar till stor del om gångna tider, om år 2015.

dagordningaprilJag har tidigare skrivit om revisorernas rapporter (se ”Revisorsrapporter”) och årsredovisningen (se ”År 2015 till handlingarna”). Idag tänkte jag skriva några ord om Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Delar av verksamhetsberättelsen finns med i årsredovisningen, således under ärende 3, och de mer omfattande delarna som ett eget ärende (ärende 4 på dagordningen).

I årsredovisningen finns själva resultatavstämningen med. Och resultatet är väl inte speciellt plopp_greenupplyftande för barn- och utbildningsnämndens del, kan man nog konstatera.

plopp_redDet finns 20 mål. Det anses att 9 av dem är uppnådda under 2015. De är symboliskt och ytterst pedagogiskt markerade med gröna ploppar. 11 mål har således inte uppnåtts. De är markerade med röda ploppar.

Målet att barnens och ungdomarnas trivsel, trygghet och arbetsro ska vara hög får en grön plopp. Men det tycks mig vara en sanning med modifikation, i varje fall när det gäller arbetsron. Stora klasser och trånga klassrum gör det inte lätt ute på skolorna. Här skulle politikerna kunna ge personalen betydligt bättre förutsättningar. Föräldrarna på en del förskolor kände sig för övrigt inte heller helt trygga.

goalBarns och ungas psykiska hälsa har förbättrats under året enligt målavstämningen. Det verkar dock vara mer en känsla grundad på det arbete som utförts än med fakta om resultatet. Det finns anledning till att vara lite skeptisk. Stora barngrupper i förskolan, stora klasser, för få speciallärare, ett betygssystem som bidrar till stor stress bland eleverna etc gör, även här, att förutsättningarna skulle kunna vara, och bli, bättre. Vi hoppas dock att den psykiska hälsan verkligen har förbättrats.

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka skolnärvaron. Och det ger resultat.

Det finns vidare gröna ploppar på samverkan mellan hem och barnomsorg (jag undrar om Nattugglans föräldrar var med i undersökningen?) och med andra myndigheter. Fast jag blir lite tveksam till den gröna ploppen för målet:glasogon

”hög kvalitet inom förskola och grundskola ska synliggöras”

Vilken hög kvalitet? Hög kvalitet i förhållande till de förutsättningar pedagogerna får av politikerna? OK, i så fall går jag med på det. Men det är inte riktigt så det presenteras…

Det finns många mål som inte uppnås…

student7Trots att medelmeritvärdet i åk 9 ökade, så sjönk andelen elever som var behöriga till ett yrkesprogram. 21% av eleverna uppnådde inte heller godkända resultat i samtliga ämnen. Dessutom finns det en del i övrigt att önska när det gäller likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

BUN lyckades inte med att tillgodose föräldrarnas förstahandsval inom barnomsorgen inom fyra månader. Detta är för övrigt ett lagbrott… Det blev inte heller någon utökning av öppettiderna i förskola och fritidshem.

Det finns fler mål som inte uppnåddes.

Men så är det. Vänersborg har den förskola och den grundskola som kommunen förtjänar. Vill inte politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna till pedagogerna, så blir resultatet så här. Att Vänersborg inte följer Skollagen tycks inte heller vara särskilt viktigt för många politiker. Eller att kommunen kom på plats 199 i SKL:s skolranking ”Öppna jämförelser” för 2015. (På plats 159 om de fristående skolorna räknas med.) (Skolrankingen kom för övrigt idag, rapporten laddar du ner här och statistik här.)

verkberDet var verksamheten under ärendet om årsredovisningen. Sedan kommer ”ytterligare” en verksamhetsberättelse under ärende 4. Den här berättelsen är längre och ska väl liksom vara ”fundamentet” för kommande arbete. Här beskrivs nämndens verksamhet på ett fylligare och djupare sätt.

Jag gör några nedslag i BUN:s berättelse.

  • BUN redovisar att överskott på 10,4 milj kr.
  • Antalet elever i grundskolan har ökat med 217.

Här tycker jag att nämnden skulle ha varit mycket tydligare med att förklara varför nämnden kan gå med överskott samtidigt som det finns för lite pengar överallt i verksamheterna. (Jag återkommer till det, om inte annat i ett anförande på onsdagens sammanträde.)

  • Det är brist på legitimerade lärare.
  • I förvaltningen arbetar 71 obehöriga pedagoger.
  • Personalomsättningen har ökat till 9,2%.
  • Det är för många barn och personal på varje förskoleavdelning.
  • Det finns brister i likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

sammanfattning4På fyra rader sammanfattar verksamhetsberättelsen vad det är fråga om:

”De ökade barn- och elevtalen löser verksamheterna med att förtäta, utöka med tillfälliga lokaler, titta över sina verksamheter och hitta nya sätt att organisera sina verksamheter på. Konsekvenserna i verksamheterna blir bland annat en ökad arbetsbelastning för personalen, högre sjukskrivningstal, ökat tryck på öppettider för förskola och fritidshem samt försämrade lärmiljöer.”

Kan man också gissa att kunskapsresultaten blir sämre och att barnen och ungdomarna mår sämre?

Det här var vad det står i verksamhetsberättelsen om barn- och utbildningsnämnden. Det finns naturligtvis motsvarande texter för kommunens alla andra nämnder också. (Men det hinner jag inte med att redogöra för.) Det är sammanlagt en tung läsning att ta sig igenom alla sidor, men det är också väldigt givande. I varje fall om man är politiker… Eller en intresserad kommuninvånare. Man kanske till exempel undrar vad det blir av alla skattepengar…

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: