Hem > Budget 2016, Kommunfullmäktige 2016 > KF: Budget 2016 i repris

KF: Budget 2016 i repris

Imorgon onsdag ska kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om årets budget (för 2016). Det tidigare beslutet från juni 2015 förklarades ju olagligt av Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”.) Hela processen måste därför göras om på nytt…

triumviratOm det nu blir så imorgon. Ryktena säger att de styrande partierna (S+C+MP) vill återremittera hela ärendet, dvs skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle.

Vad orsaken till en återremiss i så fall skulle vara, det vet jag inte. Men man kan ju alltid spekulera… Är det kanske för att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) inte kan närvara imorgon? Är det på grund av interna stridigheter i socialdemokraterna kanske? Det finns ju många, även ledamöter i fullmäktige, som inte vill att den socialdemokratiska besparingsbudgeten ska gå igenom i fullmäktige med sverigedemokraternas aktiva stöd… Eller är det kanske medlemmarna i miljöpartiet som äntligen protesterar mot gruppledarnas tafatta förhandlingar med de andra styrande partierna? Där de överger de flesta av de krav som partiet gick till val på, som till exempel mer pengar till förskola och grundskola…

klokerVi kanske blir klokare imorgon…

Jag tänkte hur som helst att publicera utkastet till det anförande jag tänkte ha i budgetfrågan på morgondagens sammanträde…

=========

Barn- och Utbildningsnämnden tilldelades i stort sett exakt samma summa 2016 som 2015, och 2014, omkring 670 miljoner kronor. (Det var tom. 3 mkr mindre 2016 på grund av sänkt internränta.) 670 miljoner kronor kan tyckas vara mycket pengar. Men under den här perioden har elevantalet ökat drastiskt – omkring 400 elever på 2 år.

Och ökningen av elever bara fortsätter. Ett exempel, i stort sett över det senaste jullovet ökade elevantalet i Vänersborg med 64 elever…

Även antalet barn i förskolan har ökat drastiskt, dock inte riktigt så mycket som i grundskolan. Barngrupperna är fulla, överfulla skulle man nog kunna säga, och det är brist på lokaler. (Som ska lösas med tillfälliga lösningar som moduler.)

Det innebär att samma summa pengar, som nämnden fick 2015, ska användas till fler elever år 2016. Det kan naturligtvis bara betyda en enda sak, pengarna per elev blir mindre. Därför har också elevpengen minskat från den 1 januari i år.

Så här ser elevpengen ut för 2016:

  • Åk 1-6: från 35.676 kr per elev till 31.512 kr. (-12%)
  • Åk 7-9: från 42.471 kr per elev till 37.514 kr. (-12%)

Jag skulle gärna vilja ta ett exempel på vad detta innebär i praktiken. Ett exempel som nämnden fick sig till del i januari i år.

Exemplet Onsjöskolan:

Elevökningen på Onsjöskolan innebär att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster. Skolan skulle behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

I år (2016) får Onsjöskolan emellertid 1.160.000 kr mindre än förra året på grund av den sänkta elevpengen. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Skolan måste ”göra sig av med” 2,5 tjänster – när det egentligen behövs 2,5 till…

Fler elever – mindre pengar – färre personal.

Och så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

Det är naturligtvis, som alla förstår, eller borde förstå, en helt omöjlig situation för Onsjöskolan.

Onsjöskolan lyftes fram i nämnden som ett konkret exempel. Inte som ett undantag, utan som en typisk skola i Vänersborg. Elevpengen minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

De här anförda sakuppgifterna torde väl egentligen räcka för att visa på den omöjliga situationen för BUN – i år, 2016.

Men jag tycker att det också kan vara på sin plats att påpeka att personalomsättningen inom kommunens förskolor och skolor är oroande hög. Många, alltför många, pedagoger flyr Vänersborg och byter kommun. Jag inbillar mig att ett av skälen är att kommunen inte satsar på förskolan och grundskolan.

Den budget som kommunfullmäktige har tilldelat BUN för i år (och som nu alltså inte gäller längre) och som ligger till grund för elevpengen utgår som alla förstår inte från skolornas och elevernas behov. Som det skall göras enligt Skollagen (2 kap 8a§):

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Budgeten utgår istället från vad som finns kvar när kommunen har avsatt pengar till annat, annat som de styrande tycker ska komma före barnen och ungdomarna.

Sju fackförbund protesterade också mot budgeten innan den togs i juni. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening lämnade den 31 mars ett gemensamt yttrande. De skrev:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt.”

BUN begärde 23,4 milj kr inför 2016 till det ökande antalet nyanlända och 9 milj kr avseende personaltäthet. De här 9 milj kr var pengar som nämnden fått i en rad år, men som gick via kommunstyrelsen. Barn- och Utbildningsnämnden fick de 9 milj kr. Som BUN också hade fått 2015. Och 2014.

Inget mer. Samma budgettilldelning som tidigare…

Vänsterpartiet yrkade en ramökning för 2016 på 23,4 milj kr, precis som nämnden…

Men nu har kommunfullmäktige fått en ny chans. Tack vare Förvaltningsrätten i Göteborg. Fullmäktige kan fatta ett nytt beslut utifrån en större kunskap om det ekonomiska läget än vi hade i juni 2015. Nu vet vi ju faktiskt att kommunens ekonomi går mycket bättre än man kunde föreställa sig för 10 månader sedan.

Och dessutom är det bara april och organisationen ute på grundskolorna är inte klar. Planeringen har i och för sig börjat och fortskridit ganska långt, men den är ändå inte klar.

Resultatet för 2015 uppgick till 41 milj kr. Någon prognos för 2016 finns ännu inte, en sådan kommer att tas fram efter april månads utgång (inför delårsrapporten). Men en liten antydan kan man få av att kommunens resultat det första kvartalet i år var +52 milj kr.

Jäpp, ni hörde rätt, 52 milj kr.

Det torde vara helt realistiskt att räkna med att kommunen kommer att göra ett överskott i år på åtminstone omkring 30 milj kr. Det stöds också av årsredovisningen för 2015 som säger att det ekonomiska läget ser betydligt bättre ut nu än i juni 2015 då budgeten togs. Vi behöver inga skattehöjningar, vi behöver inte använda RUR-pengar. Vi skulle helt enkelt kunna använda det stora överskott vi får tack vare de ökade skatteintäkterna och statsbidragen.

Det är klart att vi ska använda överskottet till det viktigaste av allt – barnen, ungdomarna och de gamla. Varför skulle vi inte göra det?

Särskilt när vi vet att med det förslag som regeringen lägger för 2017 så kommer statsbidragen att fortsätta att komma till Vänersborg de närmaste åren. Även skatteintäkterna kommer enligt prognoserna att fortsätta öka.

Det betyder att det finns pengar till förskola och grundskola både 2016 och 2017. Varför ska inte våra barn och ungdomar idag få använda dessa pengar i stället för att tvingas dra åt svångremmen och spara till framtida generationer?

Vänsterpartiet ber därför fullmäktige att använda både känsla och förnuft. Vänsterpartiet yrkar, dels att de 9 milj kr från kommunstyrelsen till ökad personaltäthet tillfaller barn- och utbildningsnämnden i form av en ramökning (precis som beslutet var i juni), men dels också en ytterligare ramökning för i år på 12 milj kr. Det är samma summa som Vänsterpartiet yrkade i juni, med den skillnaden att det nu blir halvårseffekt på pengarna.

Det skulle göra att BUN kan sätta en organisation i höst som BUN kan behålla även på vårterminen, om Vänsterpartiet får sin vilja fram då också.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: