Hem > Hamnar > Hamnen – och jordskred

Hamnen – och jordskred

hamnbild2När kommunfullmäktige sent den 18 juni i år fattade det olycksaliga inriktningsbeslutet om att flytta hamnen från det nuvarande läget i Vänersborg till Vargön, så hade jag mitt längsta tal under hela mandatperioden. Jag räknade upp, och utvecklade, 10 punkter som talade emot en hamnflytt. (Se ”Hamnfrågan avgjord”.) Förgäves. Hela kommunfullmäktige utom ledamöterna från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet röstade för att flytta hamnen.

Nu föreslår budgetberedningen att 41 miljoner kr avsätts för att sätta hamnplanerna i verket innevarande mandatperiod. Utan att någon ytterligare utredning har gjorts, utan att på något sätt visa hur pengarna ska investeras. Utan att ens motivera hur den kan pruta på Samhällsbyggnadsnämndens redan alldeles för nedbantade förslag på 90 miljoner kr. (Se ”Inga nyheter är också nyheter? Och hamnen”.)

En parantes. Redan nu så investerar Vänersborgs kommun pengar för att förbereda för en hamn i Vargön. Pengar som ligger ”utanför” de här 41/90 milj kr. Vissa av dessa investeringar behöver emellertid göras i vilket fall. Det handlar om 21,885 milj kr (redan beslutat) som ska täcka byggandet av vägar, vatten och avlopp, diken och öppna dammar. I Budgetberedningens förslag ska också 20 milj kr användas för att säkra hamnområdet mot ras.

En av de faktorer som jag räknade upp från talarstolen var planerna på den låga bron i Göteborg som skulle kunna bli ett hinder för Vänersjöfarten. Som de flesta vet vid det här laget, så dömde senare Mark- och Miljödomstolen till Göteborgs kommuns favör – det ska bli en låg bro. (Se ”Hamnen och den låga bron i Göteborg”) Betydelsen av denna dom struntar Budgetberedningen i att ta upp till diskussion.

jordskredDet finns ytterligare en sak som det bör tas hänsyn till innan Vänersborgs kommun går vidare – risken för jordskred längs Göta älv. Det här missade jag i mitt tal.

”Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig.” (Wikipedia)

Jordskred kan ske både över och under vattenytan.

I gårdagens GP hade generaldirektören för Statens Geotekniska institut (SGI) Åsa-Britt Karlsson och stf generaldirektör på samma institut Bo Lind en debattartikel med rubriken:

”Göta älv måste klimatsäkras redan nu”

Karlsson och Lind skriver i sin debattartikel:

”Göta älvdalen är Sveriges mest skreddrabbade område. Det vi upptäckte vid kartläggningen 2009-2012 (Göta älvutredningen) var att många områden redan idag har alltför dålig stabilitet. Det finns risker för skred på många håll längs Göta älv.”

gauI Göta älvutredningen (du kan ladda ner utredningen här) står det om konsekvenserna:

”Älven är en viktig transportled som gett förutsättningar för etablering av hamnar, industrier, bebyggelse och infrastruktur. Etableringarna innebär att konsekvenserna av skred i älvdalen på flera platser blir stora då bebyggelse, industri, vägar, järnvägar, sjöfart, förorenade markområden och vattenintag kan påverkas.”

Det torde vara ganska onödigt att argumentera för varför det är viktigt att fartyg kan ”segla” längs Göta älv… Om Vänersborg ska ha en hamn i Vargön menar jag. Eller i Vänersborg överhuvudtaget för den delen. Betydelsen, och resultaten, av jordskred för Vänersjöfarten lär väl vara ganska uppenbar… Dessutom minskar ju inte stora fartyg på Göta älv direkt risken för jordskred…

SGI skriver att risken för jordskred redan idag är stor, ja inte bara risken:

”Årligen inträffar ett flertal skred av olika storlek längs älven och området tillhör ett av de mest skredfrekventa i landet.”

SGI räknar med att risken för jordskred kommer att öka i framtiden. Den globala klimatförändringen leder till ökade nederbördsmängder, som leder till:

vattenfall”behovet av ökad tappning genom Göta älv till följd av ökad tillrinning till Vänern.”

Som naturligtvis ökar skredrisken. Dessutom leder klimatförändringarna till:

”förändrade grundvattenförhållanden i jordlagren längs älven, vilket i sin tur leder till att stabiliteten för slänterna längs Göta älv kan försämras.”

Karlsson och Lind nästan vädjar till staten i sin debattartikel:

”Vi förbereder oss för de högsta flödena på flera tusen år. Det kräver dock att man vidtar åtgärder och ett överslag pekade på kostnader på 5–6 miljarder för att stabilisera hela sträckan på båda sidor av älven. Med de insatserna skulle man kunna åtgärda alla områden med hög risk redan idag och dessutom ta höjd för att klara framtida klimatförändringar.”

Det är klart, Vänersborgs kommun kan väl strunta i dessa orosmoln och frågetecken. Och hoppas att det ordnar sig… Att staten investerar 5-6 miljarder de kommande åren – förutom de 3 miljarder som den nödvändiga ombyggnaden av slussarna kostar. Så har ju Vänersborgs kommun resonerat förr. Att det ordnar sig…

lat_gaJag kan inte låta bli att tycka att i synnerhet socialdemokraterna och centern, som såg resultatet av sin ”det-ordnar-sig-politik” under sin förra mandatperiod, 2006-2010, borde ha lärt sig av misstagen…

Kategorier:Hamnar
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: