Hem > Hamnar > Vänerhamn och hamnflytten

Vänerhamn och hamnflytten

vanerhamn_loggaEfter TTELA:s stort uppslagna artiklar (16 juli) om hamnflytten till Vargön, där VD:arna för Alloys och Vänerhamn fick fritt spelrum att utveckla sina tankar, så blev det tyst. TTELA följde aldrig upp med några artiklar om vad som talar mot en flytt. Under denna period av stiltje i hamnfrågan fick jag av en slump se att protokollet från Vänerhamns årsstämma hade hittat sin väg till kommunens diarium.

Vänerhamns årsstämma hölls den 22 maj. Då träffades representanterna från de kommuner som äger Vänerhamn, och Lantmännen (som också är delägare), uppe i Kristinehamn. Gunnar Lidell (M) företrädde Vänersborg.

Årsstämman gick snabbt. Förhandlingarna var över redan efter 45 minuter. Då hade stämman hunnit att välja om ett antal styrelseledamöter. Däribland Lars-Göran Ljunggren (S) – en inte helt obekant politiker från Vänersborg.

Lars-Göran Ljunggren sitter av någon anledning i styrelsen, fastän han är socialdemokrat. Och har gjort så ett antal år. Varför vet jag inte. Det naturliga vore ju att det var en moderat eller folkpartist. Men kanske är det så att Gunnar Lidell (M) vill dela maktens gracer med oppositionen. Nästa gång kan det ju vara Lidell som är i opposition… (Lidell har visat prov på denna ”storsinthet” tidigare genom att låta Bo Carlsson, som representerar Centerpartiet, vara inte bara 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, utan också ordförande i NÄRF.)

sammantrade6Vänerhamns styrelse sammanträder i regel fyra gånger per år. Så gjorde styrelsen förra året. Sammanträdena 2013 tog sammanlagt 8 timmar och 45 minuter. I år har man hunnit med tre sammanträden. Två av dem avhölls samtidigt som styrelsen var på några dagars studiebesök i Düsseldorf.

På den snabba årsstämman klubbades också styrelsens arvoden. Ljunggren och de övriga styrelseledamöterna får 24.300 kr per person för sina insatser. Utom ordförande som får 92.750 kr och vice ordförande som tjänar 46.400 kr.

Styrelseledamöterna är säkert väl värda sina arvoden. Jag vet ärligt talat inte om det är så mycket pengar. Jag tror inte det. I varje fall inte om man t ex jämför med Lars-Göran Ljunggrens politikerpension från kommunen som uppgår till 195.060 kr om året.

På sina sammanträden diskuterar styrelsen för Vänerhamn sjötrafiken på Vänern och förutsättningarna för den. Styrelsen diskuterar också hamnarna i Vänern, investeringar, avtal etc. Det är inga höjdarämnen. Tycker jag.

hamnVgn4Jag har läst styrelseprotokollen från 2013 och 2014. Syftet var att se hur hamnflytten till Vargön har behandlats.

Den 19 mars 2013 diskuterades hamnflytten. I protokollet står det:

”Vänerhamn och Vänersborgs kommun har påbörjat arbete med detaljerad utformning av nya hamnläget. Kostnader ska specificeras för nytt hamnläge och, som jämförelse, även vilka kostnader som skulle krävas för fortsatt drift i nuvarande hamnläge.”

Det var kanske en liten överraskning att Vänerhamn var inblandad i utredningen. Men det är klart, här finns väl en del experter på hamnar. Jag förmodar för övrigt att det var denna utredning som lades fram för kommunfullmäktige i juni i år och som tjänstemännen i Vänersborg skickade vidare med orden:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

På samma möte med Vänerhamn, 19 mars 2013, diskuterades också brofrågan i Göteborg:

”Förslag från Trafiknämnden i Göteborg att garantera minst 15 broöppningar per dygn under förutsättning att sjöfarten accepterar en lägre bro. I gengäld kommer Göteborg då att stödja förslaget om nybyggnation av nya slussar i Göta älv / Trollhätte kanal. Förslaget ses av flertalet aktörer som en rimlig kompromiss.”

Det är intressant att Vänerhamn i ett tidigt skede skickade positiva signaler till Göteborg om att en låg bro var ok. Detta ändrades dock senare. På sammanträdet den 11 december står det i protokollet:

”Vänerhamn har lämnat ytterligare remiss-svar som avstyrker planförslaget.”

Jag känner inte närmare till varför Vänerhamn svängde, men jag tror att det kan ha berott på oenighet när det gällde broöppningarna.

Hamnen i Vargön diskuterades sedan inte förrän ett styrelsemöte den 20 mars i år (i Düsseldorf). Då redogjorde Lars-Göran Ljunggren:

”…för sina erfarenheter av kommunens handläggning av frågan.”

Det framgår inte av protokollet vad Ljunggren sade. Det slås bara fast att:

”Vargöprojektet går långsamt.”

ordfklubba2Fast jag vet inte. När kommunfullmäktige i juni fattade sitt beslut på totalt ofullständiga faktaunderlag, så är väl åtminstone min uppfattning att hela processen gick alldeles för fort…

Den 22 maj hade Vänerhamns styrelse ett sammanträde igen. Nu var utredningen i Vänersborg klar. Då säger Vänerhamns styrelse:

”styrelsen ställer sig positiv till att bolaget bidrar med specialistkompetens vid utveckling av det nya hamnläget. Dock kan inga volymer garanteras, och det är heller inte intressant för Vänerhamn att vara medfinansiär i projektet.”

Jag tycker att detta säger ganska mycket kring Vänerhamns osäkerhet om hela projektet, ”inga volymer garanteras”, och, framför allt, Vänerhamn vill inte bidra med några pengar…

Nä, ska hamnen flyttas så får Vänersborg göra det på egen risk.

Och med egna pengar…

Kategorier:Hamnar
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: