Hem > Demokrati, KF 2013, Kommunfullmäktige 2013 > KF 27/11 (2): Om rutiner och lite annat

KF 27/11 (2): Om rutiner och lite annat

Det var inte bara visionen och inriktningsmålen som diskuterades på onsdagens fullmäktigesammanträde, även om det var huvudärendet.

arkivDet fanns en till synes liten obetydlig punkt som handlade om 100.000 kr för ett arkivskåp till Överförmyndarnämnden. Maxialliansen ville betala skåpet genom ökad upplåning, det ville inte oppositionen. Den ökade upplåningen var något som jag ironiserade över i en tidigare blogg. Nu visade det sig emellertid att maxialliansen hade läst på regelverket ordentligt. Lutz Rininsland begärde ajournering, Eckerbom Wendel (M) visade oss i Vänsterpartiet regelverket ”i original” och Vänsterpartiet fick erkänna att vi hade lärt oss något nytt. Vi ändrade oss helt enkelt och stödde förslaget från maxialliansen.

Det var ingen stor fråga men regelverk är regelverk – och rutiner och regler ska följas, åtminstone i en kommunal organisation. Så med detta erkänner jag att även moderater och miljöpartister kan veta bäst ibland…

Fast inte så ofta…   ;)

medborgarforslagSedan var det äntligen dags för Gunnar Lidell (M) att svara på den fråga om rutiner avseende medborgarförslag som jag ställde för två månader sedan!

Min fråga handlade om en viktig demokratisk princip. I varje fall enligt mitt förmenande. Det gällde rutiner i kontakten mellan politiker och allmänhet. Det är nämligen så att brev, mail, förslag, synpunkter etc som vänersborgarna skickar till ”sina” politiker, t ex politikerna i en nämnd, inte alltid kommer fram. Nämnderna gör på olika sätt och ibland gör en nämnd olika vid olika tillfällen. Jag efterlyste helt enkelt ett regelverk, rutiner, som garanterade att allmänhetens brev alltid kommer fram. Samtidigt som alla nämnder gjorde på samma sätt, dvs hade samma rutiner.

Gunnar Lidells svar hade innebörden att allt var bra som det var. Och att det inte var så viktigt. Lidell:

”Min uppfattning är att kommunen inte behöver fler detaljstyrande anvisningar och rutiner, när vi redan har så engagerade anställda och förtroendevalda, vilka har till uppgift att se till att ärenden hanteras på ett rutinerat sätt.”

bestamdMin bestämda uppfattning är att det måste finnas klara och tydliga rutiner på hur saker och ting ska hanteras. Det får inte vara upp till enskilda personer eller till dem som för tillfället har politisk majoritet att avgöra. Regelverket ska vara ett grundfundament som alla politiker och tjänstemän har att rätta sig efter.

Och det handlar nödvändigtvis inte om fler rutiner – det handlar om en gemensam och tydlig rutin.

Och det trodde jag egentligen att moderaterna också tyckte. Lidells partivän Lena Eckerbom Wendel (M), som för ovanlighetens skull sa många bra saker denna kväll, hade tidigare sagt (under visionsärendet):

”… behöver tydlighet … säkerställa kommunikationen … viktigt med skrivna styrprinciper … även invånarna ska förstå…”

Å andra sidan sa Eckerbom Wendel i samma ärende (på ett ungefär):

”Vi ska inte låta oss luras av att många invånare har deltagit (skickat in synpunkter och svar; min anm). Det är inget representativt urval. Det är bara de som brukar svara på enkäter som skickat. Kommunfullmäktige ska ta hänsyn till alla vänersborgare.”

tystnadDet här har vi hört förut från minialliansen… Ståndpunkten kan sammanfattas i det paradoxala påståendet:

Vi måste lyssna på de som inte säger något.

Hmm…

Eftersom den styrande minialliansen inte ville göra något åt problemet, så menade Lutz Rininsland (V) att Vänsterpartiet ska göra en enkät som skickas till de olika nämnderna. I den frågar partiet efter respektive nämnds rutiner. Utifrån det kan Vänsterpartiet arbeta vidare med frågan. Rininsland påminde också om att JO under den förra mandatperioden hade kritiserat kommunen 4 gånger om brister i diarieföringen.

Även Lutz Rininsland hade ställt en fråga till Gunnar Lidell – om medborgardialog. Rininsland ansåg att kommunen även på detta område borde utarbeta klara och tydliga rutiner. Han menade också att en medborgardialog handlar om dialog mellan allmänheten och politikerna – inte allmänheten och tjänstemännen.

Lidell svarade provocerande kortfattat:

”Ja, det vore bra om vi kan gå vidare i hur, var, när, och med vilka kommunen ska ha medborgardialoger.”

Det tycktes som om Lidell inte ansåg att denna fråga var speciellt viktig, inte denna fråga heller. Lidell verkade också lägga skulden på den tröga och långsamma processen på kommunfullmäktiges ordförande, tillika partikamraten, Anders Forsström (M)…

ursand3bRininsland frågade också Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP), med anledning av att det tydligen händer saker på Bert Karlssons Ursand:

”Kan vi vara säkra på att kommunen har uppsikt och kontroll över att arrendatorn (dvs Bert Karlsson; min anm) följer regelverket fullt ut eller måste vi även fortsättningsvis bevittna att arrendatorn prövar var gränserna går?”

Peter Göthblads svar var något oroväckande:

”Byggnadsnämnden har inte de ekonomiska eller personella möjligheterna att kontrollera varje arrendator. Vi förutsätter att lagarna följs.”

Gunnar Lidell (M) fick svara på ytterligare en fråga från Vänsterpartiet – om medborgarförslag. Jag hade upptäckt att det inte någonstans på kommunens hemsida informeras om att kommuninvånarna numera har rätt att ”väcka talan i kommunfullmäktige”, dvs lägga medborgarförslag. (Se här.)

Gunnar Lidell konstaterade att detta var ett förbiseende av kommunen och att det omedelbart skulle rättas till.

Det har inte hänt något än, men det kan väl i och för sig ta lite tid innan en lämplig text kan formuleras och publiceras.

Nu är det för övrigt bara knappt två veckor kvar till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

 1. Roy Andersson
  2 december, 2013 kl. 16:43

  Från tre olika kommunjurister (i andra kommuner) kom identiska svar:
  Det är Förvaltningslagen som skall följas och kommentarerna, förarbetena och JO:s klargörande tolkningar av denna (huvudsakligen paragraf 4).
  Om någon medborgare skriver till en kommun eller annan myndighet MÅSTE denna svara -skriftligt eller på annat sätt- så långt finns ingen frivillighet. Dessutom skall svaret komma så snabbt som bara är möjligt. Arbetsbörda kan ursäkta ett KORT dröjsmål, men myndigheten är skyldig att hålla kapacitet för att svara medborgarna.
  Det Vänersborgs kommun behöver är inga privata funderingar utan att kommunjuristen redogör för vad svensk förvaltningslag innebär och hur den skall tillämpas.

 2. Roy Andersson
  1 december, 2013 kl. 18:32

  Den nuvarande nivån innebär att Vänersborgs kommun inte ens svarar skriftligt på medborgarnas skrivelser till kommunen. Ibland svarar dom inte på annat sätt heller. Detta är onormalt dåligt. Möjligen ledsnade en del när man inte lyckades kontrollera den medborgardialog man bjöd in till. Men det är ju bara en månad kvar till valåret och det gör kanske att även de stöddigaste förtroendevalda börjar uppföra sig enligt god demokratisk sed.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: