Hem > Budget 2014, BUN 2013 > BUN 9 dec: Fria skolskjutsar och detaljbudget

BUN 9 dec: Fria skolskjutsar och detaljbudget

ipad4_2Som sagt (se ”Miljö…”), på måndag har Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde igen. Och nu har vi ledamöter i nämnden också fått alla papper och handlingar. Papper och papper förresten… Pdf-filer är det nu för tiden. Som lämpligen läses i de iPads som vi har fått låna.

Vid en andra titt på dagordningen riktas mina ögon mot ärende 3 – ”Revidering av skolskjutsreglemente”. Revidering? Jag var tvungen att gnugga ögonen. Skulle nämnden revidera beslutet från februari i år? Ett beslut som kostade 1,5 milj kr? Jäpp. Så var det. Det ”gamla” skolskjutsbeslutet ska upphävas, i varje fall till en del.

Följande föreslås gälla – och håll i er nu…

Allvarligt. Är ni beredda?

”att elever inom f-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolkort i linjetrafik läsåren 2014/2015 tom läsåret 2016/2017 oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun. Gäller från 140801.”

buss

Wow!

Fria skolskjutsar!

En gång till. Det ligger alltså ett förslag, om att alla elever, från förskoleklassen till åk 9, ska få fria bussresor till vilken skola de än väljer i kommunen. Och det gäller naturligtvis också de elever som väljer en friskola (Vänersnäs och Fridaskolan).

Visst är det värt ett ”wow!”?

blixt_klar_himmelBarn- och Ungdomsnämnden har faktiskt diskuterat detta lite löst tidigare. Men inte speciellt seriöst. Och att ett sådant här förslag skulle ligga på nämndens bord nu i december, det kom som en blixt från en klar himmel. Åtminstone för mig.

Rent ekonomiskt menar förvaltningen att förslaget blir kostnadsneutralt, i den meningen att det gamla beslutet skulle ha kostat 1,5 milj kr. De här 1,5 milj kr motsvarar ca 500 ”skolkort”. Och fler elever än så lär inte efterfråga skolkort, dvs välja en annan skola än sin hemskola. Säger förvaltningen mellan raderna typ.

Fördelarna med förslaget är naturligtvis att det fria skolvalet (som riksdagen har beslutat) kan bli verklighet. Ett fritt skolval förutsätter ju faktiskt fria skolresor. Annars riskerar det att bli enbart elever till föräldrar med tid och framför allt pengar som fritt kan välja skola.

integrationFörvaltningen anger som skäl till det nya förslaget att fria skolresor blir ett led i att öka integrationen i kommunen och därmed höja måluppfyllelsen. Jag antar att tanken är att elever från Tärnan 4-6 ska välja en annan skola. (Tärnan-området nämns speciellt i handlingarna.)

Är det en realistiskt tanke? Kommer eleverna på Tärnan att välja en annan skola? Och vilka av dem väljer i så fall en annan skola? Det ligger väl nära till hands att tro, att det i så fall blir de med ”bäst betyg” typ som flyttar. Vilket ökar skillnaderna i måluppfyllelse mellan skolorna ännu mer. Även om integrationen kanske ökar. Jag undrar också vilken skola eleverna från Tärnan skulle välja? Mariedal och Onsjö ligger väl för nära Torpaområdet för att berättiga till skolkort. (Avståndsgränsen för elever i åk 4-6 är 4 km.) Och Blåsut och Öxnered är överfulla som de är. Norra? Väne Ryr? Granås? Frändefors?

Det finns många frågor kring detta förslag. Det kanske blir så att det ändå bara är elever som har ”föräldrar med tid och pengar” som väljer en annan skola än hemskolan (typ friskolor) och då kommer förslaget bara att innebära en subvention till de redan ”välbeställda”.

Som det ser ut i nu-läget är jag trots allt beredd att faktiskt stödja förslaget om fria skolkort. Även om det finns en del frågetecken kring vilka effekter beslutet får i praktiken.

rysningBarn- och Ungdomsnämnden har ytterligare ett viktigt beslut att fatta – detaljbudgeten ska fastställas.

Det här är ett återkommande ärende varje år. Och i 9 av 10 fall ger mig punkten rysningar.

I september beslutade, som ni kommer ihåg, en majoritet i kommunfullmäktige, bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, att BUN ska få det fantastiska tillskottet av hela 54.000 kr år 2014. Och de pengarna ska räcka till mycket…

I handlingarna kan vi läsa om vilka förutsättningar som förändras nästa år och vilka som då med all sannolikhet innebär ökade kostnader.

Förskola:

 • ”Efterfrågan avseende vistelsetid före kl. 06.00 och efter kl. 18.00 (allt fler föräldrar pendlar)
 • Förskolan i Väne Ryr får helårseffekt
 • Organisation kring tillsyn enskilda verksamheter
 • Riktade insatser-resursfördelning”

Grundskola:

 • ”Beslut om utökad skolskjuts enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden. Ökad kostnad ca. 1,5 Mkr
 • Ökade kostnader avseende förberedelsegrupper – ökat antal elever.
 • Ökad efterfrågan avseende längre vistelsetider på fritidshem pga. att föräldrar pendlar.
 • Starta grundskola i Väne Ryr Ht 2014.
 • Riktade Insatser-resursfördelning”

Plus att kostnaderna för IT ökar…

Till dessa ökade kostnader har alltså Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet sett till att BUN har fått 54.000 kr extra till sitt förfogande…

Det blir, som jag ser det, dessa partier från maxialliansen som får fatta beslutet om detaljbudgeten. Det är de, som ensamma får ta ansvar för det nedskärningsbeslut som de fattade i kommunfullmäktige i september. Det är de som måste bestämma var besparingarna ska ske.

maxialliansenLägg gärna dessa partier på minnet:

 • Moderaterna
 • Folkpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Välfärdspartiet

Partierna som sparar på barnen och ungdomarna…

Och de gamla och dementa.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013
 1. 6 december, 2013 kl. 02:34

  Detta är Lena Eckerboms förslag! Jag tror hennes idé är att de som bor i ytterkanterna då skall kunna välja en skola i grannkommunen! Det blir då lättare att lägga ned skolorna i ytterområdena eftersom exempelvis Skerrud då tappar ändå fler elever till Åsebro! Jag tycker det är ett dåligt förslag eftersom skolornas existens beror på antalet elever!

 2. Monica Lange Gunnarsson
  5 december, 2013 kl. 23:51

  Kunde ju varit intressant om man inte bodde 1 mil från närmsta busshållplats. Mina barn får skolskjuts enbart på morgonen och detta tack vare samarbetsvilliga chaufförer.

 3. Pontus
  5 december, 2013 kl. 22:15

  Låter vettigt.
  Men man får inte glömma att skolskjuts och busskort är ju inte ”lika med tecken” om man har 2km till närmsta busshållplats och är t.ex. 7år.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: