Hem > Budget 2015, BUN 2014 > Mandatperiodens sista BUN (2)

Mandatperiodens sista BUN (2)

siffrorSent i torsdags kväll kom det extra utskicket till Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde på måndag. Nämndens allra allra sista sammanträde…

Det extra utskicket innehåller underlag till tre ärenden, alla fulla av siffror…

Det första ärendet är budgetuppföljningen. Barn- och Ungdomsnämnden beräknas gå med ett underskott på 10 milj kr år 2014. I september var prognosen –7,5 milj kr… Det är framför allt Arena-Fritid som har problem med sina kostnader, liksom grundskolan.

tjuvPå Arena-Fritidsidan är det de ökade kostnaderna för hyrda anläggningar som är boven i dramat. Samhällsbyggnadsnämnden vill ha mer betalt än vad Barn- och Ungdomsnämnden hade tänkt sig. Arena Vänersborg, bandyhallen ni vet, kommer att kosta kommunen omkring 26 milj kr netto i år. Det är ungefär 3 milj kr mer än vad det ”var tänkt” vid årets början… Och det tänkta var väldigt mycket pengar bara det… Kommunen måste göra något åt dessa kostnader. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta kasta ut så mycket pengar på arenan.

gokunge_arenaArena-Fritid innebär onekligen en ordentlig utmaning för den nya Kultur- och Fritidsnämnden med dess nye ordförande Marika Isetorp (MP).

Grundskolans underskott kommer inte som någon överraskning, prognosen har under större delen av året visat på detta. Det har jag skrivit om tidigare. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader i grundskolan än budgeterat och högre kostnader för nyanlända.

Det saknas förklaringar denna gång i underlaget till grundskolans beräknade underskott, men det brukar nämnden få mer information om vid själva sammanträdet. Men med de ynka +54.000 kr som BUN fick mer för 2014 jämfört med året innan var ett underskott att räkna med redan från början. Det fanns inte en chans att dessa pengar skulle räcka. Budgetbeslutet togs för övrigt av minialliansen (M+FP+KD) tillsammans med Miljöpartiet(!) och Välfärdspartiet…

budgetÄven detaljbudgeten har jag nu i min dator.

Barn- och Ungdomsnämnden tilldelades 716.872.000 kr i den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november. Det är mycket pengar kan tyckas…

Av dessa nästan 717 miljoner för år 2015 uppgår den totala summan för barn- och elevpengen till 303 milj kr. Till detta ska räknas ytterligare 66 milj kr som är budgeterat till SYV, förberedelseklass, allergilösningar, specialpedagoger mm. Lokalkostnaderna, inkl städ och vaktmästeri, går på 95 milj kr.

Nämnden har stora kostnader, 111 milj kr, för så kallade ”övergripande verksamhetskostnader”. Det är skolskjutsar, skolmåltider, elevhälsan, rektorsorganisation mm.

Man ska inte heller glömma att nämnden betalar 115 milj kr till andra huvudmän, dvs till ”fristående aktörer”. I denna summa ingår också interkommunala kostnader (inkl Vänerskolan).

kassavalvI den totala summan, 717 milj kr, ingår inte de 9 miljoner kr som reserverades till BUN, men som kommunstyrelsen skulle ”ha hand om”. (Se ”Budgeten”.) BUN behöver dessa pengar omedelbart. Nämnden ser redan nu att elevtalet ökar för 2015 och att det finns ett behov av ytterligare lokaler, att det finns behov av fler skolledare och att kostnaderna för nyanlända ökar. Bara kostnaden för de nyanlända uppskattar förvaltningen till ytterligare 7-9 milj kr. Det behövs också mer personal på fritidshemmen, särskilt som öppettiderna i högre utsträckning än tidigare ska anpassas till vårdnadshavarnas önskemål. Och de vill ha längre öppettider…

Jag ser inget annat alternativ än att BUN redan på måndag begär att få sina 9 valloftemiljoner från kommunstyrelsen.

BUN skulle behöva ytterligare pengar till verksamheten. Men menar alla partier allvar med sina vallöften, så borde det väl inte bli några problem…

it_nordNär det gäller investeringar så får inte heller nämnden de ekonomiska medel som skulle behövas. Behovet av IT-investeringar uppgår enligt beräkningarna till 34 milj kr under de närmaste 5 åren. Nämnden får knappt hälften, 15 milj. Det lär knappast ens räcka till att byta ut alla gamla datorer på skolorna och förskolorna. Och en digitalisering av skolbiblioteken kan nämnden bara drömma om…

När det gäller åtgärder på förskole- och skolfastigheter så är tempot så långsamt att jag undrar om arbetsmiljökraven kan uppfyllas… Så får t ex Rånnums skola och Öxnereds skola vänta med åtgärder på ventilationen till 2016, medan Tärnan och Mariedalsskolan får vänta till 2018…

konstgrasBralandaDet är avsatt 800.000 kr till Frendevi nästa år, men konstgräset på Sörbyvallen i Brålanda får vänta. 2,5 milj kr är avsatta 2018…

I handlingarna ingår förvaltningens verksamhetsplan för 2015, men den väntar jag med att ev kommentera. I det extra utskicket finns också handlingar för ärendet ”Bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg”.

Tanken med det sistnämnda ärendet är helt enkelt att fastställa bidragen utifrån den budget som fullmäktige beslutat.

Och med dessa ärenden (och de jag beskrev i en tidigare blogg, se här) avslutar Barn- och Ungdomsnämnden mandatperiodens arbete.

utmaning2Det nya styret står inför stora utmaningar på förskole- och skolområdet den kommande mandatperioden, liksom naturligtvis hela nämnden. Det skulle behöva startas upp ett arbete, i stort sett omedelbart, med att upprätta en långtgående och långsiktig plan på hur problemen inom nämndens verksamhetsområde ska tacklas och lösas. Kanske skulle nämnden kunna få stor nytta av den nye 1:e vice ordförandes, Tove af Geijerstam (FP), erfarenheter från socialnämndens område, kanske kan nämndens nye ordförande Mats Andersson (C) visa vägen. Det återstår dock att se.

.

PS. Jag drog mig förresten till minnes att Mats Andersson deltog i skoldebatten på Torpaskolan i höstas, som en av tre centerpartistiska representanter. (Se min förra blogg.)

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014
  1. Jenny
    8 december, 2014 kl. 15:19

    Du har helt rätt, de 9 miljonerna, och säkert mer pengar därtill behövs!
    I min sons klass exempelvis, en tredjeklass, har de t ex gått från 23 till 28 elever på ett år och efter jul kommer den 29:e. Lärarresurs verkar inte komma i samma takt… Och tar Vänersborgs kommun hänsyn till forskningen som säger att barn som går i mindre klasser på mellanstadiet får bättre resultat och mer betalt som vuxna?

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: