Hem > SD > Är Sverigedemokraterna fascister?

Är Sverigedemokraterna fascister?

sd_princippro2011_3Under de senaste veckorna har det debatterats flitigt om huruvida Sverigedemokraterna är fascister eller inte. Vi har hört hur både finansminister Magdalena Andersson och statsminister Stefan Löfven har hävdat att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti.

Det är väl egentligen inte det viktigaste hur man benämner Sverigedemokraterna eller vilken etikett man ska använda. Det är självklart politikens innehåll som är det väsentliga. Och det är just det som jag tänkte titta närmare på i denna blogg – i vilken ideologisk tradition hittar vi de idéer som återfinns i Sverigedemokraterna.fasces Och som ger den praktiska politiken dess innehåll.

Sverigedemokraterna själva förnekar naturligtvis att de skulle vara ett fascistiskt parti. Men vad annat kan de göra? Ordet fascism är fortfarande mycket negativt laddat efter allt som hände i trettiotalets Europa. Det är inte många i Sverige som skulle rösta på ett öppet fascistiskt parti. Så det är klart att de som är fascister inte kallar sig fascister. Även om de skulle vara det.

Som jag ser det så är inte heller Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti i den klassiska bemärkelsen. Den klassiska fascismen, t ex i Italien och Tyskland på 20- och 30-talen, syftade till att kuva arbetarrörelsen och demokratin. Den bar på idéer om styrkans och våldets rätt, ledarvälde, avsky mot demokrati, för ideal som militarism och diktatur.

De här typiskt fascistiska idéerna hittar man inte hos Sverigedemokraterna, som parti. Och de allra flesta av Sverigedemokraternas egna medlemmar och väljare anser sig inte heller vara fascister.

Det är viktigt att inte göra det alltför enkelt för sig när man ska analysera Sverigedemokraterna och enbart ta enskilda exempel på sverigedemokrater som uttalar sig extremt (även om de är många) eller som springer omkring med järnrör på gatorna. Naturligtvis är inte sådant ointressant (särskilt inte om det är riksdagsmän det handlar om), men det är viktigare att se hur Sverigedemokraterna själva definierar sitt eget parti.

sd_princippro2011_2För att få reda på vilken typ av parti Sverigedemokraterna är bör man använda sig av partiets officiella dokument, dokument som definierar partiets idéer och som är fattade i demokratisk ordning i partiet självt. Ett sådant dokument, kanske det viktigaste, är Sverigedemokraternas Principprogram från 2011.

När jag började studera Principprogrammet, så insåg jag ganska snabbt, som jag redan har nämnt, att programmet inte beskrev ett fascistiskt parti i den klassiska meningen. Men istället syntes starka influenser från den franske filosofen Alain de Benoist.

Alain de Benoist har fört fram tankar som ligger till grund för den rörelse som brukar kallas den nya högern. Eller på franska: Nouvelle Droite. De här tankarna och den här rörelsen har av många kallats nyfascism.

Och det är ingen överdrift att kalla det så. Likheterna med traditionell fascism är stora. Ändå är det inte samma sak. Det finns också många olikheter.

Historikern och journalisten Henrik Arnstad, som inte är speciellt populär bland Sverigedemokraterna, har sammanfattat nyfascismens idéer i fyra grundläggande tankar.

 • Idén om det etniskt homogena samhället
 • Idén om det ”organiska samhället”
 • Idén om den nationella kulturen
 • Idén om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot av multikulturalism och multietnicitet

Denna sammanfattning av den nya högerns/nyfascismens idéer har jag funnit mycket träffande och adekvata. Och dessa nyfascistiska tankar tyckte jag mig snabbt hitta i Sverigedemokraternas Principprogram….

Allt det kursiva nedan är direkt hämtat från Sverigedemokraternas Principprogram 2011.

Avgör själva…

punkt3Idén om det etniskt homogena samhället.

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen.
Sverigedemokraterna [ser] nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar.
Invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet.
Därför förespråkar vi en modell med gästarbetare, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd knutet till arbetsmarknadens behov.”

punkt3Idén om det ”organiska samhället”.

”Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner.
Ett varsamt framåtskridande i form av förändringar i små steg och ett bejakande av tidigare generationers samlade erfarenheter och förnuft är det bästa sättet att nå goda resultat.”

punkt3Idén om den nationella kulturen.

”Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.
Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som vi betraktar som tillhörande kärnan i den svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i första hand sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i den svenska historien, har en stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har en stark symbolisk betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den svenska nationen.
Invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”

punkt3Idén om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot av multikulturalism och multietnicitet.

”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.
Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen.
Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

Dessa citat är bara ett plock. Det finns fler i samma ”anda”.

SDJag tycker inte att det är den minsta tvekan om att Sverigedemokraternas Principprogram är mycket starkt inspirerat av de nyfascistiska idéerna. Enligt den definition som jag här har gett begreppet. Ja, Principprogrammet genomsyras så starkt av de nyfascistiska idéerna att det enligt min mening inte råder någon som helst tvekan om att Sverigedemokraterna går att karaktärisera som ett nyfascistiskt parti.

Och ärligt talat, det är en slutsats som jag själv faktiskt blev förvånad över att jag skulle dra. Det fanns inte alls någon sådan tanke innan jag började läsa i programmet. (Jag trodde att Sverigedemokraterna aktade sig för att likna sådana idéer, i varje fall så uttalat…)

Till sist.

Jag menar inte med denna blogg att man ska springa runt och skrika nyfascist åt de 800.000 svenska medborgare som röstade på Sverigedemokraterna. Eller att man inte ska debattera med Sverigedemokraterna. Eller att man ska motarbeta Sverigedemokraterna med odemokratiska metoder.

Det har de ”etablerade” partierna gjort under 10 år och Sverigedemokraterna har bara blivit större och större…

Men det får jag återkomma till.

Kategorier:SD Etiketter:, ,
 1. Kurt
  16 juni, 2022 kl. 10:11

  Lite senkommet tillägg: poängen är inte att någon ”är” fascist eller nyfascist. Det vore en nyfascistisk tanke, ungefär som att man ÄR muslim oavsett om man praktiserar Islam eller bekänner sig till Islam eller inte. Däremot kan man konstatera att någon ”gör” nyfascism, hyllar dess tankar, använder dessa tankar och föreställningar, sprider dem och hävdar att de är rena rama sanningen (eller ”realistiska”, som det heter inom SD-kretsar). Och det, menar jag, kan man lugnt konstatera: ”du sprider här nyfascistiska tankar”, t ex.

 2. Roy Andersson
  16 december, 2015 kl. 07:44

  En enligt mig utmärkt analys , men med utgångspunkt från det franska tänkandet. Vad var då syftet med att lansera begreppet nyfascism? Jo, man ville stämpla populistiska rörelser och partier med det -helt rätt som du skriver – oerhört negativa ordet fascism, men man insåg att det inte fanns täckning för detta i de populistiska partiprogrammen. Då gjorde man en ny definition. Enligt mig så innebär detta att en majoritet av befolkningen i USA, England, Ryssland, Finland, Norge och många andra länder faller inom beskrivningen och det visar hur orimlig den nya definitionen är.

  Det finns väl tillräckligt med argument mot dom populistiska partiernas program så det går att byta taktik från att klistra etiketter till att visa att dom har fel i dagspolitikens sakfrågor? De har inte minst du gjort på ett utmärkt sätt, Stefan.

 3. berra46
  14 december, 2014 kl. 11:04

  Mycket bra, detta behöver en större spridning! Naturligtvis är inte alla som röstar på SD nyfascister, men jag tror heller inte att de flesta läst och förstått principprogrammet. Partiet som sådant är tydligt ett neofascistiskt parti.

 4. 14 december, 2014 kl. 09:47

  Bra och intressant skrivet, Stefan.
  Fascismens historia, om vilken du inte skriver är mycket intressant med en grundare som var socialist, gillade Stalins Sovjetunion och kanske tom hade haft kontakter med Lenin.
  Sedan är det alltid en fara, men du undviker den och till och med varnar för den, att ta fram stora fasciststämpeln och klassa allt och alla som samhällsfiender, på ett sätt som drabbades (och fortfarande drabbar) vårt parti.

 5. Lennart Järdetsedt
  13 december, 2014 kl. 23:36

  Very very well done. Stefan.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: