Arkiv

Archive for the ‘Diarier’ Category

Informationsmotion

motion3Vänsterpartiet har lämnat in ytterligare en motion till kommunfullmäktige. (Det börjar bli ganska många nu…) Fullmäktige kommer den 23 maj att skicka motionen vidare för beredning och den kommer väl inte tillbaka för beslut förrän någon gång i höst. Tidigast.

Motionen har titeln:

”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier”

diarietBakgrunden till motionen är att kommunen har investerat i ett nytt ärendehanteringssystem och nya program för digitala utskick av handlingar. För omkring en miljon kronor. Samtidigt har det blivit omöjligt för politiker att själva gå in i diariet och leta upp och ladda ner handlingar… Nytt system – sämre möjligheter…

Fast jag vet inte riktigt om det är systemets fel eller om det beror på att det faktiskt finns vissa tveksamheter kring offentligheten av diarier. Offentlighetsprincipen kan tydligen vara i konflikt med personuppgiftslagen (PuL) – se här. Men om det nu är så, varför kan inte kommunen ”maska”, dvs ”måla över” eller stryka, de namn som behövs? Fast vad jag förstår är ingen riktigt säker på vad som gäller i nu-läget, och då kan man undra varför rutinerna, som har använts i många, många år, ändras innan man får besked…surprise5

Onda tungor har antytt att det ligger andra orsaker bakom förändringen… En förändring som också skedde utan någon diskussion eller förvarning…

Tidigare har man som politiker själv kunnat gå in i kommunens diarier och tittat på allt som kan vara av intresse. Det har jag och flera andra vänsterpartister gjort regelbundet genom åren. Ofta har, i varje fall jag, gjort det på kvällar och helger när man har haft lite tid över. En del handlingar har varit intressanta och resulterat i nya idéer (eller bloggar), andra handlingar har man kunnat lägga i papperskorgen. Överlag har kunskapen om vad som händer i kommunen ökat när man har suttit och läst handlingar. Ofta har man också kunnat läsa om ärenden som ska behandlas senare i en nämnd eller i kommunfullmäktige. Då har man fått extratid för att sätta sig in i frågor, ta reda på fakta, skriva yrkanden och diskutera med både partikamrater och vänersborgare.

maktens_korridorDet har med andra ord varit väldigt värdefullt att kunna botanisera i diariet. Och särskilt viktigt är det för ett parti som Vänsterpartiet som inte har några representanter i ”maktens korridorer”. För naturligtvis är det så att de styrande och ”etablerade” partiernas (dvs betongpartierna) ledamöter, som sitter i presidier, har egna arbetsrum i kommunhuset eller rent allmänt tillbringar en del tid i ”korridorerna”, får information via andra kanaler.

Efter det nya systemets införande får politikerna istället nöja sig med den lista över diarieförda handlingar, som varje dag skickas ut till de ledamöter som har valt att prenumerera. (Listan fanns även innan förändringen.) Sedan får man skriva till kommunkansliet eller förvaltningen ifråga och begära ut handlingarna. Och visst, servicen är bra, men dels får man skriva en massa mail och dels får man handlingarna bara undertired_1 tjänstemännens arbetstid. För att inte prata om den extra arbetsbörda som det åsamkar personalen.

Det har dessutom blivit sämre information på kommunens hemsida. Handlingarna inför kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) sammanträden finns inte längre utlagda. Ja, inte ens kallelsen. Det betyder att de partier som inte är representerade i ”maktens korridorer” får handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde omkring en vecka efter de andra partierna. Ja, egentligen ännu längre. Kommunalråden, utom oppositionens Gunnar Lidell (M), har faktiskt ärendegenomgång med ett antal högre tjänstemän en vecka innan KSAU har sitt sammanträde. De förtroendevalda i dessa partier har därmed gott om tid att förankra ställningstaganden, formulera yrkanden och förbereda reservationstexter.

handlingarDe handlingar till kommunstyrelsen som det handlar om kan alltså komma till Vänsterpartiets ledamöter på en fredag, och så är sammanträdet på onsdag. Handlingarna som ska läsas in, på knappa 5 dagar, kan typ bestå av 500 sidor… Det finns inte heller några rimliga förutsättningar att ordna ett möte med partiets medlemmar för att utbyta tankar.

Den nuvarande ordningen innebär helt klart ett demokratiskt underskott. Kunskap är ju som bekant makt och här har de styrande och ”etablerade partierna” ett försprång när det gäller information och kunskap. Vänsterpartiet yrkar därför i motionen att:

”kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva beslut som har föranlett de försämringar motionen pekar på i syfte att skapa lika villkor för alla partiernas förtroendevalda.”

Kategorier:Demokrati, Diarier, Motion

Lite av varje i diariet

12 januari, 2017 4 kommentarer

I tider av politisk stiltje så gör jag ibland ett litet dyk ner i kommunens diarium. Det visade sig emellertid att det även här var osedvanligt lugnt. Men lite fanns det som är värt att återge. Fattas bara.

svtEn reporter från SVT Nyheter Väst har undrat hur det gick med Nattugglans flytt till lokalerna på Vänerparken. Och det var väl trevligt uggla_nattatt SVT intresserar sig för denna fråga. Svaret reportern fick från barn- och utbildningsförvaltningen var att det inte finns någon aktuell tidsplan. Det beror dels på att det pågår en radonmätning i mödravårdens gamla lokaler och dels att det undersöks om det istället går att flytta till nuvarande BUP:s lokaler, som också ligger i Vänerparken. BUP ska nämligen flytta till NÄL i sommar.

vaneryrNågra personer i Väne Ryr har skrivit och bett om att kommunen ska anlägga en liten kulle vid bygdegården och fotbollsplanen där barnen skulle kunna åka pulka på vintern. Undertecknarna tror att det kan bli billigt eftersom det finns schaktmassor från andra delar av kommunen som skulle kunna tippas här. När nu kommunfullmäktige har nekat att ge barnen ett sommarnöje i Väne Ryr, jag tänker på beslutet att kommunen inte ska sköta om badplatsen (se ”Gårdagens KF”), så kanske kommunen kan tänka sig att ordna ett litet vinternöje för barnen istället. Vi får se.

tagOch på tal om Väne Ryr. De boende vid järnvägen i Väne Ryr tycks fortfarande inte ha fått något svar från kommunen. De blev ju rekommenderade att själva göra bullermätningar dag som natt i två veckors tid…. (Se ”Den gordiska knuten i Väne-Ryr”.) De protesterade i ett brev till kommunen och tyckte att det var kommunens uppgift att göra detta, men efter det så har kommunen varit tyst. Och tystnad från kommunen är inget bra tecken… Det hade varit bättre om det hade blivit tyst från järnvägen istället…

axelsson_jonathanDen stridbare moderaten Jonathan Axelsson har diariefört ett brev som han har skickat till den för vänersborgarna inte helt okände Lars Salonen. Måhända var det TTELA:s artikel om Polstjärnepriset (se här) som föranledde Axelsson att skriva brevet. Jag vet inte.

TTELA skrev:

”[Lars Salonen] presenterade också visioner om ett framtida konserthus i Vänersborg – en fråga som tidigare varit uppe som förslag men som inte resulterat i några konkreta planer.
– Polstjärnan har vuxit sig stark och det enda vi möjligtvis saknar är ett konserthus. Men jag kan lova er att det finns tankegångar från både politiskt håll och från näringslivet att vi ska ändra på detta, sa han inför publiken.”

fragande3Axelsson ställer ett antal frågor till Salonen:

  • ”Vem har beslutat att det ska byggas ett konserthus och med invigningsdatumet år 2019?”
  • ”Med vilket mandat lovar du denna satsning?”
  • ”Vem ska finansiera satsningen?”
  • ”Vet du något som inte oppositionen i Vänersborg vet kring denna satsning?”

Det är nog den sista frågan som är själva nyckelfrågan tror jag. Antagligen upplever Axelsson, som så många andra, att det pratas om, och ibland beslutas, saker i den här kommunen bakom skål och vägg…

Vad jag förstår så har inte Axelsson fått något svar, i varje fall inget som är diariefört.

mellerudsnyheter_debattI veckan har också Marie Dahlins (S), Bo Carlssons (C) och Marika Isetorps (MP) debattartikel publicerats i Melleruds Nyheter, dvs den artikel som var publicerad i TTELA häromsistens (se här) och som jag kommenterade i en blogg i söndags (se ”Nunntorp – en epilog?”). Det fanns dock en liten men ack så intressant skillnad. Denna gång undertecknades debattartikeln utan namn, det stod bara Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det verkar som om Bo Carlsson är jävig typ varannan gång när det gäller Nunntorpsärendet…

Jag avslutar med en nyhet.

resemakarnReseMakar’n har idag skickat ut ett pressmeddelande om att man ska kunna flyga direkt till semesterorten Porec i Kroatien från Trollhättan-Vänersborgs flygplats i höst. (Se här.) Kanske kan detta vara något för alla badsugna i Väne Ryr?

Märkliga turer kring arenan

15 september, 2016 Lämna en kommentar

arenavbgDet hörs inte särskilt mycket om arenan nu för tiden. Debatten om byggnationen, myglet, användningen, ägarförhållandena, kostnaderna, osv lyser med sin frånvaro. Kanske till de makthavande socialdemokraternas och centerpartisternas lättnad… För att inte prata om arenamotståndarnas i miljöpartiet…

Det är som om vänersborgarna har resignerat. Arenan står ju där den står, det är bara att betala vad den kostar. Typ. Nämner jag något om arenan, eller för den delen IFK Vänersborg, någon gång i någon blogg, så är det en liten men högljudd skara av bandyfans som protesterar och tycker att arenan är det bästa som har hänt kommunen…

takrasDet har ju funnits en hel del problem med arenan genom åren. Och då tänker jag inte i första hand på takraset den 20 februari 2010. Det har ju varit problem med än det ena och än det andra. Det har varit för korta grundskruv, fel rostskyddssystem på fotplåtar, borttagen knäckavstyvning av bågens underram, fel skruvdimension, otätheter i anslutning mellan båge och klimatskärm, takbågar som passerar ut genom klimatskärmen, slangklämmor som saknas, bristfällig montering av plåtbeslag… Bara för att nämna några saker.

Nu var det emellertid ett tag sedan jag hörde om några fel och brister, och de som fanns har väl, förutsätter jag, blivit åtgärdade för länge sedan. Samhällsbyggnadsnämnden, som nu har ansvaret för arenan, sköter säkerligen fastigheten betydligt proffsigare än vad barn- och ungdomsnämnden (som nämnden hette tidigare) gjorde på sin tid.

diarietMen så hittade jag i diariet förra torsdagen (8 sept) en undersökning av temperaturmönster från den 6 april 2013. Ja, du läste rätt, från 2013. Varför undersökningen blev diarieförd just förra torsdagen och inte då, för över tre år sedan, då den skickades till Arena-Fritid, har jag inte en aning om. Kanske har den helt enkelt blivit bortglömd. Fast på Arena-Fritid vill de överhuvudtaget inte kännas vid undersökningen. De säger sig inte ha något minne av att de har sett eller fått rapporten:

”Jag kan inte se i mailen att jag fått något i april 2013…”

Det är märkligt.

Undersökningen ifråga var inte beställd av kommunen, utan en kunnig och intresserad expert på området, med ett eget företag i branschen, gjorde den på eget bevåg. Så vitt jag vet för att personen var intresserad och ville hjälpa kommunen med att få en så bra arena som möjligt. Experten begärde inte heller någon ersättning för arbetet.

Nu har i varje fall rapporten diarieförts, över tre år senare – i samhällsbyggnadsnämndens diarium. Enligt fastighetschefen därför att de inte har sett eller känt till rapporten förrän nu. Vem som har skickat den till samhällsbyggnadsförvaltningen är däremot höljt i dunkel. Men den kommer definitivt inte från Arena-Fritid…

Undersökningen är inte helt lätt för en lekman att förstå. Det ska jag villigt erkänna. Men den handlar om:

”en teknik vid mätningen [har använts] som inte bygger på exakt temperatur utan i stället fokuserar på att jämföra temperaturmönster pga differenser. Så kallad kvalitativ mätning.”

arena_infra1

Det handlar tydligen om temperaturer, fukt och ev läckage. Handlingen består av en mängd bilder av arenan, där temperaturmönster visas i alla regnbågens färger.

arena_infra2

Den expert som har utfört undersökningen skriver i inledningen att hen förväntade sig att:

”duken, taktemperaturen och kylningen utifrån skall vara homogen och att det därför inte skall uppkomma temperaturvariationer i de stora ytorna.”

Men det är just vad undersökningen visade, stora temperaturvariationer.

Jag återger några utdrag ur utredningen, utan att egentligen riktigt förstå vad som menas. (Kanske några av mina läsare förstår bättre.)

Experten noterar bland annat att:

”isoleringens ångspärr ligger mot takbeläggningen och inte in mot den varma insidan där den borde sitta under rådande temperaturförhållanden. Detta för att förhindra kondensering inuti isoleringen eller mot takduken.”

arena_infra3

Rapporten diskuterar vad de färgförändringar som syns på bilderna i rapporten kan bero på:

”Jag bedömer att färgförändringen kan ha fyra orsaker. Alla är aktuella.
1. Takets ytskikt värms olikt under dagen och kyls olikt efter solens nedgång.
Strålningsbetingat
2. Takets konstruktion har olik värmekapacitivitet och har olikt värmeinnehåll och kyls därför olikt.
3. Takets konstruktion har olik konduktivitet / värmeledningsförmåga och kyls därför olikt.
4. Det finns vattenånga under takduken som kondenserar mot duken och värmer den från undersidan när taket kallnar (ångbildningsvärme återgår till underlaget).

Skitig duk, ojämnheter i taket eller ljusets infallsvinkel påverkar 1:an
Detta är norrsidan så avvikelsen har legat i solskugga senare delen av dagen denna årstid.
Temperaturen bör vara likartad

Köld/värmebryggor inifrån påverkar 2 och 3
Att andra värmebryggor syns hela natten talar emot denna orsak

Fuktig/blöt isolering påverkar 2.3.4
Kontrollera fukthalten manuellt”

arena_vanersborg_interiorNär det gäller isoleringen skriver experten:

”Jag utgår ifrån att byggmaterialen i hallen är fukttåliga och att hallen klarar en fuktchock men jag har sett tecken på fukt runt perforeringen i innertaket och jag blir inte förvånad om det droppar och rinner längs duken ibland.
Takstolsbalkarna leder in kyla, de är relativt utetemperaturen varma på utsidan, kalla i första delen inne.
Snöräcket är varmt på utsidan i förhållande till omgivande tak, de fungerar som kylflänsar och leder in kyla i konstruktionen bakom duken, även sydsidan med borttaget räcke kyler.
Hur är ångspärren monterad i logerna, sitter det ångspärr på insidan den vägg som vetter utåt samt ångspärr i takduken riskerar detta att bli en fuktfälla om hall och loger är sammanbyggda.
Än värre om omgivande isolering är fuktig och solvärmen sprider fukten som vattenånga i väggen.
Obs takstolsbalkarna igen.”

Man får onekligen, som amatör, en del funderingar och frågor.

lacka_varmeDet verkar läcka värme i en våt isolering. Eller har den torkat? Gör den någonsin det? Vad väger våt isolering jämfört med torr? Möglar den? Blir den ännu sämre som isolering allteftersom? Kondensskyddet, som ligger utanför isoleringen när det borde varit under, hur tänkte konstruktören om hen visste att det var risk för kondens? Går det att göra något åt köldbryggorna via de 11 takstolarna av solitt stål? Oisolerade rör inne under taket, har de isolerats sedan 2013?

Det är mina funderingar. En som är ”lite mer” bevandrad i byggnadstekniska frågor (än jag) kommenterar rapportens resultat på följande sätt:

”Det är ju klarlagt att arenan inte byggdes som en multiarena. Den har diffusionsspärren på fel sida, tydligen. Den är byggd för kyla och inte värme. Dessutom verkar den ta allvarlig skada i bärande konstruktion av kondensen. Den står nog inte i mer än 20-30 år från byggstart utan omfattande ombyggnad/takbyte. Kondensen är som störst i augusti varvid det kanske är därför de väljer tvunget att spola upp is i augusti. Annars rostar arenan sönder. Det spolas is för att inte få kondens mot det kvällskalla taket. Luften har som högst fuktkvot (kan bära mest vatten) i augusti.” magont2

”Omfattande ombyggnad/takbyte”…? Det suger onekligen till i magen…

Varför tar jag då upp en sådan här gammal undersökning? Ja, det är inte bara för att det är mycket märkligt att undersökningen inte diariefördes när den kom till Arena-Fritid 2013. Experten som har utfört undersökningen säger att hen både har överlämnat rapporten i pappersform, från hand till hand på ett möte, och dessutom mailat rapporten i efterhand (med ett tillägg, se nedan). Fast här säger alltså Arena-Fritid att de, som jag redan har nämnt, inte har något minne av att de har sett rapporten. Regeln är annars att sådana här rapporter naturligtvis ska diarieföras och skickas vidare till den det berör, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden.

repareraNä, det allvarligaste är att det tydligen aldrig har gjorts något åt de brister som rapporten lyfter fram. Det har inte skett någon typ av uppföljning, åtgärder eller reparationer utifrån undersökningen. I varje fall finns det inga sådana handlingar i diariet och inte heller har jag fått några sådana besked från t ex Arena-Fritid. Vilket naturligtvis inte helt utesluter att det kan ha gjorts något åt dessa problem under åren. Men eftersom rapporten inte har varit känd för de som är ansvariga för arenan, samhällsbyggnadsnämnden, tyder det onekligen på att inget har gjorts åt problemen…

I rapportens slutkläm (tillägg) beskriver experten sin version av vad som hände när rapporten överlämnades rent ”fysiskt” till representanter för Arena-Fritid:

”Jag är van från min övriga verksamhet att presentera dåliga nyheter, men att bli bemött på det sätt jag blivit hos er gränsar till fientlighet. Jag kan förstå er frustration men att bli jämförd med ett flertal lycksökare och att inte ens bli erbjuden en sittplats medan jag förklarar vad jag gör??”

Fortsättning följer säkerligen. Både med turerna kring diarieföreningen och med arenataket…

Detta är ytterligare en märklig historia kring arenan… Det har ju blivit några sådana sedan den stod färdig. För att inte tala om hur det var under byggnationstiden… Och som vanligt ser det ut att kunna bli väldigt dyrt…

På diariefronten intet nytt

7 juli, 2016 2 kommentarer

forvaltningsrattenJag kunde inte stå emot min nyfikenhet, utan var tvungen att logga in i kommunens diarium – fanns Bo Carlssons (C) överklagan till Förvaltningsrätten där? Men det gjorde den inte. Och jag blev egentligen inte särskilt överraskad. Jag har nämligen en stark känsla av att det inte blir någon överklagan av fullmäktiges beslut att inte bevilja ansvarsfrihet. För vad ska Bo Carlsson egentligen överklaga…? Det är svårt att hävda att 28 ledamöter hade fel när de ansåg att han inte var den rätte mannen att styra och leda NÄRF. Fast än har han tid på sig, Bo Carlsson. Att överklaga alltså.

BoCarlsson3Det fanns inte heller någon avsägelse av uppdraget som ordförande i NÄRF i diariet. Något som hade varit betydligt mer logiskt än en överklagan. Men det gjorde mig egentligen inte heller särskilt överraskad. Jag har nämligen en stark känsla av att Bo Carlsson gör allt för att få sitta kvar på posten som NÄRF:s ordförande.

Liksom Marie Dahlin (S) och socialdemokraterna, och centerpartisterna, och miljöpartisterna. Marie Dahlin har inte meddelat att hon avsäger sig ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Trots att det styrande triumviratet har förlorat två budgetomröstningar i rad. Nu ska Marie Dahlin inte bara styra och leda Vänersborg resten av året med en budget som är oppositionens. Hon är tydligen villig att göra det även nästa år. Det ser ut som att det är väldigt viktigt med positionerna… Och posterna.

Marie_Dahlin2Den här veckan är Marie Dahlin på Gotland och besöker Almedalen. Det kan man läsa på Facebook. Kanske vill hon glömma de senaste turerna i fullmäktige. Eller också smider hon nya planer för det fortsatta styret. Kanske kan hon få ett och annat tips från Stefan Löfven…

Jag vet inte om de två andra i triumviratet, Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), också är där. Jag tror i varje fall inte att Isetorp är det. Det finns nämligen inga kändisbilder från Visby på hennes Facebooksida. Och Bo Carlsson har nog överhuvudtaget ingen FB-sida. Men Ola Wesley (SD) ska enligt uppgift vara på plats. Det sa han i varje fall i fredags när jag av en slump sprang på honom på en Deep Purple-konsert.

På söndag är det för övrigt Vänsterpartiets dag i Almedalen.

Kategorier:Diarier

Värderingen av Nuntorp – och det där med handlingar…

3 juni, 2016 1 kommentar

Nuntorp10I förra veckan avslöjade Bo Carlsson (C) i en intervju med Melleruds Nyheter den sekretessbelagda uppgiften att Nuntorps fastighet hade värderats till 38 miljoner kronor. Vilket var tämligen anmärkningsvärt… Att Carlsson avslöjade det alltså.

Efter Bo Carlssons uttalande tyckte tydligen Västra Götalandsregionen att det inte var någon idé att värderingen var fortsatt sekretessbelagd. Så nu har jag också fått ut värderingen.

nuntorpsskolaDen oberoende värderaren, en konsult från LRF, kom fram till att byggnader och tomtmark på Nuntorp var värda 10 milj kr, jordbruksmarken 22 milj och skogsmarken inklusive jakt 5 milj. Till detta kom en summa på 1 milj för ett mervärde i form av intäkter från vindkraft och också för möjligheter till exploatering av mark för industri och bostäder. Värderaren har också gjort en gardering av det totala värdet med plus/minus 3 milj kr.

Konsulten från LRF skriver:

”Vid användning av denna typ av värderingsmetod där flera delvärden summeras görs en bedömning huruvida den trolige köparen kan tillgodogöra sig samtliga delvärden. Hänsyn till marknadsvärdets förhållande till avkastningsvärde har tagits redan i respektive delvärde. Några immateriella värden för fastigheten bedöms ej föreligga.”

nuntorp_kartaDen totala arealen för fastigheten Nuntorp uppgår till ca 267,7 ha, även om fastighetsregistret säger att det är ca 253 ha. Enligt skogsbruksplan består fastigheten av ca 50 ha produktiv skogsmark, ca 2,5 ha skogsimpediment (främst berg), 193 ha jordbruksmark (varav ca 180 ha åkermark) och 19 ha övrig mark (kraftledning, vägar, tomtmark och övrig mark kring byggnader mm).

LRF-konsulten tycks ha gjort ett gediget arbete. Han har bland annat gått igenom byggnad för byggnad – och det finns ju en del sådana på Nuntorp, t ex undervisningslokaler, kontor, elevhem, maskinhallar, garage, ladugårdar, djurhallar, ridhus, förråd, häststall, hönshus, växthus osv.

cow2Den finns ytterligare en värdering av Nuntorp, en värdering som gäller lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc. Den här värderingen har jag också försökt att ”få ut”. På Västra Götalandsregionen, som har beställt de båda värderingarna, är denna andra värdering dock belagd med sekretess.

fabvMen Regionen har skickat denna värdering till Fastighets AB Vänersborg. Därför begärde jag att få ta del av den via VD Ove Thörnkvist. Jag fick följande svar:

”Den är betraktad som arbetsmtrl i den pågående processen”

Och det skulle jag ju kunna nöja mig med. Om det inte vore för att…

En handling som har ”anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa” betraktas av Tryckfrihetsförordningen (2 kap 6 §) som en inkommen handling. Och en inkommen handling är en allmän handling och en allmän handling är offentlig…

Varför är då detta med offentlighet så viktigt? Jo, för att i Sverige anses det som ett grundläggande fundament för demokratin att medborgarna ska kunna få reda på vad myndigheter sysslar med. Tryckfrihetsförordningen 2 kap:

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

grundlagTryckfrihetsförordningen är en av Sverige fyra grundlagar. Grundlagarna står över alla andra lagar. Det betyder att alla andra lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Nu är det emellertid så att inte alla inkomna handlingar är offentliga. Fastighets AB behöver inte lämna ut alla handlingar som allmänheten, eller jag, begär ut. Det finns en lag som reglerar detta.

Offentlighets- och sekretesslagen ska användas vid sådana här tillfällen. De bestämmelser som finns i lagen ska följas om en myndighet inte tycker att en handling bör bli offentlig.

I denna lag står det t ex att om en uppgift, som är sekretessbelagd hos en myndighet, skickas till en annan myndighet, som i det här fallet (Västra Götalandsregionen skickar en sekretessbelagd handling till Fastighets AB), så ska den mottagande myndigheten göra en självständig prövning och bedömning om handlingen kan lämnas ut eller inte.

lagbokenDet står också i lagen, fast i en annan lag (Förvaltningslagen § 20), att ett beslut om sekretess ska motiveras. Myndigheten måste även förklara hur avslagsbeslutet kan överklagas (21 §).

Det kan också vara av ett visst intresse att den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §)…

En inkommen handling, som en sådan här färdig värdering, kan, som jag tolkar lagarna, aldrig vara arbetsmaterial. Däremot kan den alltså, som inkommen handling, beläggas med sekretess. Vilket emellertid inte har skett hos Fastighets AB Vänersborg – med handlingen om värdering av lösöret på Nuntorp.

Trots det lämnas inte handlingen ut.

joIbland får jag som politiker i Vänersborg en sådan där déja-vu-känsla. Det känns som att man har upplevt någonting liknande förut. Och när jag tänker efter, det har jag nog. Det var på ”arena-tiden” – den tid då Vänsterpartiet anmälde kommunen för brister i diarieföring och hantering av handlingar. Det blev fem anmälningar till JO.

JO gav Vänsterpartiet rätt alla gånger…

.

Anm. Tidigare bloggar i ämnet:

Handlingar om Nuntorp – en fortsättning

nuntorpsskolaIgår publicerade jag en blogg som handlade om hur det stod till med handlingarna kring affären Nuntorp (se ”Hantering av kommunala handlingar”). Och idag hittade ett nytt protokoll sin väg till diariet. Eller snarare en ny sida i ett ”gammalt” protokoll.

fabvDet gäller protokollet från Fastighets AB Vänersborgs sammanträde den 16 mars. Protokollet har idag kompletterats med en sida 2, den sida som saknades. Att protokollet kompletterades just idag är återigen ett sådant där osannolikt sammanträffande. Men det är bra att det blev gjort, vad det än berodde på. Det är viktigt att protokollen i diariet är fullständiga och riktiga. Antagligen har det skett någon typ av misstag i avläsningen av originalprotokollet – och misstag kan göras.

Så nu är ordningen återställd.

almostNästan…

Några frågetecken har rätats ut, men det nya protokollet reser nya frågor…

I diariet har det ”gamla” protokollet helt enkelt uppdaterats med den nya sidan, utan att detta på något sätt framgår i diariet. Datumet för diarieföringen är nämligen detsamma som tidigare.

diarium_FABV

Ok, det är kanske så det går till, men för mig är dagens nya kompletterade protokoll faktiskt ett nytt protokoll. Med ett nytt datum för diarieföring.

På sidan 2 i det ”uppdaterade” protokollet finns punkterna 5 och 6 med (plus ytterligare två ärenden), dvs de som saknades i det tidigare diarieförda protokollet. Och det är ju bra. pudel_goraDessutom finns vederbörliga underskrifter med i slutet på sidan – också det precis som det ska vara. (Och i samband med det, så måste jag göra ett tillrättaläggande. Det brukar finnas med underskrifter i Fastighets AB:s protokoll. Jag hade fel på den punkten igår. Och nu fick således också protokollet från i mars underskrifter.)

pennaDe som har skrivit under protokollet är ordförande Marie Dahlin (S), Tor Wendel (M) och Bengt Larsson (S). Och det är bolagets VD, tillika kommundirektör, Ove Thörnkvist, som skriver protokollen. Så i och med underskrifterna så vet vi också vilka signaturerna tillhör (se ”Hantering av kommunala handlingar”).

Men här upptäcker man som sagt några fler frågetecken…

Det är enligt protokollet Tor Wendel som har blivit vald till att justera protokollet tillsammans med ordförande Marie Dahlin – ingen annan.

protFABV2

Men när man tittar på vilka som har satt sina underskrifter i slutet på protokollet så visar det sig alltså att också Bengt Larson har justerat.

protFABV3

Bengt Larson har, enligt protokollet, inte blivit vald att justera protokollet! Men det gör han ändå. Dessutom är Bengt Larsson ersättare i styrelsen. Och ersättare brukar inte justera protokoll, så detta förfarande torde vara en nymodighet.

Men inte nog med det. Tor Wendel har bara justerat två paragrafer, två paragrafer som Marie Dahlin av någon anledning inte justerat. Varför Dahlin inte har gjort det framgår inte. Det föreligger i varje fall inget jäv på dessa paragrafer – paragraferna handlar om ”Övrigt”, där det inte fanns något att rapportera, och ”Nästa styrelsemöte”.

Marie_Dahlin2Det är möjligt att Marie Dahlin var tvungen att lämna mötet för andra uppdrag, men då ska det naturligtvis stå i protokollet. Precis som det gör strax före paragraf 5:

”Bo Carlsson lämnar mötet och Stefan Larsson tjänstgör.”

Jag blir inte riktigt klok på sammanträdesformerna eller protokollskrivandet i Fastighets AB. Men jag kanske får gå en kurs. Eller också får någon eller några på Fastighets AB göra det…

Eller också har sekreteraren glömt någon punkt… Protokollet kanske får uppdateras igen. Jag gissar faktiskt på det, men denna gång har det i så fall inte berott på ”inläsningsfel”.

Hur som helst, protokollet är bättre än det förra… Nu återstår det att se om det tar lika lång tid för protokollet från det senaste mötet den 18 maj att bli klart… Och bli rätt…

Undrar förresten vad kommunjuristen tycker om sådana här protokoll?

sammantrade4Sammanträdet den 18 maj är för övrigt det sammanträde där Fastighets AB Vänersborg beslutade att köpa Nuntorp, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Enligt mycket tillförlitliga uppgifter har den tredje styrelsemedlemmen Tor Wendel (M) reserverat sig mot beslutet. Men tills protokollet blir justerat och klart så går det inte att få någon ytterligare information om varken beslutet eller reservationen. Det är bara Bo Carlsson som av någon anledning kan berätta för media (”Hantering av kommunala handlingar”) om vad som avhandlades och bestämdes…

Det är väl inte heller helt ointressant att upplysa om att värderingen av Nuntorp, som Bo Carlsson avslöjade i Melleruds Nyheter förra onsdagen, var sekretessbelagd av Västra Götalandsregionen… Ja faktiskt. Västra Götalandsregionen, som äger Nuntorp, sekretessbelade värderingen av så att säga ”förhandlingstekniska skäl”.

secret2Och den sekretessen bröt Bo Carlsson (C) när han ”i sin ivriga entusiasm” sade ”lite för mycket”…

I och med detta uttalande så gjorde jag idag ett nytt försök att få ut det värdeutlåtande, som låg till grund för LRF-konsult Erik Einarssons värdering av Nuntorp. Sekretessen torde vara tämligen meningslös när Carlsson offentliggjort den viktigaste uppgiften, tänkte jag. Och om värderingen blir offentlig så kunde den ju också läsas av politikerna i Fastighets AB… Tänkte jag igen.

Fast det kan de redan.

vgregionEn chefstjänsteman på Västra Götalandsregionen gav mig beskedet att två värderingar sedan lång tid tillbaka (före jul) faktiskt redan fanns hos kommunen.

Jag skrev därför till VD Ove Thörnkvist och begärde ut värderingarna. Och fick ett svar från Marie Dahlin (S)… Dahlin skrev att en chefstjänsteman på VG-regionen skulle få bedöma om handlingen var offentlig.

Med andra ord – värderingen fanns alltså på kommunen! Hela tiden! Fast VD Thörnkvist tidigare förnekade det i ett mail till mig:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

brevNär jag ändå hade Marie på ”emailtråden” så frågade jag henne om värderingen:

”Är den sekretessbelagd så ska jag väl få reda på det? Och vägledning om hur jag ska överklaga?”

Marie Dahlin (S) svarade:

”Den finns inte i kommunens diarie, den finns på fastighets AB som arbetsmaterial.”

juristJag kan tänka mig att kommunjuristen har åsikter om detta förfarande. Också…

Hur slutade det då? Jo, jag fick LRF-konsulten Erik Einarssons värdering av Nuntorp! Av Fastighets AB:s VD Ove Thörnkvist. Eller rättare sagt, en av Einarssons värderingar – den om fastigheten, dvs byggnader, skog och annan mark.

Den andra värderingen gäller lösöret, som t ex fordon, maskiner och kor etc. Och den är vad jag förstår fortfarande sekretessbelagd av Regionen, även om ingen i Fastighets AB har upplyst mig om det…

cow2Jag undrar förresten om Fastighets AB tänker sig att köpa korna… Vem på kommunen skulle i så fall mjölka dem?

Jag återkommer till Fastighets AB, utvärderingar och Nuntorp. Det kom nämligen ”annat” emellan… För ikväll har ett stort drama utspelats på Skräcklan. En stor polisinsats – mängder med polisbilar och ambulanser. Skott. Insatsstyrka. Chockgranater. Ambulanser.
Expressen ringde mig och jag svarade på några frågor. Ska bli intressant att läsa vad jag sa…

Världen har kommit närmare…

Hantering av kommunala handlingar (Nuntorp)

29 maj, 2016 3 kommentarer

rykte3Det har under en längre tid kryllat av rykten både på stan och i kommunhuset att Fastighets AB Vänersborg har beslutat att köpa fastigheten på Nuntorp med tillhörande skogs- och jordbruksmark.

För oss som inte rör oss i de slutna kontors- och konferensrummen på kommunhuset har det varit svårt att få någon som helst information om vad som händer. Jag har därför försökt att få ut handlingar som rör affären.

Och det visade sig att det inte var det lättaste… vallg13

Kommundirektör Ove Thörnkvist är också VD i det kommunala aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg. Jag vände mig till honom för att få protokollet från Fastighets AB:s styrelsesammanträde den 16 mars.

Dagen efter, sent fredag eftermiddag (20 maj), fick jag svaret:

”Protokollet finns i diariet, justerat och klart.”

Kommundirektören och VD:n brukar ofta, förutom att han har en förmåga att missuppfatta frågor på mailen (se bland annat ”Fastighets AB Vänersborg (1/2)”), låta bli att ge frågeställaren den service som lagarna kräver. Det är inte första gången som Thörnkvist svarar med en hänvisning när jag begär ut protokoll. (Se t ex ”FABV (2/2). Och Nuntorp.”)

lagbok2Jag förstår inte hur kommundirektören och VD:n i Fastighets AB tänker. Lagarna säger ju att kommunen ska lämna ut begärda handlingar och dessutom skyndsamt (se Offentlighets- och sekretesslagen, kap 4). Är det så att kommundirektören inte anser sig ha den tid som krävs för att följa lagen, så kan man väl tycka att han med i stort sett bara ett musklick kan vidarebefordra en sådan här begäran till någon annan tjänsteman.

Jag skrev till kommunens två jurister för att få deras syn. Jag fick svar från en av dem:

”Självfallet har du som enskild rätt att få ta del av begärd handling i enlighet med Tryckfrihetsförordningens 2 kap.”

paragraphe2Kap 2 handlar om allmänna handlingars offentlighet (se här). I paragraf 12 står det:

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.”

Jag tror att några i kommunen får se över sina rutiner… Det ska betonas att de allra, allra flesta tjänstemän i Vänersborg sköter detta på ett utmärkt och ytterst noggrant sätt. Det kanske också beror på ett beslut som kommundirektör Thörnkvist själv(!) fattade den 18 mars och som vidarebefordrades till samtliga förvaltningschefer:

”I förvaltningslagen sägs att kommunen ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.”

Skrev alltså kommundirektören…

diarietJag fick inte ut protokollet, men jag tittade i diariet – och där fanns naturligtvis protokollet från den 16 mars. Det var diariefört dagen efter att jag hade frågat VD Thörnkvist efter det, dvs protokollet diariefördes fredagen den 20 maj… Det var för övrigt mer än 2 månader efter sammanträdet…

Så återigen råkade jag ut för ett sådant där ovanligt sammanträffande – en handling diariefördes dagen efter att jag begärde ut den…

fabvDet är ganska svårt att förstå varför protokollet inte skrevs och ”hanterades” snabbare. Det står faktiskt i direktiven till Fastighets AB under paragraf 7:

”Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: … b) protokoll från styrelsesammanträde”

Kan det bli tydligare?

Det går inte att utifrån protokollen från Fastighets AB Vänersborg se vem det är som skriver dem. De är nämligen inte undertecknade! Och det är följaktligen inte heller protokollet från den 16 mars…

Det är mycket märkligt. Är protokoll som inte är underskrivna giltiga…?

Det finns bara några signaturer på varje sida på protokollet. De betyder antagligen att några har justerat protokollet, men det är svårt att veta vilka dessa personer är – se bild!

fabv_signs1

I protokollet står det att Tor Wendel (M) har valts till justeringsman, så en av signaturerna torde vara hans. De andra styrelseledamöterna är Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) – är det deras signaturer? Jag ser inte det, och det finns ingen ledtråd i protokollet.

Det blir än märkligare…

På sidan 2 och 3, dvs bilaga 1 och 2, hittar vi en fjärde signatur (se bild):

fabv_signs2

Och denna extra signatur måste vara VD Thörnkvists, ”Thö”. Vilket är lite underligt, eftersom han inte står som närvarande på sammanträdet (det står inget alls om VD:n)…

När jag sedan läser protokollet från den 16 mars så ser jag att det saknas två paragrafer, se nedan.

protFABV

Det finns inga paragrafer 5 och 6!

Efter en kontrollfråga till kommunstyrelseförvaltningen om det finns ytterligare en sida, så ges beskedet:

”Tyvärr, så ser protokollet ut här också. Det saknas § 5 och 6.”

Ooops.

Vad säger man?

nuntorpsskolaAnledningen till att jag ville ha ut handlingar var alltså att jag ville veta mer om ”affären Nuntorp”. Jag fick ut ovanstående protokoll, men det var allt. Dessutom är fortfarande inte protokollet, där det ryktas om att Fastighets AB har beslutat att köpa Nuntorp, inte justerat än, och är därmed inte offentligt. Jag tror att det sammanträdet hölls den 19 maj.

Jag gjorde ett nytt försök, jag ville veta mer om alla rykten. Särskilt intressant tyckte jag att ”Värdeutlåtandet av LRF-konsult Erik Einarsson” (citat från protokollet) skulle vara. Jag hushallningssallskapetefterfrågade också all korrespondens med Hushållningssällskapet, dvs den organisation som är tänkt ska hyra Nuntorp av Vänersborg.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen fick jag svaret:

”Samhällsbyggnadsnämnden har inga uppgifter i detta ärendet. Frågorna får gå till Fastighets AB – Ove Thörnkvist.”

Från kommunstyrelseförvaltningen var svaret:

”Det finns ett ärende gällande Nuntorp (Utredning – eventuellt förvärv av fastigheter kopplade till naturbruksgymnasiet Nuntorp, dnr 2015/403) i Kommunstyrelsens diarium. … Den enda handling/korrespondens med Fastighets AB är den avsiktsförklaring som ligger i ärendet.”

vet_inteDet sista svaret jag fick var från Fastighets AB:s VD, dvs Ove Thörnkvist:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

Det gick inte att få ut några handlingar – ingen värdering, ingen korrespondens med Hushållningssällskapet. Ingenting.

Det gick inte att få reda på mer fakta. secret

Några personer har meddelat mig muntligt att det råder sekretess på att lämna ut uppgifter kring värdering, köp och sälj etc. Det var också vad Marie Dahlin sa till TTELA den 12 april:

”resultaten är än så länge belagda med sekretess.”

Men i så fall borde jag ha fått detta svar, till och med med en instruktion om hur man kan överklaga sekretessbeslutet – och det har jag inte fått! (Även sekretessbelagda handlingar ska diarieföras.)

Har alla kontakter skötts muntligt?

Döm av min förvåning när jag läste Melleruds Nyheter i onsdags, den 25 maj.

Nuntorp10

Trots att det inte finns några handlingar i diariet, trots att det senaste protokollet från Fastighets AB inte är justerat och därmed inte har vunnit laga kraft, trots att det enligt uppgift råder sekretess och trots att det tydligen inte finns annat än muntliga överenskommelser – så går Bo Carlsson (C), tillsammans med sin gamle partivän Robert Svensson från Mellerud, ut i offentligheten och berättar att Nuntorp är värderat till 38 miljoner kronor – och att köpet är klart… Det fattas ”bara” ett beslut i fullmäktige.

Vänersborg ska köpa en fastighet för 38 miljoner kronor  för att en friskola ska kunna bedriva verksamhet. Är det dags att också köpa Fridaskolans lokaler?

joÄr det månne läge att anmäla hanteringen av ärendet ”affären Nuntorp” till JO? Det finns många bottnar i förfarandet, så det skulle kunna bli både en och två och tre anmälningar…

.

Anm. Jag har skrivit om Fastighets AB och Nuntorp tidigare. Se:

FABV (2/2). Och Nuntorp.

Det börjar bli mycket nu Bo Carlsson!

23 december, 2015 Lämna en kommentar

BoCarlssonNarfIgår tisdag noterade även TTELA de märkliga turerna kring NÄRF (=Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) under rubriken (se här):

”Förre Närf-chefens pension ska utredas”

Bo Carlsson (C) kommenterade i TTELA vad som sades på NÄRF:s ägarsamrådsmöte den 17 mars 2014. Det var när Gunnar Lidell (M) frågade om förbundschefen hade några ”extra pensionslösningar” – och Lidell fick svaret att så inte var fallet. Bo Carlsson i TTELA:

”Jag var då helt övertygad om att det var så.”

Man kan väl säga att Bo Carlsson erkänner att han ljög på mötet, men att han inte var medveten om att han ljög…

NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) tycks vara helt oförstående till att förbundschef Per Anderson har fått höga pensionsinbetalningar under sin anställning på NÄRF. Sammanlagt 2.047.283 kr, som har betalats in till Skandia sedan februari 2012. Bo Carlsson tycks inte fatta något. Trots att det är han själv, och ingen annan, som har skrivit på sedlar3anställningsavtalet.

Det är mycket märkligt. Förvisso skrevs inga konkreta siffror på pensionspremierna in i själva avtalet, men naturligtvis hade Bo Carlsson och Per Anderson summorna klara för sig. Det är ju självklart Bo Carlssons skyldighet som arbetsgivare och chef att komma överens med motparten och sedan fatta beslut om detta – och rapportera pensionsinbetalningarnas storlek till de löneansvariga. Precis som det också är Bo Carlssons skyldighet att kontrollera hur mycket som sedan betalas ut till förbundschefen – i varje fall när människor ställer direkta frågor till Bo Carlsson om detta… (Se ”Lögner i NÄRF!”.)

Jag förstår inte varför Bo Carlsson inte har skrivit ner beslutet om summan på pensionsbetalningarna någonstans. Men det är inte första gången som Carlsson ”slarvar” med dylikt. (Det kommer ytterligare ett exempel senare i bloggen.)

rygg2Det är enligt min mening solklart att Bo Carlsson har brustit på alla punkter som arbetsgivare, chef och politisk förtroendevald. Bo Carlsson borde vara så rakryggad att han erkänner sina misstag och tar sitt ansvar.

Istället har Bo Carlsson enligt TTELA tillsatt en utredning… En utredning som ska utreda vad? Är det Bo Carlsson själv som ska utredas? Eller menar Bo Carlsson att det som har hänt är något annans fel än hans eget? Menar Bo Carlsson att förbundschef Per Anderson på något sätt har lurat honom?

brandmanNär jag träffade några brandmän för drygt två år sedan berättade de om Per Andersons pensionsförmåner. De visste precis hur mycket som betalades in till Skandia varje månad. Eftersom jag ville kontrollera uppgifterna, så ringde jag till NÄRF och kollade. Jo, då. Det var sant. Förbundschef Per Andersson hade månatliga pensionsinbetalningar. Jag fick också reda på summan. Det var inga problem. (Jag skrev om det den 3 juni 2013 – se här.)

Varför gjorde inte Bo Carlsson denna enkla kontroll med sin egen personal på NÄRF? Till exempel när Gunnar Lidell ställde frågan på det där mötet den 17 mars 2014? Det är klart att Bo Carlsson hela tiden har vetat om förbundschefens pensionsförmåner!

Det är ett ynkligt handlande av Bo Carlsson, men det är inte första gången som Bo Carlsson skyller på andra (jämför de förlorade 17 milj kr på Solängen).

Bo Carlsson tänjer på gränserna även på andra sätt. Jag har upptäckt ett nytt.

lidellSom jag skrev i min förra blogg (se här) så ställde kommunstyrelsens förste vice ordförande i Vänersborg Gunnar Lidell (M) ett antal frågor till NÄRF i förra veckan. Inspirerad av vissa bloggar… I fredags hade Lidell fått svar från NÄRF – som han också diarieförde.

Ett av de dokument som Lidell fick från NÄRF överraskade mig särskilt. Gunnar Lidell fick nämligen ut ett dokument som jag speciellt frågade efter häromveckan, men som jag fick besked om att det inte fanns i diariet… (Jag har också bloggat om det, se ”Mörkläggning i NÄRF”.)

Det handlade om att det inte fanns något diariefört beslut på att produktionschef Patrick D´Imporzano skulle tillträda som ställföreträdande förbundschef i förbundschef Andersons ”frånfälle”.

lagbok2Även hanteringen av dokument och beslut ska skötas enligt lagen. Och det verkade som det inte hade gjorts i det här fallet. Så därför frågade jag också, förutom personal på NÄRF, dess politiske ordförande, alltså centerpartisten Bo Carlsson, specifikt om denna fråga.

Det behövdes ingen särskilt beslut om detta enligt Bo Carlsson. Det var helt enkelt delegationsordningen som trädde i kraft.

Bo Carlsson i telefon till mig den 4 december:

”När det gäller att Patrick gick in beror det på delegationsordningen … Vi bara följer vår delegationsordning.”

narf_loggaFör säkerhets skulle ställde jag samma fråga till den berörde, nämligen produktionschef Patrick D´Imporzano. Den ställföreträdande förbundschefen svarade ”något” annorlunda än Bo Carlsson:

”Angående din begäran avseende min utnämning som tf. Förbundschef så finns inget dokument i vårt diarie för tillfället beroende på att ärendet ligger hos direktionens ordförande för färdigställande.”

Läs citatet en gång till:

”Det finns inget dokument i vårt diarie för tillfället…”

Tre personer skriver och säger entydigt på min fråga – det finns inget diariefört beslut på när produktionschefen utsågs till ställföreträdande förbundschef.

surprise2Döm av min förvåning när jag då tittar i de dokument som Gunnar Lidell fick ut från NÄRF. Där ligger helt plötsligt beslutet!

”Patrick D´Imporzano tillförordnas som Förbundschef/Räddningschef från och med den 22 oktober 2015.”

Underskrivet av Bo Carlsson. Och daterat den 22 oktober… Beslutet fattas alltså samma dag som det ska börja gälla…narf_beslut

Men… 22 oktober…?

Tar det nästan 2 månader för Bo Carlsson att diarieföra ett beslut?

Eller fanns det ett beslut? Som, enligt D´Imporzano, bara väntade på att ”färdigställas”?

Men…

Inte kan man väl datera ett dokument till den 22 oktober när det färdigställs och diarieförs först två månader senare?

Men…telefon2

Det fanns ju inget beslut, det behövdes ju inget. Det sa Bo Carlsson själv till mig i telefon.

Det hela är faktiskt lite sjukt. Snällt sagt. Vad händer?

Kan det ha gått till så här:

BoCarlssonNarfBo Carlsson fattar ett beslut den 22 oktober (antagligen minst en vecka tidigare) och beslutet verkställs. Bo Carlsson ”glömmer” att dokumentera och diarieföra beslutet. Nästan 2 månader senare så efterlyser en ökänd vänsterpartistisk bloggare beslutet. Och Bo Carlsson säger som det är – det finns inget beslut. Och inser att här har det begåtts ett fel. Då skriver Bo Carlsson ner beslutet, ”från minnet”, på ett papper, som han signerar och daterar. Bo Carlsson skriver det datum då han fattade beslutet. Inte det datum han upprättar handlingen och signerar den. Sedan diarieför Bo Carlsson beslutet. För utomstående och för eftervärlden så ser det ut som att dokumentet med beslutet verkligen skrevs och diariefördes den 22 oktober. Det finns inget där något annat framgår, varken på själva handlingen eller på någon notering i diariet.

Jag har tillfrågat juridisk expertis om lagligheten i detta.

justitiaJag fick reda på att det här regleras i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Det ska enligt lagen framgå datum då handlingen kom in eller upprättades. Och handlingar ska diarieföras snarast och inte två månader senare. Och datum för underskrift ska vara överensstämmande med beslutsdatum.

Efter en del mailväxling så ställde jag följande frågor:

  1. ”Är det lagligt för NÄRF:s politiske ordförande att fatta ett beslut utan att dokumentera detta, skriva på, datera och diarieföra det?
  2. Är det lagligt för NÄRF:s politiske ordförande att fatta ett beslut och sedan datera nonodet till ett datum två månader tidigare?”

Svaren var korta men tydliga:

  1. ”Nej.”
  2. ”Nej.”

Bo Carlsson (C) är en rutinerad politiker. Han har varit med i den politiska ”leken” i många många år och länge försörjt sig på skattebetalarnas bekostnad. Bo Carlsson har under denna tid också begått många många misstag – misstag som har kostat Vänersborgs kommun miljonbelopp. Bo Carlsson tycks också, inte alltför sällan, fatta snabba beslut och gärna töja på både regler och lagar.

droppeMen händelserna kring NÄRF bör väl vara droppen… Nu måste det väl ändå vara dags för Bo Carlsson att stiga åt sidan. Både i NÄRF och som kommunalråd.

==============bloggare

Jag har skrivit följande bloggar om NÄRF:

Larsson, bandy och bad

29 juni, 2015 3 kommentarer

just_protDet är blåsigt ute, men något av stiltje i kommunhuset just nu. Naturligtvis pratas det väl som vanligt en hel del politik bakom skål och vägg, men inget som har läckt ut. Inte ens när jag var där och justerade det omfångsrika protokollet från det senaste fullmäktigesammanträdet fick jag reda på något nytt. Å andra sidan finns ju diariet…

Det kan väl tänkas att det pratas en del om Morgan Larssons göranden och låtanden. MorganLarsson_kommunRyktena säger nämligen att Morgan Larsson (VFP) har överklagat ordförande Ljunggrens (S) beslut att vägra att ta upp välfärdspartiets förslag till budget för 2016 till behandling. Och det gör Larsson rätt i. Det är viktigt att att allt går rätt till i kommunens högsta beslutande organ. Och dessutom tror jag att Morgan Larsson har rätt (se ”Ordning och reda? Lagbrott?”). Morgan Larssons överklagan till Förvaltningsrätten lär hur som helst ge kommunens jurister en del huvudbry, och jobb, under sommaren.

s_anders_2Och på tal om Larsson. En annan Larsson, nämligen Stig Anders, mer känd som S Anders Larsson, har tydligen blivit vald till posten som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i sin nya hemkommun Åstorp. Och det är väl bara att gratulera. I varje fall S Anders. Om Åstorps kommun är att gratulera vet jag inte. Det lär väl ge sig. Ett rykte som nådde mina öron är att Åstorps kommun planerar att satsa på en multiarena. Det låter som en saga, och jag vet inte om den är sann. Det skulle dock inte vara en bandyhall i så bandyklubbafall. Det vore väl lite väl äventyrligt på den skånska slätten. Det var ju äventyrligt till och med i bandymetropolen Vänersborg…

Och det är väl inte bandy man tänker på ens i bandyns Mecka Vänersborg, nu när det sägs att ett högtryck är på väg in över Sverige – även om det inte är så långt kvar tills isen ska spolas upp i arenan.

Jonathan Axelsson (M) lämnade in en motion, mitt under bandysäsongen, om att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sista sammanträde den 18 juni. Nämnden (fastighetsenheten) är nämligen tekniskt ansvarig för två simhallar: Hallevibadet i Vargön och Brålandabadet.

Det visar sig att det krävs mycket investeringar på Hallevibadet. Ventilationsanläggningen bör bytas ut, liksom avfuktaren för badanläggningen. Dessutom behöver reningsutrustningen kompletteras för säkrare drift. Det låter som att det kan bli lite dyrt…

bralandabad2Brålandabadet är i bättre skick och där är det enligt samhällsbyggnadsnämnden endast omklädningsrum och toaletter som bör rustas upp. Den bilden bekräftas av en inspektionsrapport från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det fanns egentligen ingenting att klaga på när det gällde om verksamheten följde miljöbalken. Det fanns bara en brist som inspektionen ansåg borde åtgärdas:

”Fläktstyrd ventilation bör installeras i driftrummet.”

Det torde vara en förhållandevis billig investering för kommunen.

Vattenpalatset kostar Vänersborgs kommun tämligen mycket pengar. Förra året (2014) gjorde Vattenpalatset en förlust på 7,4 milj kr…

vattenpalatsetloggaDen 1 juni förlängdes för övrigt hyresavtalet mellan hyresgästen Vänersborgs kommun/Vattenpalatset Vänerparken AB och hyresvärden Vänerparken Property Investment KB. Vänerparken Property Investment förbinder sig enligt avtalet att investera 6 milj kr i anläggningen under de närmaste 3 åren – för att utveckla badverksamheten. Kommunen å sin sida betalar 5.518.792 kr årligen i hyra. (Om ovannämnda investering kostar mer, så ska kommunen betala det.) I hyran ingår inte el, VA, värme, varmvatten, kyla eller ventilation.

Men när det är sommar ska man bada ute. I Sikhall, Ursand, Nordkroken, Gardesanna, Ryrsjön eller vid Norra skolan. Jag får väl återkomma med rapporter kring dessa badplatser. Det är väl inte helt ”friktionsfritt” överallt…

SD i diariet

diarietSom mina mer eller mindre trogna läsare har märkt så kollar jag lite då och då i kommunens diarium. Oftast är det rena ”rutinärenden” som diarieförs, men ibland kan man hitta några intressanta brev och skrivelser.

Idag var ett sådant där tillfälle då det inte fanns särskilt mycket intressant i diariet. Dock så fanns det en del från Sverigedemokraterna. Och då inte bara avsägelser av uppdrag.

Det verkar som om Sverigedemokraterna är lite på gång. De har ju varit oerhört passiva i Vänersborg – inte bara denna mandatperiod utan hela den förra. Då avstod SD i stort sett alltid från att rösta och Kurt Karlsson syntes bara i talarstolen när han någon gång kunde få med något om invandring. Och det har Kurt Karlsson i och för sig  fortsatt med. Att prata invandring alltså. Även om det inte hör till ärendet…

sverigedemokraterna2Det händer dock att Sverigedemokraterna röstar i kommunfullmäktige nu för tiden, efter valet. Även om det är svårt att se någon logik i deras handlande. Tills man märker att SD alltid röstar tvärtemot Vänsterpartiet… Det gjorde SD förresten i kommunstyrelsen också nu senast, när Vänsterpartiet ville öppna beslutsdelen på nämndsmöten för allmänheten. SD ville då, tillsammans med alla andra partier, att vänersborgarna bara skulle få lyssna på tjänstemännens information. (Se TTELA.) Både betongpartier och Sverigedemokrater tycks vara rädda för att allmänheten ska få se hur de agerar i praktiken, i politiken… Och det kan jag väl i och för sig förstå…

monkeysAnnars har Sverigedemokraterna inte gjort särskilt mycket väsen av sig  i nämnderna de första månaderna. Det kan ju bero på att de flesta ärenden som avhandlas inte har något att göra med invandring… I frågan om t ex budget 2016, så lade SD nyligen ner sina röster i kommunstyrelsen. De yttrade inte ett ord under hela debatten.

Ibland händer det dock att någon SD:are ställer en fråga. Som t ex i kommunstyrelsen, då en sverigedemokrat undrade varför investeringarna i Vänersborg var så våldsamt höga just år 2009… Det är svårt att förstå hur man kan bo i Vänersborg och missa den stora investeringen som gjordes ute på idrottscentrum detta år…

Men i diariet tycks det som om Sverigedemokraterna nu är på offensiven.

hundhuvudEller om man vill vitsa till det lite – ”voffensiven”. Ola Wesley (SD), som har övertagit Kurt Karlssons plats i flera nämnder, har nämligen lämnat in en motion om att bygga hundrastgårdar i kommunen:

”Hundrastgårdar inrättas i varje stadsdel inom Vänersborgs kommun.”

Jag vill minnas att det lämnades in någon motion från folkpartiet i ett liknande ärende under den förra mandatperioden. Men nu har alltså frågan övertagits av SD. Jag tror dock att det blir svårt att genomföra förslaget – en rastgård i varje stadsdel är ju liksom att ta i. Nordstan, Onsjö, Mariero, Fredriksberg, Blåsut, Öxnered, Fyrkanten, Nordkroken, Frändefors, osv osv. Ola Wesley skulle nog ha begränsat antalet något i sitt yrkande…

Jag noterar dock med viss tillfredsställelse att Ola Wesley verkar ha åsikten att alla hundar är välkomna till rastgårdarna – oavsett bakgrund.

lose_moneyOla Wesley har skrivit ytterligare en motion. I den yrkar han på att:

”fullmäktigeledamot och ersättare erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst under högst tio pryodagar per mandatperiod.”

Det låter väl bra, men…

51 ledamöter och 26 ersättare… Det är 77 personer. 77  personer multiplicerat med tio dagar är 770 arbetsdagar…

Det blir mycket pengar…

Hundrastgårdar i varje stadsdel och 770 dagars pryo. Oavsett om det är lovvärda tankar eller ej, så lär SD bli tvunget att följa upp sina förslag med en skattehöjning för att finansiera dem i kommande budgetförslag. ”Höj skatten, mer pengar till hundarna och politikerna.” Undrar om vänersborgarna tycker att det är seriöst? Eller bättre än att satsa pengar på barnen och ungdomarna…?

Och på tal om barn och ungdomar.

skolmatOla Wesley har också skickat in en fråga. Wesley har gjort en djupanalys av skolmaten under vårterminen, vilket får honom att undra varför det serveras vegetariskt ibland. Och det kan ju vara intressant att veta. Wesley passar också på att fråga om det serveras halalslaktat kött. Dock frågar han inte om kosher. Om det serveras halal, så kan väl fullmäktige förvänta sig ytterligare en motion från SD kan jag tänka. Typ att servera grönsaker istället… Jag tror mig dock veta att det varken serveras kosher eller halal. Men grönsaker.

kurt_karlssonEn annan Sverigedemokrat, Anders Strand, har också lämnat in en motion. Strand vill att kommunfullmäktiges presidium ska utreda möjligheterna till att införa begränsad talartid. Först tänkte jag att Sverigedemokraterna kanske ville att fullmäktige skulle spara pengar med kortare sammanträden – så att ledamöterna och ersättarna kan få bättre betalt på sina PRYO-dagar. Men jag tror istället att det förhåller sig som så att Sverigedemokraterna helt enkelt inte orkar lyssna för länge i sträck. Anders Strand skriver:

”Åhörare och ledamöter tappar … lätt focus och intresse för debatten.”

På sig själv känner man andra…

Fast visst. Många gånger är anförandena i fullmäktige för långa. Och visst tenderar många att glida från ämnet. Och visst är det många upprepningar. Och visst händer det att ledamöter pratar utan att ha något vettigt att tillföra.

Men det är väl ett pris man får betala för demokratin?

För övrigt ska det bli intressant att se hur denna sistnämnda motion, som är mycket välskriven, kommer att behandlas och hanteras – välvilligt eller tvärtom, skyndsamt eller  i långbänk…

sessionssalAv en slump, när jag skrev denna blogg, fick jag se en bild på en ”gammal” ordförande i Vänersborgs fullmäktige som verkligen visste att svinga klubban. För det är väl ändå Dan Nybergs (S) rygg som syns på bilden? Besökare hittar den under rubriken ”Kommun & politik” på Vänersborgs hemsida… Men det var ju några år sedan Nyberg satt som ordförande. Vem vet, kanske är han på väg tillbaka… Om inte annat kanske han kan få PRYA som ordförande…

%d bloggare gillar detta: