Hem > miljö, Väne Ryr > Den gordiska knuten i Väne-Ryr

Den gordiska knuten i Väne-Ryr

knut_gordiskDet är inte alltid så lätt att komma tillrätta med myndigheter. Det känns nog för väldigt många vanliga människor som att segla i motvind… Som att inte bli tagna på allvar… Som att försöka stoppa ett framrusande tåg… Eller kanske som Alexander den store när han besökte staden Gordions tempel där den berömda knuten fanns?

ryr2Den 9 oktober skrev jag om gnisslet och bullret i Väne-Ryr. (Se ”Gnissel och buller i Väne Ryr”.) Inlägget handlade om det gnissel och buller som tågen åstadkommer när de tämligen frekvent passerar genom det lilla samhället på väg till och från Uddevalla. Men jag tog också upp Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens åsikter kring oljudet och hur de resonerade.

Två dagar efter att jag hade skrivit min blogg (11 oktober) offentliggjorde regeringen en ny proposition, ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” (Prop. 2016/17:21).

I denna proposition skriver infrastruktur­minister Anna Johansson:

hjartinfarkt”Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande och trafikbuller kan i värsta fall bidra till bl.a. hjärtinfarkt och stroke. Hälsorisken ökar väsentligt vid samtidig exponering för buller och vibrationer.”

Det här med buller och vibrationer är alltså inte bara en fråga om en sanitär olägenhet, det är en fråga om hälsorisker. Och allvarliga sådana. Ministern skriver också, och det äroljud nästan så att man kan tro att någon har varit ute i Väne-Ryr…

”Det finns enligt Trafikverket en risk för att längre tåg upplevs som att buller och vibrationer ökar på vissa känsliga ställen utmed banan.”

Regeringen förslår emellertid inga nya gränsvärden för buller och vibrationer, utan skriver bara att det finns:

”… behov av fortsatt utredning…”

train_vaneryrNär en granne till järnvägen i Väne-Ryr vände sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Vänersborgs kommun om gnisslet och oljudet fick hen till svar:

”Enligt bullerberäkningskartor och Trafikverkets uppgifter om trafikfrekvens nattetid ligger bullervärdena för din fastighet under de riktvärden, som i Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) anges som nivåer för att vidta åtgärder.”

Tjänstemannen hänvisade i och för sig till gamla värden från 1996, vilket var anmärkningsvärt i sig, men enligt den teoretiska beräkningsmodell som används, och uppgifter från Trafikverket om trafikfrekvens, kom ändå inte bullernivåerna vid järnvägen i Väne-Ryr över de nyare gränsvärdena.

oljud2Problemet var, menade den klagande, att dessa teoretiska bullerberäkningskartor inte stämde med de faktiska förhållanden som råder på platsen, med start och stopp av stora godståg på ett stickspår alldeles vid huset, nattliga servicetåg, inga naturliga ljudvallar i form av vegetation, järnvägens placering 2-3 meter över övrig marknivå, högt smällande vagnsljud och en växel som registrerar varje hjulpar med ett högt dunkande. Dessutom ser det också ut som att Trafikverket just nu bygger om ett överväxt spår, som enligt rykten ska fungera som en uppställningsplats för järnvägsvagnar. Och sist men inte minst, det finns också en viadukt i nära anslutning till husen, där tågen passerar, vilken naturligtvis ytterligare förstärker oljuden. (Du kan få en uppfattning om gnisslet och bullret genom att klicka här.)

Den klagande ville helt enkelt att Miljö och Hälsa skulle komma ut och mäta på plats, eftersom misstanken var stor att de teoretiska beräkningsmodellerna inte stämde.

miljoDet var inte riktigt så som Miljö och Hälsa tänkte…

Den klagande fick följande svar:

”För att kunna utreda och bedöma denna typ av störningar (se uppräkningen ovan; min anm) behöver vi ha ett underlag som visar:

  • datum och klockslag när störningarna inträffar
  • typ av bullerstörning, d v s ljudet/ljudens karaktär
  • varaktighet vid varje störningstillfälle
  • frekvens av ljudstörningar (dagligen/veckovis eller mer sällan)utropstecken3

Det är lämpligt att underlaget omfattar minst 2 veckors tid.”

Budskapet till Väne-Ryrbon var alltså – mät själv!

Och det kan ju vara bra för alla andra vänersborgare att veta – störs ni av bil- eller tågtrafik, så var vakna dygnet runt i två veckors tid (minst!), ta fram bullermätningsutrustning, tidtagarur och penna och mät och anteckna alla värden. Och somna inte! Och duscha inte! Du kan missa ett tåg.

Enkelt som en plätt. Allt enligt Miljö och Hälsa.

Det känns onekligen som en gordisk knut…

trafikverketKan Trafikverket tillhandahålla en lösning på den gordiska knuten?

Och det börjar ju bra när man tittar på verkets hemsida:

Trafikverket ska bidra till ett samhälle med goda ljudmiljöer och utan störande vibrationer. Vi har ett åtgärdsprogram mot buller och vibrationer… Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller och vibrationer innebär att vi prioriterar skyddsåtgärder för de boenden och skolor, längs befintliga statliga vägar och järnvägar som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken.”

trumvirvelMen vad krävs då för att åtgärder ska vidtas? Jo, att ljud- och bullernivåerna överstiger gränsvärdena…

Och hur får man reda på det? Jo, ”ta-tam”, Trafikverket använder en teoretisk beräkningsmodell för trafikbuller (se här)…

Den gordiska knuten känns ännu hårdare knuten…

Det enda hoppet för de boende vid järnvägen i Väne-Ryr skulle väl kanske stå till, som Trafikverket skriver:

”Den beräknade ljudnivån påverkas av flera faktorer så som avstånd till vägen eller järnvägen, hastighet, trafikmängder, terrängens utformning med mera.”

”terrängens utformning med mera”. Finns det hopp?

Nä…

Hur ska Trafikverket kunna bedöma det, verket gör ju inga platsbesök…? (Inte de heller – även om det är fullt möjligt att kommunen själv gör mätningar…)

tagNär det gäller trafikfrekvensen, dvs hur många tåg som passerar genom Väne-Ryr, är det inte heller helt enkelt. Efter en fråga till Trafikverket om hur tillförlitliga deras tabeller och grafer är, så gavs följande svar:

”Den tidtabell som finns heter hos Trafikverket dagliga grafer vilket är grafer med planerade tåg och då är det även persontåg med i de graferna. Finns även oplanerade godstågskörningar som inte ligger med där utan dem kör när det inte är några andra tåg inplanerade.”

Det ”finns även oplanerade godstågskörningar”… Jo, jo, så är det. Och i slutet av nästa år, skriver Trafikverket, ska det gå fem tåg förbi Väne-Ryr mellan 22.00 och 06.00. Men detnightmares är fortfarande ok enligt reglerna.

Det är alltså helt på sin plats att bli väckt 5 gånger per natt om man bor nära en järnväg… Enligt Trafikverket. Och antagligen också Vänersborgs kommun, även om kommunen inte har uppmärksammat att antalet tåg ska öka…

Det finns helt klart uppenbara brister i det underlag som Miljö och Hälsa använder sig av, både när det gäller den teoretiska beräkningsmodell för buller som används och uppgifterna från Trafikverket om trafikfrekvensen.

Men som sagt, det är väl bara att själv mäta, räkna och sammanställa i två veckor (minst!), dag som natt…

knut_gordisk_huggDen gordiska knuten var mycket avancerad, den var omöjlig att lösa. Ända tills Alexander den store i vredesmod löste den på ett mycket enkelt, men drastiskt sätt. Han högg helt enkelt sönder knuten med sitt svärd.

Finns det en Alexander någonstans på Miljö och Hälsa? Någon som kan lösa knuten?

Det skulle kanske räcka med ett enkelt ”hugg” i det här fallet också. Som att t ex se till att det byggdes ett ljuddämpande plank…

Kategorier:miljö, Väne Ryr
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: