Arkiv

Posts Tagged ‘arenavanersborg’

Märkliga turer kring arenan

15 september, 2016 Lämna en kommentar

arenavbgDet hörs inte särskilt mycket om arenan nu för tiden. Debatten om byggnationen, myglet, användningen, ägarförhållandena, kostnaderna, osv lyser med sin frånvaro. Kanske till de makthavande socialdemokraternas och centerpartisternas lättnad… För att inte prata om arenamotståndarnas i miljöpartiet…

Det är som om vänersborgarna har resignerat. Arenan står ju där den står, det är bara att betala vad den kostar. Typ. Nämner jag något om arenan, eller för den delen IFK Vänersborg, någon gång i någon blogg, så är det en liten men högljudd skara av bandyfans som protesterar och tycker att arenan är det bästa som har hänt kommunen…

takrasDet har ju funnits en hel del problem med arenan genom åren. Och då tänker jag inte i första hand på takraset den 20 februari 2010. Det har ju varit problem med än det ena och än det andra. Det har varit för korta grundskruv, fel rostskyddssystem på fotplåtar, borttagen knäckavstyvning av bågens underram, fel skruvdimension, otätheter i anslutning mellan båge och klimatskärm, takbågar som passerar ut genom klimatskärmen, slangklämmor som saknas, bristfällig montering av plåtbeslag… Bara för att nämna några saker.

Nu var det emellertid ett tag sedan jag hörde om några fel och brister, och de som fanns har väl, förutsätter jag, blivit åtgärdade för länge sedan. Samhällsbyggnadsnämnden, som nu har ansvaret för arenan, sköter säkerligen fastigheten betydligt proffsigare än vad barn- och ungdomsnämnden (som nämnden hette tidigare) gjorde på sin tid.

diarietMen så hittade jag i diariet förra torsdagen (8 sept) en undersökning av temperaturmönster från den 6 april 2013. Ja, du läste rätt, från 2013. Varför undersökningen blev diarieförd just förra torsdagen och inte då, för över tre år sedan, då den skickades till Arena-Fritid, har jag inte en aning om. Kanske har den helt enkelt blivit bortglömd. Fast på Arena-Fritid vill de överhuvudtaget inte kännas vid undersökningen. De säger sig inte ha något minne av att de har sett eller fått rapporten:

”Jag kan inte se i mailen att jag fått något i april 2013…”

Det är märkligt.

Undersökningen ifråga var inte beställd av kommunen, utan en kunnig och intresserad expert på området, med ett eget företag i branschen, gjorde den på eget bevåg. Så vitt jag vet för att personen var intresserad och ville hjälpa kommunen med att få en så bra arena som möjligt. Experten begärde inte heller någon ersättning för arbetet.

Nu har i varje fall rapporten diarieförts, över tre år senare – i samhällsbyggnadsnämndens diarium. Enligt fastighetschefen därför att de inte har sett eller känt till rapporten förrän nu. Vem som har skickat den till samhällsbyggnadsförvaltningen är däremot höljt i dunkel. Men den kommer definitivt inte från Arena-Fritid…

Undersökningen är inte helt lätt för en lekman att förstå. Det ska jag villigt erkänna. Men den handlar om:

”en teknik vid mätningen [har använts] som inte bygger på exakt temperatur utan i stället fokuserar på att jämföra temperaturmönster pga differenser. Så kallad kvalitativ mätning.”

arena_infra1

Det handlar tydligen om temperaturer, fukt och ev läckage. Handlingen består av en mängd bilder av arenan, där temperaturmönster visas i alla regnbågens färger.

arena_infra2

Den expert som har utfört undersökningen skriver i inledningen att hen förväntade sig att:

”duken, taktemperaturen och kylningen utifrån skall vara homogen och att det därför inte skall uppkomma temperaturvariationer i de stora ytorna.”

Men det är just vad undersökningen visade, stora temperaturvariationer.

Jag återger några utdrag ur utredningen, utan att egentligen riktigt förstå vad som menas. (Kanske några av mina läsare förstår bättre.)

Experten noterar bland annat att:

”isoleringens ångspärr ligger mot takbeläggningen och inte in mot den varma insidan där den borde sitta under rådande temperaturförhållanden. Detta för att förhindra kondensering inuti isoleringen eller mot takduken.”

arena_infra3

Rapporten diskuterar vad de färgförändringar som syns på bilderna i rapporten kan bero på:

”Jag bedömer att färgförändringen kan ha fyra orsaker. Alla är aktuella.
1. Takets ytskikt värms olikt under dagen och kyls olikt efter solens nedgång.
Strålningsbetingat
2. Takets konstruktion har olik värmekapacitivitet och har olikt värmeinnehåll och kyls därför olikt.
3. Takets konstruktion har olik konduktivitet / värmeledningsförmåga och kyls därför olikt.
4. Det finns vattenånga under takduken som kondenserar mot duken och värmer den från undersidan när taket kallnar (ångbildningsvärme återgår till underlaget).

Skitig duk, ojämnheter i taket eller ljusets infallsvinkel påverkar 1:an
Detta är norrsidan så avvikelsen har legat i solskugga senare delen av dagen denna årstid.
Temperaturen bör vara likartad

Köld/värmebryggor inifrån påverkar 2 och 3
Att andra värmebryggor syns hela natten talar emot denna orsak

Fuktig/blöt isolering påverkar 2.3.4
Kontrollera fukthalten manuellt”

arena_vanersborg_interiorNär det gäller isoleringen skriver experten:

”Jag utgår ifrån att byggmaterialen i hallen är fukttåliga och att hallen klarar en fuktchock men jag har sett tecken på fukt runt perforeringen i innertaket och jag blir inte förvånad om det droppar och rinner längs duken ibland.
Takstolsbalkarna leder in kyla, de är relativt utetemperaturen varma på utsidan, kalla i första delen inne.
Snöräcket är varmt på utsidan i förhållande till omgivande tak, de fungerar som kylflänsar och leder in kyla i konstruktionen bakom duken, även sydsidan med borttaget räcke kyler.
Hur är ångspärren monterad i logerna, sitter det ångspärr på insidan den vägg som vetter utåt samt ångspärr i takduken riskerar detta att bli en fuktfälla om hall och loger är sammanbyggda.
Än värre om omgivande isolering är fuktig och solvärmen sprider fukten som vattenånga i väggen.
Obs takstolsbalkarna igen.”

Man får onekligen, som amatör, en del funderingar och frågor.

lacka_varmeDet verkar läcka värme i en våt isolering. Eller har den torkat? Gör den någonsin det? Vad väger våt isolering jämfört med torr? Möglar den? Blir den ännu sämre som isolering allteftersom? Kondensskyddet, som ligger utanför isoleringen när det borde varit under, hur tänkte konstruktören om hen visste att det var risk för kondens? Går det att göra något åt köldbryggorna via de 11 takstolarna av solitt stål? Oisolerade rör inne under taket, har de isolerats sedan 2013?

Det är mina funderingar. En som är ”lite mer” bevandrad i byggnadstekniska frågor (än jag) kommenterar rapportens resultat på följande sätt:

”Det är ju klarlagt att arenan inte byggdes som en multiarena. Den har diffusionsspärren på fel sida, tydligen. Den är byggd för kyla och inte värme. Dessutom verkar den ta allvarlig skada i bärande konstruktion av kondensen. Den står nog inte i mer än 20-30 år från byggstart utan omfattande ombyggnad/takbyte. Kondensen är som störst i augusti varvid det kanske är därför de väljer tvunget att spola upp is i augusti. Annars rostar arenan sönder. Det spolas is för att inte få kondens mot det kvällskalla taket. Luften har som högst fuktkvot (kan bära mest vatten) i augusti.” magont2

”Omfattande ombyggnad/takbyte”…? Det suger onekligen till i magen…

Varför tar jag då upp en sådan här gammal undersökning? Ja, det är inte bara för att det är mycket märkligt att undersökningen inte diariefördes när den kom till Arena-Fritid 2013. Experten som har utfört undersökningen säger att hen både har överlämnat rapporten i pappersform, från hand till hand på ett möte, och dessutom mailat rapporten i efterhand (med ett tillägg, se nedan). Fast här säger alltså Arena-Fritid att de, som jag redan har nämnt, inte har något minne av att de har sett rapporten. Regeln är annars att sådana här rapporter naturligtvis ska diarieföras och skickas vidare till den det berör, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden.

repareraNä, det allvarligaste är att det tydligen aldrig har gjorts något åt de brister som rapporten lyfter fram. Det har inte skett någon typ av uppföljning, åtgärder eller reparationer utifrån undersökningen. I varje fall finns det inga sådana handlingar i diariet och inte heller har jag fått några sådana besked från t ex Arena-Fritid. Vilket naturligtvis inte helt utesluter att det kan ha gjorts något åt dessa problem under åren. Men eftersom rapporten inte har varit känd för de som är ansvariga för arenan, samhällsbyggnadsnämnden, tyder det onekligen på att inget har gjorts åt problemen…

I rapportens slutkläm (tillägg) beskriver experten sin version av vad som hände när rapporten överlämnades rent ”fysiskt” till representanter för Arena-Fritid:

”Jag är van från min övriga verksamhet att presentera dåliga nyheter, men att bli bemött på det sätt jag blivit hos er gränsar till fientlighet. Jag kan förstå er frustration men att bli jämförd med ett flertal lycksökare och att inte ens bli erbjuden en sittplats medan jag förklarar vad jag gör??”

Fortsättning följer säkerligen. Både med turerna kring diarieföreningen och med arenataket…

Detta är ytterligare en märklig historia kring arenan… Det har ju blivit några sådana sedan den stod färdig. För att inte tala om hur det var under byggnationstiden… Och som vanligt ser det ut att kunna bli väldigt dyrt…

Miljöpartiet och arenan

28 juni, 2016 2 kommentarer

bruceEfter att ha beskådat och avnjutit den kanske störste live-artisten genom tiderna, Bruce Springsteen, och hans fantastiska 3,5-timmarskonsert på Ullevi igår, så slog det mig i bilen på vägen hem att ett av de stora användningsområdena för Arena Vänersborg skulle vara just konserter. Nu pratade väl i och för sig aldrig någon om sådana världsartister som Springsteen, men konserter och musikarrangemang skulle det bli i massor. Melodifestivalen nämndes till exempel vid flera tillfällen.arena_icebear

I efterhand kan vi konstatera att det har blivit lite tunnsått på konsertsidan. På grund av kylan i arenan så har det helt enkelt inte fungerat. Publiken har frusit. Och jag antar att det är svårt att spela t ex gitarr med handskar. Därmed har också intäkterna inte heller blivit de utlovade. Det blev ju som bekant inte kostnaderna heller…

Arenan kostar fortfarande 26-28 miljoner kronor per år – netto. Jag är dock inte helt säker, eftersom siffrorna inte längre redovisas öppet i handlingarna från kultur- och fritidsnämnden. Kanske är de ännu större…

Jag frågade kultur- och fritidsnämndens ordförande, Marika Isetorp (MP), om detta på fullmäktigesammanträdet i onsdags:

”Varför redovisas inte arenans kostnader klart och tydligt i delårsrapporten?”

arenafraganJag fick inget svar. Isetorp sa bara att kostnaderna ingick i redovisningen för Arena-Fritid. Det visste jag, och det nämnde jag också när jag ställde frågan.

Det är nästan så att man kan misstänka att Marika Isetorp inte vill att vänersborgarna ska få veta hur mycket arenan kostar…struts

Innan Marika Isetorp (MP) blev ordförande i kultur- och fritidsnämnden, så var hon en ivrig förespråkare för minskade ekonomiska anslag till arenan. Ja, arenabygget var till och med anledningen till att Isetorp började engagera sig politiskt.

Därför frågade jag henne också om inte hon som ordförande i nämnden och som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott hade stora förutsättningar att styra ”utvecklingen av arenan” åt önskat håll.

Marika Isetorp vill inte, och tänker inte, ta några som helst initiativ på arenaområdet. Det stod helt klart av hennes svar. Däremot höll Isetorp dörren öppen för eventuella spekulanter:

”Nu har vi den här arenan. Jag skulle gärna sälja den för att slippa dom lånen som finns på den. Men jag ser inte i sikte att nån vill köpa den för det priset som vi skulle behöva ta.”

gokunge_arenaJag vet inte riktigt hur mycket Isetorp menar att kommunen skulle behöva ta för arenan. Men jag tror inte att Isetorp tänker rätt. Kommunen kan väl sälja för 1 krona, bara köparen övertar lånen…

Men, som sagt, Isetorp och de styrande partierna tänker inte ta några initiativ i frågan. Att hitta en intressent, att utreda förutsättningarna för att bilda någon typ av kommunalt bolag, kanske tillsammans med privata aktörer – det är inget Isetorp har intresse av att göra.

Jag förmodar att det är detsamma på ”användningssidan”. Förutsättningarna för att öka hyresintäkterna hade kanske varit större om det hade varit t ex konstgräs istället för is i arenan? Det hade dessutom blivit varmare då, så att de där konserterna kanske hade kunnat hållas i arenan ändå…

Marika Isetorp utvecklade för övrigt från talarstolen arenans betydelse för sitt politiska engagemang. Hon hade, då det begav sig, framförallt reagerat på att politikerna hade så dålig koll på kostnaderna. Tanken hade till och med slagit Isetorp:

”Eller är det så att dom (=politikerna; min anm) till och med lurar oss?”

Isetorp svarade inte på sin fråga, men när Lutz Rininsland (V) undrade om hon hade fått något svar, så sa Isetorp:

”Ja, jag har inte nåt klart svar på det. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det gick till när det här beslutet togs om arenan. Så jag kan inte riktigt svara på det, men jag har inte mött politiker här som jag har uppfattat vill lura sina invånare i alla fall.”

arenan_medley3Det är väl svårt att svara på annat sätt. Miljöpartiet och Marika Isetorp sitter ju just nu och styr Vänersborg tillsammans med de partier och personer som var ansvariga för arenan och dess kostnader – Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C), Marie Dahlin (S) mfl. Då är det väl svårt att stå i talarstolen och påstå att dessa personer lurade ”sina invånare”…

Å andra sidan visar det väl att miljöpartiet lägger sina vallöften och åsikter åt sidan – bara de får sitta vid maktens grytor.

arenavbg_marikaMan kan tycka vad som helst om arenan. Men det kan vara viktigt för alla som är kritiska till arenan och dess kostnader att komma ihåg att Marika Isetorp och miljöpartiet i samband med att de har fått nycklar till kommunhusets alla skrymslen och vrår har ändrat uppfattning i frågan om Arena Vänersborg.

Makten i sig är mer värd än vad man kan göra med den.

Funderingar kring den politiska hösten (2)

26 augusti, 2013 Lämna en kommentar

Det är svårt att tro att vi befinner oss i slutet av augusti. Ute är det rena sommarvärmen och i arenan är det rena vinterkylan. Fast… Det betyder väl att det genomsnittligt är höst…

arenan_sopaOch även denna höst är Arena Vänersborg aktuell. Så klart. Trots att de styrande, med mycket aktivt stöd av Socialdemokraterna och Centerpartiet, gör allt för att sopa den och dess kostnader under mattan.

Vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka krävt att kommunen ska titta på både användningsområden för arenan, t ex att lägga in konstgräs, och ägarförhållanden, för att om möjligt minimera kommunens kostnader. Jag vet ärligt talat inte var de här utredningarna har tagit vägen, om det nu ens är några som arbetar med dem.

Det blir något att ta reda på i höst.

Däremot vet jag att Ernst & Young har utrett vad som hände vid byggandet av arenan. Och det fanns ju en hel del konstigheter… Snällt sagt. Jag tror till och med att rapporten från Ernst & Young är klar. Men den får vi inte läsa! Rapporten ska nämligen läggas fram först när uppdragsgivaren, dvs de som styr kommunen, säger till. Och uppdragsgivaren säger inte till förrän processen med WSP är avklarad. Och det blir den kanske senare i höst. Tingsrättsförhandlingar ska nämligen hållas i Göteborg. Tydligen är 8 dagar avsatta!! Många vittnen ska enligt uppgift kallas, bland dem S Anders Larson… Dock kan man väl förvänta sig att tingsrättens dom överklagas, och då kan processen fortsätta över valet nästa år.

Processen som kommunen har satt igång mot WSP handlar om, jag tror det var, 13 miljoner kr (är det mer?). Det innebär att om kommunen segrar, så får kommunen in ungefär så mycket pengar så att det täcker juristkostnaderna…

rapport3Jag undrar förresten om Ernst & Youngs rapport någonsin kommer att läggas fram. Om rapporten har dragit slutsatsen att det är kommunen som har begått fel i byggandet av arenan, så kan ju rapporten inte offentliggöras om rättsväsendet har dömt i kommunens favör! Och då skulle man ju också kunna undra varför kommunen överhuvudtaget stämde WSP.

Om rapporten anser att det var WSP:s fel att en ”hel del” gick snett, då borde väl rapporten visas för WSP, som i det läget blir övertygat om att tingsrätten kommer att döma till kommunens fördel. Och då skulle väl WSP antas vilja göra upp i godo, innan en tingsrättsförhandling?

Jag tror inte att vi någonsin kommer att få läsa rapporten från Ernst & Young…

Den 31 augusti öppnas förresten isen för allmänhetens åkning. Något ska väl vänersborgarna få för sina skattepengar – närmare 30 milj kr per år… (Kanske skulle man ta några varv med sina gamla skridskor och sin Tre Kronor-hjälm…?)

vanerhamn_loggaEn annan viktig fråga för kommunen, som i ekonomiska belopp kan bli lika stor som arenan, är hamnen i Vargön.

Frågan om en hamn i Vargön härstammar från den förra mandatperioden. Precis som arenan… Både Socialdemokraterna, med Ljunggren i spetsen, och Centerpartiet, med Bo Carlsson som härförare, drev frågan hårt. Dessa herrar ansåg ju att Vänersborgs kommun hade en sjö av pengar att ösa ur och var beredda att investera hissnande 200-400 miljoner i en ny hamn. Det nya styret vill helst inte ta i frågan (säg de frågor Lidell vill ta i), men har skrivit ner planerna och diskuterat en ”lightvariant”. Mini-alliansen har därigenom bantat kostnaderna till 10-15 miljoner. I varje fall till en början.

I höst måste nog hamnfrågan avgöras.

Jag är mycket negativ till en ny hamn i Vargön enligt de ursprungliga planerna från S och C. (Se ”Hamn i Vargön?”.) För att bara ta ett exempel. Under 2010 hade hamnen i Vänersborg 17 anlöp och de första 6 månaderna året därpå 14 anlöp. (Jag har inga färskare siffror, men enligt uppgift har inte trafiken ökat sedan dess. Den har tvärtom minskat kraftigt de senaste 10 åren.) 2009 betalade Vänerhamn knappt 6 miljoner kronor i arrende för alla företagets fem hamnar. Vänersborg hade 5% av det sammanlagda godset…

Hur många anlöp kan det bli till en ny hamn i Vargön per år? 20? Säg att det blir 30 anlöp i den nya hamnen. Det är väl tämligen optimistiskt. Och säg att kommunen skulle investera 300 miljoner kr som Socialdemokraterna och Centerpartiet vill (jag tror att de står fast vid sina tankar sedan förra mandatperioden). Det innebär kanske 20-30 milj kr per år i kaptaltjänstkostnader. Vilket alltså kan betyda upp mot 1 miljon kronor per anlöp! 1 miljon kronor per båt!!

slussFör att Vänersjöfarten ska ha någon framtid överhuvudtaget, så måste det byggas nya slussar i Göta älv. Senast 2030. Och nya slussar beräknas kosta 3 miljarder kr.

Det statliga Trafikverket har nyligen (juni 2013) utarbetat ett ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025”. Frågan om nya slussar berörs inte i förslaget…

Slussar berörs inte heller i ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025”, som Västra Götalandsregionen lagt fram i juni i år.

Om inte staten eller ens regionen anser att det är prioriterat eller viktigt att bygga nya slussar i Göta Älv, då är det väl inte heller någon idé att fortsätta planera, eller börja investera, för en ny hamn i Vargön? Både enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets ursprungliga planer och mini-alliansens budgetvariant. För inte kan väl Vänersborgs kommun investera en massa miljoner i en hamn i Vargön med bara förhoppningar som grund?

Det finns fler aktuella frågor för hösten.

Jag återkommer. Igen.

%d bloggare gillar detta: