Hem > Budget 2015, S, SD, Skola och utbildning, Triumviratet > Det nya samarbetet (om BUN mm)

Det nya samarbetet (om BUN mm)

readerSom alla läsare av denna blogg har förstått så var det ett dystert fullmäktigesammanträde förra veckan. En ny majoritet såg dagens darkness2ljus… Jag menar naturligtvis nattens mörker…

Jag har svårt att smälta det som hände. Jag har svårt att smälta hur de styrande i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bereder vägen för sverigedemokraterna genom att besluta om nedskärningar – och därigenom bädda för ökade motsättningar i Vänersborg.

Socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna röstade, som jag skrev om i min förra blogg (se här), sjukt nog tillsammans igenom nedskärningsbudgeten för 2016. Men det var inte slut med det. Ärendet direkt efter på dagordningen handlade om Barn- och Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för innevarande år, 2015. Och även på denna punkt fann den nya konstellationen varandra…

sjuk3Och det är kanske till och med ännu sjukare.

Det är så uppenbart att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) verkligen behöver mer pengar för att både kunna ordna en utbildning – med klassrum, lärare, läromedel, skolmat mm – till alla nyanlända barn och elever och samtidigt upprätthålla kvaliteten något så när på kommunens övriga förskolor och skolor.

Och det är lika uppenbart att BUN inte på något sätt hade kunnat förbereda sig och planera för denna ökning.

Det handlade alltså om, som jag skrivit om några gånger tidigare, att en enig(!) Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) begärde 23,4 milj kr i januari och 9 milj kr i februari i extra medel till årets verksamhet när den stora barn- och elevtillströmningen blev känd.

minKommunfullmäktige hade redan så tidigt som i november, ja faktiskt redan i juni, bestämt att BUN skulle få de 9 miljonerna. Det var egentligen bara en formalitet att pengarna skulle betalas ut. Och det skulle de göra oavsett elevökning! Elevökningen var ju inte ens känd när beslutet klubbades. Att sedan utbetalningen förhalades och hölls inne har BUN (och kommunens barn och elever) Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att ”tacka för”. Det är nog inte bara jag som tror att de styrande med Marie Dahlin i spetsen innerst inne egentligen inte ville betala ut ens dessa av kommunfullmäktige beslutade pengarna till BUN…

sverigedemokraternaMen till BUN:s begäran om de 23,4 milj kr var det totalt stopp och belägg från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det var de ensamma om… Och hade blivit nedröstade i fullmäktige, med 23-22. Om nu inte sverigedemokraterna hade kommit till den styrande minoritetens undsättning och lagt sina 6 röster på besparingsförslaget…

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var inte ensamma. Och då var det följaktligen kört för Barn- och Utbildningsnämnden.

kurtkarlsson2Sverigedemokraterna höll alltså med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. BUN skulle inte ha några pengar. Det ökade barn- och elevantalet berodde ju på ”invandring”. Fast det argumentet använde inte triumviratet (S+C+MP) så klart. Här var det snarare fråga om att kommunen ska gå med ett så stort överskott som möjligt. Sparade pengar kan vara bra för investeringar i framtiden… Typ. Vad som nu är viktigare att investera i än kommunens barn och ungdomar? Det svarade varken Dahlin, Carlsson, Isetorp, BUN:s ordförande Mats Andersson (C), Joakim Sjöling (S) eller några av de andra ledamöterna i den nya majoriteten på.

På något märkligt sätt undvek alla de styrande partiernas ledamöter att inse BUN:s problem. Eller erkänna BUN:s problem. Om det nu överhuvudtaget föresvävade dem att det fanns ett problem. Jag vet inte. Därför tänkte jag återge några röster från onsdagens voice2debatt om förskolan och grundskolan.

Carl-Ewert Berg, nyinvald ledamot för centerpartiet, var en av de första att uttala sig om skolan:

”Vi måste lägga mycket krut på skolan.”

Men det var mer i framtiden tydligen. Inte nu. Det menade Joakim Sjöling (S) också – 2:e vice ordförande i BUN och därmed socialdemokraternas skolpolitiske talesman skulle man väl kunna säga. Nämnden måste kunna bygga ut senare menade han och därför måste kommunen göra ett överskott i år.

svangrem2Efter att ha gjort en beskrivning av läget i förskola och skola, så återkom Sjöling till den ekonomiska situationen:

”Det är inte riktigt lika illa som det skulle kunna vara. Det kan bli något bättre negativt resultat än vad man har sett sen tidigare.”

Jag vet inte om Sjöling med detta uttalande gav uttryck för en särskilt optimistisk syn på barnens och elevernas framtid… Själv kan jag i varje fall inte känna någon framtidstro utifrån uttalandet…

Sjöling utvecklade vidare sin syn på hur BUN skulle kunna komma tillrätta med underskotten. lackage

joakim_sjoling”Titta på de läckage som … våra verksamheter har. Lägger vi t ex tid på att komma åt frågor som mer är av karaktär hos samhällsbyggnadsnämnden. Vi pratar parkeringslösningar… Att göra rätt saker är avgörande och det finns också lite pengar att spara. Ett annat sådant exempel… När vi tar in vikarier i vår verksamhet till exempel men där vi i vissa fall av olika skäl säkerligen missar att avboka dessa om skolans situation av någon anledning inte hade dom behoven som man en gång trodde man hade. … Kostnader på lokaler som vi kanske inte heller behöver ha. Det kan handla om bland annat paviljonger. Vi har haft i Frändefors som vi har betalat väldigt lång tid i form av hyra. Och i Öxnered om jag minns rätt. … Vi kunde ha köpt loss paviljongen.”

creekSjöling, som alltså är socialdemokraternas skolpolitiske talesman, avslutade sitt anförande:

”Jag tror att många bäckar små gör mycket…”

Jag begärde replik på detta.

”Nämnden gör 22,8 miljoner kr i underskott. Du pratar avbokade vikarier, en paviljong i Frändefors, en trafiksituation som ligger bakom oss. Har du sparat 1 miljon? Jag tror inte det.”

Jag förstår uppriktigt sagt inte hur Joakim Sjöling, nämndens 2:e vice ordförande, tänker. Nämnden har fått i uppdrag att spara 23,4 milj kr i höst – och Sjöling pratar om kostnaderna för några baracker och några vikarier…

toveafGTove af Geijerstam (FP) är BUN:s 1:e vice ordförande. Hon verkade inte speciellt glad över Sjölings inlägg heller… Geijerstam menade att det är ett ständigt pågående förvaltningsuppdrag att hitta och täppa till läckor i organisationen. Sedan dundrade hon på sitt typiskt milda men knivskarpa sätt:

”Vi ska inte luras att tro det att det räcker med många bäckar, för så många bäckar är dom inte och dom är ganska små.”

Tove af Geijerstam menade också att den styrande minoriteten under Marie Dahlins ledning inte ger nämnden anständiga villkor för att göra ett bra arbete. Ibland är det svårt att inte hålla med Tove af Geijerstam…

BoCarlssonSjöling och Berg fick hjälp i diskussionen av ingen mindre än centerns starke man Bo Carlsson.

”Vi har en hygglig skola. Det är faktiskt så att barnfamiljer flyttar hit för att Vänersborgs kommun har en bättre kvalitet på skolan än [Trollhättan]…”

Och det var egentligen inte nog med det, det sökte sig också många lärare till just Vänersborg… Några undrade nog i vilken värld Bo Carlsson levde… Jag undrade om Bo Carlsson med detta inlägg menade att det inte fanns några problem med skolan i Vänersborg? Att det liksom inte fanns något att diskutera?  mats_andersson2

Partibrodern och tillika barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson höll med Bo Carlsson i allt. Det är en fantastiskt bra verksamhet som bedrivs inom nämndens område menade Andersson. Och någon lärarflykt såg han inte heller – fast den står i nämndens handlingar… Vilket jag påpekade i en replik. Utan att få någon kommentar.

Sedan kom ordförande Mats Andersson in på ekonomi – och då blev det intressant. Först slog dock Andersson fast att:

”Jag kan dock inte se att det finns ett likamedstecken mellan resurser, måluppfyllelse och resultat.”

nomoneyOch då förstod fullmäktiges ledamöter varthän det lutade… Pengar saknar i stort sett betydelse. BUN klarar att ta emot alla barn och elever utan mer pengar. Vad skönt att höra alla barn, elever och föräldrar! Eller hur…?

BUN:s ordförande fortsatte:

”… så kommer vi [=BUN; min anm] att uppnå de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat ålägga barn- och utbildningsnämnden.” skollagen

Så kanske man kan uttrycka det. Fullmäktiges absolut viktigaste mål är att nämnderna ska hålla budget. Att förskola och grundskola har fått ett uppdrag definierat i Skollag och läroplan – det räknas tydligen inte…

Mats Andersson stod bakom BUN:s beslut i januari att begära 23,4 milj kr. Det verkar nu som att han inte röstade enligt sin övertygelse då. Eller nu…

Marie_Dahlin2Representanter för alla de övriga partierna, ja naturligtvis inte sverigedemokraterna då, försökte få ledamöterna från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet att inse stundens allvar. Det var som sagt förgäves. Istället fick fullmäktige vid flera tillfällen höra antydningar, mer eller mindre tydliga, från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning inte skötte sitt uppdrag. Vilket är en tämligen upprörande sak att påstå, dels om sina medpolitiker och dels om tjänstemän, rektorer och lärare. Sedan har faktiskt kommunstyrelsen ett slags övergripande ansvar över nämndernas arbete och därmed har också Marie Dahlin ett stort eget ansvar. Om det nu är så att BUN inte sköter sig…

Jag förstår inte varifrån och varför Marie Dahlin har fått sin negativa inställning till barn- och utbildningsnämnden.

smiskMarie Dahlin och Bo Carlsson verkar för övrigt ha bra pli på sina nämndsordförande i BUN. De har fått Mats Andersson och Joakim Sjöling att helt plötsligt inse att BUN inte behöver några pengar…

Är det någon som undrar vad miljöpartisterna sa på sammanträdet? Svaret är att de sa ingenting. Absolut ingenting. Miljöpartiet tycks ha lagt ner den politiska verksamheten. Totalt. De verkar bara sitta på sina kontor och uppbära sina relativt väl tilltagna arvoden, förutom när de håller i invigningar eller representerar kommunen på utlandsresor och middagar…

Till sist. Vänsterpartiet ansåg att BUN skulle få hela den begärda summan, 23,4 milj kr, medan minialliansen (M+FP+KD) stannade vid 11,5 milj kr. I den avgörande omröstningen gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med minialliansen – 10,5 milj kr var betydligt mer än NOLL.

triumvirat_SDNu fick Barn- och Utbildningsnämnden NOLL kronor tack vare den nya majoriteten bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna. Det står också i beslutet att BUN:

”uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

Och det redan i höst…

Samtliga övriga partier, moderaterna, vänsterpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och välfärdspartiet, reserverade sig mot det olycksaliga beslutet. (Klicka här om du vill läsa Vänsterpartiets reservation på ärendet budget 2016.)
=============

piPS. Idag kl 08.00 firade jag ett anmärkningsvärt bloggjubileum – π (pi) antal visningar på min blogg!

 1. Jenny
  25 juni, 2015 kl. 19:26

  Jag är väl medelklass (5-årig utbildning på högskolenivå) och jag kan meddela att detta INTE ligger i mitt intresse. Mina ungar går också i skolan! Och om vi skall få ett blomstrande Vänersborg behöver barnen inte bara klara skolan – de behöver klara skolan med glans. Som min dotter. För några år sedan var vi i Paris och hon tyckte

  • Jenny
   25 juni, 2015 kl. 21:11

   … att det var så roligt att hon ville dit igen som vuxen. Så hon sa ”nu har jag bestämt mig! Jag skall vara riktigt duktig i skolan så jag får bra betyg och kan läsa vidare och få ett ganska avancerat jobb.” Då var hon tio år. Och hon har satsat! Jag tycker att det är för bedrövligt att hennes satsning kontinuerligt möts av nedläggningshot och besparingskrav. Hon har också hjärtat på rätta stället, som t ex när hon kom hem och berättade att hon fått jobba med arbetsbladet på elevens val eftersom hon hjälpt nyanlända klasskompisen N. ”M sa att N kunde skriva av henne men jag tyckte det var bättre att N lärde sig något så jag satte mig och förklarade hur man gör”. (Det kan tilläggas att klassen har mycket engagerade lärare, de har bara väldigt mycket att göra.)
   Om vi inte nu kan få mer resurser totalt till skolan så borde resursfördelningen mellan skolorna ses över då en del skolor har fått ta emot väldigt många nya och krävande elever medan andra knappt (inte alls) tagit emot någon. Och jag vill poängtera att jag tycker att det är helt rätt att rädda livet på andra människor!

 2. kurt
  25 juni, 2015 kl. 07:10

  Snacka om normalisering av nazism. Triumviratet måste ju vara medveten om vad som händer när man tar fan in i båten, men tydligen är det viktigare att ha låga skatter och budgetdisciplin. När ska de lära sig det inte duger som politiskt strategi att satsa allt på medelklassens privata intressen?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: