Arkiv

Archive for 7 maj, 2015

Det är redan BUN!

7 maj, 2015 2 kommentarer

tartaSå har man då fyllt år igen, tyvärr. Tiden går alltför fort. Så känns det i varje fall när man har kommit upp en bit i åren… Som jag. För övrigt hänger som vanligt nu en ny klarblå och klargul vimpel på flaggstången på Skräcklan.

Tiden går fort också när det gäller sammanträden. Redan på måndag ärmal2 det dags för ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Denna gång ska nämnden ta upp några frågor som har ”legat i malpåse” ett tag. Dock så är det inga direkta budgetfrågor som ska upp till behandling. De kommer att avgöras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under de närmaste sex veckorna.

Och Marie Dahlins negativa svar på nämndens yrkande om mer pengar för 2015 kom antagligen för sent. (”Socialdemokraterna vill spara på skolan!”) Jag antar att nämndens dagordning redan var fastställd när Dahlins svar damp ner på skrivbordet. Eller också tänker ordförande Mats Andersson (C) bara informera nämnden om svaret. Det är ju nämligen inte så mycket BUN kan göra åt saken – mer än att konstatera att beslutar inte kommunfullmäktige annorlunda än vad Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, så måste nämnden dra ner på sin verksamhet allt vad den förmår. Eller hur man nu ska uttrycka det. Nämnden förmår säkert mycket, det är ju barnen, ungdomarna, föräldrarna och personalen som måste ”förmå”. Det är ju de som drabbas. Inte politikerna…

betyg3Inte heller kommer Vänsterpartiets motion om betyg från åk 4 upp på sammanträdet. Och det gör mig faktiskt lite besviken. Motionen tarvar, tycks det mig, en ganska liten beredning (”behandling” i förvaltningen typ), innan nämnden skulle kunna fatta beslut. Det handlar nämligen om att nämnden uttalar en politisk mening och vilja – nämligen att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4. Själva sakfrågan omvaderkvarn betyg beslutas, som också framgår av motionen, av rektorn vid varje skolenhet.

Motionen lämnades in i februari… Ibland mal kommunens kvarnar nåt såpass långsamt… (Jag kanske skulle ställa en fråga om detta till ordförande Andersson nästa fullmäktige…)

utropstecken2Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om att stänga Familjeförskolan. Det står i och för sig i underlaget att en utredning från 2009 ansåg att det var tveksamt att så stora resurser gavs åt en enskild verksamhet, men i själva beslutsförslaget finns inte den ekonomiska aspekten med. Det står:

”med hänvisning till att utreda och utveckla familjecentralen Sirius stänga Familjeförskolan i dess nuvarande form.”

Jag vet inte om besparingsåtgärderna nu har dragits igång, efter Marie Dahlins (S) negativa besked (se här). Men faktum är ju faktiskt att en avveckling av Familjeförskolan finns uppräknad som en av besparingsåtgärderna om BUN tvingas spara… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) Och signalerna från det styrande triumviratet via Marie Dahlin (S) är ju just det… Att spara…

Spara! Spara!

Så tanken att förslaget är en ren besparingsåtgärd är ju inte alltför långsökt…

honanI ärendet därpå ska nämnden lämna ett svar på en förfrågan från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det gäller om BUN tycker att det är ok att ”ur ett verksamhetsperspektiv” bygga en ny förskola i kvarteret Kalkonen (”gamla Östra skolan”) – i stället för i kvarteret Hönan (bredvid Tuppen). BUN har ju som bekant redan beslutat att bygga en ny förskola på Hönan, men KSAU och de ledande politikerna har, av någon för mig outgrundlig anledning, gjort allt för att försena och förhala verkställandet av beslutet. Senast genom att just ställa denna tämligen meningslösa fråga.

Beslutsförslaget till BUN är att svara KSAU att nämnden står fast vid att det är kv Hönan som gäller. Och det beslutsförslaget gladde mig. I ungefär 2 sekunder. Sedan läste jag vidare i underlaget…

”…på uppdrag av vice ordförande utreder förvaltningen alternativt placerad förskola.”

Öhhh…?

Alternativt placerad…? Vad…? Inte i kv Kalkonen… Men inte heller i kv Hönan…?

Öhhh…?

arendeFörklaringen till Joakim Sjölings (S) uppdrag ges i nästa ärende på dagordningen…

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

Där kom det. BUN ska ta tillbaka sitt beslut att bygga en ny förskola!

Varför då? Ja, det kan man undra. Eller inte… Förvaltningen slår i varje fall fast:

”Barn- och utbildningsförvaltningen står fast vid att kvarteret Hönan uppfyller de krav som förvaltningen har för var en ny centralt, strategiskt placerad förskola ska byggas.”
not

Det är egentligen ord och inga visor.

Det måste alltså finnas andra orsaker än barnens, föräldrarnas och personalens bästa…

svangrem2Kan det bero på besparingar…?

Antagligen. För det kan väl ändå inte vara en slump att annullering av beslutet att bygga en ny förskola finns med bland de uppräknade besparingsåtgärderna som nämnden tvingas vidta – om BUN tvingas spara. Vilket Marie Dahlins (S) svar visar är de styrandes vilja… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”)

Hur stor besparingen blir kan man dock diskutera. Byggnationen av en ny förskola är ju faktiskt till stor del ett nollsummespel, eftersom den nya förskolan skulle ersätta tre andra, nämligen Belfragegatans, Poppelvägens och Nattugglans förskolor. (Se ”Den nya förskolan i kv Hönan”.) Och när det bästa alternativet till att bygga nytt på Hönan tycks vara, enligt underlaget, att hyra lokaler i Vänerparken istället, så kan man ju verkligen undra… Inte bara för att det är dyrt att hyra på Vänerparken (fråga Musikskolan eller Kunskapsförbundet…), när man hyr slänger man ju faktiskt pengarna i sjön. Att låna, bygga och amortera innebär ju att man faktiskt äger fastigheten. Man betalar till sig själv. Det vet väl alla som köper bostadsrätter och bostadshus.

Dessutom har kommunen som policy att kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Även om socialdemokraterna och de styrande partierna gör avkall på detta allt oftare…

mulltorp_skolaNämnden kommer äntligen till skott när det gäller renoveringen och nybyggnationen av Mulltorp. På måndag ska BUN nämligen se till att spadarna sätts i marken ute i Västra Tunhem!

Men tanken slår mig… Varför ska det inte sparas på Mulltorps skola och förskola också…?

Kan det bero på de stridbara föräldrarna ute i Tunhem – som gång efter annan visar en enorm kampvilja när det gäller sina barns bästa…?

kampOch då börjar jag undra om inte föräldraföreningarna på de andra förskolorna och skolorna i kommunen ska börja förbereda sig. Det kanske är dags också för dem att mobilisera, att visa samma kampvilja som föräldrarna i Tunhem. Kanske är detta det enda sättet att förhindra de katastrofala nedskärningarna som de styrande har börjat sätta i verket…

%d bloggare gillar detta: