Arkiv

Archive for 27 maj, 2015

Budgetprocessen rullar på

27 maj, 2015 2 kommentarer

rollingBudgetprocessen rullar på.

Nu har Mål- och Resursplanen 2016-2018 (MRP), dvs budgeten för 2016, kommit i sin slutgiltiga form. Det har skett några redigeringar och smärre ändringar sedan sist, men i stort sett är den identisk med den förra, dvs den jag skrev om i min förra blogg (se ”Triumviratets budgetförslag 2016”). Vi pratar alltså om det styrande triumviratets förslag, förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.

Det har som sagt skett några förändringar. Så har t ex ”barn- och ungdomsnämnden” ändrats till det korrekta ”barn- och utbildningsnämnden”. I avsnittet om samhällsbyggnadsnämnden så har materialet kompletterats med nämndens yrkande om 3 milj kr till Dalbobron etc.

Så nu är det rätt.

kulturfritidRätt blev det däremot inte för kultur- och fritidsnämnden. Ordförande för nämnden, Marika Isetorp (MP), har, efter samråd med vice-ordförande Henrik Josten (M), inkommit med ett ”förtydligande” till kommunfullmäktige. Att ordförande Isetorp har skrivit ett särskilt förtydligande beror på en miss på nämndens ”budgetsammanträde” – och denna miss går inte att rätta till på nästa sammanträde eftersom det ligger först i höst, dvs efter fullmäktiges budgetbeslut.

Hur som helst. Kultur- och fritidsnämnden har begärt mer pengar för 2015, 6,5 milj kr. (Se ”KoF: Underskott och arenan”.) Det är för att täcka det befarade underskottet för i år. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna kostar ju en del. Och så missade nämnden, eller i varje fall var det oklart, att nämnden ville ha dessa pengar även för 2016.

Marika Isetorp (MP) skriver:

”Förvaltningen borde förtydligat detta i sitt tjänsteutlåtande med budgetförslag, och Kultur- och fritidsnämnden borde förtydligat detta i sitt beslut om budgetframställan avseende budget 2016.”

kanga2Marika Isetorp (MP) ger som synes en känga till förvaltningen, även om jag kan tycka att det faktiskt är ett ansvar som den politiska nämnden, och framför allt ordförande, får ta på sig. Skylla misstag på tjänstemännen är varken särskilt korrekt eller rättvist…

Marika Isetorp yrkar således:

”att av kommunfullmäktige begära ramökning om 6,5 Mkr gällande budget 2016.”

Det kanske inte är helt lätt att vara ordförande alla gånger…

Men nu ska nog allt vara korrekt i de styrande partiernas budgetförslag.

sammantrade6MRP (alltså budgeten för 2016) ska upp i kommunstyrelsen (KS) för diskussion och beslut nästa vecka, den 1 juni. Då lägger de andra partierna också fram sina budgetförslag, i varje fall minialliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) och Vänsterpartiet. Sedan röstar man i kommunstyrelsen om vilket förslag som ska bli huvudförslaget när det läggs fram i kommunfullmäktige (KF). Det är ju som bekant i KF som den slutgiltiga budgeten antas.

Det spelar alltså egentligen ingen roll vilket som blir huvudförslaget från KS, eftersom KF ändå beslutar som den vill. Det är ändå av ett visst intresse att se hur partierna agerar i KS. De styrande partierna (S+C+MP) har 7 av 15 ledamöter, dvs inte någon egen majoritet. Det största ”oppositionsblocket” (M+FP+KD) har 4 ledamöter. Sedan har vi Vänsterpartiet med 2 och sverigedemokraterna med 2 ledamöter.

sverigedemokraternaDet är ju inte alltid, ganska sällan faktiskt, som sverigedemokraterna röstar, i synnerhet när det gäller pengar (se min förra blogg). Men om sverigedemokraterna håller sin linje från i riksdagen, så röstar de i slutändan på det borgerliga förslaget. Det skulle innebära att den borgerliga oppositionens budgetförslag får 6 röster i kommunstyrelsen. 7-6 alltså. Då är det Vänsterpartiet med sina 2 röster som avgör vilket av de två förslagen som blir huvudförslag i KF.

minialliansenMen. Det är ”lugnt” för S+C+MP. Minialliansens budgetförslag är antagligen (fast vi inte har sett det än) så ”dåligt” att det är uteslutet att Vänsterpartiet skulle rösta på det. Fast förslaget från S+C+MP är också ”dåligt”, det vet vi – så ”dåligt” att vi i Vänsterpartiet inte tänker rösta på det heller…

Det blir alltså MRP som den ser ut nu som blir huvudförslaget i kommunfullmäktige den 17 juni.

Men som sagt, vad som händer i kommunstyrelsen och vilket förslag som blir huvudförslag är tämligen ointressant. Det enda som är av intresse egentligen, det är hur sverigedemokraterna agerar och också välfärdspartiet (som dock bara har en ersättare i kommunstyrelsen). Det kommer att ge en hint om hur partierna kommer att rösta i kommunfullmäktige. För det är ju där som det hela avgörs.

Och där får minialliansen (M+FP+KD) tillsammans med sverigedemokraterna 21 röster mot triumviratets (S+C+MP) 22… Och välfärdspartiet har 2 röster, och vilka de röstar på vet vi inte. Det kan bli 24 till triumviratet eller 23 till minialliansen. Och vilket parti avgör då? Jo, Vänsterpartiet med sina 6 röster…

V_logga_mindreOch om Vänsterpartiet bara röstar på sitt eget förslag och sedan lägger ner sina röster i slutomröstningen? Ja, då blir det faktiskt välfärdspartiet som avgör.

För övrigt håller Vänsterpartiet på att utarbeta sitt budgetförslag. Jag återkommer när det är klart.

Och det blir snart.

%d bloggare gillar detta: