Arkiv

Archive for 10 maj, 2015

BUN: Upp till kamp

10 maj, 2015 2 kommentarer

sammantrade6Som sagt, imorgon måndag har Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) möte igen. Och det ser alltså ut som om de styrande tänker börja ”smygspara” på nämndens verksamheter redan nu. Det gäller den definitiva nedläggningen av Familjeförskolan och annulleringen av beslutet att bygga en ny förskola i kv Hönan. (Se min förra blogg ”Det är redan BUN!”.)  Även om orden besparingar, ekonomiska skäl eller dylikt inte nämns i underlagen. Klokt nog… (Eller?) Men likt förbaskat föreslås nämnden besluta om åtgärder som finns med på den långa lista över besparingsåtgärder (se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) som ska necessityverkställas om det blir nödvändigt.

Och nödvändigt är det, och blir det, tydligen. I varje fall om Marie Dahlin och socialdemokraterna får som de vill. Och varför skulle de inte få det? Det Marie Dahlin och socialdemokraterna vill, det brukar också Bo Carlsson och centerpartiet vilja… Och så länge Marika Isetorp och miljöpartiet får behålla sina ordförandeposterna i några nämnder och Isetorps plats i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) så vill säkerligen miljöpartiet det också. Och mini-alliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) vill alltid spara på välfärden… Det är liksom en dygd för de borgerliga partierna. (Vad sverigedemokraterna vill, det vet ingen. Inte ens de själva.)

fullmaktige3Jag kan inte låta bli att skänka en tanke till de unga, nya ledamöterna i fullmäktige, som antagligen har börjat med politiken därför att de brinner för något, typ förskola, skola, kultur eller vad det kan vara. Och det första de tvingas till – blir antagligen att fatta beslut om omfattande besparingar… Samtidigt som gökungen arenan sitter i orubbat bo, gapar och slukar sina miljoner…

Hur som helst.

I slutet på förra veckan så kom det traditionella extra utskicket till BUN:s ledamöter. Det var den lika traditionella delårsrapporten med helårsprognos som damp ner i mailboxen.

Delårsrapporten med helårsprognos består som vanligt av en del ”högtravande text”. Och egentligen till intet förpliktigande. Särskilt denna gång, eftersom nämnden ska spara många, många miljoner…

Det står t ex att nämnden, precis som alla andra nämnder i kommunen, ska verka för:piska

”minskad oönskad personalomsättning.”

Hur nämnden ska kunna göra det under mångmiljonerbesparingarnas piska kan åtminstone inte jag se…

feetFast på något ställe smyger det sig in klara och tydliga konstateranden i den ”högtravande texten”, som ställer allt på fötter igen. Så t ex om förskolor:

”det finns behov av tidigare öppethållande på morgonen. Utifrån det budgetläge nämnden har för året, görs bedömning att detta inte kan prioriteras.”

Det kunde också ha stått att nämnden planerar att göra tvärtom, dvs minska öppethållandet…

På några ställen i delårsrapporten skulle man ha velat veta mer. Så står det t ex att

”mötesstrukturen för samtliga chefer inom förvaltningen [har] förändrats i syfte att skapa bättre balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.”

vetenskapsmanOch att det utifrån denna förändring ska bli större möjligheter att

”utveckla arbetssätt och arbetsformer utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt kollegialt lärande.”

Den här kopplingen är inte naturlig eller given på något sätt. Tvärtom nästan. Därför hade jag önskat att få reda på vad den förändrade mötesstrukturen egentligen består i och vad som föranleder förväntningarna att den ska få önskad effekt.

Vissa saker går det inte att uttala sig om överhuvudtaget i delårsrapporten. Så en av de största frågorna. Nämligen slutresultatet av alla barns och ungdomars ”vistelse” hos BUN – slutbetygen i åk 9…

Eftersom betygen inte sätts förrän nästa månad så får alla vänta tills hösten för att se hur nämnden ”lyckades i sitt arbete”.

obs2Läsarna av rapporten får också reda på mer fakta.

Det är väl vid det här laget inte obekant att elevantalet i grundskolan ökade förra året med 196 elever utöver budgeterat. I år räknar förvaltningen med att antalet ökar med ytterligare 163 elever. På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever år 2014 med 145 utöver budgeterat. I år är prognosen att antalet ökar med 65 barn. I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat. 2015 börjar ytterligare 61 barn…disgust

Samtidigt som Marie Dahlin och socialdemokraterna vill att BUN ska spara…

Spara ja.

I ”delårsrapporten med helårsprognos” återfinns förslagen till besparingsåtgärder. Som för övrigt, med all sannolikhet, är mer än förslag. Det är ett batteri med åtgärder som det bara är att börja verkställa.

Eftersom Vänsterpartiet, förhoppningsvis som bekant för läsarna, är tydliga motståndare av besparingar på våra barn och ungdomar så kan Vänsterpartiet inte heller ställa sig bakom delårsrapporten i sin helhet.

Vänsterpartiet yrkar därför att:

”delen ”Åtgärder” utgår.”

Det är väl inga vänsterpartister som har några större förhoppningar, även om hoppet är det sista som överger även en vänsterpartist, på att de styrande partierna ska ändra sig när det gäller nedskärningarna på förskolorna och grundskolorna.

knuten_naveJag undrar om föräldraföreningarna på kommunens skolor fortfarande har hoppet kvar eller om de tänker lita till sina egna krafter? Om det är resignation eller ”upp till kamp” som gäller?

Vänsterpartiet tänker i varje fall kämpa i de politiska församlingarna. Både mot besparingarna och för att förskolan i kv Hönan ska byggas.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
%d bloggare gillar detta: