Hem > BUN 2015 > Inför BUN 8 juni 2015

Inför BUN 8 juni 2015

kallelseIdag kom kallelsen och handlingarna till barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet. Ja, nästan alla handlingar vill säga. Som vanligt kommer den månatliga budgetuppföljningen för maj inte förrän nästa vecka.

Det blir antagligen ett lugnt möte – till skillnad från det kommande sammanträdet med kommunfullmäktige… Det blir nämligen mest information.

Nämnden ska få information om det systematiska kvalitetsarbetet, om långtidsfrånvaro i skolan, tillsyn av fristående förskolor, om Skolinspektionens slutrapport från tillsynen 2013, ”Områdesutveckling Torpa”, och budgetuppföljningen då.

earIngen av dessa punkter är beslutsärenden, dvs nämnden ska bara lyssna och lära och inte fatta några beslut. Kanske blir det ändå en del diskussioner. Ledamöterna brukar vara ganska diskussionslystna, vilket är som det ska. Det är inte som på S Anders Larssons tid, där vi bara var några enstaka som vågade gå emot den auktoritäre ordföranden.

Jag återkommer senare med en del information kring nämndens informationspunkter.

ordfklubbaBUN ska fatta två beslut. Det första handlar om den motion som Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden lade tidigare i vår. Motionen handlade om den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade (den 11 februari) om att införa betyg från årskurs 4. (Du kan läsa hela motionen genom att klicka här.)

Betyg kan nämligen införas från årskurs 4 år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. Vänsterpartiet ville i motionen att barn- och utbildningsnämnden:betyg3

”uttalar sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4.”

I förvaltningens svar på motionen till BUN, så är förslaget att nämnden ska avslå motionen. Motiveringen är:

”När det gäller deltagande i försöksverksamhet så åligger det inte, enligt nuvarande uppgifter och skrivningar, huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande. Beslutet om deltagande i försöksverksamhet åligger rektor och fattas av rektor efter samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare.”

forvanadSvaret förvånar mig. Det är ingen hemlighet att det är rektor som fattar beslutet. Det var därför som Vänsterpartiet skrev att BUN:

”uttalar sin mening och vilja”

Motionen syftade till just detta – att nämndens politiska representanter skulle uttala sig. Inte att nämnden skulle fatta ett beslut som den inte hade befogenhet till.

Jag hade förväntat mig att förvaltningen skulle ha lagt ett beslutsförslag, med exakt samma motivering, som konstaterade att detta var en politisk fråga och att förvaltningen därför inte föreslog något beslut.

Eller att förvaltningen skrev att den inte hade något emot att skolor i Vänersborg deltog i försöksverksamheten, på typ rent pedagogiska grunder, och just därför avslog motionen.

fotsparNu känns det som att förvaltningen faktiskt trampar in lite på det rent politiska området…

För övrigt har flera kommuner och ledande kommunala skolpolitiker uttalat sin vilja att deras respektive kommun inte ska införa betyg från åk 4, bland annat Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Västerås, Linköping, Järfälla, Skara, Umeå, Huddinge och Hofors. (Jag känner dock inte till om kommunerna har fattat några formella beslut.)

Det ska bli intressant att se hur diskussionen kommer att gå på sammanträdet.

Ärende 8 på dagordningen, som också är ett beslutsärende, heter:

aterhallsam2”Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet”

Tonvikten ligger, som alla förstår, på ordet ”Återhållsamhet”…

Förvaltningschef Kent Javette har upprättat en skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde att:

  • ”Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.”
  • ”Uppmana alla anställda, där möjlighet ges för verksamheten att ta ut semester- och kompdagar under året, utan att behöva sätta in timvikarie.”
  • ”Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.”

Och bakgrunden till alltihop är naturligtvis (citat ur nämndens handlingar):

”Barn- och utbildningsnämnden har en prognos 2015 som visar på ett underskott. I samband med att nämnder uppvisar underskott måste åtgärder vidtas för att få en budget i balans.”

svangrem2Ordförande Mats Andersson (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens skrivelse. Och det är klart, Mats Anderssons parti och de andra partierna som styr Vänersborg och som tänker spara på kommunens barn och ungdomar (liksom på mycket annat, dock inte arenan) både 2015 och 2016 måste ju inte bara ”slå till bromsarna” utan också ”backa”.

Ska det sparas på verksamheterna så ska det!

V_logga_mindreVänsterpartiet, och vem vet, kanske något annat parti (välfärdspartiet?), anser att det inte ska sparas på förskolan och grundskolan och kan därför inte ställa sig bakom varken besparingarna eller återhållsamheten.

Vänsterpartiet är nämligen övertygat om att förvaltningen liksom rektorer och förskolechefer redan har begrundat sina uppdrag och förutsättningar för att kunna leverera verksamhet som stämmer överens med de statliga styrdokumenten och kommunens inriktningsmål.

Det blir väl till att skriva en reservation. Igen.

Kategorier:BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: