Hem > Ekonomi, Vattenpalatset > Vattenpalatset Vänerparken AB

Vattenpalatset Vänerparken AB

vattenpalatsetloggaPunkt 6 på kommunfullmäktiges dagordning nästa vecka (onsdag 16 september) lyder ”Nyemission avseende Vattenpalatset Vänerparken AB”.

Äventyrsbadet Vattenpalatset har en lång historia bakom sig. Efter att diskussionens vågor gått höga och efter en del remarkabla turer lades utomhusbadet i Vänersborg, vid Sportcentrum, ner och ersattes med den nya anläggningen, som öppnade sina portar i maj 1991. Det var också ett dyrt beslut. Redan från början stod det klart att medel skulle få tillskjutas regelbundet till Vattenpalatset. Men den historien får någon annan berätta.

Precis som Vänsterpartiets roll i denna historia. Det var före min aktiva politiska tid, men vad jag har hört så protesterade Vänsterpartiet mot planerna. Under senare år, när jag blivit politiskt aktiv i Vänersborg, så har dock Vänsterpartiet alltid godkänt Vattenpalatset Vänerparkens årsredovisningar.

simmaVattenpalatset är populärt. Enligt hemsidan är det 118.000 personer som badar i bassängerna varje år. Och det är kul att vistas på badet. Visst är det så, det vet jag av egen erfarenhet. Och antagligen är Vattenpalatset ett sådant ställe som varenda vänersborgare åtminstone någon gång har besökt i sitt liv, som barn, som vuxen eller som förälder.

Och på onsdag ska alltså kommunfullmäktige besluta om en nyemission till Vattenpalatset Vänerparken AB.

aktieEmission heter det när ett aktiebolag ger ut nya aktier. Det görs när ett företag behöver mer pengar. Orsaken kan vara att företaget tänker investera eller expandera. Ett företag kan också göra en emission för att undvika konkurs. Nyemissioner i näringslivet sker egentligen endast i nödfall. Tillskapandet av nya aktier späder ju liksom ut aktiekapitalet och det brukar inte vara så populärt bland aktieägarna.

Anledningen till Vattenpalatsets emission är enligt handlingarna:

”Vid Vattenpalatset Vänerparken AB:s styrelsemöte den 10 juni 2015 behandlades frågan om kapitalbehov för investeringar som påbörjats av hyresvärden i samband med förnyande av hyreskontrakt. De tankar kring investeringar som påbörjats täcks inte helt av hyresvärdens belopp om 6 miljoner kronor.”

vbg_loggaVattenpalatset Vänerparken AB är ett helägt kommunalt aktiebolag. Det ägs till 100 procent av Vänersborgs kommun. Det betyder att så fort det behövs pengar till bolaget så är det Vänersborgs skattebetalare som får stå för notan. Så när Vattenpalatset gick med en förlust förra året, år 2014, på 7,4 milj kr så var det skattepengar som täckte detta. Precis som det alltid har varit. De senaste 10 åren till exempel har kommunen varje år betalat ut ett förlusttäckningsbidrag på mellan 6 och 7 miljoner kronor till Vattenpalatset Vänerparken.

Vattenpalatset Vänerparken AB hyr sina lokaler av Vänerparken Property Investment KB. Vänerparken Property Investment är ett privat företag. Den 1 juni förlängdes hyresavtalet mellan hyresgästen Vänersborgs kommun/Vattenpalatset Vänerparken AB och hyresvärden Vänerparken Property Investment KB.pengar5

Enligt det nya avtalet betalar kommunen 5.518.792 kr årligen i hyra. Och Vänerparken Property Investment förbinder sig att investera 6 milj kr i anläggningen under de närmaste 3 åren – för att utveckla badverksamheten.

Marie Dahlin (S) kommenterade detta i TTELA den 4 maj:

”Konkurrensen är hård när det gäller badanläggningar och en utveckling av verksamheten är nödvändig för att hänga med.”

simbassangOch det har naturligtvis Marie Dahlin rätt i. Det växer fram fler badanläggningar i västra Götaland, som naturligtvis konkurrerar med Vänersborg. Och nu har också Uddevalla planer på att bygga en anläggning… Kanske är det så att Vattenpalatset måste ”uppgraderas” för att ha en chans att behålla sin position på ”badmarknaden”.

I hyran ingår inte el, VA, värme, varmvatten, kyla eller ventilation. Enligt uppgifter från Vattenpalatset Vänerparken uppgick kostnaderna för el, värme och VA till 1.463.905 kr år 2014. (Genomsnittet för dessa kostnader var under de senaste 10 åren 1.802.722 kr.)

Om ovannämnda investering av Vänerparken Property Investment på 6 milj kr skulle kosta mer, så ska enligt hyreskontraktet Vattenpalatset Vänerparken/Vänersborgs kommun betala det.

Och det gör tydligen investeringen, kostar mer alltså:

”De tankar kring investeringar som påbörjats täcks inte helt av hyresvärdens belopp om 6 miljoner kronor.”

magont2Och då får jag en sådan där konstig känsla i magtrakten… Redan den 10 juni föreslog styrelsen för Vattenpalatset en nyemission, dvs bara 10 dagar efter att det nya hyreskontraktet trädde i kraft. Borde inte de ökade investeringskostnaderna redan ha varit kända och ingått i själva hyreskontraktet? Det känns som om något inte riktigt stämmer…

Tankarna förstärks när jag läser formuleringen igen:

”De tankar kring investeringar som påbörjats…”

Tankar som påbörjats? Inte investeringen? Jag förstår inte riktigt… Dessutom måste väl tankarna vara rätt långt gångna om Vattenpalatsets styrelse redan någon vecka senare visste att det skulle bli dyrare än beräknat.

Och nu ska kommunfullmäktige besluta om en nyemission för att betala ”sin del” av investeringarna. Det innebär att kommunen ska låna upp 1,5 milj kr som ska gå till Vattenpalatset Vänerparken…

vattenpalatsetVänerparken Property väntar dock inte på fullmäktiges beslut nästa vecka utan har redan börjat sitt arbete med badet. Och då menar jag inte att det är innertaket som lagas, ni vet, det som föll ner den 25 juli… Det är redan lagat. (Se TTELA.)

Det är för övrigt inte första gången som det sker nyemissioner i Vattenpalatset Vänerparken. Under åren har det emitterats (heter det så?) för sammanlagt 5,4 miljoner kr. Senast skedde det år 2013. Och nu är det alltså dags igen.

pengar6Och det är alltså inte bara nyemissioner som har belastat kommunens ekonomi. Kommunen har tillskjutit förlusttäckningsbidrag under en rad år. Det handlar om sammanlagt 65,4 miljoner bara de senaste 10 åren!

Men som sagt, Vattenpalatset är populärt och många besökare hittar dit varje år.

Och… (Eller, men…)

pengapaseVänersborgs kommun har en påse med pengar. Pengarna ska räcka till all kommunal verksamhet. Förskolan och skolan, de äldre och sjuka, gator och fastigheter osv osv – alla kommunens verksamheter ska ha pengar. Behoven är skriande på många håll, inte minst för att ta hand om och ordna en bra verksamhet för alla nya barn och elever. Att i det läget satsa så många miljoner på en icke-lagstadgad verksamhet, som typ Vattenpalatset (och Arena Vänersborg), kan, och måste, diskuteras…

1Min bestämda åsikt är att de lagstadgade verksamheterna, som till exempel vård, skola och omsorg, måste gå i första hand. Om det finns pengar över, vilket det kommer att göra, så kan de gå till sådant som inte är lagstadgat. För visst finns det massor av kommunal verksamhet som inte är lagstadgad som är bra och som höjer livskvaliteten för vänersborgarna. Men finns det inga pengar kvar i den kommunala pengapåsen till allt så…

Det här är en mycket viktig och grundläggande diskussion tycker jag.

Vänsterpartiet föreslog till exempel en skattehöjning i juni för att finansiera förskola och skola. Det var egentligen ett ganska desperat förslag för att möta den drastiskt förändrade och akuta situation som Barn- och Utbildningsnämnden stod, och står, inför.

uppochnerMen detta är principiellt fel anser jag. Det är att ställa allt på huvudet, att vända upp-och-ner på problematiken. För naturligtvis ska de lagstadgade verksamheterna få vad de behöver. Och räcker inte kommunens pengapåse för att finansiera allt ”det andra”, dvs de icke-lagstadgade verksamheterna, kan ett alternativ vara att höja skatten.

Frågan till vänersborgarna borde därför lyda:

Är ni beredda att betala högre skatt för att finansiera icke-lagstadgade verksamheter som bandy i Arena Vänersborg och bad på Vattenpalatset Vänerparken? Eller en ny curlinghall? Eller ett nytt kulturcenter på den gamla Huvudnästomten för mellan 70-205 miljoner kronor?

Då är frågan rätt ställd och då undrar jag hur vänersborgarna hade svarat…

Kategorier:Ekonomi, Vattenpalatset
 1. Ivar Von Sparre
  16 februari, 2016 kl. 18:50

  Mycket fint inlägg !!!
  En kommun ska inte äga badhus, sporthallar , bowlinghallar , bostäder , etc.
  Sånt kan ligga bra privata företag ta hand om , mycket bättre dessutom .
  Lite konstigt att kommunen lyckas räkna så fel på kostnaderna hela tiden ?? , för övrigt så är det mycket märkligt att ” Vattenpalatset ” kan gå back varje år.
  Jag anar korruption inom ” Vänersborgs kommunhus ” , nya regler mot korruption behövs för att ta död på det här .
  Staten och kommunerna ska i första hand ägna sig åt: 1. Sjukvård 2. Skola 3. Omsorg 4. Transport.
  Resten kan säljas ut , genast så kommer vi se mer skatteintäkter när något företag äger bolaget än när Staten gör det.
  Företag som staten inte borde äga: Svenska Spel , Telia & kommunala bostäder.

 2. Hasse
  21 september, 2015 kl. 22:32

  F.d. Huvudnässkolans tomt ser ut att bli en upprepning av bebyggelse som var tidigare med den skillnad att det skall planteras många träd. Kan det inte bli för skuggigt då?

 3. Anders Gunn
  13 september, 2015 kl. 11:16

  Alla dessa bolagskonstruktioner. Det är CLS Holdings i London som äger hela stadsdelen. Sten Mörstedt och Henry Klotz har som affärs ide att på kort tid köpa och sälja fastigheter. Och de är duktiga, googla på företaget och läs halvårsrapporten. De är inte besvikna på samarbetet med hyresgästerna i Vänersborg utan gör en vinst på omkring 15 miljoner om året. Så alla är inte gnällspikar men kanske borde Vänersborg på sikt satsa på att ha verksamhet i egna lokaler

 4. Roy Andersson
  10 september, 2015 kl. 21:57

  Brålandabo har helt rätt, som vanligt. Sanningen är att Vattenpalatset är en lika stor skandal som Arenan.
  Om det behövs kommer detta att visas.

 5. Lennart Blomberg
  10 september, 2015 kl. 20:32

  O.k. Om vi inte hade badet, arenan, sportcentrum, m.m.vad hade vi då? Vi skall vara glada att vi har detta i alla fall. Jag vill ju också ha ett centrum vi kan vara stolta och glada över. Ingen här har upptäckt hur viktigt detta är och hur mycket pengar som hamnar utanför kommunen. Handel är viktig för en kommun.

  • brålandabo
   10 september, 2015 kl. 21:37

   Men varför ska alla stora gigantiska pengaslukande prestigehål (Vattenpalatset, Arenan, Skola Vänerparken och Sportcentrum) hamna just i Vänersborgs tätort som tvingar samtliga kommuninvånare att betala via kommunalskatten ? Ett aktiebolag ska väl gå runt annars ska det försättas i konkurs.
   Vattenpalatset har enligt bloggen 118000 besökare. Kan man gissa att alla betalar för sig och då medelpris ca 50 kr så ska det med cafeteria, festarrangemang och barnkalas ge intäkter på runt 6 miljoner per år. Hur går detta ihop med en hyra på sanslösa 5,5 miljoner per år till privata Vänerparken Investment property KB ?
   Men det är tydligen en rejäl förlustaffär eftersom vi skattebetalare måste årligen lägga 6-7-8 miljoner extra sedan invigningen 1991.
   Se på pengarna ! Mervärde för centrum, staden eller kommunen ?

   Sköts övriga Vänersborgs kommuns aktiebolag på samma sätt med sporadiska årliga tillskott från skattebetalarna ? (Vänersborgsbostäder AB, Vänersborgs fastighets AB, Fyrstads flygplats AB, m.fl)

   tips – agera som ett välmående kommunalt aktiebolag – Höj biljettpriset på vattenpalatset såpass att emissioner eller förlusttäckningsbidrag kommande år inte krävs av utomstående (skattebetalarna i kommunen) eller försätt bolaget i konkurs.

   not .. Vänerparken Investment AB från Skurup är ägare till kommanditbolaget som i sin tur äger och är hyresvärd till vattenpalatset, hade som aktiebolag en vinstmarginal 2014 på 457%. …. Gött :)

   • brålandabo
    11 september, 2015 kl. 10:56

    Att Vattenpalatset Vänerparken AB finansierar sin verksamhet med planerad årlig förlust på ca 6 miljoner som regelbundet täcks med nyemissioner och förlusttäckningsbidrag från skattebetalarna känns olustigt speciellt eftersom bolaget finns på en marknad där det finns konkurrens av privata aktörer. Kan politikerna i Vattenpalatsets styrelse sova gott om nätterna ?
    Mot detta borde rimligtvis ett antal partier i Vänersborgs kommunfullmäktige reagera kraftfullt eller är det månne en gammal helig ko och en massa ömma tår ?

    Det är inte ovanligt att kommunala aktiebolag lämnar bidrag till sina ägda bolag för täckning av planerade förluster. Exempel på detta är kommunägda kollektivtrafikföretag där det är förutsatt (beslutat) att täcka förluster med skattemedel för att upprätthålla god kollektivtrafik i hela kommunen. Helt okej alltså eftersom dessa kollektivtrafikföretag agerar ensamma i en kommun. (politiskt beslutat monopol).

    Samtidigt borde nu kanske KF , via någons partis motion, pröva om inte verksamheten ”Arena Vänersborg” ska bolagiseras och ingå i exempelvis Fastighets aktiebolaget Vänersborg. Då kanske intäkter och kostnader blir belysta på ett bättre sätt, men framförallt att arenan kan drivas professionellt med externt övervakande revisorer.

  • Pontus
   10 september, 2015 kl. 22:35

   Måste man bygga monument för att det ska räknas? Finns det inget värde i att ha små idrotts, fritids och kulturanläggningar. Flera fritidsgårdar istället för en gigantisk o.s.v. gäller även bandy, bad, skolor, och politiker. ”vad skulle Vänersborg vara utan arenan…”

   Kan vi inte skaffa bara en stor politiker som äter och har lön för alla. En som bestämmer och kan hålla i alla skrytbyggen. Vi hade ju en innan som var bra på det. Men han hade hjälp av sina korrupta kompisar som tävlar om nästa bygge.

   Gillar nya idéerna med huvudnäs. Alternativen är så fina… Antingen kan ni få en låda för 300miljoner som ser ut precis som den gamla skolan på precis samma plats. Eller så kan ni få en entré till aulan med några hyllor och toaletter för 40miljoner.

   Man kan få en tvåplans villa på 200kvm med kök och två badrum, marmor-fönsterbänkar till ett pris på 3,1 miljoner med tomt, VA. (i Trollhättan…) För Vänersborgs kommun kostar 200kvm 40 miljoner. Jag funderar på att lägga offert på jobben till den ”besvärliga kommunen”. Ett vunnet anbud och jag kan leva resten av livet som en moderat.

   Budgeten för rivningen av huvudnässkolan var 900 000kr när byggnadsnämnden beviljade rivning (driften var ju så dyr, ”dyrare än rivning”)….kostnaden landade på 5-6miljoner.

   Vem räknar på Vänersborgs kommun?

   Jag vill in i branschen… ge mig era skattepengar nu! Det gagnar företagsamheten…
   Skicka offert förfrågan till mig!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: